Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociální politika v mezinárodním kontextu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociální politika v mezinárodním kontextu"— Transkript prezentace:

1 Sociální politika v mezinárodním kontextu
Jabok, ETF 2013 Michael Martinek

2 Sociální politika v mezinárodním kontextu. M. Martinek, 2013

3 Sociální politika v mezinárodním kontextu. M. Martinek, 2013

4 Irák Rusko Čína Syrská opoziční koalice Syrská svobodná armáda
Strany  Sýrie Syrské ozbrojené síly milice Šabiha Hizballáh Podpora:  Írán  Irák  Rusko Čína Syrská opoziční koalice Syrská svobodná armáda Podpora: Turecko, Saúdská Arábie, Katar, Egypt, Libye, Spojené arabské emiráty Mudžahedíni: an-Nusrá Podpora: Saúdská Arábie, Katar, Egypt, Libye, Hamás Syrští Kurdové Strana demokratického svazu (PYD) Kurdská národní rada (KNC) Jednotky lidové ochrany (YPG) Kurdská demokratická strana Sýrie (KDPS) Podpora: Kurdská strana pracujících (PKK), Strana svobodného Kurdského života (PJAK), Irácký Kurdistán Izrael (pohraniční střety, letecké údery) zabitých celkově dle odhadu OSN zaznamenaných úmrtí dle OSN - 2,5 milionu vnitřně vysídlených dle Červeného kříže – uprchlíků v zahraničí dle OSN Sociální politika v mezinárodním kontextu M. Martinek, 2013

5 Zelená: Města pod kontrolou syrské vlády
Černá: Města pod kontrolou opozice nebo kurdských sil      Modrá: Pokračující konflikt/nejasná situace Sociální politika v mezinárodním kontextu M. Martinek, 2013

6 Sociální politika v mezinárodním kontextu. M. Martinek, 2013

7 Aspekty občanské války v Sýrii
Ekonomický: nízký HDP, špatně fungující hospodářství Sociální: velké sociální rozdíly, vysoká míra chudoby Politický: autoritářský režim, touha po svobodě a demokracii Náboženský: provládní náboženské menšiny (alávité, šíité, křesťané), protivládní většina (sunnité) Mezinárodní: boj velmocí o rozšíření sféry vlivu Sociální politika v mezinárodním kontextu M. Martinek, 2013

8 Sociální politika na Jaboku/ETF
1. semestr – teoretický úvod, celkový přehled (MM) 2. semestr – sociální správa (IP) 3. semestr – systém sociálního zabezpečení v ČR (IP) 4. semestr – sociální politika v mezinárodním kontextu (MM): Základní orientace v mezinárodní politice Globální sociální situace, rozvojová pomoc Hlavní mezinárodní politické instituce (OSN, NATO…) Evropská unie: historie, instituce, politiky, sociální politika Požadavky: test znalostí z mezinárodní politiky souborná ústní zkouška z celého předmětu – leden, pouze prezenční studium Sociální politika v mezinárodním kontextu M. Martinek, 2013

9 Sylabus předmětu Sociální politika v mezinárodním kontextu
Globalizace, stav současného světa Globální sociální problémy, rozvojová pomoc Organizace spojených národů NATO Rada Evropy, OBSE, OECD Evropská unie: vznik a historie, současná organizace a fungování Evropská unie: jednotlivé politiky Evropská unie: sociální politika Sociální politika v mezinárodním kontextu M. Martinek, 2013

10 Literatura Základní: KÖNIG, LACINA, PŘENOSIL. Učebnice evropské integrace. Brno, Barrister & Principal, 2007. BAŇOUCH, FEDORKO a kol. Mezinárodní organizace. Brno, Masarykova univerzita, 2000. Doporučená: BRDEK, M.; JÍROVÁ, H.: Sociální politika v zemích EU a ČR. Praha : Codex Bohemia, 1998 BRDEK, M.: Trendy v evropské sociální politice. Praha : ASPI, 2002 ČERNÁ, J., VACÍK, A., Politika sociálního zabezpečení v rámci Evropské unie. Plzeň : Aleš Čeněk, s.r.o., 2005. EASTERLY, William. Břímě bílého muže. Praha : Academia, 2010 FUKUYAMA, Francis. Konec dějin a poslední člověk. Praha : Rybka Publishers, 2002 HUNTINGTON, S. P.: Střet civilizací. Praha : Rybka Publishers, 2001 TOMEŠ, L: Sociální politika, teorie a mezinárodní zkušenost. Praha : Socioklub, 1996 TOMEŠ, FESTA, NOVOTNÝ a kol., Konflikt světů a svět konfliktů. Praha : P3K, 2007. Základní internetové zdroje: Ministerstvo zahraničních věcí ČR: Evropská unie: Organizace spojených národů: Sociální politika v mezinárodním kontextu M. Martinek, 2013

11 Výběrový předmět Aktuální otázky rodinné politiky Test všeobecného rozhledu v mezinárodní politice Sociální politika v mezinárodním kontextu M. Martinek, 2013

12 Státy a mezinárodní právo
Mezinárodní právo je souhrn právních pravidel, které upravují vzájemné vztahy rovných států a jiných subjektů a stanoví oprávněné způsoby jejich chování v rámci mezinárodního společenství. Jeho protipólem je právo vnitrostátní, které platí vždy v rámci toho kterého státu. Základním subjektem mezinárodního práva je stát. Stát je instituce (či organizace) disponující mocí vládnout, soudit a vytvářet zákony společnosti (státu). Stát je vymezen státní mocí, státním lidem (státním občanstvím) a státním územím. Svrchovaný stát není podřízen žádné jiné (státní) moci, a to jak vnější, tak vnitřní. Stát zahrnuje ozbrojené síly, státní aparát (byrokracii), soudy a bezpečnostní sbory (policii). Sociální politika v mezinárodním kontextu M. Martinek, 2013

