Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Valná hromada MAS Šluknovsko Hotel Slavie, Horní Podluží 2. 3. 2012 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Valná hromada MAS Šluknovsko Hotel Slavie, Horní Podluží 2. 3. 2012 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí."— Transkript prezentace:

1 Valná hromada MAS Šluknovsko Hotel Slavie, Horní Podluží 2. 3. 2012 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický plán LEADER

2 O jaké oblasti podpory (fiche) byl dosud největší zájem? 10 žádostí: fiche 1 - Modernizace stávajících zemědělských podniků (7) 10 žádostí: fiche 6 - Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova (5) 7 žádostí: fiche 5 - Ubytování a sport (4) 7 žádostí: fiche 7 - Občanské vybavení a služby (6) 4 žádostí: fiche 4 - Zakládání mikropodniků a jejich rozvoj (1) 2 žádostí: fiche 8 - Vzdělávání a informace (2) 1 žádostí: fiche 9 - Obnova a rozvoj vesnic (1)

3 Poměr předkladatelů podpořených žádostí (1. – 6. výzva): 8 8 žádostí - fyzické osoby 12 12 žádostí - právnické osoby (sdružení, společnosti s ručením omezeným, církevní organizace, obecně prospěšné společnosti) 6 6 žádostí - obce (svazky obcí)

4 Fyzické osoby podáno celkem 8 žádostí 6 - z toho 6 projektů zaměřeno na modernizaci zemědělských podniků

5 Vyhlášení 5. a 6. výzvy k předkládání žádostí o dotaci z PRV ČR programu LEADER: 5. výzva: vyhlášena 3. 12. 2010 – 9 předložených žádostí 6 podpořených projektů Fiche 6 Budování doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (2) Fiche 7 Celková obnova a rozvoj vesnic, zlepšení občanské vybavenosti (4) 6. výzva: vyhlášena 4. 8. 2011 – 18 předložených žádostí 10 podpořených projektů Fiche 1 Modernizace stávajících zemědělských podniků (5) Fiche 3 Diverzifikace činností zemědělských podniků (0) Fiche 4 Zakládání mikropodniků a jejich rozvoj (1) Fiche 5 Budování rekreační infrastruktury, rozvoj služeb (3) Fiche 9 Obnova a rozvoj vesnic (1)

6 1. – 6. výzva A. Výše přidělené dotace podpořeným projektům 13 339 839,- Kč B. Celkový rozpočet všech podpořených projektů (částka, která bude investována do rozvoje našeho regionu) 29 619 769,- Kč

7 Rekapitulace podpořených 5. a 6. výzva projektů - 5. a 6. výzva

8 Projekt: Komunitní středisko KOSTŘAVA Žadatel: Sdružení VDF FREE Dotace: 675 000,-- Kč Sdružení za pomoci dotace provede stavební rekonstrukci pronajatých prostor, v nichž vybuduje středisko vzdělávání. Příkladem vzdělávacích aktivit jsou např. počítačové kurzy, jazykové kurzy, základy podnikání, klub pro rodiče s dětmi, cvičení, kurzy šití, rukodělné kurzy, klub paličkování, pořádání besed, výstav, předvádění řemesel atd.

9 Projekt: Objekt sociálního zařízení pro přírodní koupaliště v Horním Podluží Žadatel: Obec Horní Podluží Dotace: 600 000,-- Kč Přírodní koupaliště má obec v dlouhodobém pronájmu a hodlá zchátralý areál postupně zrekonstruovat. Sociální zařízení je esteticky, hygienicky a kapacitně nevyhovující. Šatny jsou vybudovány na opačné straně areálu. Současný nevyhovující objekt sociálního zařízení bude přebudován z financí obce na sklad techniky a drobného materiálu.

10 Projekt: Vybudování víceúčelového dětského hřiště v Lipové Žadatel: Obec Lipová Dotace: 633 070,-- Kč Obec Lipová ukončila v listopadu 2011 projekt, zaměřený na vybudování víceúčelového dětského hřiště. Dětské hřiště vzniklo v centru obce, a to v areálu dětského domova, který navazuje na základní a mateřskou školu v obci. Oplocené hřiště bylo vybudováno na ploše 50 x 20 metrů. Základním stavebním materiálem čtrnácti herních prvků je akátové dřevo.

