Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Florogeneze. Florogeneze  Aktuální flóra území *Odpovídá aktuálním klimatickým, geologickým a jiným vnějším faktorům *Odráží historický vývoj území (ve.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Florogeneze. Florogeneze  Aktuální flóra území *Odpovídá aktuálním klimatickým, geologickým a jiným vnějším faktorům *Odráží historický vývoj území (ve."— Transkript prezentace:

1 Florogeneze

2 Florogeneze  Aktuální flóra území *Odpovídá aktuálním klimatickým, geologickým a jiným vnějším faktorům *Odráží historický vývoj území (ve všech faktorech) klimatické výkyvy *Vychází z určitého stupně fylogeneze rostlin a navazuje na předchozí skladbu flóry

3 Historie vegetace země  první cévnaté rostliny na konci siluru – před ca 420 mil. let  teorie kontinentálního driftu  teorie mostů

4

5 Paleofytikum  od vzniku cévnatých rostlin (420 mil.) v siluru po začátek svrchního permu (ca 260 mil.)  dominance výtrusných rostlin

6

7 Karbon  výrazné rozrůznění flóry *tropické oblasti (euramerická provincie) dominance Lepidodendrales (stromové plavuně), Calamitales (stromové přesličky) *mírné oblasti dominance Cordaitophyta (předchůdci jehličnanů), Glossopteridales (dnes vymřelé, nahosemenné rostlin) angarská (sibiřská) provincie gondwanská provincie

8

9

10

11 Mezofytikum  od svrchního permu po spodní křídu (100 mil.) *probíhá oteplení a vysušení  dominance nahosemenných rostlin *cykasy, benetity, jinany, jehličnany

12

13 Neofytikum  od začátku svrchní křídy do současnosti  dominance krytosemenných rostlin

14

15 Paleocén  grónská flóra *Fagaceae, Betulaceae, Salicaceae, Aceraceae *Pinaceae, Cupressaceae, Taxodium. Glyptostrobus, Metasequioa, Sequoia, Ginkgo  gelindenská flóra (tropické typy)  počátek formování základu pouštní flóry (kolem zbytků moře Tethys)

16

17 (Eocén), Oligocén  grónská flóra –> turgajská *Stále Taxodium, Sequoia, Cedrus, Thuja, Tsuga, Pseudotsuga, Torreya Ginkgo, Carya, Liquidambar, Liriodendron, Magnolia, Juglans atd.  gelidenská – > poltavská *ústup k jihu, postup turgajské flóry  na SV Asie postupná formace jehličnaté tajgy *(zřejmě ochuzením turgajské flóry)  ve střední Asii stepní flóra (snad z lesních typů) *postupně pouštní a polopouštní typy

18

19 Neogén  ochlazování, posun k jihu  formace tundrové flóry (zřejmě z flóry tajgy)  Evropa – Alpské vrásnění, horská pásmovitost  Amerika – v miocénu spojení severní a jižní Ameriky  Přdpokládaný vznik nových rodů, endemických pro Evropu, často vázaných na alpská pohoří *Phyteuma, Soldanella, Homogyne  bohatá flóra přežívala zřejmě až do konce pliocénu, srovnání se současnou flórou východní Asie a východní části severní Ameriky *Liriodendron, Platanus

20 Phyteuma spicatum Phyteuma orbiculare Phyteuma nigrum

21 Liriodendron tulipifera

22

23 Kvartér  Další výrazné ochlazení  Výrazné klimatické výkyvy

24 Pleistocén  Střídání glaciálů a interglaciálů  Neustálé změny vegetace a posuny areálů

25

26

27 Konec glaciálu a Holocén (Postglaciál) ENVIRONMENTAL PERIOD AGE ( 14 C) BC CLIMATE POST- SUBATLANTIC 0-2500(wet) (Cool) GLACIAL SUBBOREAL 2500-5000(dry) (Warm) ATLANTIC 5000-8000(wet) (Warmest) BOREAL 8000-10,000(dry) (Warm) YOUNGER DRYAS10,000-11,000(Cold) ALLEROD11,000-11,700(Cool) OLDER DRYAS11,700-12,000(Cold) Bolling (interstadial)12,500-12,000 Windermere (interstadial) 14,000-13,000 Würm/Weichsel/Wisco nsin (glacial) 70,000-18,000- 15,000 very cold

28 Würm  velmi chladné a suché klima  „dryasová flóra“  „polární poušť“ *aridní tundra velmi druhově chudá flóra dnešní severské tundry a alpských poloh (např. Dryas octopetala, Salix herbacea, Oxyria digyna) *sezónně zvířata  v příhodnějších podmínkách „stepotundra“ *směs stepních a tundrových rostlin stepní druhy (např. Artemisia sp. div., Ephedra, Astragalus, Hipppophaë) *určitá paralela dnešní Sibiř *přítomnost pastevních zvířat (sob, zubr, kůň, mamut)

29 Dryas octopetala

30 Würm

31 Windermere interstadiál  nesoulad mezi paleozoologickými a paleobotanickými nálezy *brouci indikují teplotu srovnatelnou s dnešní *stále vegetace bez dřevin

32 Bölling interstadial  12 500 – 12 000 BP  migrace prvních stromů do střední Evropy *Betula pubescens do centrální západní Evropy *Pinus do Polska

33 Starší dryas (stadiál)  12 000 – 11 700 BP  ústup břízy a borovice  návrat dryasové flóry

34 Alleröd (interstadiál)  11 700 – 11 000 BP  smíšené a listnaté lesy *bříza, osika, smrk, borovice, modřín, jalovec, *dub, líska *Poaceae  jelen, sob, kůň, medvěd

35 Mladší dryas (stadiál)  11 000 – 10 000 BP  ochlazení o 4 – 5 °C, o 400 – 500 mm méně srážek  dryasová flóra se stepními prvky  stepní fauna

36

37 Preboreál a Boreál  10 000 – 9 000 – 8 000 BP  první období holocénu *velmi rychlé oteplení – údajně o 7°C v průběhu 50 let  suché, kontinentální klima *pravděpodobně o 2°C tepleji než dnes  expanze břízy a borovice v Preboreálu (březoborové lesy) následovaná rozšířením lísky v boreálu (ca 9 000 do severní Evropy, první „teplomilná dřevina“; lískovoborové lesy) *Betula pubescens, B. pendula, Sorbus aucuparia, Populus tremula, Pinus, Juniperus (zejména preboreál)  los, zubr, jelen, prase

38 Boreál

39 Atlantik  8 000 – 5 000 BP  holocénní optimum *vlhké oceánské klima *tepleji než dnes a více srážek  stínomilné lesní druhy „Quercetum mixtum“ *jilm, dub, lípa, olše, jasan *líska a další pionýrské dřeviny ustupují  jelen, prase

40 Atlantik

41 Subboreál  5 000 – 2 500 BP  ochlazení a vysušení klimatu  smíšené dubové lesy  zásadní ovlivnění vegetace člověkem *oheň *domácí zvířata *pěstování obilovin, archeofyty (Plantago, Rumex) *možnost patogenů (Tsuga canadensis)

42 Subatlantik  2500 – 0 BP  zvlhčení klimatu  migrace buku a habru  pokračující vliv člověka *kácení lesů *další šíření bylin, zvláště plevelů  paludifikace *nárůst rašelinišť

43

44


Stáhnout ppt "Florogeneze. Florogeneze  Aktuální flóra území *Odpovídá aktuálním klimatickým, geologickým a jiným vnějším faktorům *Odráží historický vývoj území (ve."

Podobné prezentace


Reklamy Google