Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Indonéská republika Republik Indonesia Obchodní příležitosti v sektoru průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin Ing. Luboslav Mazurek Obchodní oddělení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Indonéská republika Republik Indonesia Obchodní příležitosti v sektoru průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin Ing. Luboslav Mazurek Obchodní oddělení."— Transkript prezentace:

1 Indonéská republika Republik Indonesia Obchodní příležitosti v sektoru průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin Ing. Luboslav Mazurek Obchodní oddělení Velvyslanectví ČR v Indonésii www.mzv.cz/jakarta Praha, 22. leden 2010

2 2 n největší trh regionu JV Asie n 240 mil. obyvatel n 17.000 ostrovů Indonésie - základní informace

3 3 n administrativní členění - 33 provincií n Jakarta - 11 mil. obyvatel n další města: Surabaya - 4,5 mil., Bandung - 3,2 mil., Medan - 1,7 mil. Indonésie - základní informace

4 4 n náboženství - 86 % islám (ramadán 10.8. - 11.9.2010) n 8,7 % křesťanství n 1,8 % hinduismus n jazyk - indonéština (Bahasa Indonesia) n obchodní jazyk - angličtina n peněžní jednotka - indonéská rupie IDR n kurz - 1 USD = 9.200 IDR Indonésie - základní informace

5 5 n největší ekonomika regionu JV Asie n i navzdory globální krizi pokračuje pozitivní ekonomický růst n výrazná poptávka vnitřního trhu (240 mil. obyvatel) n rostoucí životní úroveň n rostoucí poptávka domácností n vládní spotřeba - infrastruktura, doprava, energetika, telekomunikace Indonésie - ekonomika země

6 6 Tabulka – základní makroekonomické ukazatele Indonésie - ekonomika země 2008Q3/20092009 odhad HDP (%) 6,14,24,6 Inflace (%) 11,01,00,7 Nezaměstnanost (%) 10,58,98,7 Kurz USD / IDR 10.8009.6009.200 Úroková sazba (%) 7,56,5

7 7 Podíl jednotlivých sektorů na tvorbě HDP: n průmyslová výroba 25,8 % n vnitřní obchod 16,7 % n zemědělství 14,5 % n finanční služby 9,4 % n telekomunikace 9,3 % n doprava 8,9 % Indonésie - ekonomika země

8 8 n průmyslová výroba  2009 nejdůležitější sektor ekonomiky (25 % HDP)  2010 trend bude pokračovat, předpokládaný podíl 30 % HDP  textilní průmysl  zpracovatelský průmysl (podíl zemědělství 14,5 % HDP)  automobilový průmysl (Toyota, Honda, Mercedes, BMW, nově VW)  elektronický průmysl (výroba komponentů)  výroba železa a oceli Indonésie - nejdůležitější sektory ekonomiky

9 9 Indonésie - zahraniční obchod Tabulka – obchodní bilance Mld. USD20072008Index 2007/2008 1.-10.20081.-10.2009Index 2008/2009 Vývoz (FOB)114,1136,819,9 %117,380,1- 31,6 % Dovoz (CIF)74,5121,563,1 %103,068,3- 33,7 % Saldo39,615,3- - -14,311,8- - -  dlouhodobě aktivní saldo  2008 historické maximum v dovozu i vývozu  2009 zavedení netarifních opatření na omezení dovozu

10 10 n nejdůležitější obchodní partneři - Japonsko, Singapur, Čína, USA  dovoz v r. 2009:Singapur 17,1 % Čína11,9 % Japonsko11,6 % (Německo) 2,4 %  vývoz v r. 2009:Japonsko19,1 % USA 8,9 % Singapur 8,8 % (Německo) 1,7 % Indonésie - teritoriální struktura zahraničního obchodu

11 11  dovoz v r. 2009:spotřební zboží66,4 % meziprodukty a polotovary21,3 % ropa a ropné produkty 9,7 % kapitálové zboží 2,6 %  vývoz v r. 2009:průmyslové zboží64,3 % ropa a plyn21,2 % uhlí, kovy 10,9 % zemědělské produkty 3,6 % n průmyslové zboží - ocel, železo, výrobky z kaučuku, textil, obuv, elektronické součástky Indonésie - komoditní struktura zahraničního obchodu

