Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak zastupovat před Tribunálem Evropské unie Česká advokátní komora 2. června 2011 Jan Převrátil Tribunál Evropské unie, Lucemburk Stanoviska vyjádřená.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak zastupovat před Tribunálem Evropské unie Česká advokátní komora 2. června 2011 Jan Převrátil Tribunál Evropské unie, Lucemburk Stanoviska vyjádřená."— Transkript prezentace:

1 Jak zastupovat před Tribunálem Evropské unie Česká advokátní komora 2. června 2011 Jan Převrátil Tribunál Evropské unie, Lucemburk Stanoviska vyjádřená v této prezentaci jsou osobními stanovisky jejího autora.

2 Advokát před Tribunálem je… Advokát Advokát Oprávnění v EU nebo EHP; jiné právní profese ani koncipienti nemohou zastupovat; pluralita možnáOprávnění v EU nebo EHP; jiné právní profese ani koncipienti nemohou zastupovat; pluralita možná Bezplatná právní pomoc pro fyzické osobyBezplatná právní pomoc pro fyzické osoby Srozumitelný Srozumitelný Nepochopí-li Tribunál strany, těžko dobře rozhodneNepochopí-li Tribunál strany, těžko dobře rozhodne Právníci z 27 právních řádů, více než 20 jazykůPrávníci z 27 právních řádů, více než 20 jazyků Důsledná strukturace a ohled na to, že obsah se bude překládat/tlumočitDůsledná strukturace a ohled na to, že obsah se bude překládat/tlumočit

3 Advokát je… II Pozorný a připravený Pozorný a připravený Zvláštní procesní právo, význam judikaturyZvláštní procesní právo, význam judikatury Pevná struktura a silná koncentrace řízeníPevná struktura a silná koncentrace řízení Pokud se Tribunál ptá/něco žádá, není to náhodouPokud se Tribunál ptá/něco žádá, není to náhodou Uměřený Uměřený Nepropadá panice Nepropadá panice V zásadních věcech striktní přístupV zásadních věcech striktní přístup Jinak je procesní právo prostředkem, nikoliv cílemJinak je procesní právo prostředkem, nikoliv cílem Pravidelná a transparentní komunikace se stranamiPravidelná a transparentní komunikace se stranami

4 Žaloba Lhůta stanovená předpisem, prodloužená o paušální lhůtu 10 kalendářních dnů Lhůta stanovená předpisem, prodloužená o paušální lhůtu 10 kalendářních dnů Osobně, poštou, faxem, elektronicky; v posledních dvou případech originál doručen do 10 kalendářních dnů; Osobně, poštou, faxem, elektronicky; v posledních dvou případech originál doručen do 10 kalendářních dnů; Adresa v Lucemburku, číslo faxu nebo e-mail pro doručování Adresa v Lucemburku, číslo faxu nebo e-mail pro doručování Podpis, ověřené kopie Podpis, ověřené kopie Formální přílohy k žalobě Formální přílohy k žalobě Detailní požadavky v praktických pokynech stranám Detailní požadavky v praktických pokynech stranám

5 Obsah žaloby Identifikace předmětu řízení Identifikace předmětu řízení Skutkový stav Skutkový stav (Přípustnost žaloby) (Přípustnost žaloby) Jednotlivé žalobní důvody Jednotlivé žalobní důvody Žalobní důvod = kombinace jednání a jeho právní kvalifikaceŽalobní důvod = kombinace jednání a jeho právní kvalifikace Koncentrace – na později uplatněné důvody nebude až na omezené výjimky brán zřetelKoncentrace – na později uplatněné důvody nebude až na omezené výjimky brán zřetel Nepřípustný paušální odkaz na přílohy/jiné řízeníNepřípustný paušální odkaz na přílohy/jiné řízení U opravných prostředků pouze právní otázkyU opravných prostředků pouze právní otázky Návrhy důkazů v rámci důvodů; v praxi takřka výhradně listinné důkazyNávrhy důkazů v rámci důvodů; v praxi takřka výhradně listinné důkazy

6 Obsah žaloby II Petit Petit Nepřípustné petity - příkaz orgánu, prohlášení…Nepřípustné petity - příkaz orgánu, prohlášení… Náhrada nákladůNáhrada nákladů Shrnutí žalobních důvodů Shrnutí žalobních důvodů Pro sdělení v Úředním věstníkuPro sdělení v Úředním věstníku Maximálně 2 strany, vzor na stránkách TribunáluMaximálně 2 strany, vzor na stránkách Tribunálu Přílohy Přílohy Rejstřík uvádějící čísla příloh, jejich popis a místo v žalobě, kde je na ně odkazovánoRejstřík uvádějící čísla příloh, jejich popis a místo v žalobě, kde je na ně odkazováno V zásadě v jazyce řízeníV zásadě v jazyce řízení

