Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

13.1 Síť a povrch krychle a kvádru Co už umíme:  Co Co je to síť tělesa  Obsah Obsah čtverce  Obsah Obsah obdélníku  Jednotky Jednotky obsahu Co se.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "13.1 Síť a povrch krychle a kvádru Co už umíme:  Co Co je to síť tělesa  Obsah Obsah čtverce  Obsah Obsah obdélníku  Jednotky Jednotky obsahu Co se."— Transkript prezentace:

1

2 13.1 Síť a povrch krychle a kvádru Co už umíme:  Co Co je to síť tělesa  Obsah Obsah čtverce  Obsah Obsah obdélníku  Jednotky Jednotky obsahu Co se naučíme  Sestrojit Sestrojit síť krychle  Sestrojit Sestrojit síť kvádru  Vypočítat Vypočítat povrch krychle  Vypočítat Vypočítat povrch kvádru Co si osvojíme  Postup Postup řešení slovních úloh a.b a.a mm 2 cm 2 dm 2 m 2 a ha km 2 Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika Autor: Mgr. Marie Makovská Zdroj: http://dum.rvp.cz/materialy/krychle-a-kvadr.html http://dum.rvp.cz/materialy/objem-a-povrch-kvadru-a-krychle.html http://www.zscholtice.cz/svs/lacko/matematika_6roc/krychlekvadr/ucivo.html

3 a.b a.a 13.2 Co již víme a budeme potřebovat: Obsah čtverce: S = a.a Obsah obdélníku: S = a.b Síť tělesa Síť tělesa sestrojíme tak, že všechny jeho stěny zakreslíme do jedné roviny takovým způsobem, že např. po vystřižení z papíru bude možné vytvořit model příslušného tělesa. a a a b mm 2 cm 2 dm 2 m2m2 ahakm 2 1 Převod jednotek obsahu: : 100 0,01 : 100 0,000 1 : 100 0,000 001. 100 100 10 000 1 000 000. 100 Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika

4 Síť krychle Síť krychle se skládá ze šesti shodných čtverců. Síť kvádru Síť kvádru se skládá ze tří dvojic shodných obdélníků. a a a a a a a a a a a a a b c c b b b Krychle má délku hrany 46 mm, sestroj její síť. Narýsuj síť kvádru z obrázku a připiš k jednotlivým úsečkám v síti jejich délky. 4 cm 3 cm 5 cm 4 cm 5 cm 3 cm 4 cm 3 cm 5 cm 3 cm 5 cm 4 cm 13.3 Síť krychle a kvádru http://www.e-matematika.cz/zakladni-skoly/geometrie/jak-sestrojit- ctverec-zname-li-delku-jeho-strany.php http://www.e-matematika.cz/zakladni- skoly/geometrie/16-jak-sestrojit-obdelnik-zname-li- delky-jeho-stran.php Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika

5 Povrch krychle Povrch kvádru a a a a a a a aa c b b b c c a a.b a.c b.c Vypočítej povrch kvádru, a = 6 cm, b = 4 cm, c = 3 cm. Řešení: S = 2 · ( a · b + b · c + c · a ) S = 2 · ( 6 · 4 + 4 · 3 + 3 · 6 ) S = 2 · ( 24 + 12 + 18 ) S = 108 cm 2 Délka hrany krychle je 5 cm. Vypočítej povrch krychle. S = 6 · a · a S = 6 · 5 · 5 S = 150 cm 2 Povrch krychle je 150 cm 2. Vypočítej obsah její stěny a délku její hrany. S = 6. a. a = 6. obsah stěny 150 = 6. SstěnySstěny = a.a Sstěny = 150 : 6 = 25 cm 2 25 = a.a a = 5 cm Výpočet objemu a povrchu - příklady 13.4 Povrch krychle a kvádru Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika

6 13.5 Příklady na procvičení a = 7 cm 1) Vypočítej povrch krychle s délkou hrany: S = 6.7.7 = 294 cm 2 a) a = 2 cm; b = 5 cm; c = 9 cm b) a = 10 dm; b = 0,5 m; c = 70 cm S = 2.(2.5 + 2.9 + 5.9) = 2.(10 + 18 + 45) S = 2.73 = 146 cm 2 S = 2.(10.5 + 10.7 + 5.7) = 2.(50 + 70 + 35) S = 2.155 = 310 dm 2 2) Vypočítej povrch kvádru s délkami hran: Matematické tabulky - výpočet objemů a povrchů b - šířka c - výška a - délka 3) Dětský bazén na koupališti je dlouhý 10 m, široký 5 m a hluboký 50 cm. Kolik m 2 je třeba na obložení dna a stěn bazénu? S = 10.5+2.10.0,5+2.5.0,5 S = 65 m 2 Je třeba 65 m 2 dlaždic na obložení bazénu. Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika a = 10 dm; b = 5 dm; c = 7 dm

