Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KPCR pacienta s polytraumatem posádkou RZP + kasuistika + kasuistika.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KPCR pacienta s polytraumatem posádkou RZP + kasuistika + kasuistika."— Transkript prezentace:

1 KPCR pacienta s polytraumatem posádkou RZP + kasuistika + kasuistika

2  Polytrauma…  Kdy?  Legislativa  Budoucnost vzdělávání a kompetencí  Postup u závažného traumatu s asystolií  Kasuistika

3  …traumatické postižení dvou a více orgánových systémů, která bezprostředně ohrožují život poraněného narušením základních vitálních funkcí – dýchání, krevního oběhu a vědomí. včasné, rychlé a profesionální ošetření, zejména zástava krvácení, stabilizace vitálních funkcí a šetrný, ale rychlý transport  Jasným benefitem pro pacienta z hlediska přežití je prokazatelně včasné, rychlé a profesionální ošetření, zejména zástava krvácení, stabilizace vitálních funkcí a šetrný, ale rychlý transport na operační sál příslušného traumacentra či emergency (OUP) !!!

4  Opouštíme systém „stay and play“, ve „zlaté hodině“ by měl být pacient již předán do místa definitivního ošetření (TRC, OUP-ER) dodržení „zlaté hodiny“  Převaha systému „scoop and run“ a dodržení „zlaté hodiny“  Postupujeme účelně  Postupujeme účelně, tj. provádíme pouze ty výkony, které jsou v daném čase a na daném místě pro pacienta prospěšné

5  Uklidni se, přemýšlej a nezmatkuj  Úraz. mechanismus  Úraz. mechanismus → typická poranění → typické komplikace → odhad krevních ztrát  Stanovení priorit  Stanovení priorit → krvácení? třídění? posily? jaké? DC? KPCR? fixace? vyproštění? i.v. vstup (i.o.)? volumoterapie? analgosedace? rychlý transport?  Kontakt a spojení, info TRC

6 DÝCHÁNÍ  Zhodnocení DÝCHÁNÍ KREVNÍHO OBĚHU  Zhodnocení KREVNÍHO OBĚHU VĚDOMÍ  Zhodnocení VĚDOMÍ STAVĚNÍZÁVAŽNÉHO KRVÁCENÍ  Otevřené rány – STAVĚNÍ ZÁVAŽNÉHO KRVÁCENÍ  Stanovení nejzávažnějších poranění:  trauma mozku a lebky » stav zornic a reflexy, GCS  trauma míchy » spontánní hybnost, bolestivé dráždění  trauma hrudníku » vyloučit tenzní PNO, tamponáda  trauma břicha » bolest, napětí břišní stěny, narůstající objem břicha  Trauma končetin, zlomeniny - postavení končetin v ose?  TEPLO, komunikace s pacientem, nepodceňovat!

7  Mylná indikace KOS, špatné info  Posádky „jen“ RZP na periferiích regionů  Nedostupnost či pozdní dojezd RLP, RV  Zhoršení stavu během ošetření či transportu  HN  Výjezdy RLP (externista, méně zkušený lékař, týmová spolupráce…)

8  vyhl. 424/2004 § 17 -  vyhl. 424/2004 § 17 - bez odborného dohledu bez indikace - monitoruje a hodnotí vitální funkce včetně snímání elektrokardiografického záznamu, průběžného sledování a hodnocení poruch rytmu, vyšetření a monitorování pulzním oxymetrem, - zajišťuje periferní žilní vstup, - provádí první ošetření ran, včetně zástavy krvácení, - zajišťuje nebo provádí bezpečné vyproštění, polohování, imobilizaci a transport pacientů a zajišťuje bezpečnost pacientů během transportu, - podílí se na řešení následků hromadných neštěstí v rámci integrovaného záchranného systému,

9  vyhl. 424/2004 § 17 -  vyhl. 424/2004 § 17 - bez odborného dohledu na základě indikace - provádí kardiopulmonální resuscitaci s použitím ručních křísicích vaků, včetně defibrilace srdce - zajišťuje dýchací cesty dostupnými pomůckami, zavádí a udržuje inhalační kyslíkovou terapii, zajišťuje přístrojovou ventilaci s parametry určenými lékařem, pečuje o dýchací cesty pacientů i při umělé plicní ventilaci, - podává léčivé přípravky, včetně krevních derivátů,

10  Cílem vzdělávacího programu pro získání specializované způsobilosti v oboru urgentní medicína je připravit zdravotnického záchranáře pro poskytování vysoce specializované specifické ošetřovatelské péče na úseku přednemocniční neodkladné péče včetně letecké záchranné služby, anesteziologicko-resuscitační péče a akutního příjmu v rozsahu vědomostí a dovedností odpovídajícím požadavkům specializované způsobilosti podle § 97 vyhlášky č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.  Obsah odborného modulu – Zdravotnický záchranář pro urgentní medicínu - provádět kardiopulmonální resuscitaci i pomocí přístrojů k automatické srdeční masáži a provádět defibrilaci srdce elektrickým výbojem - podávat léčivé přípravky v rámci kardiopulmonální resuscitace a u stavů bezprostředně ohrožujících život dle standardů - zajišťovat dýchací cesty dostupnými pomůckami včetně tracheální intubace u pacientů starších 10 let

11  Nezahájení KPCR  Nezahájení KPCR - jisté známky smrti: - dekapitace, masívní drtivé poranění s výhřezem mozku, srdce a plic, shoření, posmrtné skvrny a ztuhlost - reálné riziko ohrožení života záchranáře  Ukončení KPCR - fyzické vyčerpání záchranářů - HN → pokračování v KPCR ohrožuje životy jiných - Předání pacienta lékaři (RV, RLP, LZZS)

12 1. rychlé vyhodnocení situace, rozhodnutí 2. zástava život ohrožujícího krvácení 3. rychlé vyproštění, fixace C páteře, naložení do vozu, ponechání na scoop…? 4. zahájení KPCR podle platných algoritmů 5. zaklíněný pacient →LM, kombitubus, masáž v sedě, O2!, termofolie-vždy!

