Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2. Veletrh nápadů učitelů chemie Tábor

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2. Veletrh nápadů učitelů chemie Tábor"— Transkript prezentace:

1 2. Veletrh nápadů učitelů chemie 4.-5. 10. 2013 Tábor
Celonárodní seminář organizuje: Odborná skupina chemického vzdělávání ČSCH a Gymnázium Pierra de Coubertina v Táboře Cílem semináře je otevřít prostor pro výměnu zkušeností v oblasti výuky chemie jako všeobecně vzdělávacího předmětu na základních a středních školách a přispět tak k jejímu zlepšování.

2 2. Veletrh nápadů učitelů chemie 4.-5. 10. 2013 Tábor
Základní úkoly pro výuku chemie na ZŠ a SŠ: stanovení cílů a pojetí, k nimž by daná úroveň vzdělávání měla směřovat ZŠ a SŠ: rámcové vzdělávací programy – RVP (dílčí a zásadní změny v období ) standardy vzdělávání – rozpracování výstupů RVP výběr a uspořádání učiva, tj. takových poznatků a činností, které zajistí dosažení stanovených cílů ZŠ a SŠ: školní vzdělávací programy – ŠVP učebnice chemie a další publikace (přehled učebnic s doložkou uvádí msmt.cz, další informace budou na rvp.cz)

3 2. Veletrh nápadů učitelů chemie 4.-5. 10. 2013 Tábor
Základní úkoly pro výuku chemie na ZŠ a SŠ: tvorba a využití nejrůznějších metod, forem a prostředků, které lze k dosažení cílů použít ZŠ a SŠ: klasický výklad učiva – výuka s využitím experimentu – projektová výuka - badatelsky orientovaná výuka chemie ověřování výsledků dané úrovně vzdělávání a jejich porovnání se stanovenými cíli ZŠ a SŠ: různé způsoby zkoušení, soubory úloh a testů, náměty pro domácí práce a příprava na řešení projektů aj.

4 1. Veletrh nápadů učitelů chemie 12.-13. 10. 2012 Tábor
Učast: 45 vyučujících ze ZŠ, SŠ a VŠ připravujících učitele Program: 15 příspěvků účastníků semináře Přehled motivačních prvků v chemii; Základy mediální výchovy ve výuce chemie; Medializace přírodních věd na ZŠ Co je to IBSE; Aktivizační metody ve výuce nekovů na gymnáziu; Rozšiřující aktivity v přírodních vědách Školní chemický experiment v době reforem; Dostupné soupravy pro pokusy v chemii; Chemie s Vernierem; Kosmetická maska z bylin; Hrátky s plasty; Jednoduché pokusy se svíčkami a ohněm; Chemie v bazénu; Zajímavé pokusy pro osvojování učiva chemie Báječná léta s maturitou z chemie

5 2. Veletrh nápadů učitelů chemie 4.-5. 10. 2013 Tábor
Učast: 55 vyučujících ze ZŠ, SŠ a VŠ připravujících učitele Program: 26 příspěvků účastníků semináře stanovení cílů a pojetí, k nimž by daná úroveň vzdělávání měla směřovat: 2 příspěvky výběr a uspořádání učiva, tj. takových poznatků a činností, které zajistí dosažení stanovených cílů: 10 příspěvků tvorba a využití nejrůznějších metod, forem a prostředků, které lze k dosažení cílů použít: 13 příspěvků ověřování výsledků dané úrovně vzdělávání a jejich porovnání se stanovenými cíli: 1 příspěvek

6 2. Veletrh nápadů učitelů chemie 4.-5. 10. 2013 Tábor
KDE HLEDAT DALŠÍ INSPIRACI? stanovení cílů a pojetí, k nimž by daná úroveň vzdělávání měla směřovat: msmt.cz, rvp.cz výběr a uspořádání učiva, tj. takových poznatků a činností, které zajistí dosažení stanovených cílů: prirodovedci.cz; studiumchemie.cz; rvp.cz … tvorba a využití nejrůznějších metod, forem a prostředků, které lze k dosažení cílů použít: ověřování výsledků dané úrovně vzdělávání a jejich porovnání se stanovenými cíli: csicr.cz; cermat.cz …

7 2. Veletrh nápadů učitelů chemie 4.-5. 10. 2013 Tábor
Současné trendy přírodovědného vzdělávání v EU a ČR ESTABLISH (European Science and technology in Action: Building Links with Industry, Schools and Home) S-TEAM (Science-Teacher Education Advanced Methods) Fibonacci (projekt je pojmenován po italském matematikovi Leonardovi da Pisa, zvaném Fibonacci) PRIMAS (Promoting inquiry in Mathematics and Science Education across Europe) V těchto programech je zapojeno 65 univerzitních i neuniverzitních institucí z 32 zemí. Do řešení projektů je zapojena i Česká republika. Projekty MŠMT zaměřené na výuku přírodovědných předmětů, především na oblast praktické a experimentální výuky v přírodních vědách.

