Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Valná hromada MAS Šluknovsko

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Valná hromada MAS Šluknovsko"— Transkript prezentace:

1 Valná hromada MAS Šluknovsko
Hotel Slavie, Horní Podluží Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický plán LEADER

2 O jaké oblasti podpory (fiche) byl dosud největší zájem
O jaké oblasti podpory (fiche) byl dosud největší zájem? žádostí: fiche 1 - Modernizace stávajících zemědělských podniků (7) 10 žádostí: fiche 6 - Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova (5) 7 žádostí: fiche 5 - Ubytování a sport (4) 7 žádostí: fiche 7 - Občanské vybavení a služby (6) 4 žádostí: fiche 4 - Zakládání mikropodniků a jejich rozvoj (1) 2 žádostí: fiche 8 - Vzdělávání a informace (2) 1 žádostí: fiche 9 - Obnova a rozvoj vesnic (1)

3 8 žádostí - fyzické osoby
Poměr předkladatelů podpořených žádostí (1. – 6. výzva): 8 žádostí - fyzické osoby 12 žádostí - právnické osoby (sdružení, společnosti s ručením omezeným, církevní organizace, obecně prospěšné společnosti) 6 žádostí - obce (svazky obcí)

4 Fyzické osoby podáno celkem 8 žádostí
z toho 6 projektů zaměřeno na modernizaci zemědělských podniků

5 5. výzva: vyhlášena 3. 12. 2010 – 9 předložených žádostí
Vyhlášení 5. a 6. výzvy k předkládání žádostí o dotaci z PRV ČR programu LEADER: 5. výzva: vyhlášena – 9 předložených žádostí 6 podpořených projektů Fiche 6 Budování doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (2) Fiche 7 Celková obnova a rozvoj vesnic, zlepšení občanské vybavenosti (4) 6. výzva: vyhlášena – 18 předložených žádostí 10 podpořených projektů Fiche 1 Modernizace stávajících zemědělských podniků (5) Fiche 3 Diverzifikace činností zemědělských podniků (0) Fiche 4 Zakládání mikropodniků a jejich rozvoj (1) Fiche 5 Budování rekreační infrastruktury, rozvoj služeb (3) Fiche 9 Obnova a rozvoj vesnic (1)

6 1. – 6. výzva A. Výše přidělené dotace podpořeným projektům ,- Kč B. Celkový rozpočet všech podpořených projektů (částka, která bude investována do rozvoje našeho regionu) ,- Kč

7 Rekapitulace podpořených
projektů - 5. a 6. výzva

8 Projekt: Komunitní středisko KOSTŘAVA Žadatel: Sdružení VDF FREE
Dotace: 675 000,-- Kč Sdružení za pomoci dotace provede stavební rekonstrukci pronajatých prostor, v nichž vybuduje středisko vzdělávání. Příkladem vzdělávacích aktivit jsou např. počítačové kurzy, jazykové kurzy, základy podnikání, klub pro rodiče s dětmi, cvičení, kurzy šití, rukodělné kurzy, klub paličkování, pořádání besed, výstav, předvádění řemesel atd.

9 Projekt: Objekt sociálního zařízení pro přírodní
koupaliště v Horním Podluží Žadatel: Obec Horní Podluží Dotace: 600 000,-- Kč Přírodní koupaliště má obec v dlouhodobém pronájmu a hodlá zchátralý areál postupně zrekonstruovat. Sociální zařízení je esteticky, hygienicky a kapacitně nevyhovující. Šatny jsou vybudovány na opačné straně areálu. Současný nevyhovující objekt sociálního zařízení bude přebudován z financí obce na sklad techniky a drobného materiálu.

10 Projekt: Vybudování víceúčelového dětského hřiště v Lipové
Žadatel: Obec Lipová Dotace: 633 070,-- Kč Obec Lipová ukončila v listopadu 2011 projekt, zaměřený na vybudování víceúčelového dětského hřiště. Dětské hřiště vzniklo v centru obce, a to v areálu dětského domova, který navazuje na základní a mateřskou školu v obci. Oplocené hřiště bylo vybudováno na ploše 50 x 20 metrů. Základním stavebním materiálem čtrnácti herních prvků je akátové dřevo.

