Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, Hodonín

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, Hodonín"— Transkript prezentace:

1 Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín
Registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/ Označení DUM VY_32_INOVACE_E30.05 Ročník 3. ročník učebního oboru Kuchař-číšník Tematická oblast a předmět Daňová evidence podnikatelů Název učebního materiálu Složky majetku a závazky Prezentace Autor Ing. Hana Chládková Datum vytvoření Anotace Učební materiál je určen pro žáky učebního obru Kuchař-číšník. Prezentace slouží k inovativnímu výkladu učiva o složkách majetku a závazcích. Zároveň obsahuje řešené úlohy k prověření získaných znalostí. Prezentace obsahuje 19 snímků.

2 Složky majetku a závazky
Obsah: Majetek a jeho formy Hmotný majetek Nehmotný majetek Zásoby Pohledávky Finanční majetek Závazky Řešené úlohy Zdroje

3 S těmito prostředky hospodaří = vyrábí, prodává, poskytuje služby.
1. Majetek a jeho formy Podnikatel potřebuje k plnění své činnosti různé prostředky (majetek): budovy stroje dopravní prostředky zásoby peněžní prostředky … S těmito prostředky hospodaří = vyrábí, prodává, poskytuje služby.

4 samostatné movité věci budovy,domy, byty nebo nebytové prostory
2. Hmotný majetek Je vymezen ZDP jednorázový výdaj (drobný hmotný majetek PC < ,-Kč) postupné snižování základu daně ve formě odpisů (hmotný majetek PC > ,- Kč samostatné movité věci stavby budovy,domy, byty nebo nebytové prostory jiný majetek (technické zhodnocení – nástavby, přístavby, rekonstrukce a modernizace)

5 Oceňování hmotného majetku
pořizovací cena cena pořízení + vedlejší pořizovací náklady vlastní náklady přímé a nepřímé náklady související s vytvořením vlastní činností reprodukční pořizovací cena cena, za kterou byl majetek pořízen v době, kdy byl zaevidován v obchodním majetku

6 Evidence hmotného majetku
Karty hmotného majetku název, číselné označení ocenění datum a způsob pořízení způsob odpisování částka odpisů zůstatková cena datum a způsob vyřazení

7 Karta hmotného majetku – č. 6
Název a popis DLM: Kopírovací stroj Vstupní cena: ,- Datum uvedení do užívání: Způsob odpisování: Rovnoměrný Odpisová skupina: 1 Doby odpisování: 3 roky Vyřazení: z důvodu prodeje Datum vyřazení: Datum Text Sazba Odpis Zůstatková cena Odpisy 2011 20% 30 000,- ,- Odpisy 2012 40% 60 000,- Odpisy 2013 0,-

8 nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
3. Nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek pro účely účetnictví podnikatelů zahrnuje: zřizovací výdaje nehmotné výsledky výzkumu a vývoje software ocenitelná práva

9 4. Zásoby materiál základní materiál, pomocné látky, provozovací látky, náhradní díly, obaly, další movité věci zboží vše co podnikatel nakupuje za účelem dalšího prodeje, výrobky předané do vlastní prodejny nedokončená výroba produkty, které neprošly všemi fázemi výrobního cyklu výrobky předměty, které podnik vyrábí s cílem prodat je odběratelům zvířata mladá zvířata a zvířata se vstupní cenou do ,-Kč

10 Evidence zásob Skladní karta číslo 3 Datum Doklad Příjem Výdej
Název materiálu: Mouka pšeničná Číslo materiálu: Měrná jednotka: kg Cena za jednotku: 7,-Kč Datum Doklad Příjem Výdej Stav (KZ, kg) Počáteční stav 2 000 PR/1 200 2 200 PR/2 600 2 800 VY/1 700 2 100

11 pohledávky z obchodního styku
Nárok podnikatele na úhradu peněžní částky od dlužníka. Podnikatel vystupuje ve finančním vztahu v roli věřitele. pohledávky z obchodního styku z prodeje: výrobků zboží služeb ostatní pohledávky vůči státu pohledávky z poskytnutých půjček pohledávky za zaměstnanci pohledávky za pojišťovnou

