Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní pojmy ICT Ing. Bc. Jan Marek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní pojmy ICT Ing. Bc. Jan Marek."— Transkript prezentace:

1 Základní pojmy ICT Ing. Bc. Jan Marek

2 Co je to počítač? Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

3 Hardware Fyzické komponenty počítače
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

4 Základní porty PC Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

5 Periferní zařízení Vstupní Výstupní Vstupně/výstupní
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

6 Paměť počítače RAM – dočasná poaměť HDD – trvalá paměť
Jednotka Značka B kB KiB MB MiB Kilobyte 1000 1 ~0,9766 Kibibyte 1024 1,024 Megabyte ~976,6 ~0,9537 Mebibyte ~1048,6 1,049 Gigabyte GB 109 ,5 953,7 Gibibyte GiB ~1,074·109 ~ ~1073,7 Terabyte TB 1012 ~0,9766·109 ~ ,3 Tebibyte TiB ~1,1·1012 ~1,1·109 ~ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

7 Externí ukládání dat CD/DVD Flash disk Paměťová karta
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

8 Výkon počítače Procesor RAM
1Hz = 1 operace /sec. Dnes 3GHz RAM Alespoň 1 - 4GB Výkon grafické karty, rychlost HDD, podpora vysokovýkonostního hardware Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

9 Software Programové vybavení počítače
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

10 Základní dělení software
Systémový software Operační systémy Ovladače Aplikace Specializované programy Kancelářský software Webový prohlížec Počítačové viry Antivirové programy Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

11 Operační systémy Microsoft Windows Linux Mac OS
Win 95, Win 98, Win ME, Win XP, Win Vista, Win 7 Linux Fedora, Ubuntu, RedHat Mac OS Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

12 Aplikace Specializovaný software pro konkrétní činnost
Kancelářský software Účetní software Konstruktérský software Grafický software Multimediální software Komunikační software Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

13 Počítačové sítě Úkolem počítačových síť je komunikace, sdílení dat a Hw LAN – lokální (malá) počítačová síť WAN – rozsáhlá síť Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

14 Počítačové sítě -pojmy
Client server VPN – virtuální privátní síť Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

15 Internet Celosvětová síť nabízející mnoho služeb
Web ( Přenos dat Komunikace Pro připojení k internetu potřebuji Hardware (PC, modem, síť. kartu) Poskytovatele připojení Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

16 Připojení k internetu Technologie Rychlost připojení
Vytáčené připojení DSL připojení Kabelové připojení Bezdrátové připojení Rychlost připojení Měřeno v Kb/s Upload/Download Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

17 Elektronický svět E-mail E-commerc E-learning Teleworking
Instant Messaging (IM) VoIP RSS Podcast Blog Virtual community Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

18 Ergonomie práce s počítačem
Pozice těla Světlo Okolní podmínky Techniky pro bezproblémové používání počítače Protáhněte se Zrak Dodržujte přestávky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

19 Životní prostředí Počítač je elektrická stroj Spotřeba energie Tisk
Obsahuje plasty, kovy Vše lze recyklovat Spotřeba energie LCD x CRT Používání úsporného režimu Tisk Náhled před tiskem Recyklovatelné tiskové kazety Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

20 Bezpečnost použití počítače
Používejte Heslo Záloha dat Firewall Antivirové programy Aktualizace operačního systému Legální software Ochrana osobních dat Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

21 Heslo Používá se k prokázání identity Zásady použití hesla
Dostatečně dlouhé Neuhodnutelné Měnit dle citlivosti práv Nikomu neříkat!!! Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

22 Záloha dat Zálohujeme Data (=naši práci) Nastavení systému Kontakty Vše co je pro nás důležité Zálohu provádíme tak často, jak to situace vyžaduje Média se zálohami fyzicky jinde, než s PC Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

23 Firewall Zabraňuje útoku na naše data zvenčí Může být provozován
Samostatně Jako součást oper. systému Jako součást antiviru Od Win Vista součástí systému Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

24 Antivirové programy Virus = program, který škodí Nejčastější činnsoti
Narušení dat Špehování Narušení bezpečnosti Antivirový program je součástí legálních Windows Udržujte aktuální virovou databázi Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

25 Aktualizace operačního systému
Speciálně Windows je třeba neustále aktualizovat Programy napojené na internet mohou být potenciálním „oknem dokořán“ Aktualizovat má smysl jen legální Windows Aktualizace se provádí pomocí Service pack Automaticky přes internet Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

26 Legální software OEM x Krabicová verze Shareware Freeware
Trialware (demo verze) Software je chráněn autorským zákonem Stejně tak je chráněna i hudba Také video A další duševní vlastnictví Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

27 Ochrana osobních dat I v počítačovém světě platí ochrana osobních dat, ve smyslu zákona . 101/2000 Sb. Informovat klienta, za jakým účelem jeho osobní údaje použije Musí mít podpis od klienta o tom, že klienta řádně obeznámil s účelem použití osobních údajů Při změně účelu použití osobních údajů o tom informovat klienta a ten to musí znovu podepsat Neposkytovat informace třetí straně Nakládat s údaji tak, aby klient nebyl poškozen na majetku, zdraví a cti Údaje uchovávat jen po dobu nezbytně nutnou Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

28 Kontrola dat podřízených
Zaměstnavatel ji má za povinnost!!! Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce § 249 odst. 1, který stanoví povinnost zaměstnance počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, majetku ani k bezdůvodnému obohacení §301 písm. a) a d) jsou zaměstnanci povinni využívat pracovní dobu a výrobní prostředky k vykonávání svěřených prací a řádně hospodařit s prostředky svěřenými jim zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením, zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele Vedoucí zaměstnanci jsou pak povinni dle § 302 řídit a kontrolovat práci podřízených zaměstnanců, zabezpečovat dodržování právních a vnitřních předpisů a zabezpečovat přijetí opatření k ochraně majetku zaměstnavatele § 316: „(1) Zaměstnanci nesmějí bez souhlasu zaměstnavatele užívat pro svou osobní potřebu výrobní a pracovní prostředky zaměstnavatele včetně výpočetní techniky ani jeho telekomunikační zařízení. Dodržování zákazu podle vety první je zaměstnavatel oprávněn přiměřeným způsobem kontrolovat“ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

29 Kontrola dat podřízených
Zaměstnanec je však chráněn Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce § 316:„(2) Zaměstnavatel nesmí bez zvláštního důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele narušovat soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných prostorách zaměstnavatele tím, že podrobuje zaměstnance otevřenému nebo skrytému sledování, odposlechu a záznamu jeho telefonických hovorů, kontrole elektronické pošty nebo kontrole listovních zásilek adresovaných zaměstnanci.“ Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.) čl. 13. stanoví: „Nikdo nesmí porušit listovní tajemství ani tajemství jiných písemností a záznamu, ať již uchovávaných v soukromí, nebo zasílaných poštou anebo jiným způsobem, s výjimkou případu a způsobem, které stanoví zákon Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

30 Kontrola dat podřízených
Zaměstnavatel může Evidovat kam chodíte na internetu Zda posíláte soukromou poštu Kontrolovat zda uskutečňujete soukromé hovory Zaměstnavatel nemůže Evidovat ani zveřejnit co jste na internetu dělali Evidovat ani zveřejnit obsah soukromé pošty Evidovat ani zveřejnit obsah soukromého hovoru Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

31 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Základní pojmy ICT Ing. Bc. Jan Marek."

Podobné prezentace


Reklamy Google