Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."— Transkript prezentace:

1 Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu

2 Záznam zvuku OB21-OP-EL-ELN-JANC-U-2-021

3  Záznam zvuku je proces, který umožňuje zvukový signál zaznamenat na vhodný nosič záznamu (který se obvykle pohybuje) takovým způsobem, aby bylo možné v případě potřeby znovu ze záznamu získat zpět původní zvukový signál.

4 Druhy záznamu  Mechanický záznam zvuku patří mezi nejstarší, dnes už se nepoužívá. Nosičem záznamu je pevná kruhová deska, do jejíhož povrchu je zvukový signál zaznamenán rytím.  Magnetický záznam zvuku – u tohoto záznamu jsou nosičem záznamu zmagnetované částečky feromagnetických materiálů, nanesené na nosné fólii (pásku) z umělé hmoty. Dnes už se též používá poměrně málo.

5 Druhy záznamu  Optický záznam – při analogovém způsobu optického záznamu je nositelem záznamu filmový pás. Používá se v promítací technice v kinech.  U digitálního optického záznamu je nositelem záznamu kompaktní disk CD, kde je digitalizovaný signál zaznamenávaný formou malých prohlubní ve spirálové stopě CD disku.

6 Magnetický záznam zvuku  K tomuto druhu záznamu slouží přístroje zvané magnetofony.  Nositelem záznamu je magnetofonový pásek, tj. fólie z umělé hmoty pokrytá tenkou vrstvičkou Fe2O3 nebo CrO2.  Magnetofonový pásek se posouvá stálou rychlostí před mezerou magnetofonové hlavy. Je to vhodně vytvořený magnetický obvod opatřený budící cívkou.(obr. 1). Do cívky přichází elektrický signál, odpovídající zaznamenávanému zvuku, kterým se v hlavě vytvářejí různě silná magnetická pole.

7 Magnetický záznam zvuku  Magnetické siločáry v mezeře hlavy se uzavírají magnetickou vrstvou na pásku a magnetický stav materiálu pod mezerou hlavy se mění v rytmu změn magnetického stavu obvodu.  Na pohybujícím se pásku zůstává trvalá stopa v podobě různě zmagnetovaných míst, odpovídající zaznamenávanému signálu.  Zakřivení magnetizační křivky materiálu hlavy kolem počátku by způsobovalo zkreslení zaznamenávaného signálu. Proto se zavádí linearizace magnetizační křivky pomocí vysokofrekvenční předmagnetizace. Do magnetofonové hlavy se současně se zvukovým signálem zavádí i další signál o frekvenci 30 až 50 kHz.

8 Magnetický záznam zvuku  Každý typ pásku potřebuje pro dosažení optimálních podmínek záznamu určitou velikost předmagnetizace. Proto je nutné pro daný typ magnetofonu používat jen pásky doporučené výrobcem.  Jestliže se pásek se záznamem bude posouvat před mezerou magnetofonové hlavy, bude se v rytmu záznamu měnit magnetické pole procházející cívkou hlavy. Ve vinutí hlavy se indukuje střídavé napětí, které po zesílení a přeměně odpovídá původnímu zvukovému signálu.

9 Magnetický záznam zvuku  Výhodou magnetického záznamu je možnost jeho vymazání, zrušení a užití stejného pásku pro nový zápis.  Na mazání se používá střídavé magnetické pole, vytvářené mazací hlavou. Tato hlava má širokou štěrbinu a k mazání používá střídavý proud o značné amplitudě.  Mazací hlava je proto vždy umístěna před hlavou záznamovou.  Aby nedošlo k nežádoucímu vymazání záznamu při manipulaci s magnetofonem, je funkce záznamu vázána na nutnost dvojího nebo alespoň nějakého zvláštního úkonu.

10 Magnetický záznam zvuku  Magnetofony mají většinou dvě hlavy. Jedna je mazací a druhá univerzální. Univerzální hlava slouží pro záznam i pro snímání.  Dokonalejší přístroje používají hlavy tři, záznamová a snímací hlava je u nich oddělena.  Pásek se pohybuje v tzv. páskové dráze. Jeho pohyb zajišťuje kovová pohonná kladka, ke které je pásek přitlačován kovovým kolečkem. K pohonu kladky, navíjení a odvíjení pásku se používají motory. Podle typu magnetofonu může být použito jednoho, dvou nebo tří motorů.

