Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační čísloCZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUMVY_32_INOVACE_E30.05 Ročník3. ročník.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační čísloCZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUMVY_32_INOVACE_E30.05 Ročník3. ročník."— Transkript prezentace:

1 Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační čísloCZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUMVY_32_INOVACE_E30.05 Ročník3. ročník učebního oboru Kuchař-číšník Tematická oblast a předmětDaňová evidence podnikatelů Název učebního materiálu Složky majetku a závazky Prezentace AutorIng. Hana Chládková Datum vytvoření24. 1. 2014 Anotace Učební materiál je určen pro žáky učebního obru Kuchař- číšník. Prezentace slouží k inovativnímu výkladu učiva o složkách majetku a závazcích. Zároveň obsahuje řešené úlohy k prověření získaných znalostí. Prezentace obsahuje 19 snímků.

2 Složky majetku a závazky Obsah: 1.Majetek a jeho formy 2.Hmotný majetek 3.Nehmotný majetek 4.Zásoby 5.Pohledávky 6.Finanční majetek 7.Závazky 8.Řešené úlohy 9.Zdroje

3 Podnikatel potřebuje k plnění své činnosti různé prostředky (majetek): 1. Majetek a jeho formy budovy stroje dopravní prostředky zásoby peněžní prostředky … S těmito prostředky hospodaří = vyrábí, prodává, poskytuje služby.

4 2. Hmotný majetek Je vymezen ZDP -jednorázový výdaj (drobný hmotný majetek PC < 40 000,-Kč) - postupné snižování základu daně ve formě odpisů (hmotný majetek PC > 40 000,- Kč samostatné movité věci stavby budovy,domy, byty nebo nebytové prostory jiný majetek (technické zhodnocení – nástavby, přístavby, rekonstrukce a modernizace) jiný majetek (technické zhodnocení – nástavby, přístavby, rekonstrukce a modernizace)

5 Oceňování hmotného majetku přímé a nepřímé náklady související s vytvořením vlastní činností cena, za kterou byl majetek pořízen v době, kdy byl zaevidován v obchodním majetku pořizovací cena vlastní náklady reprodukční pořizovací cena

6 Evidence hmotného majetku Karty hmotného majetku  název, číselné označení  ocenění  datum a způsob pořízení  způsob odpisování  částka odpisů  zůstatková cena  datum a způsob vyřazení  název, číselné označení  ocenění  datum a způsob pořízení  způsob odpisování  částka odpisů  zůstatková cena  datum a způsob vyřazení

7 Karta hmotného majetku – č. 6 Název a popis DLM:Kopírovací stroj Vstupní cena:150 000,- Datum uvedení do užívání:1.4. 2011 Způsob odpisování:Rovnoměrný Odpisová skupina:1 Doby odpisování:3 roky Vyřazení: z důvodu prodejeDatum vyřazení: 3.1.2014 DatumTextSazbaOdpisZůstatková cena 31.12.2011Odpisy 201120%30 000,-120 000,- 31.12.2012Odpisy 201240%60 000,- 31.12.2013Odpisy 201340%60 000,-0,-

8 3. Nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek pro účely účetnictví podnikatelů zahrnuje: zřizovací výdaje nehmotné výsledky výzkumu a vývoje software ocenitelná práva

9 4. Zásoby materiál základní materiál, pomocné látky, provozovací látky, náhradní díly, obaly, další movité věci zboží vše co podnikatel nakupuje za účelem dalšího prodeje, výrobky předané do vlastní prodejny nedokončená výroba produkty, které neprošly všemi fázemi výrobního cyklu výrobky předměty, které podnik vyrábí s cílem prodat je odběratelům zvířata mladá zvířata a zvířata se vstupní cenou do 40 000,-Kč

10 Evidence zásob Skladní karta číslo 3 Název materiálu:Mouka pšeničná Číslo materiálu:1452148 Měrná jednotka:kg Cena za jednotku:7,-Kč DatumDokladPříjemVýdejStav (KZ, kg) 01. 01. 2013Počáteční stav2 000 10. 01. 2013PR/12002 200 15. 01. 2013PR/26002 800 30. 01. 2013VY/17002 100

11 5. Pohledávky Nárok podnikatele na úhradu peněžní částky od dlužníka. Podnikatel vystupuje ve finančním vztahu v roli věřitele. pohledávky z obchodního styku z prodeje: výrobků zboží služeb z prodeje: výrobků zboží služeb ostatní pohledávky vůči státu pohledávky z poskytnutých půjček pohledávky za zaměstnanci pohledávky za pojišťovnou vůči státu pohledávky z poskytnutých půjček pohledávky za zaměstnanci pohledávky za pojišťovnou