11 Projekt: Nákup hudebního nástroje – cimbálu
Žadatel: Folklorní soubor Lužičan Dotace: 95 850,-- Kč Cimbál byl kdysi na Šluknovsku nedílnou součástí lidové muziky. Soubor Lužičan chce díky pořízení nového hudebního nástroje otevřít nové možnosti v prezentaci regionálního folklóru, obohatit svůj repertoár, zkvalitnit hudební zážitek posluchačům a přilákat nové muzikanty do sféry lidové hudby. Cimbál byl pořízen v září 2011 a projekt byl ukončen.

12 Projekt: Obnovení památníku padlých občanů obce
Zahrady v I. světové válce na p. p. č. 43/9 a 43/17 Žadatel: KČT Krásná Lípa Dotace: 474 386,-- Kč Žadatel hodlá obnovit památník z roku 1922, v 70. letech nešetrně odstraněný. Památník bude díky dotaci opraven, chybějící části doplněny a vrátí se zpět na své původní místo. Kromě samotného památníku bude upraveno i jeho okolí. Památník se stane důstojným pietním místem a díky přeměně celého prostoru na parkovou a odpočinkovou zónu se stane atraktivní pro turisty, cyklisty i místní obyvatele.

13 Projekt: Expozice církevního umění Šluknovska
Žadatel: Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk Dotace: ,- Kč V barokním loretánském areálu se dochovala řada cenných exponátů církevního umění. V objektu však není k dispozici vyhovující prostor, v němž by mohly být důstojně prezentovány. V  pěti místnostech přízemí a pěti místnostech prvního patra vstupní budovy budou provedeny stavební práce (elektroinstalace, podlahy, dveře, venkovní okna, schodiště, strop). Po realizaci tohoto projektu hodlá farnost instalovat stálou česko-německou expozici s výstavními a informačními tabulemi.

14 Veřejná obhajoba žádostí o dotaci - 6. výzva
Hotel Atrium Varnsdorf,

15 Rekapitulace podpořených
žádostí o dotaci 6. výzva

16 Projekt: Úprava pískového povrchu parkuru a nákup diskové sekačky
Žadatel: Petr Dastych, Krásná Lípa Dotace: Kč Farma hospodaří na cca 115 ha trvalého travního porostu a chová okolo 100 kusů ovcí. Vzhledem k chovu sportovních koní potřebuje žadatel vytvořit odpovídající pracovní podmínky pro cvičení koní. Předmětem projektu je nákup diskové sekačky a písková úprava parkuru, spočívající v nákupu písku a jeho rozhrnutí v deseticentimetrové vrstvě na celkové ploše m2.

17 Projekt: Rekonstrukce Hotelu Erlec – II. etapa
Žadatel: Hotel PRAHA AHA, s. r. o. Dotace: Kč Historický hotel se nachází přímo v centru města Šluknova. Předmětem projektu je oprava 4 sociálních zařízení, výměna 8 oken ve společenské místnosti, zhotovení nového fasádního nátěru, doplnění vybavení pro hosty, propagační a marketingová opatření.

18 Projekt: Přístavba a nástavba ubytování a výdejny jídel – Ski areál
Mezičky Žadatel: GEZ spol. s r.o. Dotace: Kč V lyžařském areálu Mezičky je současné době k dispozici již nevyhovující zařízení budovy spodní stanice vleku bez možnosti ubytování a stravování návštěvníků. Projektem vznikne sportovně rekreační areál, poskytující celoroční možnost sportovního a aktivního trávení volného času a dovolené. Ze stávající stavby bude částečnou rekonstrukcí postaven penzion s kapacitou ubytování 48 lůžek a výdejnou jídel včetně půjčovny lyží a kol.

19 Projekt: Nákup ovíječe píce Žadatel: Jiří Janiš, Krásná Lípa
Dotace: Kč Farma hospodaří na cca 180 ha trvalého travního porostu a chová cca 65 kusů hovězího dobytka. Předmětem projektu je nákup ovíječe píce na ovíjení senáže. Díky pořízení této zemědělské techniky bude moci žadatel produkovat ekologické krmivo a následně i kvalitní jatečný skot.

