Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úraz a co dál? Mgr. Rita Firýtová KFE FZS ZČU V Plzni.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úraz a co dál? Mgr. Rita Firýtová KFE FZS ZČU V Plzni."— Transkript prezentace:

1 Úraz a co dál? Mgr. Rita Firýtová KFE FZS ZČU V Plzni

2 Lékařské ošetření vyšetření, diagnostika rozhodnutí o léčbě – konzervativní postup imobilizace – sádrová fixace – ortéza – bandáž – klidový režim –propuštění do domácí péče x další hospitalizace operační postup –imobilizace před operací –operace –imobilizace x možnost postupné hybnosti –sledování postupu hojení –propuštění do domácí péče x přeložení do dalšího zařízení k doléčení

3 Následky imobilizace imobilizační syndrom ztráta soběstačnosti poruchy psychiky závislost na druhé osobě ústavní léčba fatální důsledky

4 Imobilizační syndrom význam – lidský organismus není stavěn na nečinnost a sedavý způsob života, ale pro pohyb (adaptační mechanismy)význam – lidský organismus není stavěn na nečinnost a sedavý způsob života, ale pro pohyb (adaptační mechanismy) klid na lůžkuklid na lůžku –vede k neblahým změnám v organismu –povzbuzuje funkční poruchy –podporuje poškození orgánových systémů Soubor příznaků, který vzniká z nehybnosti se nazývá imobilizační syndrom.Soubor příznaků, který vzniká z nehybnosti se nazývá imobilizační syndrom.

5 Imobilizační syndrom Komplikace – ohrožující život 1.respirační systém – nedostatečná ventilace (bránice se posunuje směrem vzhůru, snižuje se průtok krve v krevním řečišti, je menší pohyblivost mezižeberních svalů), nelze vykašlávat – hromadění sekretu – atelektáza, pneumonie 2.kardiovaskulární systém – zhoršení srdeční funkce, hypotenze, (začínají po 3-5 dnech ležení), nehybnost DK, nedostatečný žilní návrat – žilní městnání, tromboflebitidy – embolie 3.gastrointestinální systém – snížená peristaltika – obstipace – ileus 4.urogenitální systém – nedostatečný odtok (vleže je horší drenáž pánviček, neúplná relaxace pánevního dna) – urosepse, inkontinence, urolithiasy – sepse (podíl má na tom i katetrizace) 5.kůže – dlouhodobý tlak (sníženo kapilární prokrvení nad kostními výčnělky), trofické změny – ischemie, dekubit, infikování – sepse

6 Imobilizační syndrom Komplikace – neohrožující život 6.pohybový systém –úbytek počtu svalových vláken s následnou náhradou vazivem - úbytek svalové síly – atrofie svalové (za 2 měsíce polovina úbytku), víc jsou postiženy svaly velké - svaly DK ztrácejí sílu 2x rychleji než svaly HK (není funkční kapacita na stoj) –dlouhodobé flekční uložení končetin (už po 8 hod. nečinnosti) – kontraktury – deformity, omezená hybnost, ankylózy (nelze sedět, stát, chodit) 7.endokrinní systém a metabolismus – bazální metabolismus se snižuje, často je porucha glukózové tolerance až hypoglykemie 8.kostní metabolismus – kosti nejsou zatěžovány váhou (sed, stoj) a vzniká tak osteoporóza z inaktivity, lomivost kostí 9.dusíková bilance – 5. - 6. den dochází ke ztrátě dusíku, vrcholí kolem druhého týdne - zvětšují se otoky, dochází ke ztrátě minerálních látek 10.psychika – bludný kruh - nedostatek podnětů a sociálních kontaktů, strach, úzkost, deprese, nespavost – změny chování – změna osobnosti (změny nálady, snížená tolerance k bolesti, nepřátelské chování), rozvoj, urychlení aterosklerózy – nedostatek kontaktů

7 Fyzioterapie Základní prevence - fyzioterapie = pohybová léčba dechová gymnastikadechová gymnastika žilní gymnastikažilní gymnastika kondiční cvičeníkondiční cvičení polohovánípolohování vertikalizacepodpora psychikyvertikalizacepodpora psychiky