13 Druhy států podle vztahu k náboženství podle idejí podle suverenity
konfesní sekulární podle idejí národní stát – národ má výsadní postavení (Albánie, Řecko) občanský stát – všichni občané státu mají stejná práva, bez ohledu na příslušnost k národu (Francie, USA) podle složení obyvatelstva národní stát – většinu obyvatelstva tvoří jeden národ, menšiny nepatrné (Dánsko, Norsko) státy s národnostními menšinami – obyvatelstvo tvoří většinový národ, ale i významné menšiny (Albánie, Česko, Slovensko) Státy více národů, typicky federativní – ve státu žijí dva a více rovnocenných národů (Indie, Švýcarsko, USA) Zvláštním případem státních celků jsou personální unie (společný panovník více států). podle suverenity svrchované státy nesvrchované (závislé) státy podle způsobu vlády (zdroje moci) demokratické státy - na principech (nepřímé) zastupitelské nebo přímé demokracie nedemokratické podle hlavy státu (státní formy) teokracie monarchie republika podle způsobu výkonu státní moci centralizované státy decentralizované státy (subsidiarita) podle uspořádání státu unitární stát federace konfederace Sociální politika v mezinárodním kontextu M. Martinek, 2013

14 V současné době existuje 194 nezávislých států, všechny (kromě Vatikánu) jsou členy OSN.
Sociální politika v mezinárodním kontextu M. Martinek, 2013

15 Globální ekonomická a sociální situace
Ekonomická produkce (a s ní související bohatství) je rozdělena velmi nerovnoměrně: převážně na severní polokouli v rámci tří hlavních center – evropského, amerického a východoasijského. Nejchudšími oblastmi jsou subsaharská Afrika, jihovýchodní Asie, některé ostrovy Oceánie, Haiti (Karibik) a Afghánistán (střední Asie). Části světa v různém stadiu ekonomického rozvoje: Nejsilnější ekonomiky: severní Amerika, západní Evropa, východní Asie Evropské a asijské postkomunistické země Latinská Amerika Severní Afrika (Maghríb) a Blízký východ Jihovýchodní Asie a Oceánie Subsaharská Afrika Sociální politika v mezinárodním kontextu M. Martinek, 2013

16 Státy světa podle HDP na obyvatele
Sociální politika v mezinárodním kontextu M. Martinek, 2013

17 Současný svět Státy podle HDP (v bilionech dolarů): (EU): 16,5
USA: 14,3 Čína: 5,3 Japonsko: 5,1 Německo: 3,4 Francie: 2,7 Spojené království: 2,2 Itálie: 2,1 Brazílie: 1,6 Španělsko: 1,5 Kanada: 1,4 Státy podle počtu obyvatel (v milionech): Státy podle rozlohy (v km2): Rusko Čína: 1 400 Kanada Indie: 1 200 USA: (EU): 500 Čína USA: 310 Brazílie Indonésie: 250 Austrálie Brazílie: 200 (EU): Pákistán: 180 Indie Bangladéš: 160 Argentina Nigérie: 150 Kazachstán Rusko: 140 Sociální politika v mezinárodním kontextu M. Martinek, 2013

18 Významné státy světa Rozloha (km²) Počet ob. (mil.) HDP (mld. USD)
HDP/ob. (USD) Austrálie 22 930 45 587 Brazílie 200 1 600 8 220 (EU) 500 16 500 23 600 Čína 1 400 5 300 3 678 Indie 1 200 1 300 1 031 Indonésie 250 550 2 329 Japonsko 130 5 100 39 731 Kanada 35 39 669 Mexiko 110 900 8 135 Rusko 140 1 230 8 694 USA 310 14 300 46 381 Svět 7 000 58 130 11 000 Sociální politika v mezinárodním kontextu M. Martinek, 2013

19 Střet civilizací (Samuel Huntington)
Podle Huntingtona se svět po skončení studené války ještě výrazněji rozštěpil na jednotlivé civilizační okruhy. Národy těchto okruhů vyznávají podobné společenské, morální, náboženské a jiné hodnoty, které jsou obvykle trvanlivější než aktuální politická situace. Každý z těchto celků je veden ústředním státem, který nad ní do jisté míry může držet „ochrannou ruku“ - západní civilizace například USA, pravoslavná Ruskem, v islámské o vůdčí pozici soupeří více států (Írán, Egypt...). Různé civilizace mají různý sklon k vzájemnému souboji - velký například západní a islámská, malý například západní a subsaharská (africká). Sociální politika v mezinárodním kontextu M. Martinek, 2013

20 Rozdělení světa na civilizační celky podle Huntingtona - červená je západní civilizace (tedy i Česká republika), hnědá pravoslavná civilizace, zelená latinskoamerická civilizace, žlutá islámská civilizace, modrá subsaharská Afrika, fialová buddhistická civilizace, růžová čínská civilizace, světle zelená hinduistická civilizace, béžové Japonsko a tmavě šedé takzvaně „osamělé státy“ (lone states) - Turecko, Izrael a Etiopie. Sociální politika v mezinárodním kontextu M. Martinek, 2013

21 Sociální politika v mezinárodním kontextu. M. Martinek, 2013


Stáhnout ppt "Sociální politika v mezinárodním kontextu"

Podobné prezentace


Reklamy Google