Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FY_087_ Světelné jevy_Optický klam Autor: Mgr. Libor Sovadina Škola: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo projektu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FY_087_ Světelné jevy_Optický klam Autor: Mgr. Libor Sovadina Škola: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo projektu:"— Transkript prezentace:

1 FY_087_ Světelné jevy_Optický klam Autor: Mgr. Libor Sovadina Škola: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

2 Anotace:  Digitální učební materiál je určen pro opakování, upevňování a rozšiřování učiva  Materiál rozvíjí poznatky získané v hodinách fyziky  Je určen pro předmět Fyzika a ročník 9.

3 Optický klam  Optický klam, někdy nazývaný také optická iluze, je nesprávné nebo matoucí vnímání reality. Oko snímá nějaký obrázek, ale mozek ho interpretuje jinak, než jak je opravdu zobrazen.  Člověk pak například na obrázku vidí něco, co na něm vůbec není.  Optických klamů využívají iluzionisté. Jedním z nejznámějších je David Coperfield.

4 Většina optických klamů je postavena na matení mozku barvou (Hermanova mřížka) nebo tvarem. Velkou skupinu klamů tvoří dvousmyslné obrázky, které při zaměření na různé prvky lze vnímat více způsoby. Jiné klamy jsou založeny na špatném zobrazení nebo chybném vnímání perspektivy.

5 Hermanova mřížka Hermanova mřížka je optický klam při kterém se zobrazují neexistující body na prúsečkách mřížky. Tyto body však v případě zaostření na konkrétní jeden průsečík.

6 Obdélník uprostřed má ve skutečnosti v celé šířce stejný odstín

7 Při přibližování a vzdalování hlavy od obrázku se kruhy zdánlivě otáčí proti sobě.

8 Ve skutečnosti mají políčka A i B stejnou barvu

9 Penroseův trojúhelník  Penroseův trojúhelník (takzvaný tribar) je nejznámější obrázek grafického paradoxu.  Ukazuje tři trámy, které jsou vzájemně spojené v pravých úhlech a přesto tvoří trojúhelník.  Tímto porušují několik zákonů geometrie jako je zákon, který říká, že součet úhlů v každém trojúhelníků je 180°.

10 Op-art je zkratka pro optické umění. Jedná se o výtvarné umění, které vzniklo na přelomu 50. a 60. let 20. století. Autoři op-artových výtvorů využívají poznatky z geometrie a optiky. Snaží se pomocí většinou geometrických obrazců, rastrů dosáhnout optické iluze pohybu a nestability.

11 Fata morgána  Fata morgána je optický klam vznikající v atmosféře.  Lze vidět obraz vzdáleného předmětu ve vzduchu.  Jméno je odvozeno od Morgany Le Fay (víly Morgany), mýtické sestry anglického krále Artuše.  Často se tyto jevy pozorují v místech, kde jsou velké rovné plochy, např. v polárních oblastech, horských sedlech, pouštích, nebo nad vodními hladinami. Běžně a často pozorovaný optický klam „mokré cesty“

12 Vznik fata morgany Vznik fata morgany je umožněn vznikem vzájemně stabilních vrstev vzduchu s rozdílnými teplotami, které mají různé indexy lomu. Vzniká přírodní optická soustava, která způsobuje odklon směru dopadajících světelných paprsků do oka pozorovatele. Dojde-li k tomuto jevu pod úrovní pozorovatele, jedná se buď o  spodní odraz (např. na rozpálené asfaltové silnici vzniká dojem rozlité vody), nebo nad úrovní pozorovatele tak zvaný  svrchní odraz (pravá fata morgána zobrazující odrazy předmětů vysoko na obloze, které jsou ve skutečnosti velmi vzdálené).

13 Obrázek vysvětlující vznik svrchního odrazu nayývaného pravá fata morgana. Ohybem světelných paprsků na vrstvách vzduchu s různou teplotou je předmět (plachetnice) pozorován vysoko na obloze. Plachetnice je ve skutečnosti za obzorem, není tedy normálně vidět. Horký vzduch Studený vzduch Ohyb paprsků

14 Otázky k opakování 1.Jaké jevy nazýváme v optice optickými klamy ? 2.Který geometrický zákon popírá Penroseův trojúhelník ? 3.Co je to fata morgana ? 4.Jak vzniká fata morgana ? 5.Kde je možné nejčastěji pozorovat fatu morganu ?

15 Použité zdroje:  www.wikipedie.org  Soubor:HermannGrid.gif. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001, 19.5.2010 [cit. 2013-03-01]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:HermannGrid.gif  Soubor:Gradient-optical-illusion.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001, 15.3.2007 [cit. 2013-03-01]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gradient- optical-illusion.svg  Soubor:Revolving circles.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001, 15.3.2007 [cit. 2013-03- 01]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Revolving_circles.svg  Soubor:Grey square optical illusion.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001, 1.5.2010 [cit. 2013-03-01]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Grey_square_optical_illusion.svg  Soubor:Tribar.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001, 25.12.2007 [cit. 2013-03-01]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tribar.svg

16 Použité zdroje:  Soubor:Penrose triangle.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001, 24.1.2005 [cit. 2013-03- 01]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Penrose_triangle.png  Soubor:Hungary pecs - vasarely0.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001, 25.8.2005 [cit. 2013-03-01]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hungary_pecs_-_vasarely0.jpg  Soubor:Roadmirage.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001, 5.11.2005 [cit. 2013-03-01]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Roadmirage.jpg  File:Fada morgana graphnn.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 23.12.2011 [cit. 2014-10-31]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fada_morgana_graphnn.JPG


Stáhnout ppt "FY_087_ Světelné jevy_Optický klam Autor: Mgr. Libor Sovadina Škola: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo projektu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google