Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

C HEMICKÁ VAZBA V LÁTKÁCH III Koordinačně kovalentní vazba, kovová vazba, slabé vazebné interakce, dipólový moment molekul látek VY_32_INOVACE_05-12.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "C HEMICKÁ VAZBA V LÁTKÁCH III Koordinačně kovalentní vazba, kovová vazba, slabé vazebné interakce, dipólový moment molekul látek VY_32_INOVACE_05-12."— Transkript prezentace:

1 C HEMICKÁ VAZBA V LÁTKÁCH III Koordinačně kovalentní vazba, kovová vazba, slabé vazebné interakce, dipólový moment molekul látek VY_32_INOVACE_05-12

2 K OORDINAČNĚ KOVALENTNÍ VAZBA o je to kovalentní vazba mezi donorem a akceptorem o donor poskytuje vazebný el.pár a akceptor volný valenční orbital o znázorněte koordinačně kovalentní vazbu v amonném kationtu,v oxoniovém kationtu

3 VZNIK KOORDINAČNĚ KOVALENTNÍ VAZBY V AMONNÉM KATIONTU, MOLEKULA AMONIAKU (DONOR EL.PÁRU), VODÍKOVÝ KATIONT JE AKCEPTOR EL. PÁRU A POSKYTUJE VALENČNÍ ORBITAL PRO VZNIK TÉTO VAZBY autor: Yikrazuul, název: Bildung Ammonium.svg zdroj: http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=File: Bildung_Ammonium.svg&page=1

4 K OVOVÁ VAZBA o 80 % prvků jsou kovy o kovy vytváří v pevném skupenství krystaly o kationty kovu jsou pevně uspořádány v mřížce a mezi nimi se volně pohybují valenční elektrony (elektronový plyn), které jsou pro všechny kationty společné o delokalizované elektrony NEJSOU umístěny pevně mezi 2 atomy o elektrony se volně pohybují, z toho plyne el.vodivost o kov je prvek, jehož počet elektronů v nejvyšší vrstvě je menší či roven číslu periody

5 P ROSTOROVĚ CENTROVANÁ KRYSTALOVÁ MŘÍŽKA ZNÁZORŇUJÍCÍ USPOŘÁDÁNÍ ATOMŮ SODÍKU V KRYSTALU SODÍKU autor:Daniel Mayer, název: Cubic-body- centered.svg, zdroj:http://en.wikipedia.org/w/index.php?ti tle=File:Cubic-body-centered.svg&page=1

6 V LASTNOSTI KOVŮ kujnost, tažnost, tepelná vodivost, elektrická vodivost, lesk čím je počet valenčních elektronů tvořících kovovou vazbu větší, tím je vazba pevnější, ale elektrony jsou méně pohyblivější kovy s malým počtem elektronů jsou dobrými vodiči el. proudu a tepla, jsou měkké mají nižší teploty tání a varu kovy s větším počtem elektronů jsou tvrdší, méně vodivé, mají vysoké teploty tání a varu

7 S LABÉ VAZEBNÉ INTERAKCE o mezi molekulami téže látky či látek různých o ovlivňování chování molekul – sdružují se tímto do kapalného či pevného skupenství o podmiňují fyzikál. vlastnosti látek: skupenství, body tání, varu A) Van der Walsovy síly B) vodíkové můstky

8 VODÍKOVÁ VAZBA – VODÍKOVÝ MŮSTEK o je to chem. vazba mezi molekulami látek, vazebná energie u této vazby je nižší než u kovalentní vazby, 100x až 1000x slabší vazba o molekuly, které jsou vázány touto vazbou musí mít: a) volný elektronový pár na některém z vázaných atomů v molekule b) v molekule musí být atom vodíku vázán s atomem s vysokou elektronegativitou

9 o pokud jsou vodíkové vazby dostatečně silné, ovlivňují fyzikální vlastnosti látek o např. vodíkové můstky mezi molekulami kapalné vody (bod varu vody je 100  C, díky vodíkovým můstkům), vodíkové můstky také existují mezi molekulami vody v krystalech ledu o úkol: nakresli vodíkové můstky mezi molekulami vody o VAN DER WAALSOVY SÍLY - slabé mezimolekulové interakce

10 DIPÓLOVÝ MOMENT MOLEKUL LÁTEK o molekuly látek mohou mít kladný a záporný pól – říkáme, že molekula látky vytváří dipól o velikost dipólu molekuly a tedy skutečnost, zda je molekula polární nebo nepolární určuje vektorová veličina dipólový moment o označení:  o dipólový moment má svou velikost a směr o vektorový součet všech dipól. momentů vazeb je různý od nuly, molekula látky je polární

11 o př.: určete, zda je molekula oxidu uhličitého polární nebo nepolární o vyjdeme ze struktury molekuly, ze které lze určit směr jednotlivých kovalentních vazeb mezi atomy – budeme tedy určovat směr dipólového momentu kovalentních vazeb a z nich dipólový moment molekuly jako jejich vektorový součet o dipólový moment molekuly je nulový, ikdyž v molekule jsou polární kovalentní vazby, molekula je tedy nepolární, dipól nevytváří

12 TVARY MOLEKUL LÁTEK lineární: BeCl 2, O 2 rovnostr. trojúhelník: BF 3 čtyřstěn: CH 4, NH 3, H 2 O trojboký dvojjehlan: PCl 5, PF 5 osmistěn: SF 6

13 DOMÁCÍ ÚKOL o př.: určete, zda je molekula vody polární nebo nepolární o př.: určete, zda je molekula BF 3 polární nebo nepolární o objasněte pojmy : vakantní orbital, delokalizovaná vazba, elektronegativita o ve kterých molekuláchlátek vznikají vodíkové můstky? ( CH 4, HF, CCl 4 )

14 D ĚKUJI ZA POZORNOST. Autor DUM: Mgr. Kateřina Kleslová


Stáhnout ppt "C HEMICKÁ VAZBA V LÁTKÁCH III Koordinačně kovalentní vazba, kovová vazba, slabé vazebné interakce, dipólový moment molekul látek VY_32_INOVACE_05-12."

Podobné prezentace


Reklamy Google