12 12 n Teritoriální struktura FDI v r. 2008:  Singapur2,5 mld. USD  Malajsie2,3 mld. USD  Evropská unie1,9 mld. USD  Čína899,5 mil. USD  Korea877,4 mil. USD  Japonsko443,6 mil. USD  Hong Kong269,9 mil. USD Indonésie - zahraniční investice

13 13 n Sektorová struktura FDI v r. 2008:  IT technologie3,4 mld. USD  strojírenství2,5 mld. USD  stavebnictví2,0 mld. USD  chemický a farmaceutický průmysl1,2 mld. USD  doprava a logistika1,1 mld. USD Indonésie - zahraniční investice

14 14 n pozitiva:  od 3/2007 v platnosti nový investiční zákon  „Investment Coordination Board” (BKPM) - „one-stop-shop“ agentura pro kompletní vyřízení procesu  lhůta pro schválení investiční licence 30 dní n negativa:  od 12/2007 v platnosti tzv. „Investment Negative List“  zavádí limity ve výši 49-75 % podílu ve společném podniku  špatně fungující administrativa  neefektivní právní systém  všude přítomná korupce  nedostatečná ochrana práv duševního vlastnictví (hlavně kosmetika, farmacie, software) Indonésie - zahraniční investice

15 15 n realita:  ve srovnání se Singapurem, Thajskem a Malajsií - výrazně nižší podíl FDI na tvorbě HDP  pouze 6 % FDI z EU v zemích ASEAN  investice ČR v Indonésii - žádné Indonésie - zahraniční investice

16 16 ČR - Indonésie: vzájemná obchodní výměna Tabulka – obchodní bilance Mil. Kč20072008Index 2007/2008 1.-10.20081.-10.2009Index 2008/2009 Vývoz 1.416,6 1.057,3- 25,4 % 855,7 638,2- 25,4 % Dovoz 4.992,8 4.503,1 - 9,8 % 3.849,5 3.991,6 + 3,7 % Saldo- 3.575,9- 3.445,8- - -- 2.993,8- 3.353,4- - -  historické maximum obchodní bilance v r. 2007  dlouhodobě negativní saldo - problém všech ČS EU  důvody - dovozy hardwarových komponentů pro ICT, přesun výroby textilu, galanterie, obuvi a sportovních potřeb ze zemí EU do Indonésie  momentálně chybí vývoz zboží investičního charakteru - realizace by významně přispěla ke snížení záporného salda

17 17 n komoditní struktura  dovoz v r. 2009:telekomunikační zařízení39,8 % elektronika a el. součástky26,0 % zař. pro zpracování dat 3,8 % oděvy 2,5 % dětské hračky 1,6 %  vývoz v r. 2009elektrické stroje20,9 % telekomunikační zařízení15,5 % generátory10,0 % organické chemikálie 8,3 % papír 5,2 % n další položky vývozu: zařízení k rozvodu elektřiny, mléko v prášku, díly pro železniční vagóny, armatury, čerpadla … n vzájemná obchodní výměna je realizována výlučně malými a středními firmami n Konkurenceschopnost velkých českých vývozců na indonéském trhu - výzva do budoucnosti ČR - Indonésie: vzájemná obchodní výměna

18 18 n Energetická politika  v pravomoci Ministerstva energetiky a minerálních zdrojů  cíl - garance udržitelnosti dodávek energií  metody - podpora rozvoje domácích zdrojů  zvýšení přidané hodnoty energií  etický a udržitelný energetický management  ochrana životního prostředí  rovnoměrné poskytování energie  rozvoj místního energetického potenciálu Indonésie - energetika a těžba

