Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Jan Zaplatílek XXIII. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ Plynárenství v roce 2012 a výhled do budoucnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Jan Zaplatílek XXIII. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ Plynárenství v roce 2012 a výhled do budoucnosti."— Transkript prezentace:

1 Ing. Jan Zaplatílek XXIII. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ Plynárenství v roce 2012 a výhled do budoucnosti.

2 Ing. Jan Zaplatílek Globální spotřeba energie

3 Ing. Jan Zaplatílek Těžba plynu a ropy v USA

4 Ing. Jan Zaplatílek Export ropy ze Středního východu

5 Ing. Jan Zaplatílek Změny v dovozní závislosti – plyn a ropa

6 Ing. Jan Zaplatílek _Hlavní toky zemního plynu v roce 2035

7 Ing. Jan Zaplatílek Hlavní toky zemního plynu v roce 2012

8 Ing. Jan Zaplatílek Světové zásoby břidlicového plynu

9 Ing. Jan Zaplatílek Ceny plynu celosvětově – srpen 2012

10 Ing. Jan Zaplatílek Výroba elektřiny 2035

11 Ing. Jan Zaplatílek Shrnutí globálních změn Výrazný nástup nových center spotřeby energie v Asii Těžba břidličného plynu Změna postavení USA z nejvýznamnějšího importéra exportérem Střední východ přestane být zajímavý pro USA, naopak vzroste jeho význam pro Asii Růst dovozní závislosti Číny a Indie, ale hluboko pod dovozní závislostí EU Změny exportních toků energetických komodit přinesou zcela jistě i geopolitické změny Neexistuje světová cena plynu, na jednotlivých kontinentech se ceny významně liší. Vzhledem k tomu, že nejvyšší jsou v Asii, kde bude i nejvyšší poptávka lze postupně očekávat přiblížení se ostatních částí světa (s výjimkou Severní Ameriky) tomuto kontinentu

12 Ing. Jan Zaplatílek Energetický mix EU 27 - 1995 a 2010

13 Ing. Jan Zaplatílek Dovozní energetická závislost EU 27

14 Ing. Jan Zaplatílek Dovozní závislost EU 27 - plyn

15 Ing. Jan Zaplatílek Dovozní závislost EU 27 - ropa

16 Ing. Jan Zaplatílek Užití plynu po sektorech EU 27

17 Ing. Jan Zaplatílek Import plynu do EU 27 dle druhu dopravy

18 Ing. Jan Zaplatílek Struktura dovozu LNG do EU 27 dle země původu

19 Ing. Jan Zaplatílek LNG terminály

20 Ing. Jan Zaplatílek Podíly členských zemí na spotřebě dodávek LNG do EU 2/2727

21 Ing. Jan Zaplatílek Zásoby břidlicového plynu v Evropě

22 Ing. Jan Zaplatílek Ceny – porovnání mezi energiemi

23 Ing. Jan Zaplatílek Ceny plynu 2011- retail EU 27

24 Ing. Jan Zaplatílek Switching - plyn dle států EU 27

25 Ing. Jan Zaplatílek Shrnutí situace EU Význam plynu v mixu EU roste Roste dovozní závislost na vnějších zdrojích energie obecně a tedy i plynu Roste podíl LNG dodávek ve struktuře importu plynu Vliv břidličného plynu dosud pouze nepřímým některé státy jeho těžbu zakázaly Snaha EU 27o zvýšení bezpečnosti (obchodní standardy, standard infrastruktury) Snaha EU 27 o propojení národních trhů a výstavba transevropských sítí Stále existují poměrně značné diference v cenách mezi jednotlivými členskými státy

26 Ing. Jan Zaplatílek Státní energetická koncepce – očekávaný vývoj energetiky do roku 2040

27 Ing. Jan Zaplatílek Aktualizace SEK – očekávaný vývoj energetiky do roku 2040 Zemní plyn v primárních energetických zdrojích (PEZ): PEZ 2010201520202025203020352040 Černé uhlíPJ195,0188,8176,2146,0129,5124,3120,8 Hnědé uhlíPJ564,3498,5393,2309,5246,7234,1204,2 Zemní plynPJ336,1338,1345,0342,3346,0379,6399,1 Ropa a ropné produktyPJ370,6365,3359,0354,7350,5337,7333,5 Jaderné palivoPJ305,4318,6 507,9 602,6 Elektřina (saldo)PJ-53,8-51,9-7,0-50,7-17,5-25,4-41,8 Ostatní palivaPJ10,412,814,519,624,6 Obnovitelné a druhotné zdroje energie PJ119,1161,1191,7223,5255,3281,4304,8 PEZPJ1 847,21 831,31 791,31 852,91 843,11 864,31 947,8