11 Magnetický záznam zvuku  Dnes už se používají jen magnetofony kazetové. Mají šířku pásku 6,25 mm a rychlost posuvu pásku 4,75 cm/s.  Dnes už se používají jen ve stereofonním provedení a používají různé elektronické systémy pro potlačení šumu i pro nové druhy pásků.

12 Optický záznam  Optický záznam zvuku našel široké uplatnění ve filmové technice. Provádí se exponováním úzkého proužku na okraji filmového pásu světlem, které je modulováno zvukovým signálem.  Při záznamu se osvětluje zvuková stopa na filmu světlem stálé intenzity přes úzkou štěrbinu.  Světlo na štěrbinu dopadá po odrazu od zrcátka elektromechanického měniče, což je v podstatě magnetoelektrický měřící systém, který má místo ručky malé zrcátko.

13 Optický záznam  Cívka měniče je napájena ze zesilovače zvukového signálu a její výchylka je úměrná amplitudě zvuku.  Zrcátkem, které je spojeno s cívkou, je tak osvětlována kratší nebo delší část štěrbiny. Po vyvolání filmu se získá bílá stopa proměnné velikosti.  Při snímání se zvuková stopa prosvěcuje stálým světelným tokem. Různá šířka zvukové stopy na filmu moduluje světelný tok, který dopadá na fotoelektrický snímač (fototranzistor).  Získané napětí odpovídá zaznamenanému zvukovému signálu.

14 Optický záznam  Velký pokrok v oblasti záznamu zvuku znamená zavedení digitální zvukové desky označované CD (compakt disc).  Tato deska úplně vytlačila dříve používaný mechanický záznam na gramofonové desce.  Deska CD má kruhový tvar, průměr 12 cm a spirálový záznam pouze na jedné straně desky.  Délka záznamu je 74 minut, frekvenční charakteristika je v rozsahu kmitočtů 20 Hz až 20 kHz takřka rovná a záznam má zanedbatelné zkreslení.

15 Optický záznam  Princip záznamu je takový, že spojitý akustický signál se přemění na spojitý elektrický signál a ten se vzorkováním převede na nespojitý číslicový (digitální) signál.  Vzorky se snímají pro každý ze dvou stereofonních kanálů vzorkovací frekvencí 44 100 Hz a každý vzorek se vyjádří číselně, ve dvojkové soustavě. Používá se 16-tibitových vzorků, takže můžeme vzjádřit 216, tj. 65 536 úrovní.  Získané číslicové signály jsou dále složitě upravovány a potom zaznamenány formou malých prohlubní ve spirálové stopě směřující od středu desky k jejímu okraji.  Záznam je chráněn průhlednou vrstvou plastické hmoty.

16 Optický záznam  Záznam se snímá bezdotykově, opticky, prostřednictvím polovodičového laseru s vlnovou délkou záření kolem 800  m a fotoelektrických snímacích prvků.  Získaný elektrický signál je demodulován, dekódován a informace jsou rozděleny na řídící informace, programové informace a údaje pro zobrazovač.  Programová část je v číslicově analogovém převodníku převedena zpět na spojitý elektrický signál a ten je po zesílení přeměn na spojitý akustický signál.

17 Reprodukce zvuku  K reprodukci zvuku se používají zařízení elektroakustického přenosového řetězce.  Ten tvoří zařízení, které přeměňuje zaznamenaný signál na signál elektrický, jako např. magnetofon v případě magnetického záznamu, nebo zařízení na snímání CD disku v případě optického číslicového záznamu.  Za tímto měnícím zařízením následuje nízkofrekvenční zesilovač a na jeho výstup jsou připojeny reproduktorové soustavy.

18 Reprodukce zvuku  Dnes se běžně používá stereofonní záznam, který přenáší dva nezávislé kanály.  Daleko častěji se však můžeme setkat i s vícekanálovým přenosem prostorového zvuku.  Hlavně u domácích kin a počítačové techniky je možné se setkat se šesti (5.1) nebo i s osmi (7.1) kanály na přenos prostorového zvuku.

19  Děkuji za pozornost  Ing. Ladislav Jančařík

20 Literatura  J. Chlup, L. Keszegh: Elektronika pro silnoproudé obory, SNTL Praha 1989  M. Bezděk: Elektronika I, KOPP České Budějovice 2002


Stáhnout ppt "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google