Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_CH.8.20 –ENERGIE - prezentace Název šablony Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název VM 9. ročník- Člověk a příroda – Chemie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_CH.8.20 –ENERGIE - prezentace Název šablony Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název VM 9. ročník- Člověk a příroda – Chemie."— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_CH.8.20 –ENERGIE - prezentace Název šablony Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název VM 9. ročník- Člověk a příroda – Chemie – Energie Autor VM Gabriela Nápravníková Období vytvoření VM Listopad 2012 Anotace Materiál je určen k výkladu pro žáky 9. ročníku učebního předmětu Chemie. Žáci se seznámí s nejvýznamnějšími druhy energií( využitím ).

2 Vyčerpatelné a nevyčerpatelné zdroje energie  Život člověka bez zdrojů energie je nemyslitelný a přitom její spotřeba stále narůstá. stále narůstá.

3 Neobnovitelné energetické zdroje  Uhlí- nevýhody: nehody při těžbě, zábor půdy a její ničení, při spalování vznik SO2, CO2, ničení, při spalování vznik SO2, CO2, únik popílku únik popílku výhody: značné zásoby, nenáročné skladování výhody: značné zásoby, nenáročné skladování

4  Ropa- nevýhody: přeprava a skladování, nebezpečí vzniku požáru, poškození životního vzniku požáru, poškození životního prostředí prostředí výhody: dostupný zdroj, možnost přímého výhody: dostupný zdroj, možnost přímého využití využití

5  Zemní plyn- nevýhody: nebezpečí požáru, havárie plynovodů plynovodů výhody: nejčistší dostupný energetický výhody: nejčistší dostupný energetický zdroj, přímé využití zdroj, přímé využití

6  Jaderná energie- nevýhody: práce s radioaktivním materiálem, ukládání materiálem, ukládání radioaktivních odpadů radioaktivních odpadů výhody: za normálního provozu výhody: za normálního provozu velice čistý zdroj velice čistý zdroj

7 Obnovitelné energetické zdroje  Vodní toky- nevýhody: protržení hráze přehrady narušení biologické rovnováhy narušení biologické rovnováhy v krajině v krajině  Sluneční záření- nevýhody: vysoké pořizovací ceny kolektorů, ohřev na malou kolektorů, ohřev na malou teplotu teplotu

8  Rostlinné, živočišné produkty- nevýhody: využití půdy pro jiné zemědělské pro jiné zemědělské účely účely  Další paliva: bioplyn, přírodní oleje, geotermální energie

9 CITACE  Google. Google [online]. 2013 [cit. 2013-01-19]. Dostupné z: http://www.google.cz/imgres?hl=cs&tbo=d&biw=1280&bih=933&tbm=isch&tbnid=6I- UFFS31jP_HM:&imgrefurl=http://alerta.cz/%3Fp%3D419&docid=BhoDNe6Y9KseHM&imgurl=http://alerta.cz/wp- content/uploads/2010/09/uhli.jpg&w=875&h=582&ei=TYz6UODGGpCEhQerkICoCw&zoom=1&iact=hc&vpx=791&vpy=318&dur=221 3&hovh=183&hovw=275&tx=176&ty=46&sig=110709613332137601984&page=1&tbnh=134&tbnw=194&start=0&ndsp=30&ved=1t:42 9,r:10,s:0,i:14  Google. Google [online]. 2013 [cit. 2013-01-19]. Dostupné z: http://www.google.cz/imgres?hl=cs&tbo=d&biw=1280&bih=933&tbm=isch&tbnid=0bOy8dPdzwx-kM:&imgrefurl=http://www.national- geographic.cz/detail/kdy-dojde-ropa-v-optimisticke-verzi-za-60-let-a-v-pesimisticke- 3737/&docid=16_NpfWPCl3k2M&imgurl=http://national-geographic-cz.imag3box.net/wp- content/uploads/articles/thumb1_3737_Ropa-men%2525C5%2525A1%2525C3%2525AD- e1321343330509.jpg&w=658&h=370&ei=vYz6UPb2Gc21hAfpwYCYAg&zoom=1&iact=hc&vpx=141&vpy=182&dur=2&hovh=168&ho vw=300&tx=220&ty=105&sig=11070961333213  Google. Google [online]. 2013 [cit. 2013-01-19]. Dostupné z: http://www.google.cz/imgres?hl=cs&tbo=d&biw=1280&bih=933&tbm=isch&tbnid=j2RFIKAF0TW6dM:&imgrefurl=http://regionycr.cz/vi ew.php%3Fcisloclanku%3D2012110778%26rstema%3D257%26rsstat%3D5%26rskraj%3D10%26rsregion%3D50&docid=lHYccp8uE PgG0M&imgurl=http://media.regionycr.cz/articles/n/plyn- horak.jpg&w=800&h=449&ei=Go36UNujD4SFhQext4DIAw&zoom=1&iact=hc&vpx=231&vpy=642&dur=124&hovh=168&hovw=300&t x=244&ty=104&sig=110709613332137601984&page=1&tbnh=142&tbnw=254&start=0&ndsp=30&ved=1t:429,r:19,s:0,i:150 ved=1t:429,r:19,s:0,i:150  Google. Google [online]. 2013 [cit. 2013-01-19]. Dostupné z: http://www.google.cz/imgres?hl=cs&tbo=d&biw=1280&bih=933&tbm=isch&tbnid=A- KrvsOSbEkGhM:&imgrefurl=http://www.nazeleno.cz/energie/jaderna-energie/jaderne-elektrarny-celosvetove-vyrobi-16- elektriny.aspx&docid=yv4- lU6Hlj0t0M&imgurl=http://www.nazeleno.cz/Files/ResizedImages/obrazky/Energie/Jadern%2525C3%2525A9- elektr%2525C3%2525A1rny/perex-jadern%2525C3%2525A1-energie_329x- 1_1004211019.jpg&w=329&h=242&ei=f436ULTyH4yzhAePo4DQDA&zoom=1&iact=hc&vpx=977&vpy=130&dur=579&hovh=192&ho vw=262&tx=209&ty=154&s 154&s  Google. Google [online]. 2013 [cit. 2013-01-19]. Dostupné z: http://www.google.cz/imgres?hl=cs&tbo=d&biw=1280&bih=933&tbm=isch&tbnid=XdgQjvWgjJ81aM:&imgrefurl=http://www.bioplynove stanice.cz/technologie-bps/&docid=ajP-43M_-a4fQM&imgurl=http://files.bioplynovestanice.webnode.cz/200000016- 209a92194e/Bioplyn2%252520kopie.jpg&w=968&h=549&ei=4Y36UKv5CoPBhAe80IDQBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=735&vpy=321&d ur=980&hovh=169&hovw=298&tx=97&ty=76&sig=110709613332137601984&page=1&tbnh=137&tbnw=197&start=0&ndsp=30&ved= 1t:429,r:10,s:0,i:123


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_CH.8.20 –ENERGIE - prezentace Název šablony Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název VM 9. ročník- Člověk a příroda – Chemie."

Podobné prezentace


Reklamy Google