19 19 n Strategický cíl do r. 2025  zvýšit diverzifikaci energií  snížit závislost na přírodních a fosilních zdrojích  využití alternativních a obnovitelných zdrojů energie  současný stav  1 % energie z obnovitelných zdrojů  cíl v r. 2025  15 % energie z obnovitelných zdrojů  5% biomasa  5% geotermální zdroje  5% solární a větrná energie Indonésie - energetika a těžba

20 20 n Výroba elektrické energie - současný stav  celková kapacita 21 GW - Jáva, Bali  8,7 GW - zbytek Indonésie  státní společnost PLN (místní ČEZ) - 25,2 GW  Independent Power Producers (IPPs) - 4,5 GW  PLN - exkluzivní odběratel vyrobené energie  monopolní cenová a tarifní politika  výroba elektrické energie - zdroje:  90 % tepelné elektrárny - 70 % nafta/topný olej, 25 % uhlí, 5 % zemní plyn  9 % vodní elektrárny  elektrifikováno pouze 55 % domácností  průměrná spotřeba energie - méně než 500 kWh/rok na 1 obyvatele Indonésie - energetika a těžba

21 21 n Výroba elektrické energie - budoucnost n 1. vládní plán energetického rozvoje 2008 - 2010  10.000 MW nové kapacity  35 nových uhelných elektráren  finanční rámec 8,3 mld. USD  financování vyřešeno u 50 % projektů - Čína, Malajsie, Indonésie  časový skluz, dokončení r. 2012 Indonésie - energetika a těžba

22 22 n Výroba elektrické energie - budoucnost n 2. vládní plán energetického rozvoje 2010 - 2012  10.000 MW nové kapacity  83 nových elektráren:  39 elektráren na geotermální zdroje energie  21 uhelných elektráren  12 elektráren na zemní plyn  10 vodních elektráren  finanční rámec 17 mld. USD  financování vyřešeno u 0 % projektů Indonésie - energetika a těžba

23 23 n Těžba a zpracování nerostných surovin n Ropa  zásoby 4,7 mld. barelů  denní těžba 930.000 b  denní spotřeba 1.400.000 b  „netto importér“  2008 - pozastavené členství v OPEC  kvalita - 22° až 37° API  největší objemy těžby - lehké typy Sumatra Light a Minas - 35° API  těžký typ Duri - 22° API Indonésie - energetika a těžba

24 24 n Ropa  v zemi neexistují ropovody  většina zásob ropy je “onshore“  7 rafinérií - celková kapacita 933.000 b/d  těžba - státní společnost PT PERTAMINA 40.000 b/d  další hráči - Caltex 530.000 b/d  ExxonMobil 180.000 b/d  China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) 120.000 b/d  Unocal 60.000 b/d  monopolní zpracovatel a prodejce - PT PERTAMINA Indonésie - energetika a těžba

25 25 n Těžba a zpracování nerostných surovin n Zemní plyn  zásoby 90,3 tril. krychlových stop (cf)  světový exportér č. 2  export - 68 % Singapur  19 % Japonsko  13 % Korea  registrujeme výrazný zájem Číny Indonésie - energetika a těžba

26 26 n Zemní plyn  dvě největší naleziště zemního plynu na světě  1. podmořská oblast mezi provincií Severní Sulawesi a Filipínami – Natuna D-Alpha  2. oblast Tangguh v provincii Papua  nejdelší podmořský plynovod světa - 640 km East Natuna – Natuna D-Alpha do Singapuru  těžba - výsadní postavení PT PGN (dceřiná společnost PT PERTAMINA)  další hráči - Premier Oil, ConocoPhillips, Star Energy, Total, Unocal, Vico, British Petroleum  monopolní zpracovatel a prodejce - PT PGN (PT PERTAMINA) Indonésie - energetika a těžba

27 27 n Další nerostné suroviny n Uhlí - zmapované zásoby 4,2 mld. t, celkové zásoby 36 mld. t (odhad)  digitálně zmapováno pouze 10 % území  85 % lignit  15 % antracit  Východní Kalimantan - největší uhelní důl světa n přední místa na světě v těžbě železné rudy, zlata, mědi, cínu a niklu  těžba - výsadní postavení státní společnosti PT Bumi Resources  další hráči - Rio Tinto, Freeport, australské společnosti Indonésie - energetika a těžba

