Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Chemická vazba v látkách III

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Chemická vazba v látkách III"— Transkript prezentace:

1 Chemická vazba v látkách III
VY_32_INOVACE_05-12 Chemická vazba v látkách III Koordinačně kovalentní vazba, kovová vazba, slabé vazebné interakce, dipólový moment molekul látek

2 Koordinačně kovalentní vazba
je to kovalentní vazba mezi donorem a akceptorem donor poskytuje vazebný el.pár a akceptor volný valenční orbital znázorněte koordinačně kovalentní vazbu v amonném kationtu,v oxoniovém kationtu

3 VZNIK KOORDINAČNĚ KOVALENTNÍ VAZBY V AMONNÉM KATIONTU, MOLEKULA AMONIAKU (DONOR EL.PÁRU), VODÍKOVÝ KATIONT JE AKCEPTOR EL. PÁRU A POSKYTUJE VALENČNÍ ORBITAL PRO VZNIK TÉTO VAZBY autor: Yikrazuul, název: Bildung Ammonium.svg zdroj: Bildung_Ammonium.svg&page=1

4 Kovová vazba 80 % prvků jsou kovy
kovy vytváří v pevném skupenství krystaly kationty kovu jsou pevně uspořádány v mřížce a mezi nimi se volně pohybují valenční elektrony (elektronový plyn), které jsou pro všechny kationty společné delokalizované elektrony NEJSOU umístěny pevně mezi 2 atomy elektrony se volně pohybují, z toho plyne el.vodivost kov je prvek, jehož počet elektronů v nejvyšší vrstvě je menší či roven číslu periody

5 Prostorově centrovaná krystalová mřížka znázorňující uspořádání atomů sodíku v krystalu sodíku
autor:Daniel Mayer, název: Cubic-body- centered.svg, zdroj: tle=File:Cubic-body-centered.svg&page=1

6 Vlastnosti kovů kujnost, tažnost, tepelná vodivost, elektrická vodivost, lesk čím je počet valenčních elektronů tvořících kovovou vazbu větší, tím je vazba pevnější, ale elektrony jsou méně pohyblivější kovy s malým počtem elektronů jsou dobrými vodiči el. proudu a tepla, jsou měkké mají nižší teploty tání a varu kovy s větším počtem elektronů jsou tvrdší, méně vodivé, mají vysoké teploty tání a varu

7 Slabé vazebné interakce
mezi molekulami téže látky či látek různých ovlivňování chování molekul – sdružují se tímto do kapalného či pevného skupenství podmiňují fyzikál. vlastnosti látek: skupenství, body tání, varu A) Van der Walsovy síly B) vodíkové můstky

8 VODÍKOVÁ VAZBA – VODÍKOVÝ MŮSTEK
je to chem. vazba mezi molekulami látek, vazebná energie u této vazby je nižší než u kovalentní vazby, 100x až 1000x slabší vazba molekuly, které jsou vázány touto vazbou musí mít: a) volný elektronový pár na některém z vázaných atomů v molekule b) v molekule musí být atom vodíku vázán s atomem s vysokou elektronegativitou

9 VAN DER WAALSOVY SÍLY - slabé mezimolekulové interakce
pokud jsou vodíkové vazby dostatečně silné, ovlivňují fyzikální vlastnosti látek např. vodíkové můstky mezi molekulami kapalné vody (bod varu vody je 100C, díky vodíkovým můstkům), vodíkové můstky také existují mezi molekulami vody v krystalech ledu úkol: nakresli vodíkové můstky mezi molekulami vody VAN DER WAALSOVY SÍLY - slabé mezimolekulové interakce

10 DIPÓLOVÝ MOMENT MOLEKUL LÁTEK
molekuly látek mohou mít kladný a záporný pól – říkáme, že molekula látky vytváří dipól velikost dipólu molekuly a tedy skutečnost, zda je molekula polární nebo nepolární určuje vektorová veličina dipólový moment označení:  dipólový moment má svou velikost a směr vektorový součet všech dipól. momentů vazeb je různý od nuly, molekula látky je polární

11 př.: určete, zda je molekula oxidu uhličitého polární nebo nepolární
vyjdeme ze struktury molekuly, ze které lze určit směr jednotlivých kovalentních vazeb mezi atomy – budeme tedy určovat směr dipólového momentu kovalentních vazeb a z nich dipólový moment molekuly jako jejich vektorový součet dipólový moment molekuly je nulový, ikdyž v molekule jsou polární kovalentní vazby, molekula je tedy nepolární, dipól nevytváří

12 TVARY MOLEKUL LÁTEK lineární: BeCl2, O2 rovnostr. trojúhelník: BF3 čtyřstěn: CH4, NH3, H2O trojboký dvojjehlan: PCl5, PF5 osmistěn: SF6

13 DOMÁCÍ ÚKOL př.: určete, zda je molekula vody polární nebo nepolární
př.: určete, zda je molekula BF3 polární nebo nepolární objasněte pojmy: vakantní orbital, delokalizovaná vazba, elektronegativita ve kterých molekuláchlátek vznikají vodíkové můstky? (CH4, HF, CCl4)

14 Autor DUM: Mgr. Kateřina Kleslová
Děkuji za pozornost. Autor DUM: Mgr. Kateřina Kleslová


Stáhnout ppt "Chemická vazba v látkách III"

Podobné prezentace


Reklamy Google