Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Rita Firýtová KFE FZS ZČU V Plzni

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Rita Firýtová KFE FZS ZČU V Plzni"— Transkript prezentace:

1 Mgr. Rita Firýtová KFE FZS ZČU V Plzni
Úraz a co dál? Mgr. Rita Firýtová KFE FZS ZČU V Plzni

2 Lékařské ošetření vyšetření, diagnostika rozhodnutí o léčbě
konzervativní postup imobilizace sádrová fixace ortéza bandáž klidový režim propuštění do domácí péče x další hospitalizace operační postup imobilizace před operací operace imobilizace x možnost postupné hybnosti sledování postupu hojení propuštění do domácí péče x přeložení do dalšího zařízení k doléčení

3 závislost na druhé osobě ústavní léčba fatální důsledky
Následky imobilizace imobilizační syndrom ztráta soběstačnosti poruchy psychiky závislost na druhé osobě ústavní léčba fatální důsledky

4 Imobilizační syndrom význam – lidský organismus není stavěn na nečinnost a sedavý způsob života, ale pro pohyb (adaptační mechanismy) klid na lůžku vede k neblahým změnám v organismu povzbuzuje funkční poruchy podporuje poškození orgánových systémů Soubor příznaků, který vzniká z nehybnosti se nazývá imobilizační syndrom.

5 Imobilizační syndrom Komplikace – ohrožující život
respirační systém – nedostatečná ventilace (bránice se posunuje směrem vzhůru, snižuje se průtok krve v krevním řečišti, je menší pohyblivost mezižeberních svalů), nelze vykašlávat – hromadění sekretu – atelektáza, pneumonie kardiovaskulární systém – zhoršení srdeční funkce, hypotenze, (začínají po 3-5 dnech ležení), nehybnost DK, nedostatečný žilní návrat – žilní městnání, tromboflebitidy – embolie gastrointestinální systém – snížená peristaltika – obstipace – ileus urogenitální systém – nedostatečný odtok (vleže je horší drenáž pánviček, neúplná relaxace pánevního dna) – urosepse, inkontinence, urolithiasy – sepse (podíl má na tom i katetrizace) kůže – dlouhodobý tlak (sníženo kapilární prokrvení nad kostními výčnělky), trofické změny – ischemie, dekubit, infikování – sepse

6 Imobilizační syndrom Komplikace – neohrožující život
pohybový systém úbytek počtu svalových vláken s následnou náhradou vazivem -úbytek svalové síly – atrofie svalové (za 2 měsíce polovina úbytku), víc jsou postiženy svaly velké - svaly DK ztrácejí sílu 2x rychleji než svaly HK (není funkční kapacita na stoj) dlouhodobé flekční uložení končetin (už po 8 hod. nečinnosti) – kontraktury – deformity, omezená hybnost, ankylózy (nelze sedět, stát, chodit) endokrinní systém a metabolismus – bazální metabolismus se snižuje, často je porucha glukózové tolerance až hypoglykemie kostní metabolismus – kosti nejsou zatěžovány váhou (sed, stoj) a vzniká tak osteoporóza z inaktivity, lomivost kostí dusíková bilance – den dochází ke ztrátě dusíku, vrcholí kolem druhého týdne - zvětšují se otoky, dochází ke ztrátě minerálních látek psychika – bludný kruh - nedostatek podnětů a sociálních kontaktů, strach, úzkost, deprese, nespavost – změny chování – změna osobnosti (změny nálady, snížená tolerance k bolesti, nepřátelské chování), rozvoj, urychlení aterosklerózy – nedostatek kontaktů

7 fyzioterapie = pohybová léčba dechová gymnastika žilní gymnastika
Základní prevence - fyzioterapie = pohybová léčba dechová gymnastika žilní gymnastika kondiční cvičení polohování vertikalizacepodpora psychiky

8 Dechová gymnastika ↑ prodýchání plic odstranění hlenu statická
prohloubený nádech nosem prohloubený výdech ústy dynamická – spojená s pohyby HK a DK při N – zvětšení objemu hrudníku při V – zmenšení objemu hrudníku lokalizované dýchání odstranění hlenu inhalace instrumentované dýchání posun hlenu autogenní drenáž nácvik vykašlávání huffing

9 pohyb v oblasti hlezenního kloubu či prstů
Žilní gymnastika elevace končetiny pohyb v oblasti hlezenního kloubu či prstů pohyb v oblasti zápěstí či prstů pumpa intenzivně v plném možném rozsahu zapojení svalů nevstávat bez bandáže či punčoch!!!

10 Kondiční cvičení aktivní pohyb zdravých končetin v plném bezbolestném rozsahu nesmí bolet v jakékoliv možné poloze – od lehu po stoj základní jednoduché prostné vyvarovat se velkých změn poloh, rychlých pohybů lehce zadýchat přestat při nepříznivých reakcích pocení, bledost, dušnost atd. postupné rozcvičování postiženého úseku dle indikace lékaře pod dohledem fyzioterapeuta

11 Polohování Záda Polobok Bok Bokobřicho
Podložená či odlehčená predilekční místa

12 Vertikalizace Bridging – základ sebeobsluhy Polosed Sed Do sedu
!ne po operacích v oblasti Kyčel Pánev Břicho Páteř Sed Do sedu Přes bok „Kolotoč“

13 Vertikalizace Chůze vhodná pomůcka správné nastavení pomůcky
podpažní berle bez zatížení oboustranně!!! francouzské berle s mírným zatížením vycházková hůl s mírným odlehčením u zdravé DK!!! chodítko porucha stability strach, nejistota správné nastavení pomůcky snaha o zachování správného stereotypu chůze zatížení DK dle ordinace lékaře (hojení), ale i v závislosti na svalové síle vhodný typ chůze chůze po schodech BOZ ZOB

14 Podpora psychiky co největší soběstačnost nebát se zeptat
pravidelné doporučené cvičení pravidelný odpočinek, ale nespat přes den radovat se i z malých pokroků stanovit si reálný cíl nepřerušovat styk s rodinnými příslušníky a přáteli nebát se zeptat písemná příprava hlásit změny zdravotního stavu nesnažit se „přetrpět“ bolest

15 Nejlepší „léčbou“ PREVENCE PÁDŮ
bezbariérovost domácnosti podlahy koupelna toaleta kuchyň postel bezbariérovost vnějšího prostředí námraza kluzké povrchy schody eskalátory dopravní prostředky nákupní centra

16 Nejlepší „léčbou“ PREVENCE PÁDŮ
bezpečné, zodpovědné chování prevence ortostického kolapsu přizpůsobení své domácnosti na bezbariérovou přizpůsobení se vnějším vlivům trénink koordinace, propriocepce, vytrvalosti rychlejší, lepší, ekonomičtější, efektivnější ROVNOVÁŽNÉ AUTOMATICKÉ REAKCE

17 Závěr dojde-li k úrazu přistupovat zodpovědně ke svému zdraví spolupracovat na léčbě důvěřovat svému lékaři vyhledat fyzioterapeuta ev. ergoterapeuta ptát se svého fyzioterapeuta rozumět svým problémům BÝT AKTIVNÍ SOUČÁSTÍ TÝMU STARAJÍCÍHO SE O BRZKÉ PLNÉ UZDRAVENÍ A NÁVRATU K OBLÍBENÝM ČINNOSTEM


Stáhnout ppt "Mgr. Rita Firýtová KFE FZS ZČU V Plzni"

Podobné prezentace


Reklamy Google