Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální operační program jako partner rozvoje mikroregionů Seminář k problematice mikroregionů Humpolec, 23. 5. 2012 Richard Hubl Evropská unie Evropský.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální operační program jako partner rozvoje mikroregionů Seminář k problematice mikroregionů Humpolec, 23. 5. 2012 Richard Hubl Evropská unie Evropský."— Transkript prezentace:

1 Regionální operační program jako partner rozvoje mikroregionů Seminář k problematice mikroregionů Humpolec, 23. 5. 2012 Richard Hubl Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti

2 Stav implementace ROP JV – květen 2012

3

4 Certifikované prostředky ROP JV

5 V Jihomoravském kraji a Kraji Vysočina bylo podpořeno celkem 29 projektů mikroregionů a DSO za více než čtvrt miliardy korun. Jde zejména o projekty v oblastech podpory –1.4 – výstavba cyklostezek –2.1 – turistické okruhy (cyklotrasy, běžecké trasy), rozhledny –2.2 – turistické průvodce, marketing turistické destinace, ucelené turistické produkty Ve všech výše zmíněných oblastech podpory jsou vyhlášeny (2.1) nebo připravovány závěrečné výzvy – www.jihovychod.czwww.jihovychod.cz Dosavadní úspěšnost projektů mikroregionů a DSO je takřka 40 % Příklady úspěšných projektů mikroregionů a svazků obcí

6 Lyžařské trasy mikroregionu Boskovicko (CZV 7,6 mil. Kč) Žadatel „Svazek obcí Boskovicko“ -Vybudování 63,1 km nových značených lyžařských tras v 6 okruzích včetně zajištění techniky pro jejich údržbu a vytvoření adekvátního zázemí pro milovníky běžeckého lyžování. -Vytvořením nového informačního centra v Suchém, zajištěním celoročního provozu v infocentru na Kořenci. -www stránky lyžař. tras Boskovicka, instalace orientačních map v nástupních místech jednotlivých lyžař. okruhů a distribuce propagačních orientačních map. -0,5 nového trvale udržitelného pracovního místa. www.lyzarsketrasy.cz

7 Příklady úspěšných projektů mikroregionů a svazků obcí Cyklostezka Brno-Obřany - Bílovice nad Svitavou (CZV 7,9 mil. Kč) Žadatel: mikroregion Časnýř Délka cyklostezky 3 714 m Doplněno značení a mobiliář

8 Příklady úspěšných projektů mikroregionů a svazků obcí Vyšlápněte si k nám! Zajištění komplexní propagační kampaně pro nově vzniklý Mikroregion Pernštejn (CZV 4,3 mil. Kč) Žadatel: Mikroregion Pernštejn Projekt vznikl na základě provedeného dotazníkového šetření mezi obyvateli regionu, veřejnou správou a podnikateli a vzešel jako prioritní projekt schválené Strategie rozvoje mikroregionu Pernštejn. V rámci projektu vznikl jednotný vizuální styl, informační cedule, i- kiosky, letáky a další propagační materiály. vytvořena webová stránka a 1 pracovní místo, 3 účasti na veletrzích cestovního ruchu.

9 Příklady úspěšných projektů mikroregionů a svazků obcí Výstavba cyklostezky mezi Dolní a Horní Krupou (CZV 2,0 mil. Kč) Žadatel: Dobrovolný svazek obcí Krupsko Délka cyklostezky 1 120 m Doplněno značení a mobiliář Svedení cyklodopravy mimo silnici II. třídy

10 Nové programové období 2014-2020 Co v ROP funguje – důvody pro kontinuitu: Silné týmy a znalostní zázemí v regionu, zkušenosti z realizace současného programovacího období. Na prvním místě potenciální či skutečný zákazník, tedy žadatel či příjemce dotací v regionu (rychlé platby, osobní přístup, rychlá reakce, řízení změn, neexistence zprostředkujících subjektů). Politika EU uvedená v V. Kohezní zprávě - integrovaný a místně orientovaný přístup. Řešení všech regionálních témat v území (čili i těch, která dosud mají v gesci ministerstva), z čehož plyne požadovaná synergie projektů 1+1=3. Většina ROP má již připraveny strategie čerpání strukturálních fondů pro příští programové období. Zahraniční model – převaha regionálních operačních programů. Úzká spolupráce s kraji a SMO.

11 Investice do území

12

13

14

15 Časový harmonogram nových operačních programů a možné bariéry implementace z pohledu krajů a obcí Časový harmonogram: Konec roku 2012 – nastavení implementační struktury SF v ČR. Rok 2013 – stanovení finančního rámce EU, poté negociace smlouvy o partnerství a jednotlivých OP. Polovina roku 2014 – počátek implementace nových OP. Konec 2015 – ukončení „starého“ programového období (přesah udržitelnosti. Vybrané bariéry implementace z pohledu krajů a obcí: Nezpůsobilost DPH i u příjemců bez nároku na odpočet daně, z čehož plyne reálná výše dotace někde kolem 65 % z CZV (toto je však předmětem vyjednávání s EK!). Předfinancování projektů (ALE možnost využití modifikovaných ex-ante plateb). Kompetence u globálních grantů.

16 Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod Kounicova 13, 602 00 Brno www.jihovychod.cz Mgr. Richard Hubl Odbor řízení programu tel. 532 193 543 hubl@jihovychod.cz www.jihovychod.cz DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST!


Stáhnout ppt "Regionální operační program jako partner rozvoje mikroregionů Seminář k problematice mikroregionů Humpolec, 23. 5. 2012 Richard Hubl Evropská unie Evropský."

Podobné prezentace


Reklamy Google