8 2. Veletrh nápadů učitelů chemie 4.-5. 10. 2013 Tábor
Badatelsky orientovaná výuka Tato metoda výuky je odvozená od metody vědeckého bádání a v mezinárodní literatuře se nazývá Inquiry Based Science Education (IBSE). Žáci / Studenti jsou pomocí vlastních otázek zapojeni do návrhu empirického výzkumu, který povede ke shromažďování a použití údajů potřebných k vysvětlení přírodovědných jevů; použijí empirické důkazy jako základ pro vysvětlení toho, jak reálný svět funguje; na základě důkazů formulují vysvětlení, aby zodpověděli položené otázky, což jim zároveň umožní osvojit si nové poznatky; diskutují o svých vysvětleních a tím poskytnou další přehled důkazů a zdůvodnění vztahujících se k navrhovaným vysvětlením.

9 Veletrh nápadů učitelů chemie 4.-5. 10. 2013 Tábor
Badatelsky orientovaná výuka Učební cyklus lze použít pro vytvoření struktury badatelsky orientovaných přírodovědných lekcí, neboť je jedním z nejběžnějších a nejefektivnějších modelů pro realizaci výuky. Zapoj se Zkoumej Zhodnoť Zobecni Zpracuj

10 VĚDA NENÍ ŽÁDNÁ VĚDA Cíle projektu
1. Vytvořit metodickou koncepci praktické výuky žáků, založenou na využití induktivních postupů práce (žákovský experiment jako východisko pro výuku přírodních věd), metod týmové práce, mezioborových témat, aktivní výuky a ICT. 2. Vyprojektovat a vytvořit náměty a návody pro praktickou výuku, doplněné o doporučené soubory potřeb (pomůcek a látek) pro praktické činnosti žáků v terénu i ve školní laboratoři. 3. Vytvořit soubory námětů a návodů praktických činností, pracovních listů pro žáky zaměřených na osvojení klíčových dovedností v přírodovědných předmětech a zpracovaných zvlášť pro 1.stupeň ZŠ, 2.stupeň ZŠ a SŠ. 4. Vytvořit soubor doprovodných metodických postupů pro učitele k integrovaným tématům vycházejícím z praktických a experimentálních aktivit žáků, zaměřených na mezioborové vztahy a vypracovaných s cílem zvýšení motivace žáků k dalšímu studiu přírodovědných oborů. 5. Realizovat pilotní ověření připravených materiálů a provést jeho testování a evaluační dotazníkové šetření s cílem zhodnotit efektivitu navržených výukových postupů a materiálů pro rozvoj funkční přírodovědné, technické a ekologické gramotnosti.

11 Klíčové aktivity projektu
Soubor výukových materiálů pro žáky 2. stupně ZŠ pro praktickou výuku fyziky, chemie a biologie Soubor metodických materiálů pro učitele 2. stupně ZŠ pro praktickou výuku fyziky, chemie a biologie Obsah a výstupy: Vypracování soubor výukových a metodických materiálů a setů potřeb pro žáky zaměřený na rozvíjení jejich přírodovědných kompetencí, a to z hlediska fyziky, chemie a biologie, zvlášť pro každé integrované téma: Výživa a zdravý životní styl Materiály a jejich přeměny Riziko a bezpečí - aneb co se stane, když se něco stane Tradiční a nové způsoby využití energie Vidět a poznat neviditelné Výukové materiály pro žáky a sety potřeb zahrnují pomůcky či přístroje a materiály pro laboratorní nebo terénní práce žáků k realizaci praktické výuky. Po stránce metodické budou využívat postupů reálné výzkumné činnosti: formulace otázky vycházející z konkrétního pozorování - formulace hypotézy - pokus - jeho vyhodnocení - formulace nové otázky. Výukové materiály budou podporovat praktické činnosti žáků s důrazem na kooperativní a problémovou výuku a využitelnost poznatků v běžném životě žáků.

12 Klíčové aktivity projektu
Soubor výukových materiálů pro praktickou výuku fyziky, chemie a biologie žáků SŠ Soubor metodických materiálů pro učitele SŠ, zaměřený na praktickou výuku fyziky, chemie a biologie induktivní metodou Obsah a výstupy: Vypracování souboru výukových a metodických materiálů a setů potřeb pro žáky, a to z hlediska fyziky, chemie a biologie, zvlášť pro každé integrované téma: Obecné zákonitosti přírodovědných disciplin a principy poznání ve vědě Látky a jejich přeměny - makrosvět přírody Zjevné a zprostředkované - pohled do mikrosvěta Praktické aplikace přírodovědných a technických poznatků Možnosti a omezení vědeckého výzkumu Výukové materiály budou podporovat praktické činnosti žáků s důrazem na problémovou výuku, skupinovou a týmovou práci a využitelnost poznatků v běžném životě žáků. Při jejich vývoji bude využíváno široké zázemí přírodních věd - fyziky, chemie, biologie, geologie a medicíny, po metodické stránce pak metody aktivního a praktického učení a ICT.

13

14 V rámci projektu bylo zpracováno více než 100 aktivit zaměřených na praktickou výuku žáků. Většina těchto aktivit prošla ověřováním na základních a středních školách v celé republice a setkala se u vyučujících i žáků s velmi kladnou odezvou. V průběhu akce budou vybrané žákovské aktivity nejen popsány, ale i prakticky prezentovány.  

15 Veletrh nápadů učitelů chemie 4.-5. 10. 2013 Tábor
Děkuji za vaši pozornost.


Stáhnout ppt "2. Veletrh nápadů učitelů chemie Tábor"

Podobné prezentace


Reklamy Google