Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální operační program jako partner rozvoje mikroregionů Seminář k problematice mikroregionů Humpolec, 23. 5. 2012 Richard Hubl Evropská unie Evropský.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální operační program jako partner rozvoje mikroregionů Seminář k problematice mikroregionů Humpolec, 23. 5. 2012 Richard Hubl Evropská unie Evropský."— Transkript prezentace:

1 Regionální operační program jako partner rozvoje mikroregionů Seminář k problematice mikroregionů Humpolec, Richard Hubl Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti

2 Stav implementace ROP JV – květen 2012

3

4 Certifikované prostředky ROP JV

5 V Jihomoravském kraji a Kraji Vysočina bylo podpořeno celkem 29 projektů mikroregionů a DSO za více než čtvrt miliardy korun. Jde zejména o projekty v oblastech podpory –1.4 – výstavba cyklostezek –2.1 – turistické okruhy (cyklotrasy, běžecké trasy), rozhledny –2.2 – turistické průvodce, marketing turistické destinace, ucelené turistické produkty Ve všech výše zmíněných oblastech podpory jsou vyhlášeny (2.1) nebo připravovány závěrečné výzvy – Dosavadní úspěšnost projektů mikroregionů a DSO je takřka 40 % Příklady úspěšných projektů mikroregionů a svazků obcí

6 Lyžařské trasy mikroregionu Boskovicko (CZV 7,6 mil. Kč) Žadatel „Svazek obcí Boskovicko“ -Vybudování 63,1 km nových značených lyžařských tras v 6 okruzích včetně zajištění techniky pro jejich údržbu a vytvoření adekvátního zázemí pro milovníky běžeckého lyžování. -Vytvořením nového informačního centra v Suchém, zajištěním celoročního provozu v infocentru na Kořenci. -www stránky lyžař. tras Boskovicka, instalace orientačních map v nástupních místech jednotlivých lyžař. okruhů a distribuce propagačních orientačních map. -0,5 nového trvale udržitelného pracovního místa.

7 Příklady úspěšných projektů mikroregionů a svazků obcí Cyklostezka Brno-Obřany - Bílovice nad Svitavou (CZV 7,9 mil. Kč) Žadatel: mikroregion Časnýř Délka cyklostezky m Doplněno značení a mobiliář

8 Příklady úspěšných projektů mikroregionů a svazků obcí Vyšlápněte si k nám! Zajištění komplexní propagační kampaně pro nově vzniklý Mikroregion Pernštejn (CZV 4,3 mil. Kč) Žadatel: Mikroregion Pernštejn Projekt vznikl na základě provedeného dotazníkového šetření mezi obyvateli regionu, veřejnou správou a podnikateli a vzešel jako prioritní projekt schválené Strategie rozvoje mikroregionu Pernštejn. V rámci projektu vznikl jednotný vizuální styl, informační cedule, i- kiosky, letáky a další propagační materiály. vytvořena webová stránka a 1 pracovní místo, 3 účasti na veletrzích cestovního ruchu.

9 Příklady úspěšných projektů mikroregionů a svazků obcí Výstavba cyklostezky mezi Dolní a Horní Krupou (CZV 2,0 mil. Kč) Žadatel: Dobrovolný svazek obcí Krupsko Délka cyklostezky m Doplněno značení a mobiliář Svedení cyklodopravy mimo silnici II. třídy

10 Nové programové období Co v ROP funguje – důvody pro kontinuitu: Silné týmy a znalostní zázemí v regionu, zkušenosti z realizace současného programovacího období. Na prvním místě potenciální či skutečný zákazník, tedy žadatel či příjemce dotací v regionu (rychlé platby, osobní přístup, rychlá reakce, řízení změn, neexistence zprostředkujících subjektů). Politika EU uvedená v V. Kohezní zprávě - integrovaný a místně orientovaný přístup. Řešení všech regionálních témat v území (čili i těch, která dosud mají v gesci ministerstva), z čehož plyne požadovaná synergie projektů 1+1=3. Většina ROP má již připraveny strategie čerpání strukturálních fondů pro příští programové období. Zahraniční model – převaha regionálních operačních programů. Úzká spolupráce s kraji a SMO.

11 Investice do území

12

13

14

15 Časový harmonogram nových operačních programů a možné bariéry implementace z pohledu krajů a obcí Časový harmonogram: Konec roku 2012 – nastavení implementační struktury SF v ČR. Rok 2013 – stanovení finančního rámce EU, poté negociace smlouvy o partnerství a jednotlivých OP. Polovina roku 2014 – počátek implementace nových OP. Konec 2015 – ukončení „starého“ programového období (přesah udržitelnosti. Vybrané bariéry implementace z pohledu krajů a obcí: Nezpůsobilost DPH i u příjemců bez nároku na odpočet daně, z čehož plyne reálná výše dotace někde kolem 65 % z CZV (toto je však předmětem vyjednávání s EK!). Předfinancování projektů (ALE možnost využití modifikovaných ex-ante plateb). Kompetence u globálních grantů.

16 Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod Kounicova 13, Brno Mgr. Richard Hubl Odbor řízení programu tel DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST!


Stáhnout ppt "Regionální operační program jako partner rozvoje mikroregionů Seminář k problematice mikroregionů Humpolec, 23. 5. 2012 Richard Hubl Evropská unie Evropský."

Podobné prezentace


Reklamy Google