11 Projekt: Nákup hudebního nástroje – cimbálu Žadatel: Folklorní soubor Lužičan Dotace: 95 850,-- Kč Cimbál byl kdysi na Šluknovsku nedílnou součástí lidové muziky. Soubor Lužičan chce díky pořízení nového hudebního nástroje otevřít nové možnosti v prezentaci regionálního folklóru, obohatit svůj repertoár, zkvalitnit hudební zážitek posluchačům a přilákat nové muzikanty do sféry lidové hudby. Cimbál byl pořízen v září 2011 a projekt byl ukončen.

12 Projekt: Obnovení památníku padlých občanů obce Zahrady v I. světové válce na p. p. č. 43/9 a 43/17 Žadatel: KČT Krásná Lípa Dotace: 474 386,-- Kč Žadatel hodlá obnovit památník z roku 1922, v 70. letech nešetrně odstraněný. Památník bude díky dotaci opraven, chybějící části doplněny a vrátí se zpět na své původní místo. Kromě samotného památníku bude upraveno i jeho okolí. Památník se stane důstojným pietním místem a díky přeměně celého prostoru na parkovou a odpočinkovou zónu se stane atraktivní pro turisty, cyklisty i místní obyvatele.

13 Projekt: Expozice církevního umění Šluknovska Žadatel: Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk Dotace: 1 350 000,- Kč V barokním loretánském areálu se dochovala řada cenných exponátů církevního umění. V objektu však není k dispozici vyhovující prostor, v němž by mohly být důstojně prezentovány. V pěti místnostech přízemí a pěti místnostech prvního patra vstupní budovy budou provedeny stavební práce (elektroinstalace, podlahy, dveře, venkovní okna, schodiště, strop). Po realizaci tohoto projektu hodlá farnost instalovat stálou česko-německou expozici s výstavními a informačními tabulemi.

14 Veřejná obhajoba žádostí o dotaci - 6. výzva Hotel Atrium Varnsdorf, 14. 10. 2011

15 Rekapitulace podpořených žádostí o dotaci 6. výzva

16 Projekt: Úprava pískového povrchu parkuru a nákup diskové sekačky Žadatel: Petr Dastych, Krásná Lípa Dotace: 150 000 Kč Farma hospodaří na cca 115 ha trvalého travního porostu a chová okolo 100 kusů ovcí. Vzhledem k chovu sportovních koní potřebuje žadatel vytvořit odpovídající pracovní podmínky pro cvičení koní. Předmětem projektu je nákup diskové sekačky a písková úprava parkuru, spočívající v nákupu písku a jeho rozhrnutí v deseticentimetrové vrstvě na celkové ploše 1 600 m 2.

17 Projekt: Rekonstrukce Hotelu Erlec – II. etapa Žadatel: Hotel PRAHA AHA, s. r. o. Dotace: 318 029 Kč Historický hotel se nachází přímo v centru města Šluknova. Předmětem projektu je oprava 4 sociálních zařízení, výměna 8 oken ve společenské místnosti, zhotovení nového fasádního nátěru, doplnění vybavení pro hosty, propagační a marketingová opatření.

18 Projekt: Přístavba a nástavba ubytování a výdejny jídel – Ski areál Mezičky Žadatel: GEZ spol. s r.o. Dotace: 817 482 Kč V lyžařském areálu Mezičky je současné době k dispozici již nevyhovující zařízení budovy spodní stanice vleku bez možnosti ubytování a stravování návštěvníků. Projektem vznikne sportovně rekreační areál, poskytující celoroční možnost sportovního a aktivního trávení volného času a dovolené. Ze stávající stavby bude částečnou rekonstrukcí postaven penzion s kapacitou ubytování 48 lůžek a výdejnou jídel včetně půjčovny lyží a kol.

19 Projekt: Nákup ovíječe píce Žadatel: Jiří Janiš, Krásná Lípa Dotace: 155 000 Kč Farma hospodaří na cca 180 ha trvalého travního porostu a chová cca 65 kusů hovězího dobytka. Předmětem projektu je nákup ovíječe píce na ovíjení senáže. Díky pořízení této zemědělské techniky bude moci žadatel produkovat ekologické krmivo a následně i kvalitní jatečný skot.

