Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Práce k předmětu “Bezpečnost IS/IT Jan Doležal

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Práce k předmětu “Bezpečnost IS/IT Jan Doležal"— Transkript prezentace:

1 Práce k předmětu “Bezpečnost IS/IT Jan Doležal
Biometrie Práce k předmětu “Bezpečnost IS/IT Jan Doležal

2 Bezpečnostní rizika Existují Vzbuzují obavy
Citlivá data, peníze, dokumenty … Je třeba se umět bránit

3 Autentizace proces jednoznačného ověřování subjektu
co mají: magnetické a čipové karty; nebezpečí poškození, ztráty nebo odcizení a následného zneužití co znají: hesla v podobě alfanumerických znaků; nebezpečí zapomenutí, odcizení zapsaného hesla a následné zneužití

4 Autentizace - pokračování
kdo jsou: autentizace na základě trvalé fyzické nebo psychické vlastnosti subjektu; nebezpečí zneužití nepoměrně menší než u předchozích; podstatná nevýhoda - nákladnost a komplexnost Kdo subjekt je nám říká BIOMETRIE

5 Biometrie Definice naučného slovníku: „obor zabývající se použitím matematické statistiky pro zkoumání proměnlivosti živých organismů“ Biometrika - automatické vyhodnocení neměnných fyziologických a behaviorálních lidských charakteristik

6 Fziologické charakteristiky
Otisk prstu Oční duhovka Oční sítnice Geometrie ruky Rozpoznání obličeje Rozpoznání pachu

7 Behaviorální charakteristiky
Ověřování hlasu - otisk hlasu Dynamika podpisu Dynamika stisku kláves na klávesnici

8 Biometrické systémy Fáze zařazení uživatele do systému - enrollment
Fáze ověření totožnosti - identification

9 Enrollment Sejmutí potřebných charakteristik a vytvoření referenčního profilu (vzorku) Zpracování měření, vytvoření šablony (template) Uložení šablony do identifikační databáze ve vazbě na určitý identifikátor

10 Identification Aktuální snímání daných charakteristik
Zpracování výsledků Vyhledání šablony v databázi podle ID přiřazenému danému uživateli a její porovnání s aktuálním měřením Zaznamenání výsledku a následná verifikace nebo odmítnutí

11 Otisk prstu Nejrozšířenější, uživateli nejbližší, bohatá historie
Rychlé, pohodlné Snímače - optické, kapacitní, ultrazvukové

12 Optické snímače osvětlují přiložený prst laserovým světlem
dochází ke zkoumání rozptylu nebo odrazu světla v místech, kde se papilární linie přiloženého prstu stýkají se snímací plochou Světlo, které dopadne na papilární linii, je odraženo zpět, naopak světlo dopadající do rýhy prstu se neodráží

13 Kapacitní (silikonové) snímače
Měří kapacitní odpor v ploše dotyku prstu se snímací podložkou Přiložený prst funguje jako jedna deska kondenzátoru a podložka zastává druhou Papilární linie jsou k podložce více přilehlé než mezery mezi nimi, takže mají vyšší kapacitní odpor

14 Kapacitní snímače - pokračování
Rozdíly těchto hodnot se zachytí a podle nich se vytvoří obraz otisku prstu Mají menší rozměry než optické Dokáží si ve větší míře úspěšně poradit s mírně zašpiněným prstem

15 Ultrazvukové snímače Patentovaná technologie - vlastníkem společnost Ultrascan ( Čtecí zařízení vysílá zvukové vlny Následné měření odporu kůže a získání vzoru papilárních linií na snímaném prstu Vysoká přesnost i při znečištění prstu Velké čtecí zařízení

16 Geometrické měření ruky
Méně přesné než předchozí metoda Pouze verifikace, nikoliv autentizace Pomocí 3D snímání změřena šířka prstů v určitých místech, délka prstů, šířka dlaně

17 Rozpoznání obličeje Pořízení snímku uživatelova obličeje
Vyhledání pozic výrazných částí (očí, úst, nosu apod.) Změření vzdáleností Vyhodnocení

18 Oční duhovka Lidská duhovka vykazuje jasně vyditelné vnější znaky
Tzv. kruhy, rýhy, skvrny, koróny a další Digitalizace těchto rysů při pořízení hi-res černobílého snímku Vysoká přesnost, vyšší cena

19 Oční sítnice Porovnává se struktura sítnice v okolí slepé skvrny
Velice dobrá přesnost Uživatelská nepřívětivost - minimální rozšíření

20 Ověřování hlasu Tvar a rezonance ústní dutiny, jazyka a zubů identifikují člověka podle jeho hlasu Uživatel je vyzván, aby vyslovil předem určenou větu Hardwarově “skromná” technologie Úspěšnost ovlivněná stavem identifikované osoby

21 Dynamika podpisu Vychází ze zkoumání konvenčního podpisu
Předmět zkoumání je styl napsání, nikoliv vizuální podoba podpisu Pomocí pera dochází k měření tlaku na podložku a doby trvání jednotlivých tahů Problémy s uživateli, jejichž styl podpisu se pokaždé výrazně liší

22 Dynamika stisku kláves
Trvání stisku klávesy a doba mezi stisknutím dvou kláves je dostatečně unikátní charakteristika pro měření Vstup lze realizovat pomocí jakékoliv běžné klávesnice Problémy se začínajícími uživateli

23 Ostatní Identifikace DNA Identifikace tvaru ucha
Identifikace liské chůze Identifikace pachu

24 Typy autentizace v praxi

25 Chyby biometrických systémů
Míra chybného přijetí (False Acceptance Rare, FAR) Míra chybného odmítnutí(False Rejection Rate, FRR) Obě v procentech Čím vyšší FAR tiím nižší FRR a naopak

26 Chyby biometrických systémů graf

27 Porovnání hlavních biometrik

28 Zdroje www.akela.mendelu.cz/~lidak - snímky z přednášky č. 1
- archív - archív - wikipedia online

29 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Práce k předmětu “Bezpečnost IS/IT Jan Doležal"

Podobné prezentace


Reklamy Google