Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekosféra a prostorové uspořádání krajinné sféry Země Katedra geografie Fakulty pedagogické Technické univerzity v Liberci Tomáš HENDRYCH.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekosféra a prostorové uspořádání krajinné sféry Země Katedra geografie Fakulty pedagogické Technické univerzity v Liberci Tomáš HENDRYCH."— Transkript prezentace:

1 Ekosféra a prostorové uspořádání krajinné sféry Země Katedra geografie Fakulty pedagogické Technické univerzity v Liberci Tomáš HENDRYCH

2 Vymezení termínu ekosféra ekosystém na globální úrovni –abiotická složka atmosféra, litosféra, hydrosféra –biotická složka pedosféra, biosféra –humánní složka lidské výtvory hmotné i nehmotné povahy látkové a energetické toky tendence k ustanovení rovnováhy

3 „Modrá perla“ – pohled na ekosféru z vesmíru

4 Specifika a význam abiotických složek ekosféry Litosféra (horninový obal planety) –globální tektonika –jeviště, geochemie, tvář Atmosféra (plazmoplynový obal planety) –mocnost, složení –geochemie, klima, ochranný štít Hydrosféra (vodní obal planety) –kapalná fáze, rozložení –hydrologický cyklus, termoregulace

5 Slunce – energetický zdroj ekosféry

6 Atmosféra – biogenní produkt ekosféry

7 Biotické složky a lidská kultura Pedosféra (půdní obal planety) –strukturovaný aktivní povrch živé planety –nezastupitelná v geochemických cyklech Biosféra –prostor oživený organismy –podíl na „tvorbě a ochraně životního prostředí“ Lidská kultura –antroposféra, noosféra, petosféra (LAPKA, M. Krajina jako petosféra. Vesmír, 1/2008)

8 Plankton – důležitá složka ekosféry

9 Prostorové uspořádání – oceán geografické členění světového oceánu –oceány –moře (okrajová, vnitřní) –zálivy – zpravidla nemají vlastní cirkulační systém –průlivy plocha: 361,5 mil. km 2 (70,7 %) –oceánská polokoule (střed – N. Zéland): 91 % –pevninská polokoule (střed – Francie): 51 % objem: 1,3. 10 9 km 3 (98 % hydrosféry) –při rovnoměrném rozložení – 2 440 m mocná vrstva

10 Členění světového oceánu

11 Oceánská biogeografie horizontální členění –neritická zóna (= litorál jezer) –oceánská zóna (= profundál jezer) podle typu prostředí –pelagiál (volná voda) – plankton, nekton –bentál (oceánské dno) – bentos (pohyblivý, přisedlý) vertikální členění –epipelagiál (do 200 m); batypelagiál ( pod 200 m) –bentál: litorální zóna (oblast dmutí); hlubinná zóna

12 Keporkak – zástupce oceánské bioty

13 Prostorové uspořádání – pevnina lesní biomy (forest, woodland) –tropický deštný les, monzunový les –mediteránní vždyzelený les –temperátní listnatý les –boreální jehličnatý les (tajga) nelesní biomy –travnaté formace – stepi, savany –subarktické (alpínské) bezlesí (tundra) –pouště a polopouště – horké, chladné, mrazové

14 Dynamika ekosféry Gaia (James LOVELOCK) –Země jako superorganismus –geofyziologický supersystém –aktivní regulátor životního prostředí Země aktivní zpětnovazebné procesy –výstup systému ovlivňuje zpětně vstup kladná – zmenšování rozlohy ledovců = nižší albedo záporná – růst populace dravce = snižování populace kořisti –homeostáze, homeorheze schopnost návratu k původnímu stavu (trendu)

15 Zdroje obrázků: družicové snímky: http://visibleearth.nasa.gov/ keporkak: http://en.wikipedia.org/wiki/Humpback_Whale mapy oceánů: http://en.wikipedia.org/wiki/Ocean

16 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Ekosféra a prostorové uspořádání krajinné sféry Země Katedra geografie Fakulty pedagogické Technické univerzity v Liberci Tomáš HENDRYCH."

Podobné prezentace


Reklamy Google