28 Ing. Jan Zaplatílek Dovoz plynu dle země původu

29 Ing. Jan Zaplatílek Potrubní trasy plynu do EU

30 Ing. Jan Zaplatílek Těžba zemního plynu a možná ložiska břidličného plynu

31 Ing. Jan Zaplatílek Rozložení podzemních zásobníků

32 Ing. Jan Zaplatílek Průměrná struktura ceny zemního plynu

33 Ing. Jan Zaplatílek Žebříček dodavatelů plynu (2012) – roční spotřeba do 30MWh

34 Ing. Jan Zaplatílek Žebříček dodavatelů plynu (2012) – roční spotřeba do 6MWh

35 Ing. Jan Zaplatílek Česká republika - shrnutí Zemní plyn hraje významnou roli v energetickém mixu Závislost na importu, ovšem s diverzifikovanými zdroji, dopravními cestami a významnou uskladňovací kapacitou Česká republika je a i v budoucnu bude významnou tranzitní zemí Switching na jedné z nejvyšších úrovní v EU, v posledních letech spotřeba cca 8,1 mld m 3 a změna dodavatele v rozsahu cca 350 tis. OM/rok Ceny plynu se pohybují na průměru EU 27, značné rozdíly mezi jednotlivými obchodníky Očekává se rozvoj zdrojů na zemní plyn ve zdrojích o menších výkonech a v mikrokogeneraci (nárůst zemního plynu pro KVET ) a ve špičkových či záložních zdrojích Paroplynové elektrárny s vysokou účinností Významná role zemního plynu v lokální spotřebě Rozvoj zemního plynu v dopravě

36 Ing. Jan Zaplatílek Státní energetická koncepce – infrastrukturní strategie Udržet tranzitní roli ČR v oblasti přepravy plynu a posílit přeshraniční propojení plynovodní sítě v severojižním směru se soustavami Rakouska a Polska Perspektivní možnost dodávek plynu z terminálů LNG budovaných v zahraničí Perspektivní možnost dodávek břidlicového plynu z nových zdrojů v Polsku Trvale zajišťovat / posilovat schopnost reverzního chodu a rozvoj plynovodní soustavy Kapacity pro nárůst dodávek zemního plynu (navýšení jeho potřeby v dodávce tepla, výrobě elektřiny a v dopravě) Kapacity zásobníků plynu na území ČR ve výši 40 % roční spotřeby plynu a těžebního výkonu garantovaného po dobu jednoho měsíce alespoň 70 % denní spotřeby v zimním období

37 Ing. Jan Zaplatílek Změny ve skupině RWE v České republice RWE a skupina fondů řízená Macquarie, se dohodly na transakci, která umožní zjednodušit organizační strukturu skupiny RWE v ČR. Skupina fondů pod vedením Macquarie vykoupí podíly společností E.ON, SPP a GDF SUEZ v regionálních společnostech Východočeská plynárenská, Severomoravská plynárenská a Jihomoravská plynárenská. Skupina fondů řízená Macquarie vymění získané menšinové podíly s RWE za cca. 35% podíl ve společnosti RWE Grid Holding. Do společnosti RWE Grid Holding se sloučí veškeré aktivity RWE týkající se distribuce zemního plynu, tj. RWE Gasnet, VČP Net, SMP Net, JMP Net a servisní společnost RWE Distribuční služby. Součástí transakce je také finanční plnění ve prospěch RWE. Společnost RWE Česká republika převzala k 1. lednu 2013 řídící roli ve skupině RWE v ČR, předsedou představenstva zůstává Martin Herrmann. Původní lídr skupiny RWE Transgas mění jméno na RWE Supply & Trading CZ a dále se bude soustředit už jen na velkoobchod s energiemi.

38 Ing. Jan Zaplatílek Uvedení tranzitního plynovodu Gazela do provozu 14.1.2013 NETRA STEGAL JAGAL MEGAL MEGAL-S MIDAL WEDAL NEL Gazelle South Stream / Nabucco EuRoPoL Poland Slovakia Austria Germany Nord Stream OPAL eustream

39 Ing. Jan Zaplatílek Dokončení prodeje Net4gas Poprvé avizovala skupina RWE svůj záměr prodat společnost Net4gas přibližně v polovině 2011. Vlastní proces prodeje byl odstartován v květnu 2012, ve hře je stále cca 5 zájemců,s dokončením se počítá v polovině tohoto roku. Provozovatel přepravní soustavy je ve svém rozhodovacím procesu (zejména investicích, rozvoji soustavy a přístupu třetích stran do soustavy) značně omezen v rozhodování ustanoveními Směrnice 2009/73/EC, v tuzemsku implementované do zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění a přímo účinnými Nařízeními Evropského parlamentu a Rady č. 715/2009 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám a č. 994/2010 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu. Jedná se o soubor práv a povinností, která platí pro provozovatele přepravní soustavy bez ohledu na její konkrétní vlastnickou strukturu a tudíž by se jich připravovaná změna vlastníka Net4gas neměla nikterak dotknout. ČR předpokládá, že nový vlastník bude mít zájem o dlouhodobé provozování přepravní soustavy

40 Ing. Jan Zaplatílek Děkuji za pozornost Ing. Jan Zaplatílek zaplatilek@mpo.cz Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32, Praha 1 www.mpo.cz


Stáhnout ppt "Ing. Jan Zaplatílek XXIII. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ Plynárenství v roce 2012 a výhled do budoucnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google