12 Evidence pohledávek Kniha vydaných faktur – ODBĚRATELÉ Datum
Číslo faktury Odběratel Částka Datum splat. Úhrada dne Číslo dokladu Pozn. Jan Bradáč- účetnictví 13 000 10.08. BV/92 T-Machinery a.s. 45 000 14.08. PPD/112

13 Dlouhodobý finanční majetek Krátkodobý finanční majetek
akcie podíly v obchodních společnostech dluhové cenné papíry (obligace) doba držení je delší než 1rok Krátkodobý finanční majetek peníze v hotovosti (v pokladně) ceniny (poštovní známky, kolky, strav. ) peněžní prostředky na bankovním účtu krátkodobé cenné papíry a podíly

14 Evidence finančního majetku
Pokladní kniha Datum Doklad Text Příjem Výdej Zůstatek 01.01 Převod PS 1 500,- 02.01. VPD/1 Nákup kancelářských potřeb 315,- 1 185,- 05.01. PPD/1 Tržby za služby 3 680,- 4 865,- 10.01. VPD/2 Záloha zaměstnanci na služební cestu 500,- 4 365,-

15 7. Závazky závazky vůči dodavatelům závazky vůči zaměstnancům
Povinnost podnikatele zaplatit peněžní částku věřiteli. Podnikatel vystupuje ve finančním vztahu v roli dlužníka. závazky vůči dodavatelům závazky vůči zaměstnancům závazky vůči OSSZ, ZP závazky vůči finančnímu úřadu závazky vůči peněžním ústavům

16 Evidence závazků Kniha závazků z obchodního styku Datum Č. faktury
Inter. Dod. Odběratel Částka Datum splat. Úhrada dne Číslo dokladu Pozn. 02.08 F/1 58612 Petr Kouřil 25 450 16.08 15.08 BV/87 14.08 F/2 67342 Telecom, a.s. 5 800 28.08 26.08 VPD/26

17 8. Řešené úlohy Co řadíme do hmotného majetku?
Samostatné movité věci, stavby, budovy, domy, byty nebo nebytové prostory, jiný majetek. Způsoby oceňování hmotného majetku? Pořizovací cena, vlastní náklady, reprodukční pořizovací cena. Co obsahuje karta hmotného majetku? Název a číselné označení, ocenění, datum a způsob pořízení, způsob odpisování, částka odpisů, zůstatková cena, datum a způsob vyřazení Co řadíme do nehmotného majetku? Zřizovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva. Členění zásob? Materiál, nedokončená výroba, výrobky, zboží, zvířata.

18 Co je to pohledávka a v jaké pozici ve finančním vztahu vystupuje podnikatel?
Nárok podnikatele na úhradu peněžní částky od dlužníka. Podnikatel vystupuje ve finančním vztahu v roli věřitele. Co řadíme do dlouhodobého finančního majetku? Akcie, podíly v obchodních společnostech, dluhové cenné papíry (obligace) - doba držení je delší než 1rok. Co řadíme do krátkodobého finančního majetku? Peníze v hotovosti (v pokladně), ceniny (poštovní známky, kolky, strav. ), peněžní prostředky na bankovním účtu, krátkodobé cenné papíry a podíly - doba držení je kratší než 1rok. Co jsou to závazky a v jaké pozici ve finančním vztahu vystupuje podnikatel? Povinnost podnikatele zaplatit peněžní částku věřiteli. Podnikatel vystupuje ve finančním vztahu v roli dlužníka. Druhy závazků? Závazky vůči dodavatelům, zaměstnancům, OSSZ a ZP, FU,peněžním ústavům.

19 9. Zdroje ŠTOHL, Pavel. Daňová evidence praktický průvodce 2013, 4. aktualizované vydání: nakladatelství ing. Pavel Štohl, s.r.o., ISBN Prezentace neobsahuje obrázky.


Stáhnout ppt "Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, Hodonín"

Podobné prezentace


Reklamy Google