28 28 n Energetika - 1. plán rozvoje 2008 - 2010, 2. plán rozvoje 2010 - 2012  3 možnosti pro české subjekty n 1. možnost - spolupráce se státní společností PLN (místní ČEZ)  výhody: nejvíce projektů  možnost státní záruky  nevýhody: špatný rating  špatná platební morálka  neprůhledná výběrová řízení  jediným kritériem výběru je cena (velká konkurence Číny)  požaduje se dlouhodobé financování s odloženým splácením (soft-loan) ČR - Indonésie: exportní možnosti

29 29 n 2. možnost - účast na projektech Independent Power Producers (IPPs)  výhody: bonitní subjekty s vlastním financováním  možnost přímého zadání bez výběrového řízení  IPPs většinou požadují západní technologii  nevýhody: exkluzivním odběratelem je PLN  komplikované smlouvy a tarify na odběr elektřiny n 3. možnost - mikro a mini vodní elektrárny do 10 MW  výhody: kategorie „zelených“ projektů - zjednodušený schvalovací proces  možnost přímého zadání bez výběrového řízení  české firmy disponují potřebnými technologiemi  jednání přímo na regionální úrovni  nevýhody: komplikovaný administrativní proces  neznalost angličtiny na regionální úrovni ČR - Indonésie: exportní možnosti

30 30 n Environmentální technologie  elektrárny spalující biomasu  spalovny tuhých odpadů  výhody: kategorie „zelených“ projektů - zjednodušený schvalovací proces  možnost přímého zadání bez výběrového řízení  české firmy disponují potřebnými technologiemi  jednání přímo na regionální úrovni  nevýhody: komplikovaný administrativní proces  neznalost angličtiny na regionální úrovni ČR - Indonésie: exportní možnosti

31 31 n Těžba nerostných surovin  digitální mapování  zmapováno pouze 10 % území - vyjma sektoru ropy a plynu  dodávky dobývací techniky  dopravníky, transportéry  zpracovatelské linky  státní společnost PT Bumi Resources - solventní zákazník  financování hladkými platbami  komplikovanost a nekonformita indonéských norem  rozdílný výklad certifikace a standardů  dokumentace pouze v indonéštině  zahraniční společnosti - nutné oslovit přímo HQ mimo Indonésii ČR - Indonésie: exportní možnosti

32 32 n Armatury a čerpadla  těžba a zpracování ropy a plynu  státní společnosti PERTAMINA a PGN  solventní zákazníci  financování hladkými platbami n Rámcová úvěrová dohoda ČSOB - Bank Mandiri  GLFA General Loan Facility Agreement  exportní úvěry na české dodávky do Indonésie  až 40 mil. Euro  splatnost až 5 let  více informací: Ing. Dagmar Dvořáková  dadvorakova@csob.cz dadvorakova@csob.cz ČR - Indonésie: exportní možnosti

33 33 n dovozní licence - 529 druhů zboží (HS 10 digit level)  5 kategorií - elektronika, oděvy, obuv, hračky, potraviny a nápoje  přehled na www.mzv.cz/jakartawww.mzv.cz/jakarta  kapitola: Obchod a ekonomika, podkapitola: Aktuální informace  embargo na dovoz hovězího masa z EU (nemoc šílených krav)  embargo na dovoz vepřového masa z EU (virus A/N1H1)  „Halal“ certifikace - potraviny a kosmetika  standardy a certifikace - nekonformita indonéských norem, rozdílný výklad, dokumentace pouze v indonéštině  nutnost provádět opakované testy - v případě neúspěšnosti vrácení celé dodávky Indonésie – netarifní překážky obchodu

34 34 n aktuálně 4 MATs  1. potraviny a zemědělské produkty  2. alkoholické nápoje  3. farmaceutické výrobky  4. ochrana duševního vlastnictví (IPR)  spolupráce EUROCHAM, UK, DE, FR, NL Cham  monitoring vzniku nových překážek  snaha zabránit tvorbě nových překážek  odstraňování existujících překážek  pravidelný feedback pro Brusel Market Access Teams (MATs)