7 Související podání Zvláštním návrhem Zvláštním návrhem Odklad provádění / vykonatelnosti, jiná předběžná opatření Odklad provádění / vykonatelnosti, jiná předběžná opatření Striktní posouzení naléhavosti a opodstatněnostiStriktní posouzení naléhavosti a opodstatněnosti Žádost o zrychlené projednání Žádost o zrychlené projednání Výjimečné „odlehčené“ řízení pro naléhavé případyVýjimečné „odlehčené“ řízení pro naléhavé případy Žádost o bezplatnou právní pomoc Žádost o bezplatnou právní pomoc Před i po žalobě; staví lhůtu pro podáníPřed i po žalobě; staví lhůtu pro podání Fyzické osoby, jejichž žaloba není „beznadějná“Fyzické osoby, jejichž žaloba není „beznadějná“ Formulář a důkazy o nemajetnosti; žadatel zásadně navrhuje advokátaFormulář a důkazy o nemajetnosti; žadatel zásadně navrhuje advokáta Náklady hradí Tribunál; zpravidla určí maximumNáklady hradí Tribunál; zpravidla určí maximum

8 Písemné řízení Doručení žaloby a případná náprava formálních nedostatků Doručení žaloby a případná náprava formálních nedostatků Žalobní odpověď (dvouměsíční lhůta, pravidla pro žalobu platí obdobně) Žalobní odpověď (dvouměsíční lhůta, pravidla pro žalobu platí obdobně) Zásadně replika a duplika Zásadně replika a duplika Incidenty Incidenty Námitka nepřípustnostiNámitka nepřípustnosti Vedlejší účastenstvíVedlejší účastenství Přerušení/spojení/rozděleníPřerušení/spojení/rozdělení Žádost o důvěrné nakládání s údajiŽádost o důvěrné nakládání s údaji

9 Jak psát Jakým jazykem? Jakým jazykem? V zásadě na žalobciV zásadě na žalobci Pracovním jazykem francouzština, ostatní jazyky překládányPracovním jazykem francouzština, ostatní jazyky překládány Stručně Stručně Pokyny stranám určují maximální délku podáníPokyny stranám určují maximální délku podání Zbytečné informace prodlužují projednáníZbytečné informace prodlužují projednání Namísto opakování křížové odkazyNamísto opakování křížové odkazy Zbytečné přílohy zdržují a jsou podezřeléZbytečné přílohy zdržují a jsou podezřelé Srozumitelně Srozumitelně Čím jasnější podání, tím lépe Tribunál pochopíČím jasnější podání, tím lépe Tribunál pochopí Struktura; číslované, pokud možno krátké odstavce; mezititulky, úvody a shrnutí; jasné logické vazby mezi jednotlivými částmiStruktura; číslované, pokud možno krátké odstavce; mezititulky, úvody a shrnutí; jasné logické vazby mezi jednotlivými částmi

10 Jak psát II Uměřeně Uměřeně Kategorické formulace často znakem nejistotyKategorické formulace často znakem nejistoty Problémová slova : nezpochybnitelně, je zjevné…Problémová slova : nezpochybnitelně, je zjevné… Umírněný tón je přesvědčivější – strana uvádí, připomíná, domnívá se…Umírněný tón je přesvědčivější – strana uvádí, připomíná, domnívá se… S judikaturou S judikaturou Vzhledem k jejímu významu jsou citace judikatury běžné a žádoucíVzhledem k jejímu významu jsou citace judikatury běžné a žádoucí Název a číslo věci, údaj o publikaci ve Sbírce rozhodnutí, odkaz na konkrétní bodNázev a číslo věci, údaj o publikaci ve Sbírce rozhodnutí, odkaz na konkrétní bod Vhodně citovaná judikatura často napomáhá strukturaci podáníVhodně citovaná judikatura často napomáhá strukturaci podání

11 Před jednáním Konference senátu Konference senátu Předběžná výměna stanovisekPředběžná výměna stanovisek Rozhodnutí o organizačních procesních opatřeních/dokazování – položení otázek, žádosti o zaslání dokumentů, uspořádání neformálního setkání se stranami, předvolání svědků a znalcůRozhodnutí o organizačních procesních opatřeních/dokazování – položení otázek, žádosti o zaslání dokumentů, uspořádání neformálního setkání se stranami, předvolání svědků a znalců