12 Evidence pohledávek Kniha vydaných faktur – ODBĚRATELÉ DatumČíslo faktury OdběratelČástkaDatum splat. Úhrada dne Číslo dokladu Pozn. 31. 07.20130120Jan Bradáč- účetnictví 13 00010.08.12. 08.BV/92 05. 08.20130121T-Machinery a.s. 45 00015. 08.14.08.PPD/112

13 6. Finanční majetek Dlouhodobý finanční majetek akcie podíly v obchodních společnostech dluhové cenné papíry (obligace) doba držení je delší než 1rok akcie podíly v obchodních společnostech dluhové cenné papíry (obligace) doba držení je delší než 1rok Krátkodobý finanční majetek peníze v hotovosti (v pokladně) ceniny (poštovní známky, kolky, strav. ) peněžní prostředky na bankovním účtu krátkodobé cenné papíry a podíly peníze v hotovosti (v pokladně) ceniny (poštovní známky, kolky, strav. ) peněžní prostředky na bankovním účtu krátkodobé cenné papíry a podíly

14 Evidence finančního majetku Pokladní kniha DatumDokladTextPříjemVýdejZůstatek 01.01Převod PS1 500,- 02.01.VPD/1Nákup kancelářských potřeb 315,-1 185,- 05.01.PPD/1Tržby za služby3 680,-4 865,- 10.01.VPD/2Záloha zaměstnanci na služební cestu 500,-4 365,-

15 7. Závazky Povinnost podnikatele zaplatit peněžní částku věřiteli. Podnikatel vystupuje ve finančním vztahu v roli dlužníka. závazky vůči dodavatelům závazky vůči zaměstnancům závazky vůči OSSZ, ZP závazky vůči finančnímu úřadu závazky vůči peněžním ústavům

16 Evidence závazků Kniha závazků z obchodního styku DatumČ. faktury Inter. Dod. OdběratelČástkaDatum splat. Úhrada dne Číslo dokladu Pozn. 02.08F/158612Petr Kouřil25 45016.0815.08BV/87 14.08F/267342Telecom, a.s. 5 80028.0826.08VPD/26

17 8. Řešené úlohy 1.Co řadíme do hmotného majetku? Samostatné movité věci, stavby, budovy, domy, byty nebo nebytové prostory, jiný majetek. 2.Způsoby oceňování hmotného majetku? Pořizovací cena, vlastní náklady, reprodukční pořizovací cena. 3.Co obsahuje karta hmotného majetku? Název a číselné označení, ocenění, datum a způsob pořízení, způsob odpisování, částka odpisů, zůstatková cena, datum a způsob vyřazení 4.Co řadíme do nehmotného majetku? Zřizovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva. 5.Členění zásob? Materiál, nedokončená výroba, výrobky, zboží, zvířata.

18 6.Co je to pohledávka a v jaké pozici ve finančním vztahu vystupuje podnikatel? Nárok podnikatele na úhradu peněžní částky od dlužníka. Podnikatel vystupuje ve finančním vztahu v roli věřitele. 7.Co řadíme do dlouhodobého finančního majetku? Akcie, podíly v obchodních společnostech, dluhové cenné papíry (obligace) - doba držení je delší než 1rok. 8.Co řadíme do krátkodobého finančního majetku? Peníze v hotovosti (v pokladně), ceniny (poštovní známky, kolky, strav. ), peněžní prostředky na bankovním účtu, krátkodobé cenné papíry a podíly - doba držení je kratší než 1rok. 9.Co jsou to závazky a v jaké pozici ve finančním vztahu vystupuje podnikatel? Povinnost podnikatele zaplatit peněžní částku věřiteli. Podnikatel vystupuje ve finančním vztahu v roli dlužníka. 10.Druhy závazků? Závazky vůči dodavatelům, zaměstnancům, OSSZ a ZP, FU,peněžním ústavům.

19 9. Zdroje ŠTOHL, Pavel. Daňová evidence praktický průvodce 2013, 4. aktualizované vydání: nakladatelství ing. Pavel Štohl, s.r.o., ISBN 978-80-87237-57-1. Prezentace neobsahuje obrázky.


Stáhnout ppt "Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační čísloCZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUMVY_32_INOVACE_E30.05 Ročník3. ročník."

Podobné prezentace


Reklamy Google