Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

První pomoc (PP) - zásady neodkladné resustitace Autor: Mgr. Vladimír Drápal Př_174_Biologiečlověka_ PP_ zásadyneodkladnéresustitace Škola: Základní a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "První pomoc (PP) - zásady neodkladné resustitace Autor: Mgr. Vladimír Drápal Př_174_Biologiečlověka_ PP_ zásadyneodkladnéresustitace Škola: Základní a."— Transkript prezentace:

1 První pomoc (PP) - zásady neodkladné resustitace Autor: Mgr. Vladimír Drápal Př_174_Biologiečlověka_ PP_ zásadyneodkladnéresustitace Škola: Základní a mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

2 Anotace:  Tento digitální učební materiál je určen pro upevňování a procvičování první pomoci při neodkladné resuscitaci.  Materiál vysvětluje a upevňuje znalosti postupu při provádění resuscitace.  Je určen pro předmět přírodopis, 8.ročník.  Tento materiál vznikl ze zápisů autora, který vycházel z učebnice: Černík,V., Bičík,V, Martinec,Z., Přírodopis 3: Biologie člověka se základy etologie a genetiky pro žáky základní školy (8. ročník) a nižší ročníky víceletých gymnázií. 1.vyd. Praha:SPN, 1998, ISBN 80-85937-97-2

3 Základní neodkladná resuscitace (ZNR) – - je soubor opatření směřujících k obnově oběhu okysličené krve v organismu, postiženého náhlým selháním jedné nebo více základních funkcí – vědomí, dýchání a oběhu. - ZNR zahrnuje zajištění průchodnosti dýchacích cest, umělé dýchání z plic do plic a podporu oběhu nepřímou srdeční masáží.

4 Koncepce „Řetězu přežití“ Účelný postup při NR formuluje koncepce „Řetězu přežití“, který se skládá ze čtyř článků: 1.Časná výzva - časné rozpoznání závažnosti stavu a přivolání pomoci - aktivace ZZS (155, 112) nebo místního záchranného systému 2.Časná NR - časné zahájení kardiopulmonální resuscitace svědky příhody 3.Časná defibrilace 4.Časná další opatření- rozšířená NR a postresuscitační péče

5 Postup při základní neodkladné resuscitaci dospělých 1.Ujistěte se, zda okolí postiženého je bezpečné 2.Vyšetřete reakci postiženého na zevní podněty a zhodnoťte stav vědomí- pohněte opatrně ramenem a hlasitě se zeptejte: „Jste v pořádku?“ 3.Pokud postižený reaguje slovní odpovědí nebo pohybem - ponechte postiženou osobu v pozici v jaké jste ji nalezli (za předpokladu, že je mimo aktuální nebezpečí), zhodnoťte celkový stav a v případě potřeby poskytněte pomoc 4.Dál pravidelně kontrolujte stav postiženého

6 Postup při základní neodkladné resuscitaci dospělých Postižený je při vědomí  udržujte s ním kontakt  pacientova schopnost komunikace informuje o aktuálním stavu dýchání (průchodnost dýchacích cest a úrovni ventilace) a činnosti mozku Pokud postižený nereaguje  přivolejte pomoc  pokud je to možné- otočte postiženého na záda  zajistěte průchodnost dýchacích cest záklonem hlavy a zvednutím brady postiženého:  položte postiženému ruku na čelo a lehce zakloňte hlavu;palec a ukazovák mějte volný pro uzávěr nosu v případě potřeby zahájit umělé dýchání z plic do plic ústy  současně uchopte konečky prstů bradu a zvedněte ji

7 Poranění páteře  Pozor na záklon hlavy při podezření na poranění páteře!!!  Podezření na poranění páteře je reálné u:  - polytraumat (mnohačetná poranění)  - poranění nad úrovní klíční kosti  - dopravních nehod  - pádů z výše (větší než výška postiženého)  - skoků do vody

