Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1. Abiotické faktory Teplota Voda Světlo Substrát (Jezevec, Krtek, Dinaromys) 2. Biotické faktory Vegetace Potrava Abiotické faktory + Biotické faktory.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1. Abiotické faktory Teplota Voda Světlo Substrát (Jezevec, Krtek, Dinaromys) 2. Biotické faktory Vegetace Potrava Abiotické faktory + Biotické faktory."— Transkript prezentace:

1 1. Abiotické faktory Teplota Voda Světlo Substrát (Jezevec, Krtek, Dinaromys) 2. Biotické faktory Vegetace Potrava Abiotické faktory + Biotické faktory + Interakce = CONSTRAINTS

2 Teplota (steno- eury-termní)

3 Vliv světla Světlo synchronizuje endogenní a exogenní rytmy. Fotoperiodismus – vlnová délka, energie, délka trvání, působí přímo (přes zrakový systém) nebo nepřímo (např. přes potravu). Vliv na rozmnožování – dlouhý (Arvicolidae,Soricidae, Lagomorpha, Mustelidae, Capreolus) vs. krátký den (Cervidae, Canis lupus, Capra spp., Lutreola vison, Meles meles). Cirkannuální línání, ukládání tuku,hibernace

4

5 Nivální ekologie samostatný abiotický faktor Formozov 1946 – Sněžnyj pokrov v žizni mlekopitajuščich i ptic SSSR, IZD MOIP, Moskva pp 141 – samostatná skupina NIVÁLNÍCH faktorů Rozšíření a populační dynamika savců jsou ovlivňovány specifickou proměnlivostí výšky a struktury sněhové pokrývky

6 2. BIOTICKÉ FAKTORY

7

8 Potravní vztahy, struktura

9 Struktura je specifická pro biomy

10

11

12

13

14 Nejvýhodnější pozici mezi predátory zaujímají ti, kteří jsou specializováni na nejnižší trofické hladiny s vysokou produktivitou.

15 Struktura není stabilní

16 Arvicola terrestris versus Ondatra zibethicus Za vyšších stavů ondatry opouští hryzec preferovaná místa a zakládá podzemní populace (typické pro zimu) i ve vegetačním období.

17 Kompenzační predace Jasná preference predatorů lovit handicapované jedince, či jedince neschopné obhájit kvalitní zdroje (např. úkryty) se projevuje v kompenzační predaci (Např. ondatra versus norek - Mustela lutreola Linnaeus,1758)

18 Posun aktivit (Michielsen 1966) V kritických zimních měsících tráví Sorex araneus 4/5 dne pod zemí zatímco S.minutus pouze polovinu. Dojde však i k rozdělení potravního spektra. Obdobně i myšice rodu Apodemus

19 Posun znaků vs. posun nik

20 Teritoriální chování Oddělení okrsků obývaných jedinci stejného druhu (individuální versus skupinová), typické jsou překryvy mezi teritorii jedinců opačného pohlaví). Teritoriamoho být přechodná (Zimní, letní, rozmnožovací). Solitérně žijící savci (Sorex, Talpa, Citellus) Demy (Mus musculus,domesticus) Teritoriální rodiny (Meles, Castor,Cynomys) Přímé ( AGRESE) a nepřímé (např. PACHOVÉ ZNAČKY, PASSIVE RANGE EXCLUSSION ) obhajování

21 Citellus citellus Sysel obecný je zástupcem stepní fauny - je vázán na krátkostébelné travinné porosty, ať už přirozené či uměle udržované, které mu umožňují náležitý rozhled po okolí. Preferuje teplá výslunná místa s dobře propustnou půdou. Sysel má výrazně denní aktivitu a žije pospolitě v koloniích. Každý jedinec obývá noru, obvykle s několika východy. Zde se ukrývá v případě nebezpečí, v noci a také v období zimního spánku, které je dosti dlouhé (od října do března). Kromě obytné nory vytváří sysel také jednoduché nory úkrytové. Potravu tvoří zelené části rostlin, kořeny a semena, ale také bezobratlí živočichové. Samice rodí v průměru 5 mláďat, která poprvé opouštějí noru ve stáří okolo 28 dnů.

22 Jezevec lesní (Meles meles)

23 Potravní chování: OPTIMAL FORAGING

24 MacArthur & Pianka (1966): Diet-width model The predator needs to compare the average profitability of its present diet with the profitability of the next best item. E = average energy gain per item h = average handling time of items s = average search time spent finding items presently included in diet Ei = energy content of prey item i hi = handling time of prey item i E/h = average profitability of items in present diet E/(h+s) = average rate of energy intake for present diet Ei/hi = profitability of item i Pursue item i if Ei/hi > E/(h+s)

25 Teorém mezních hodnot - Marginal Value Theorem

26 Ideálně volná distribuce

27 The Ideal Free Distribution (IFD, Fretwell & Lucas) is an optimal foraging model developed to predict the equilibrium distribution of organisms among patchy resources or habitats. The IFD makes several important assumptions about foraging organisms: all individuals act to maximize foraging efficiency; all individuals have perfect (= ideal) knowledge about resource profitabilities; no individual is prevented from entering any habitat patch and inter-patch travel has a negligible cost (= free); all individuals are of equal competitive ability; and, individual resource intake decreases with increased competitor density. http://www.neiu.edu/~jkasmer/Biol380/Labs/optimal.htm

28 IFD

29 Interference Pokles v rychlosti nebo úspěšnosti vyhledávání zdroje v důsledku zvýšení počtu kompetitorů Searching efficiency=QP i -m Q - S.ef. When an individual is alone P – densita konzumentů na zdroji i M – koeficient interference

30 Patterns of abundance along a nutrient gradient (Petaurus breviceps)

31 Další informace? 1.Begon et al.: Ecology 2.Sutherland 1996: From Individual to Population Ecology. OUP


Stáhnout ppt "1. Abiotické faktory Teplota Voda Světlo Substrát (Jezevec, Krtek, Dinaromys) 2. Biotické faktory Vegetace Potrava Abiotické faktory + Biotické faktory."

Podobné prezentace


Reklamy Google