13 6. 1-2 široké žilní vstupy (i.o.), rychlý převod krystaloidů a koloidů (přetlak?), medikace 7. EKG monitor (multifunkční elektrody) → dg. srdeční akce (řešení VF výbojem) 8. připravit a zahájit urgentní transport 9. během transportu orientační vyšetření

14 10. transport nezdržovat terapií arytmií, pokračovat v srdeční masáži (kardiopumpa), UPV a rychlém transportu 11. včas informovat KOS a cílové pracoviště, aktivace LZZS → TRC, EM-OUP 12. šetrný a rychlý transport, CAVE: transportní trauma, bezpečnost posádky

15  Výzva KOS pro RZP  Výzva KOS pro RZP: „sražený chodec autem, dýchá a komunikuje“…RLP primárně NEvyslána → RZP myslí, že ano   Čas  Čas: příjezd na místo do 2 minut od výjezdu a 4 minuty po převzetí výzvy  Podmínky, úrazový děj  Podmínky, úrazový děj: hlavní silnice, březen večer, venkovní teplota do 5°C, jemně prší, mlha. Sražený chodec osobním vozem, čelní náraz, odhození do příkopu podél silnice, Policie ČR a svědci na místě  Situace  Situace:  Při příjezdu na místo-muž, 49 let, leží na pravém boku v příkopu, zakrytý dekou, identita známa od PČR- epileptik

16  Pacient v hlubokém bezvědomí, GCS 1+1+1, hlava silně zakrvácená, chrčí, palpací na periferii pulzace nehmatná, na a. carotis-slabě bradyarytmie, zevně somaticky bez viditelných traumat neslučitelných se životem  Vzhledem k podmínkám a stavu pacienta → fixační hmat a tvrdý nast.límec → scoop a nosítka, zakrytí a do vozu  Ve voze gasping, nehmatný puls, řidič EKG → asystolie → nepř. srdeční masáž+kardiopumpa  Záchranář → uvolnění fixačního límce, předsunutí mandibuly, DC plné krve, odsátí el. odsávačkou, UPV Ambuvak+O 2, OTI vel. 8, odsátí z DDC

17  Kontakt ze strany KOS, aktivace RLP (příjezd za 13 min, RZP sama na místě 23 min)  Periferní žíly na končetinách NE, řidič pokr. masáž, dobře viditelné v. jugularis ext. (výhody…) → zajištění i.v. krátkou kanylou G18, Ringer sol. 1000 ml přetlakem, Adrenalin ředěný F1/1 do 20 ml postupně celkem 4 mg, zajištění druhého žilního vstupu, Gelofusine 500 ml.  Pokračování v KPCR  Orientační zevní vyšetření → hlava bez deformit, C-páteř pevná, tržně zhmožděné krvácející rány zejména pravé tváře, zornice vpravo isokorie, foto+, vlevo mydriáza bez fotoreakce, silné krvácení z nosu a pravého ucha bez likvoru

18  Hrudník vpravo palpačně krepitus, susp. sériová fraktura žeber, P: bilat. alveol., opakovaná kontrola TPNO  Břicho měkké, objem nenarůstá, pánev pevná, páteř palpačně bez citelných deformit, viditelný otok distální části stehna PDK, četné povrchové exkoriace a kontuze DKK.  Po cca 13 min. VF → 1x def.výboj monof. 200J → sin.tachykardie, měřitelný TK, 140/80, P 120/min, SaO 2 90%, GCS 1+1+1, RTS 0+0+0  Příjezd a předání RLP, doplnění medikace o analgosedaci a kortikoidy, přeložení na vakumatraci, transport primárně ad. spádové TRC (cca 55 km), vzlet LZS nemožný  Dokumentace, úklid a doplnění vozu na základně

19 Výstupy a poznatky:  Práce KOS (informace, mech.úrazu → výjezd lékaře,…)  Ošetření pacienta bez indikace (konzultace) lékaře (?)  „Komfort “ sanitky oproti terénu, využití dostupného vybavení (el.odsávačka, ambu+OTI, žíla, infuze), osvědčené rozmístění vybavení vozu, naložení na scoop  Zajištění DC? → OTI vs. alternativy → LM, kombituba, larytubus  Výhoda zajištění v.jugularis ext. (periferní vstup? výhody, nevýhody, rizika, kontraindikace, komplikace), alternativa i.oseální vstup…kompetence!  Týmová spolupráce a souhra, novinky → AUTOPULSE  Dokumentace, kontin. vzdělávání, prav. nácvik činností

20


Stáhnout ppt "KPCR pacienta s polytraumatem posádkou RZP + kasuistika + kasuistika."

Podobné prezentace


Reklamy Google