20 Projekt: Lyžujeme s handicapovanými a rozšiřujeme služby
lyžařské školy TimSki Žadatel: Hana Jurčková, Kladno (LŠ v zimním areálu v Horním Podluží) Dotace: Kč V roce 2009 začala lyžařská škola s výukou autistických dětí a pro velký úspěch rozšířila služby i o výuku dětí a dospělých po úrazech a s vrozenými vadami. Dětský areál je vybaven různými hračkami, figurkami a pomůckami, které zpestřují výuku, ale chybí v něm bezpečné a kvalitní překážky, sloužící jako výukové pomůcky. Díky projektu budou pořízeny a stanou se majetkem LŠ.

21 Projekt: Nákup zemědělské techniky Žadatel: Ing. Jan Machač, Chřibská
Dotace: Kč Farma hospodaří na cca 252 ha trvalého travního porostu a chová cca 100 kusů hovězího dobytka a 36 kusů ovcí. Předmětem projektu je nákup shrnovače sena, senáže, tažený za traktorem. Současná mechanizace žadatele pro tyto účely je již nevyhovující. Nový stroj umožní žadateli produkovat kvalitní krmení s přímou vazbou na produkci kvalitních jatečných zvířat. ilustrační foto

22 Projekt: Sítě proti sněhu pro úsporu a bezpečí našich
zimních cest I. etapa Žadatel: Svazek obcí Sever Dotace: Kč Svazek obcí Sever se již delší dobu v zimním období potýká se špatnou průjezdností komunikací, na kterých leží velké množství navátého sněhu. Díky instalacím sítí proti sněhu na pozemcích bude situace částečně vyřešena. Zlepší se průjezdnost mezi obcemi a městy pro osobní a hromadnou dopravu, zdravotní péči a dostupnost občanů do zaměstnání. Předmětem projektu Bude umístění zásněžek v zimním období ve Starých Křečanech–Brtníkách, v Jiříkově, v Dolní Poustevně-Nové Vísce a v Mikulášovicích.

23 Projekt: Vybavení pekařství a cukrářství novou technikou
Žadatel: Alena Šedivá, Krásná Lípa Dotace: Kč Pekárna a cukrárna v Krásné Lípě byla otevřena v roce 2010 v podmínkách, které jsou již, vzhledem k poptávce, nedostačující. Předmětem projektu je nákup zařízení, které bude sloužit při provozu pekařství: pekařská pec, kynárna, dělička těsta na housky, hnětací stroj, rohlíkovací stroj, pekařské vozíky a pracovní stoly.

24 Projekt: Nákup baličky na sklizeň píce
Žadatel: Ladislav Štrupl, Rumburk Dotace: Kč Farma hospodaří na cca 98 ha trvalého travního porostu a chová cca 50 kusů hovězího dobytka. Předmětem projektu je nákup baličky píce, nezbytné při její sklizni a díky ní produkovat, v návaznosti na kvalitu krmení, kvalitní jatečný skot v ekologické kvalitě. ilustrační foto

25 Projekt: Obnova technického vybavení společnosti ZEMSPOL s. r. o.
Žadatel: ZEMSPOL s. r. o. Dotace: Kč Projekt je zaměřen na nákup nového kolového traktoru o výkonové třídě cca 100 HP. V souvislosti s ekologickým zemědělstvím, které realizuje žadatel, je nutné zkvalitnit celkovou péči o trvalé travní porosty a odstranit potřebu pronájmu tohoto typu strojů. ilustrační foto

26 Vyhlášení 7. výzvy V pořadí 7. výzva bude vyhlášena v dubnu.
Alokace ve výši 5 800 tis. Kč bude rozdělena na tyto fiche: Fiche 3 Fiche 4 Fiche 6 Fiche 7 Fiche 8 Fiche 9 Fiche 10

27 Největší část alokace r. 2012 bude určena
především obcím na projekty, zaměřené na zlepšení občanské vybavenosti a služeb a na záchranu kulturního dědictví a dále místním podnikatelským subjektům na podporu vzniku a rozvoj jejich živností.

28 8. výzva (fiche 1 a 5) bude vyhlášena v srpnu 2012.
Zbytek alokace r a nevyčerpané prostředky ze 7. výzvy budou určeny na žádosti o dotaci v 8. výzvě. 8. výzva (fiche 1 a 5) bude vyhlášena v srpnu 2012.


Stáhnout ppt "Valná hromada MAS Šluknovsko"

Podobné prezentace


Reklamy Google