Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CH22 – Riskuj pro 1. ročník Mgr. Aleš Chupáč, RNDr. Yvona Pufferová Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o. Tento projekt je spolufinancován Evropským.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CH22 – Riskuj pro 1. ročník Mgr. Aleš Chupáč, RNDr. Yvona Pufferová Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o. Tento projekt je spolufinancován Evropským."— Transkript prezentace:

1

2 CH22 – Riskuj pro 1. ročník Mgr. Aleš Chupáč, RNDr. Yvona Pufferová Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Tato prezentace vznikla na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo: CZ.1.07/1.1.24/01.0114 s názvem „PODPORA CHEMICKÉHO A FYZIKÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA GYMNÁZIU KOMENSKÉHO V HAVÍŘOVĚ“ Soubor prezentací: CHEMIE PRO I. ROČNÍK GYMNÁZIA

3 Chemie 1. ročníku

4 100 200 400 300 400 VzorceAtomPSPLátky 300 200 400 200 100 500 100

5 Row 1, Col 1 Pojmenuj systematicky amoniak. Azan

6 1,2 Jaké je jméno autora tzv. „pudinkového“ modelu atomu? J.J.Thomson

7 1,3 Jakého typu jsou orbitaly, které zaplňují přechodné prvky? Typ d

8 1,4 Přeměna skupenství plynného na kapalné. Kondenzace

9 2,1 Voda má i jiný název. Jaký? Oxidan

10 2,2 Jaký společný název mají protony a neutrony? Nukleony

11 2,3 Jak se nazývají prvky, které jsou umístěny sedmé periodě PSP? Aktinoidy

12 2,4 Prvek složený z atomů s různým nukleonovým a stejným protonovým. Izotop

13 3,1 Pojmenuj sloučeninu, která má vzorec CaSO 4.1/2 H 2 O hemihydrát síranu vápenatého (sádra)

14 3,2 Jak se nazývá záření způsobené proudem rychle letících elektronů (e - )? Záření  -

15 3,3 Mezi kovy alkalických zemin, kromě beryllia nepatří… Hořčík

16 3,4 Jak se nazývá energie nutná ke vzniku kationtu? Ionizační energie

17 4,1 Pojmenuj uvedenou sloučeninu (NH 4 ) 3 PO 4. Fosforečnan amonný

18 4,2 Jak se nazývá kvantové číslo, které charakterizuje chování elektronu v orbitalu? Spinové číslo

19 4,3 Jak se mění hodnoty elektronegativity prvků v periodě? Roste

20 4,4 Jak se nazývá roztok, ve kterém se za daných podmínek více látky nerozpustí? Nasycený roztok

21 5,1 Jaký má vzorec oxoniový kation? H3O+H3O+

22 5,2 Jak se nazývá stav atomu, který po dodání energie, vypudí jeden nebo více elektronů do energeticky bohatších orbitalů? Excitovaný stav

23 5,3 Který prvek, kromě rtuti, se za normálních podmínek vyskytuje jako kapalina? Brom

24 5,4 Uveď, v jakých jednotkách, se udává relativní molekulová hmotnost M r? V žádných, je bezrozměrná

25 Tato prezentace vznikla na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo: CZ.1.07/1.1.24/01.0114 s názvem „PODPORA CHEMICKÉHO A FYZIKÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA GYMNÁZIU KOMENSKÉHO V HAVÍŘOVĚ“ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Stáhnout ppt "CH22 – Riskuj pro 1. ročník Mgr. Aleš Chupáč, RNDr. Yvona Pufferová Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o. Tento projekt je spolufinancován Evropským."

Podobné prezentace


Reklamy Google