12 Jak se připravit na jednání Zpráva k jednání Zpráva k jednání Shrnutí skutků a argumentace zasílané stranámShrnutí skutků a argumentace zasílané stranám Případné připomínky mohou odstranit nedorozumění, nepřesnosti a deformacePřípadné připomínky mohou odstranit nedorozumění, nepřesnosti a deformace Písemně položené otázky/žádost o dokumenty Písemně položené otázky/žádost o dokumenty Zásadní otázka: proč?Zásadní otázka: proč? Zpravidla relevantní skutkové okolnosti, které nebyly osvětleny v písemné části, nebo zásadní právní aspekty sporu, které strany opomenulyZpravidla relevantní skutkové okolnosti, které nebyly osvětleny v písemné části, nebo zásadní právní aspekty sporu, které strany opomenuly Příprava „slabých míst“ Příprava „slabých míst“ Soudci před jednáním poměrně detailně analyzují spor a na jednání se obvykle ptají na slabiny v argumentaciSoudci před jednáním poměrně detailně analyzují spor a na jednání se obvykle ptají na slabiny v argumentaci Advokát by se měl připravit - „Co smysluplného mohu uvést, budu-li tázán?“Advokát by se měl připravit - „Co smysluplného mohu uvést, budu-li tázán?“

13 Na jednání V některých sporech jednání fakultativní V některých sporech jednání fakultativní Spor definován v písemném řízení; jednání slouží k vyplnění bílých míst Spor definován v písemném řízení; jednání slouží k vyplnění bílých míst Úvodní setkání se soudci Úvodní setkání se soudci Přednes řečí stran (s výjimkou předchozí žádosti maximální délka 15 minut) Přednes řečí stran (s výjimkou předchozí žádosti maximální délka 15 minut) Zpravidla neprobíhá dokazování Zpravidla neprobíhá dokazování Otázky pokládané Tribunálem Otázky pokládané Tribunálem Závěrečné poznámky stran Závěrečné poznámky stran

14 Jak mluvit Stručně Stručně Omezený časOmezený čas Soudci už znají rámec sporu z písemné části a konferenceSoudci už znají rámec sporu z písemné části a konference Cílem zdůraznit zásadní body, reagovat na poslední vývoj nebo nové argumentyCílem zdůraznit zásadní body, reagovat na poslední vývoj nebo nové argumenty Srozumitelně Srozumitelně Pomalu, zřetelně a do mikrofonu - projevy jsou tlumočenyPomalu, zřetelně a do mikrofonu - projevy jsou tlumočeny Nečíst připravenou řeč z papíruNečíst připravenou řeč z papíru Plán řeči v úvodu; přesné a zřetelné odkazy na judikaturu a předpisyPlán řeči v úvodu; přesné a zřetelné odkazy na judikaturu a předpisy Uměřeně Uměřeně

15 Detaily kolem jednání Klid v soudní síni Klid v soudní síni Jednání řídí předseda senátuJednání řídí předseda senátu Strany se neobrací jedna na druhou, ale na Tribunál; pokud chce advokát bezprostředně reagovat, naznačí to předsedovi senátuStrany se neobrací jedna na druhou, ale na Tribunál; pokud chce advokát bezprostředně reagovat, naznačí to předsedovi senátu V případě nevhodného chování může být vyrozuměna komora, v krajním případě advokát vyloučen z řízeníV případě nevhodného chování může být vyrozuměna komora, v krajním případě advokát vyloučen z řízení Technické detaily Technické detaily TógyTógy Ideálně tlumočníkům kopie poznámek k ústnímu vystoupení a citace dokumentů, jež nejsou ve spiseIdeálně tlumočníkům kopie poznámek k ústnímu vystoupení a citace dokumentů, jež nejsou ve spise Místa jsou vybavena sluchátkem a panelem pro volbu jazykaMísta jsou vybavena sluchátkem a panelem pro volbu jazyka Mluví se u pultíku; na začátku promluvy je třeba stisknout tlačítko na mikrofonu a počkat na kontrolkuMluví se u pultíku; na začátku promluvy je třeba stisknout tlačítko na mikrofonu a počkat na kontrolku

