Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU."— Transkript prezentace:

1 Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU - OP VK Číslo a název klíčové aktivityIII/2 inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT AutorBc. Tomáš Černý Číslo materiáluVY_32_INOVACE_CAP_1S1U_ČE_16_17 NázevHydrosféra Druh učebního materiálu Výkladová prezentace PowerPoint s komentářem učitele Předmět Člověk a příroda Ročník První Tématický celekEkologie AnotaceHydrosféra – její význam, rozložení vody na zemi Metodický pokyn Materiál slouží k výkladu nové látky a následnému pochopení vzájemných souvislostí (40min.) Klíčová slovaVoda, oceán, ledovec, řeka Očekávaný výstupŽáci budou znát význam vody pro Zemi a její rozložení na planetě Datum vytvoření17.3.2014

2

3  71 % povrchu Země tvoří voda

4  Je vodní obal Země. Voda je základní podmínkou života na Zemi. Životodárná kapalina  Vodu můžeme nazvat skutečně životodárnou je to jedna ze základních podmínek života,protože bez ní by přestal na Zemi existovat život.  Člověk vydrží bez jídla až 21 dní, avšak bez vody jen 3 - 4 dny. Lidské tělo obsahuje 70 % vody, rostliny až 90 % vody. Vyskytuje se jako: a) povrchová (oceány,moře, jezera, řeky, mokřady, ledovce a sněhová pokrývka) b) Podpovrchová (půdní a podzemní) c) V atmosféře a organizmech

5 Světový oceán = voda oceánů a moří nestejnoměrné rozložení souše a oceánu => vliv na podnebí, oběh a teplotu vody Podnebí severní polokoule je kontinentálnější a méně vyrovnané než na jižní polokouli

6

7

8  Probíhá nepřetržitě  Hybnou silou je sluneční energie Průběh: výpar – přenos - srážky - vsak -(odtok). Základem hydrologického cyklu je výpar z oceánů – převážná část spadne zpět na oceány, jen asi 8% se dostane nad kontinenty, kde se vypaří nebo odteče zpět do moře.

9 1) Velký oběh – mezi oceány a pevninou 2)Malý oběh – pevnina-pevnina oceán-oceán

10

11 1) Co je hydrosféra a jaký má význam? 2) V jakých skupenstvích se vyskytuje voda na Zemi? 3) Jaký je poměr mezi oceánem a souší na jižní a severní polokouli a jaký to má význam pro krajinnou sféru? 4) Co je příčinou oběhu vody na Zemi? 5) Jakou roli hrají oceán a moře v celkovém oběhu vody na Zemi?

12 Tvoří 97% veškeré vod na Zemi a zabírá 71% povrchu Země Oceány - rozlehlé plochy oceánů mezi kontinenty Moře – okrajové části oceánů v dosahu kontinentů a) vnitřní – obklopené pevninou, s oc. spojená 1-2 průlivy (Středozemní, Černé, Baltské…) b) okrajová – oddělená od oc. poloo. či o.nebo podmořský prahem Zálivy – menší části oc.a moří vnikající do pevnin neoddělené ostrovy ani podmořs.prahem

13 1) Mořské proudy: přesouvají obrovské množství vody na velké vzdálenosti. Příčinou proudění je nestejnoměrné zahřívání oceánů a cirkulace atmosféry. Mořské proudy jsou pohyby vody v oceánech. Rozlišují se povrchové a hlubinné proudy, které jsou mohutnější. Povrchové proudy vznikají důsledkem větrné činnosti a rotací Země. Působí zejména na hladině moří. Hlubinné proudy jsou způsobeny rozdíly ve slanosti a teplotě mořské vody. Hlubinné proudy se pohybují velmi pomalu. Návrat vody na dně moří na povrch moří trvá až 2000 let. Mořské proudy významně ovlivňují podnebí a počasí. - Vyměňují vodu ve svislém i vodorovném směru - Regulují teplotu a slanost v oceánech - Výrazně ovlivňují podnebí nad oceány a kontinenty

14 a)teplé:směřují od rovníku do vyšších zem.šířek, kde přináší teplejší vodu (oteplují a zvlhčují klima přilehlých pevnin) b)Studené:přivádí studenou vodu vyšších zem.š. k rovníku ( ochlazují a srážkově ochuzují přilehlé pevniny)

15

16 2) Mořské vlnění: způsobené větrem. Na pobřeží se vlnění projevuje příbojem se silnými erozivními účinky 3) Dmutí (příliv-odliv):pravidelné kolísání mořské hladiny (2x/den) způsobené rotací Země a Měsíce kolem společného těžiště a přitažlivou silou kosmických těles (Měsíce, Slunce, planet)  Pozorujeme jako změny ve výšce vodní hladiny.  Jsou způsobeny přitažlivostí Měsíce a Slunce.  Střídají se pravidelně po šesti hodinách. příliv:a) hluchý b) skočný

