Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konvergenční testy Bc. Jakub Malohlava. Simulace  Monte Carlo  výpočet souborových středních hodnot za pomocí Markovových řetězců  parallel tempering.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konvergenční testy Bc. Jakub Malohlava. Simulace  Monte Carlo  výpočet souborových středních hodnot za pomocí Markovových řetězců  parallel tempering."— Transkript prezentace:

1 Konvergenční testy Bc. Jakub Malohlava

2 Simulace  Monte Carlo  výpočet souborových středních hodnot za pomocí Markovových řetězců  parallel tempering  simulace M replik současně při různých teplotách

3 Inicializační soubory  GLOBAL.INI  NN – Počet molekul vody v klastru  INTERACT.INI  WW_DIATOM_POTENTIAL_TYPE – 0 default, 1 TIP3P, 2 TIP4P, 3 TIP5P, 4 TIP5PA, 5 KJ  ADMIX_TYPE – Index příměsi v interakčním modelu KJ, 0 čistý klastr, 1 s příměsí  CALC_POLARIZABILITY – Výpočet polarizační energie u modelu KJ, 1 - ano  MAIN.INI  EQUILIB – Počet ekvilibrizačních kroků.  NOSS – Počet simulačních kroků.  OMIT – Počet Monte Carlo cyklů mezi vzorkováním.  RESULTS_SAVE – Četnost ukládání výsledků.  RND_SEED_VAL – 0 Začátek sekvence z náhodného čísla.  TYPE_OF_PROGRAM – 1 Během simulace je použit pouze jeden potenciál. 2 – Počátek ze souboru z přerušeného výpočtu. 3 – Výpočet multiple histogram.

4  MC.INI  SWITCH_ON_MOVE - Zapnout posun molekul při simulaci, TRUE – bude docházet k posunu.  SWITCH_ON_ROT – Zapnout rotaci molekul při simulaci, TRUE – bude docházet k rotaci. Pokud tam bude cokoli jineho, rotace se vypne.  SET_RATIO – Poměr počtu přijatých konfigurací k počtu navržených konfigurací.  SET_RATIO_ROT – Poměr přijatých rotací k navrženým.  MULTI_HIST.INI  VARIANTA – 1 – Aritmetický průměr, 2 – Tsai-Jordan metoda průměrování hustoty stavu.  MULTIPLE_HISTOGRAM – 1 – Bude použita metoda multiple histogram.  ENERGY_LOW – Nejnižší hodnota energie histogramu[eV].  ENERGY_UP – Nejvyšší hodnota energie histogramu[eV].  NUM_ENERG_DEAL – Počet dílků v histogramu.  MH_DOWN_TEMPER - Dolní mez teploty, pro kterou budou počítány termodynamické veličiny.  MH_UP_TEMPER – Horní mez teploty, pro kterou budou počítány termodynamické veličiny.  NUM_MH_TEMPER – Počet teplot, pro které budou počítány Multiple Histogram veličiny.

5  POL_ENERG.INI  STOP_IT – 1 – pevný počet iterací el. pole, 2 – iterování do dosažení určité přesnosti.  NMB_IT – Počet iterací pokud STOP_IT = 1.  ACCUR_IT – Požadovaná přesnost výpočtu při STOP_IT = 2.  WATER_PT.INI  NUMBER_OF_SYSTEMS – Počet systémů (tzn. počet teplot nebo energií, při kterých poběží dané simulace).  NUMBER_OF_CALC_SYSTEMS – Počet systémů, na kterých dochází k měření, musí být ≤ NUMBER_OF_SYSTEMS, vynechány jsou nejvyšší teploty.  DOWN_T_E – Spodní mez, tzn. nejnižší teplota nebo energie, při které poběží daná simulace.  UP_T_E – Horní mez, tzn. nejvyšší teplota nebo energie, při které poběží daná simulace.  NASOBEK – Míra exponenciálního rozvržení teplot systému, je rovna podílu z rozdílu dvou nejvyšších teplot a dvou nejnižších teplot.  ZEBRICEK – 0 – načte teploty ze souboru, jinak bude rozložení teplot exponenciální.  SIMUL_EXCHANGE_RAT – Pravděpodobnost navrhnuti výměny systému (výměna systému / (výměna systému + simulace systému))

6 Polarizační energie

7 Počet replik

8 Pravděpodobnost výměny

9 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Konvergenční testy Bc. Jakub Malohlava. Simulace  Monte Carlo  výpočet souborových středních hodnot za pomocí Markovových řetězců  parallel tempering."

Podobné prezentace


Reklamy Google