16 Rozsudek Rozsudek Rozsudek Veřejné vyhlášeníVeřejné vyhlášení Spolu s vyhlášením zaslán stranámSpolu s vyhlášením zaslán stranám Rozsudek pro zmeškání Rozsudek pro zmeškání Žalovaný nepředloží ve lhůtě žalobní odpověďŽalovaný nepředloží ve lhůtě žalobní odpověď Posouzení, zda se žaloba jeví opodstatněnouPosouzení, zda se žaloba jeví opodstatněnou Možnost podat odporMožnost podat odpor

17 Usnesení ukončující řízení Usnesení (typicky bez jednání) Usnesení (typicky bez jednání) Zjevná nepříslušnost, zjevná nepřípustnost nebo zjevná neopodstatněnostZjevná nepříslušnost, zjevná nepřípustnost nebo zjevná neopodstatněnost Nepřípustnost v důsledku námitky nebo bez návrhuNepřípustnost v důsledku námitky nebo bez návrhu Vyškrtnutí z rejstříku v důsledku dohody stran nebo zpětvzetíVyškrtnutí z rejstříku v důsledku dohody stran nebo zpětvzetí Odpadnutí předmětu řízeníOdpadnutí předmětu řízení Postoupení věci Soudnímu dvoru (nepříslušnost, souvislost)Postoupení věci Soudnímu dvoru (nepříslušnost, souvislost)

18 Opravné prostředky Obnova řízení Obnova řízení Subjektivní lhůta tří měsíců od zjištění skutečností, objektivní lhůta deseti let od vydání rozsudkuSubjektivní lhůta tří měsíců od zjištění skutečností, objektivní lhůta deseti let od vydání rozsudku Námitky třetí osoby Námitky třetí osoby Osoba, která nebyla účastníkem řízení, ale rozsudek zasahuje do jejích právOsoba, která nebyla účastníkem řízení, ale rozsudek zasahuje do jejích práv Lhůta dvou měsíců od zveřejnění rozsudku v Úředním věstníkuLhůta dvou měsíců od zveřejnění rozsudku v Úředním věstníku Kasační opravný prostředek k Soudnímu dvoru Kasační opravný prostředek k Soudnímu dvoru

19 Náklady a výkon Náklady řízení Náklady řízení Žádost v petituŽádost v petitu Výrok určí, kdo nese náklady, strany dohodnou výšiVýrok určí, kdo nese náklady, strany dohodnou výši Nedojde-li k dohodě, rozhoduje na návrh TribunálNedojde-li k dohodě, rozhoduje na návrh Tribunál Volné posouzení přiměřenosti nákladů; často citelné sníženíVolné posouzení přiměřenosti nákladů; často citelné snížení Tribunál nevybírá soudní poplatekTribunál nevybírá soudní poplatek Výkon rozhodnutí Výkon rozhodnutí Rozhodnutí zásadně vykonatelná dnem vyhlášeníRozhodnutí zásadně vykonatelná dnem vyhlášení Výkon podle předpisů členských státůVýkon podle předpisů členských států Orgány povinny z vlastní iniciativy přijmout opatření k výkonuOrgány povinny z vlastní iniciativy přijmout opatření k výkonu

20 Kam dál? Další informace o Tribunálu a řízení Další informace o Tribunálu a řízení Stránky Soudního dvora - www.curia.europa.eu - procesní předpisy, pokyny stranám, praktické informace k jednánímStránky Soudního dvora - www.curia.europa.eu - procesní předpisy, pokyny stranám, praktické informace k jednánímwww.curia.europa.eu Publikace judikatury Publikace judikatury Sbírka rozhodnutíSbírka rozhodnutí Stránky Soudního dvora - http://www.curia.europa.eu - hledání v rozhodnutích ve všech jazycích, analytický přehled judikatury a další nástroje ve francouzštiněStránky Soudního dvora - http://www.curia.europa.eu - hledání v rozhodnutích ve všech jazycích, analytický přehled judikatury a další nástroje ve francouzštiněhttp://www.curia.europa.euhttp://www.curia.europa.eu EUR-Lex - http://europa.eu/eur-lex/lex/cs/index.htmEUR-Lex - http://europa.eu/eur-lex/lex/cs/index.htmhttp://europa.eu/eur-lex/lex/cs/index.htm


Stáhnout ppt "Jak zastupovat před Tribunálem Evropské unie Česká advokátní komora 2. června 2011 Jan Převrátil Tribunál Evropské unie, Lucemburk Stanoviska vyjádřená."

Podobné prezentace


Reklamy Google