17 Měsíc odliv příliv

18

19 1) Teplota: závisí na množství dopadajících sluneč.paprsků na mořskou hladinu. Od rovníku (kolem 26°C) směrem k pólům (zamrzá při teplotách až pod 0°C kvůli slanosti a nejvíce do mocnosti 2,5m) klesá. 2) Salinita (slanost): dána množstvím rozpuštěných minerálních látek (solí) – chloridů, síranů a uhličitanů. Vyjadřuje se v ‰. V 1 kg mořské vody je Ø 35g solí. 3) Barva: závisí na obsahu minerálních látek, planktonu a hloubce. Modrá moře – chudá na plankton Zelená(příp.načervenalá) – moře bohatá na živé organizmy Žlutá až hnědá – bohatá na minerální látky (okrajová moře)

20  Světový oceán, vzhledem ke své rozloze, zachytává asi 85 % slunečního světla a tepla  Světový oceán váže velkou část CO2.  ( V oceánech je vázáno dvacetkrát  více uhlíku než v pevninských ekosystémech. )!!!  Fytoplankton je zdrojem až 50 % kyslíku

21 Oceán Rozloha (mil. km²) Procentuální podíl na rozloze oceánů (%)na rozloze Země (%) Tichý oceán155,55743,0430,51 Atlantský oceán76,76221,2415,06 Indický oceán68,55618,9713,45 Jižní oceán20,3275,623,99 Severní ledový oceán14,0563,92,76 Vnitřní a okrajová moře všech oceánů26,1617,235,13 Celkem veškeré vodstvo361,41910070,9

22 KONTROLNÍ OTÁZKY: 1) Kterým směrem se pohybují mořské proudy studené a teplé? 2) Co je hybnou silou, která unáší obrovské masy mořské vody na veliké vzdálenosti? 3) Jaký vliv mají mořské proudy na přilehlé části kontinentů? Uveď konkrétní příklady ze školního atlasu. 4) Uveď mořské proudy, které ovlivňují klima a) na Z pobřeží S Ameriky b) na Z pobřeží J Ameriky c) na Z pobřeží Afriky d) na Z pobřeží Austrálie e) na V těchto kontinentů a jak je ovlivňují?

23 1) Povrchové vody – vody stékající po povrchu souše a zadržované v nádržích Vodní toky: a) Nesoustředěný plošný odtok srážkové vody (ron) b) Potoky – bystřiny – řeky (horní,střední´, dolní tok)

24 Ústí – místo, kde řeka vtéká do jiné řeky nebo jezera či moře Říční síť – všechny vodní toky protékající určitým územím (rozlišujeme hlavní tok a jeho přítoky) Povodí – území, ze kterého hlavní tok se svými přítoky odvádí povrchovou(i podzemní vodu) Rozvodí – rozhraní povodí Úmoří – území tvořené povodími, ze kterých voda stéká do téhož moře

25 NEJVĚTŠÍ ŘÍČNÍ SYSTÉMY NA ZEMI délka toku v kmprůměr.průtok v ústí v m3/srozloha povodí v km2 1Amazonka7025Amazonka160 000Amazonka7 050 000 2Nil6671Zair-Kongo42 000Zair-Kongo3 822 000 3Chang-Jiang6300Madeira40 000Mississippi3 250 000 4Mississippi(Missoury)6212Chang-Jiang31 000Jenisej2 580 000 5Huang-He5464Orinoco28 000Lena2 490 000 6Ob(Irtiš, Ertix He)5410Tocantins26 000Chang-Jiang1 808 000 7Zair-Kongo4835Mississippi17 900Volha1 360 000 8Mekong4500Jenisej17 800Madeira1 250 000 9Amur4416Lena16 300Tocantins1 180 000 10Lena4400Ganga15 500Ganga1 125 000 Dunaj2850Dunaj6 250Dunaj817 000 Labe1165Labe790Labe146 540

26

27 Podle původu rozlišujeme jezera  Tektonická - vznikla poklesem ker zemské kůry (př. Východoafrická jezera)  Sopečná – vznikla vyplněním kráterů vyhaslých sopek (př.Crater Lake v USA, jezera ve francouzském středohoří..)  Hrazená – vznikla za přírodní překážkou (ztuhlý lávový proud, morénový val,..)  Karová – vznikla v prohlubních vytvořených ledovci  Krasová – vznikla propadnutím stropů v krasových oblastech  Pobřežní – vznikla z části mořských zálivů oddělených od okolního moře postupným nárustem písečných náplavů