7 1) Kolik metrů čtverečních dlaždic musí soused koupit na obložení stěn a dna bazénu? Kolik soused za dlaždice zaplatí, stojí-li 1 m 2 350 korun? 13.6 Slovní úlohy (pro zobrazení výsledků, klikni na řešení) S = 6. 4 + 2. ( 6. 1,5 + 4. 1,5) S = 24 + 2. (9 + 6) S = 24 + 2. 15 S = 54 m 2 Cena: 54. 350 = 18 900 Kč Musí koupit 54 m 2 dlaždic a zaplatí za ně 18 900 Kč. 6 m 4 m 1,5 m Řešení : 2) Petr slepil kvádr o velikosti hran 7 cm, 5 cm a 6 cm. Jirka slepil krychli o hraně 6 cm. Který z chlapců potřeboval více papíru? Kvádr: a = 7 cm; b = 5 cm ; c = 6 cm S = 2.(a.b + a.c + b.c) S = 2.(7.5 + 7.6 + 5.6) S = 2.(35 + 42 + 30) S = 2.107 S = 214 cm 2 Krychle: a = 6 cm S = 6.a.a S = 6.6.6 S = 216 cm 2 214 < 216  Více papíru potřeboval Jirka, který lepil krychli. Řešení: 3) Součet délek všech hran krychle je 60 mm. Vypočítejte její povrch. Krychle má 12 hran  a = 60:12 a = 5 mm S = 6.a.a S = 6.5.5 S = 150 mm 2 Povrch dané krychle je 150 mm 2, objem 125 mm 3. Řešení: Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika

8 13.7 CLIL - Surface Area of Cube and Cuboid Vocabulary č tverec-square č tvereční (jednotky)-square č ára, přímka-line d élka-length h rana-edge k vádr-cuboid k rychle-cube o bdélník-rectangle o bsah-area p alce (anglická jednotka délky) -inches p říklad-example p ovrch-surface s íť krychle-net cube o bsah stěny čtverce- area of any square face š ířka kvádru-breadth v rchol- vertex, pl. vertices v ýpočet- computational procedure v ýpočet, počítání-calculation v ypočítat-calculate v ýsledek-answer, result v ýška (kvádru)-height Mathematical dictionary Example : Find the area of a cube with an edge of 4 inches. In a given Cuboid: Length (l) = 15 inches Breadth (b) = 10 inches Height (h) = 20 inches Surface Area of Cuboid A = 2.(l.b + b.h + l.h) A = 2.(15.10 + 10.20 + 20.15) A = 2.(150 + 200 + 300) A = 2. 650 A = 1300 sq.in Example: Surface area of cube A = 6. a. a A = 6. 4. 4 A = 96 inches 2 a a a A cuboid is 15 inches long, 10 inches broad and 20 inches high. Find its Surface Area. Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematics

9 8 13.8 Test povrch krychle a kvádru 1) Síť krychle se skládá : a) ze šesti shodných čtverců b) ze tří dvojic shodných obdélníků c) z osmi shodných čtverců d) z šesti dvojic shodných obdélníků 2) Která síť patří kvádru? a) b) c) d) 3) Jeden metr čtvereční má: a) 10 km 2 b) 10 dm 2 c) 100 cm 2 d) 10 000 cm 2 4) Je dán kvádr s rozměry: a = 3 dm, b = 2 dm, c = 1 cm. Povrch kvádru je __ cm 2 ? a) 6 b) 28 c) 22 d) 11 5) Povrch krychle je 24 cm 2. Jaká je délka její hrany? a) 6 cm b) 4 cm c) 2 cm d) 0,5 dm 6) Plavecký bazén je 25 m dlouhý, 12 m široký a 2 m hluboký. Stěny a dno bazénu vyžadují pravidelné čištění. Firma, která bazén čistí, účtuje za 1 m 2 50 Kč. Kolik zaplatí majitel za vyčištění bazénu? a) 448 Kč b) 30 000 Kč c) 12 100 Kč d) 22 400Kč Správné odpovědi: Test na známku 1a2b3d 4c5c6d Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika

10 AutorMgr. Marie Makovská Období07 – 12/2011 Ročník6. ročník Klíčová slovaKrychle, kvádr, síť, povrch AnotacePrezentace popisující pojem síť kvádru a krychle, výpočet povrchu a aplikace při řešení slovních úloh 13.9 Anotace


Stáhnout ppt "13.1 Síť a povrch krychle a kvádru Co už umíme:  Co Co je to síť tělesa  Obsah Obsah čtverce  Obsah Obsah obdélníku  Jednotky Jednotky obsahu Co se."

Podobné prezentace


Reklamy Google