8 Je-li normální dýchání zachováno  položte postiženého do zotavovací polohy  pošlete pro pomoc, aktivovat ZZS  pravidelně kontrolujte stav dýchání Zotavovací poloha  v současné době existují různé variace zotavovací polohy, z nichž každá má určité výhody  obecně – poloha má být stabilní, blízká poloze na boku a musí umožňovat volné dýchání

9 Rautekova zotavovací poloha – postup  odložit brýle  pokleknout vedle postiženého, obě nohy postiženého jsou rovně nataženy  paži blíže zachránci upažit do pravého úhlu vůči trupu a ohnout v lokti dlaní vzhůru  položit protilehlou paži na hrudník postiženého a přidržet jeho ruku proti tváři  druhou rukou uchopit protilehlou dolní končetinu nad kolenem a postiženého zvolna otáčet  podložit ruku pod tvář, pokud je to nutné, k zajištění záklonu hlavy Postiženého uloženého do zotavovací polohy otáčíme na opačnou stranu po 30 minutách a uvolníme tlak na dolní paži.

10 Není-li dýchání přítomno/nedýchá normálně  pošlete pro pomoc; jste-li sám, opusťte postiženého a jděte vyhledat pomoc – aktivujte ZZS, vraťte se a zahajte masáž  (komprese) hrudníku:  poklekněte vedle postiženého  umístěte zápěstní hranu dlaně do středu hrudní kosti postiženého  druhou ruku přiložte na ni obdobným způsobem, sepněte prsty obou rukou a ohněte ruce v zápěstním kloubu hřbetně Nevyvíjejte žádný tlak na žebra, horní část břicha a dolní konec hrudní koš!

11 Komprese (stlačování) hrudníku Jeden zachránce Frekvence = 100/min Hloubka komprese = 4 – 5cm (1/3 hrudníku) Komprese : relaxace = 1 : 1 Komprese : vdech = 30 : 2 Dva zachránci : u dítěte = 15 : 2

12 Resuscitaci provádíme dokud: nepřijde kvalifikovaná pomoc a nepřevezme postiženého do své péče postižený nezačne normálně dýchat zachránce není zcela vyčerpán

13 Opakování - otázky  Vysvětli pojem základní neodkladná resuscitace (ZNR).  Co vše zahrnuje ZNR?  Jaké jsou kroky ZNR?  Jakou činnost provádíme, když postižený nereaguje?  Při jakých úrazech můžeme mít podezření na poranění páteře?  Vysvětli pojem zotavovací poloha.  Jak dlouho provádíme resuscitaci?

14 Odpovědi na otázky A) soubor opatření směřujících k obnově oběhu okysličené krve v organismu B) ZNR zahrnuje – zajištění průchodnosti dýchacích cest, umělé dýchání z plic do plic, nepřímou srdeční masáž C) poranění páteře – mnohočetná poranění, nad úrovní klíční kosti, dopravních nehod, pády z výšek, skoky do vody D) zotavovaná poloha – stabilní poloha v blízké poloze na boku, volné dýchání E) resuscitaci provádíme dokud nepřijede kvalifikovaná pomoc, dokud zachránce není zcela vyčerpán

15 Použité zdroje 1. Insulfation2.jpg, In: Wikipedia.the free encyclopedia [online], Wikimedia Commons, 21:27, 16 January 2005 [cit. 2013 – 01-25]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Insulfation2.jpg 2.GILLE, Uwe. Gray 111 - Vertebral column.png but coloured [online]. [cit. 7.4.2013]. Dostupný na WWW:http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1te%C5%99#mediaviewer/File:Gray_111_- _Vertebral_column-coloured.png 3.RAMA - OWN WORK. Mouth-to-mouth insufflation [online]. [cit. 5.5.2013]. Dostupný na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_respiration


Stáhnout ppt "První pomoc (PP) - zásady neodkladné resustitace Autor: Mgr. Vladimír Drápal Př_174_Biologiečlověka_ PP_ zásadyneodkladnéresustitace Škola: Základní a."

Podobné prezentace


Reklamy Google