35 35 n možnost vyhledat informace o přístupu na trh:  celní sazby dle HS kódů  dovozní formality  netarifní opatření  statistiky  registr stížností  databáze obchodních překážek dle zemí, odvětví nebo skupin překážek  www.madb.europa.eu www.madb.europa.eu Market Access Teams (MATs)

36 36 n vyhledání potenciálních obchodních partnerů n umístění odkazu s nabídkou na www KADIN a WTC Jakarta n poskytnutí prostor pro jednání n účast vedoucího OEÚ na jednání n STI - souhrnná teritoriální informace www.businessinfo.cz www.businessinfo.cz n aktuální ekonomické informace www.mzv.cz/jakarta www.mzv.cz/jakarta Asistence OEÚ

37 37 n prověření indonéských podnikatelských subjektů n množí se případy objednání zboží prostřednictvím internetu od indonéských dodavatelů, které po zaplacení není dodáno n lze bezplatně požádat OEÚ o prověření příslušného indonéského subjektu v obchodním rejstříku, který je veden Ministerstvem obchodu Indonésie n !!! ještě před samotným odesláním finančních prostředků !!! Asistence OEÚ

38 38 n nízká úroveň znalosti angličtiny - hlavně na regionální úrovni n tropické klima - akceptuje se pouze košile u mužů n otevřené boty bez punčoch u žen n den se dělí na několik částí mezi modlitby (6, 12, 15-16, 18 hod.) n o ceně se vždy smlouvá n vyměňují se dárky n Indonésané jako většina Asiatů neříkají „ne“ (Nejenom) obchodní zvyklosti v Indonésii

39 39 n cena ubytování - ev. standard v Jakartě 150-180 USD/noc (Hyatt, Sultan, Mandarin Oriental) n mimo Jakartu ceny podstatně nižší n letecké spojení - denně Lufthansa (přes Frankfurt), KLM (přes Amsterdam) n 5x týdně Turkish Airlines (přes Istanbul) n 4x týdně Korean Air (přes Soul) n taxi - doporučené bleděmodré „Blue Bird“ n taxi z letiště do centra Jakarty – cca 15 USD n MHD v ev. ponímání neexistuje n mobilní telefony fungují normálně n vízum - při příjezdu „on arrival“, tranzit 7 dní, pobyt 30 dní n náležitosti - platnost pasu minimálně 6 měsíců od data vstupu n poplatek - tranzit 10 USD, pobyt 25 USD n zpáteční letenka Praktické informace

40 40 n Velvyslanectví ČR v Jakartě n The Embassy of the Czech Republic n Kedutaan Besar Republik Ceko  Jalan Gereja Theresia 20, Menteng, Jakarta 10350  Tel: +62-21-3904075-7  Fax: +62-21-3904078  Konzulární pohotovost tel: +62-816-1820894  E-mail: jakarta@embassy.mzv.cz  obchodní oddělení: commerce_jakarta@mzv.cz  www.mzv.cz/jakarta www.mzv.cz/jakarta Kontakty

41 41 n Indonéská obchodní komora KADIN  www.kadin.net.id www.kadin.net.id n Evropská obchodní komora v Indonésii EUROCHAM  www.eurocham.or.id www.eurocham.or.id n NAFED (National Agency for Export Development)  www.nafed.go.id www.nafed.go.id n National Coordination Board for Investment (BKPM)  www.bkpm.go.id www.bkpm.go.id n Directorate General of Customs and Excise  www.beacukai.go.id www.beacukai.go.id n Bank of Indonesia (Central Bank)  www.bi.go.id www.bi.go.id Další užitečné kontakty

42 42 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Indonéská republika Republik Indonesia Obchodní příležitosti v sektoru průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin Ing. Luboslav Mazurek Obchodní oddělení."

Podobné prezentace


Reklamy Google