Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Bc. Jan Marek Základní pojmy ICT. Co je to počítač? Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Bc. Jan Marek Základní pojmy ICT. Co je to počítač? Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky."— Transkript prezentace:

1 Ing. Bc. Jan Marek Základní pojmy ICT

2 Co je to počítač? Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

3 Hardware Fyzické komponenty počítače Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

4 Základní porty PC Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

5 Periferní zařízení Vstupní Výstupní Vstupně/výstupní Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

6 Paměť počítače RAM – dočasná poaměť HDD – trvalá paměť Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky JednotkaZnačkaBkBKiBMBMiB KilobytekB10001~0,9766 KibibyteKiB10241,0241 MegabyteMB1 000 0001000~976,61~0,9537 MebibyteMiB1 048 576~1048,610241,0491 GigabyteGB1091 000 000976 562,51000953,7 GibibyteGiB~1,074·109~1 073 7421 048 576~1073,71024 TerabyteTB1012109~0,9766·1091 000 000~953 674,3 TebibyteTiB~1,1·1012~1,1·109~1,074·109~1 099 5121 048 576

7 Externí ukládání dat CD/DVD Flash disk Paměťová karta Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

8 Výkon počítače Procesor 1Hz = 1 operace /sec. Dnes 3GHz RAM Alespoň 1 - 4GB Výkon grafické karty, rychlost HDD, podpora vysokovýkonostního hardware Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

9 Software Programové vybavení počítače Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

10 Základní dělení software Systémový software Operační systémy Ovladače Aplikace Specializované programy Kancelářský software Webový prohlížec Počítačové viry Antivirové programy Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

11 Operační systémy Microsoft Windows Win 95, Win 98, Win ME, Win XP, Win Vista, Win 7 Linux Fedora, Ubuntu, RedHat Mac OS Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

12 Aplikace Specializovaný software pro konkrétní činnost Kancelářský software Účetní software Konstruktérský software Grafický software Multimediální software Komunikační software Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

13 Počítačové sítě Úkolem počítačových síť je komunikace, sdílení dat a Hw LAN – lokální (malá) počítačová síť WAN – rozsáhlá síť Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

14 Počítačové sítě -pojmy Client server VPN – virtuální privátní síť Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

15 Internet Celosvětová síť nabízející mnoho služeb Web (http://) E-mail Přenos dat Komunikace Pro připojení k internetu potřebuji Hardware (PC, modem, síť. kartu) Poskytovatele připojení Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

16 Připojení k internetu Technologie Vytáčené připojení DSL připojení Kabelové připojení Bezdrátové připojení Rychlost připojení Měřeno v Kb/s Upload/Download Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

17 Elektronický svět E-mail E-commerc E-learning Teleworking Instant Messaging (IM) VoIP RSS Podcast Blog Virtual community Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

18 Ergonomie práce s počítačem Ergonomie Pozice těla Světlo Okolní podmínky Techniky pro bezproblémové používání počítače Protáhněte se Zrak Dodržujte přestávky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

19 Životní prostředí Počítač je elektrická stroj Obsahuje plasty, kovy Vše lze recyklovat Spotřeba energie LCD x CRT Používání úsporného režimu Tisk Náhled před tiskem Recyklovatelné tiskové kazety Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

20 Bezpečnost použití počítače Používejte Heslo Záloha dat Firewall Antivirové programy Aktualizace operačního systému Legální software Ochrana osobních dat Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

21 Heslo Používá se k prokázání identity Zásady použití hesla Dostatečně dlouhé Neuhodnutelné Měnit dle citlivosti práv Nikomu neříkat!!! Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

22 Záloha dat Zálohujeme Data (=naši práci) Nastavení systému Kontakty Vše co je pro nás důležité Zálohu provádíme tak často, jak to situace vyžaduje Média se zálohami fyzicky jinde, než s PC Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

23 Firewall Zabraňuje útoku na naše data zvenčí Může být provozován Samostatně Jako součást oper. systému Jako součást antiviru Od Win Vista součástí systému Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

24 Antivirové programy Virus = program, který škodí Nejčastější činnsoti Narušení dat Špehování Narušení bezpečnosti Antivirový program je součástí legálních Windows Udržujte aktuální virovou databázi Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

25 Aktualizace operačního systému Speciálně Windows je třeba neustále aktualizovat Programy napojené na internet mohou být potenciálním „oknem dokořán“ Aktualizovat má smysl jen legální Windows Aktualizace se provádí pomocí Service pack Automaticky přes internet Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

26 Legální software OEM x Krabicová verze Shareware Freeware Trialware (demo verze) Software je chráněn autorským zákonem Stejně tak je chráněna i hudba Také video A další duševní vlastnictví Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

27 Ochrana osobních dat I v počítačovém světě platí ochrana osobních dat, ve smyslu zákona. 101/2000 Sb. Informovat klienta, za jakým účelem jeho osobní údaje použije Musí mít podpis od klienta o tom, že klienta řádně obeznámil s účelem použití osobních údajů Při změně účelu použití osobních údajů o tom informovat klienta a ten to musí znovu podepsat Neposkytovat informace třetí straně Nakládat s údaji tak, aby klient nebyl poškozen na majetku, zdraví a cti Údaje uchovávat jen po dobu nezbytně nutnou Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

28 Kontrola dat podřízených Zaměstnavatel ji má za povinnost!!! Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce § 249 odst. 1, který stanoví povinnost zaměstnance počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, majetku ani k bezdůvodnému obohacení §301 písm. a) a d) jsou zaměstnanci povinni využívat pracovní dobu a výrobní prostředky k vykonávání svěřených prací a řádně hospodařit s prostředky svěřenými jim zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením, zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele Vedoucí zaměstnanci jsou pak povinni dle § 302 řídit a kontrolovat práci podřízených zaměstnanců, zabezpečovat dodržování právních a vnitřních předpisů a zabezpečovat přijetí opatření k ochraně majetku zaměstnavatele § 316: „(1) Zaměstnanci nesmějí bez souhlasu zaměstnavatele užívat pro svou osobní potřebu výrobní a pracovní prostředky zaměstnavatele včetně výpočetní techniky ani jeho telekomunikační zařízení. Dodržování zákazu podle vety první je zaměstnavatel oprávněn přiměřeným způsobem kontrolovat“ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

29 Kontrola dat podřízených Zaměstnanec je však chráněn Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce § 316:„(2) Zaměstnavatel nesmí bez zvláštního důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele narušovat soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných prostorách zaměstnavatele tím, že podrobuje zaměstnance otevřenému nebo skrytému sledování, odposlechu a záznamu jeho telefonických hovorů, kontrole elektronické pošty nebo kontrole listovních zásilek adresovaných zaměstnanci.“ Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.) čl. 13. stanoví: „Nikdo nesmí porušit listovní tajemství ani tajemství jiných písemností a záznamu, ať již uchovávaných v soukromí, nebo zasílaných poštou anebo jiným způsobem, s výjimkou případu a způsobem, které stanoví zákon Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

30 Kontrola dat podřízených Zaměstnavatel může Evidovat kam chodíte na internetu Zda posíláte soukromou poštu Kontrolovat zda uskutečňujete soukromé hovory Zaměstnavatel nemůže Evidovat ani zveřejnit co jste na internetu dělali Evidovat ani zveřejnit obsah soukromé pošty Evidovat ani zveřejnit obsah soukromého hovoru Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

31 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Ing. Bc. Jan Marek Základní pojmy ICT. Co je to počítač? Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google