20 Projekt: Lyžujeme s handicapovanými a rozšiřujeme služby lyžařské školy TimSki Žadatel: Hana Jurčková, Kladno (LŠ v zimním areálu v Horním Podluží) Dotace: 150 600 Kč V roce 2009 začala lyžařská škola s výukou autistických dětí a pro velký úspěch rozšířila služby i o výuku dětí a dospělých po úrazech a s vrozenými vadami. Dětský areál je vybaven různými hračkami, figurkami a pomůckami, které zpestřují výuku, ale chybí v něm bezpečné a kvalitní překážky, sloužící jako výukové pomůcky. Díky projektu budou pořízeny a stanou se majetkem LŠ.

21 Projekt: Nákup zemědělské techniky Žadatel: Ing. Jan Machač, Chřibská Dotace: 360 000 Kč Farma hospodaří na cca 252 ha trvalého travního porostu a chová cca 100 kusů hovězího dobytka a 36 kusů ovcí. Předmětem projektu je nákup shrnovače sena, senáže, tažený za traktorem. Současná mechanizace žadatele pro tyto účely je již nevyhovující. Nový stroj umožní žadateli produkovat kvalitní krmení s přímou vazbou na produkci kvalitních jatečných zvířat. ilustrační foto

22 Projekt: Sítě proti sněhu pro úsporu a bezpečí našich zimních cest I. etapa Žadatel: Svazek obcí Sever Dotace: 675 000 Kč Svazek obcí Sever se již delší dobu v zimním období potýká se špatnou průjezdností komunikací, na kterých leží velké množství navátého sněhu. Díky instalacím sítí proti sněhu na pozemcích bude situace částečně vyřešena. Zlepší se průjezdnost mezi obcemi a městy pro osobní a hromadnou dopravu, zdravotní péči a dostupnost občanů do zaměstnání. Předmětem projektu Bude umístění zásněžek v zimním období ve Starých Křečanech–Brtníkách, v Jiříkově, v Dolní Poustevně-Nové Vísce a v Mikulášovicích.

23 Projekt: Vybavení pekařství a cukrářství novou technikou Žadatel: Alena Šedivá, Krásná Lípa Dotace: 900 000 Kč Pekárna a cukrárna v Krásné Lípě byla otevřena v roce 2010 v podmínkách, které jsou již, vzhledem k poptávce, nedostačující. Předmětem projektu je nákup zařízení, které bude sloužit při provozu pekařství: pekařská pec, kynárna, dělička těsta na housky, hnětací stroj, rohlíkovací stroj, pekařské vozíky a pracovní stoly.

24 Projekt: Nákup baličky na sklizeň píce Žadatel: Ladislav Štrupl, Rumburk Dotace: 240 000 Kč Farma hospodaří na cca 98 ha trvalého travního porostu a chová cca 50 kusů hovězího dobytka. Předmětem projektu je nákup baličky píce, nezbytné při její sklizni a díky ní produkovat, v návaznosti na kvalitu krmení, kvalitní jatečný skot v ekologické kvalitě. ilustrační foto

25 Projekt: Obnova technického vybavení společnosti ZEMSPOL s. r. o. Žadatel: ZEMSPOL s. r. o. Dotace: 500 000 Kč Projekt je zaměřen na nákup nového kolového traktoru o výkonové třídě cca 100 HP. V souvislosti s ekologickým zemědělstvím, které realizuje žadatel, je nutné zkvalitnit celkovou péči o trvalé travní porosty a odstranit potřebu pronájmu tohoto typu strojů. ilustrační foto

26 Vyhlášení 7. výzvy V pořadí 7. výzva bude vyhlášena v dubnu. Alokace ve výši 5 800 tis. Kč bude rozdělena na tyto fiche: Fiche 3500 000 Kč Fiche 41 000 000 Kč Fiche 61 000 000 Kč Fiche 71 000 000 Kč Fiche 8300 000 Kč Fiche 91 000 000 Kč Fiche 101 000 000 Kč

27 Největší část alokace r. 2012 bude určena především obcím na projekty, zaměřené na zlepšení občanské vybavenosti a služeb a na záchranu kulturního dědictví a dále místním podnikatelským subjektům na podporu vzniku a rozvoj jejich živností.

28 Zbytek alokace r. 2012 a nevyčerpané prostředky ze 7. výzvy budou určeny na žádosti o dotaci v 8. výzvě. 8. výzva (fiche 1 a 5) bude vyhlášena v srpnu 2012.


Stáhnout ppt "Valná hromada MAS Šluknovsko Hotel Slavie, Horní Podluží 2. 3. 2012 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí."

Podobné prezentace


Reklamy Google