28 NEJVĚTŠÍ JEZERA SVĚTA plocha v km2 Největší hloubka v m objem vody v km3 nadmořs. Výška hladiny v m 1Kaspické m.371000102580230-28 2Hořejší8240039311635183 3Viktoriino688008026561134 4Huronské596002084680177 5Michigenské574002815760177 6Aralské375005538040 7Tanganaika32900147018940773 8Bajkal31500162023000456 9Velké Medvědí303001374000119 10Velké Otročí286001503000150

29

30

31 Vznikají, kde srážky převažují nad výparem - Přirozené zásobárny vod v krajině - Příznivě ovlivňují odtokový režim řek v krajině (zejm. v suchých obdobích) Bažiny - území bez náležitého odtoku, trvale přesycená vodou Rašeliniště – vznikají v horských oblastech při vývěrech vod a v jezerních pánvích. Zarůstají rašeliníkem a mechy Slatiniště – většinou v nižších polohách zarůstáním zbahnělých sníženin vlhkomilných rostlinstvem.

32 Rybníky – mělké vodní nádrže za uměle nasypanými zemními hrázemi (podle napájení rozlišujeme r.průtočné, pramenné a nebeské) Přehrady – uměle vytvořené zásobárny vod s hrází. Účel: ochranný, závlahový, energetický, dopravní, zásobárny pitné vody, rybochovný, rekreační

33

34 - Je to největší přehrada světa, která leží v Číně - Stavba byla započata v roce 1993 a dokončena v roce 2006. - Dílo má řadu odpůrců zejména mezi ekology a obhájci lidských práv. - Ekologové se obávají, že může změnit klimatické poměry v Číně. - Hráz je vysoká 185 metrů a dlouhá 1725 metrů. - Z oblastí, kde vznikla přehrada se muselo vystěhovat přes 2 miliony lidí! - Objem vody v přehradě je 40 miliard m 3 což jsou asi 4 biliony litrů vody. - Délka celé přehrady je celých 660 kilometrů a plocha jezera je 1000 km 2 - Jen pro zajímavost, přehrada je po Velké Čínské zdi druhou stavbou lidskýma rukama, která jde vidět z vesmíru. Tři soutěsky

35 70% zásob sladké vody vázána v pevném skupenství (nepodílí se na oběhu vody v přírodě). Sněžná čára – hranice zemského povrchu oddělující souvislou sněhovou pokrývku (v závislosti na z.š. a nadm.v.) Sníh - firn(zrnitý led) – led – ledovec Ledovce: a) pevninské b) horské

36

37 1) Co je světový oceán a jak ho dělíme? 2) Uveď ve příklady jednotlivých částí oceánu. Které mají pro člověka největší význam a proč? 3) Jaké vlastnosti má mořská voda? 4) Jaké pohyby vykonává mořská voda a proč? 5) Jak se v teplotě oceánské vody promítá vztah mezi atmosférou a hydrosférou?

38  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/42/Watercycleczechhig h.jpg/440px-Watercycleczechhigh.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/42/Watercycleczechhig h.jpg/440px-Watercycleczechhigh.jpg  http://www.in-pocasi.cz/clanky/teorie/obrazky/morske-proudy.gifhttp://www.in- pocasi.cz/clanky/teorie/obrazky/morske-proudy.gif http://www.in-pocasi.cz/clanky/teorie/obrazky/morske-proudy.gifhttp://www.in- pocasi.cz/clanky/teorie/obrazky/morske-proudy.gif  https://encrypted- tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQRYPaiDDPzC3jMPU0EMJkKAjmzb_6RcQe 0CTlgZWGGbUqGHS73lg https://encrypted- tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQRYPaiDDPzC3jMPU0EMJkKAjmzb_6RcQe 0CTlgZWGGbUqGHS73lg  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/98/Caspian_Sea_from_ orbit.jpg/471px-Caspian_Sea_from_orbit.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/98/Caspian_Sea_from_ orbit.jpg/471px-Caspian_Sea_from_orbit.jpg  http://oidnes.cz/10/071/org/TOM3427e2_bajkal_prf.jpg http://oidnes.cz/10/071/org/TOM3427e2_bajkal_prf.jpg  http://aa.ecn.cz/img_upload/65636e2e7a707261766f64616a737476/delta_amaz onky01_z.jpg http://aa.ecn.cz/img_upload/65636e2e7a707261766f64616a737476/delta_amaz onky01_z.jpg  http://www.srandaweb.com/vids/pics/listopad12/3355.jpg http://www.srandaweb.com/vids/pics/listopad12/3355.jpg  http://zena-in.cz/fotoalba/images/fotoitvawxgfxy101222.jpg http://zena-in.cz/fotoalba/images/fotoitvawxgfxy101222.jpg


Stáhnout ppt "Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU."

Podobné prezentace


Reklamy Google