8 Dechová gymnastika ↑ prodýchání plic↑ prodýchání plic –statická prohloubený nádech nosemprohloubený nádech nosem prohloubený výdech ústyprohloubený výdech ústy –dynamická – spojená s pohyby HK a DK při N – zvětšení objemu hrudníkupři N – zvětšení objemu hrudníku při V – zmenšení objemu hrudníkupři V – zmenšení objemu hrudníku –lokalizované dýchání odstranění hlenuodstranění hlenu –inhalace –instrumentované dýchání –posun hlenu autogenní drenážautogenní drenáž –nácvik vykašlávání huffinghuffing

9 Žilní gymnastika elevace končetiny pohyb v oblasti hlezenního kloubu či prstů pohyb v oblasti zápěstí či prstů –pumpa –intenzivně –v plném možném rozsahu –zapojení svalů nevstávat bez bandáže či punčoch!!!

10 Kondiční cvičení aktivní pohyb zdravých končetinaktivní pohyb zdravých končetin –v plném bezbolestném rozsahu –nesmí bolet –v jakékoliv možné poloze – od lehu po stoj –základní jednoduché prostné –vyvarovat se velkých změn poloh, rychlých pohybů –lehce zadýchat –přestat při nepříznivých reakcích pocení, bledost, dušnost atd.pocení, bledost, dušnost atd. postupné rozcvičování postiženého úseku dle indikace lékaře pod dohledem fyzioterapeutapostupné rozcvičování postiženého úseku dle indikace lékaře pod dohledem fyzioterapeuta

11 Polohování Záda Polobok Bok Bokobřicho Podložená či odlehčená predilekční místa

12 Vertikalizace Bridging – základ sebeobsluhy Polosed –!ne po operacích v oblasti Kyčel Pánev Břicho Páteř Sed Do sedu –Přes bok –„Kolotoč“

13 Vertikalizace Chůze vhodná pomůcka –podpažní berle bez zatížení oboustranně!!! –francouzské berle s mírným zatížením oboustranně!!! –vycházková hůl s mírným odlehčením u zdravé DK!!! –chodítko porucha stability strach, nejistota správné nastavení pomůcky snaha o zachování správného stereotypu chůze zatížení DK dle ordinace lékaře (hojení), ale i v závislosti na svalové síle vhodný typ chůze chůze po schodech –BOZ –ZOB

14 Podpora psychiky nebát se zeptat písemná příprava hlásit změny zdravotního stavu nesnažit se „přetrpět“ bolest co největší soběstačnost pravidelné doporučené cvičení pravidelný odpočinek, ale nespat přes den radovat se i z malých pokroků stanovit si reálný cíl nepřerušovat styk s rodinnými příslušníky a přáteli

15 Nejlepší „léčbou“ PREVENCE PÁDŮ bezbariérovost domácnosti –podlahy –koupelna –toaleta –kuchyň –postel bezbariérovost vnějšího prostředí –námraza –kluzké povrchy –schody –eskalátory –dopravní prostředky –nákupní centra

16 Nejlepší „léčbou“ PREVENCE PÁDŮ bezpečné, zodpovědné chování –prevence ortostického kolapsu –přizpůsobení své domácnosti na bezbariérovou – přizpůsobení se vnějším vlivům trénink koordinace, propriocepce, vytrvalosti –rychlejší, lepší, ekonomičtější, efektivnější ROVNOVÁŽNÉ AUTOMATICKÉ REAKCE

17 Závěr dojde-li k úrazu –přistupovat zodpovědně ke svému zdraví –spolupracovat na léčbě –důvěřovat svému lékaři –vyhledat fyzioterapeuta ev. ergoterapeuta –ptát se svého fyzioterapeuta –rozumět svým problémům BÝT AKTIVNÍ SOUČÁSTÍ TÝMU STARAJÍCÍHO SE O BRZKÉ PLNÉ UZDRAVENÍ A NÁVRATU K OBLÍBENÝM ČINNOSTEM


Stáhnout ppt "Úraz a co dál? Mgr. Rita Firýtová KFE FZS ZČU V Plzni."

Podobné prezentace


Reklamy Google