Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:"— Transkript prezentace:

1 Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, Opava Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Zvyšování klíčových aktivit Předmět, ročník: Materiály, 2. ročník Název sady vzdělávacích materiálů: Plasty a lepidla pro truhlářskou praxi, vady dřeva. Sada číslo: ICT-102B Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 14 Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_ICT-102B-14 Téma vzdělávacího materiálu: Téma k opakování - fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva Druh učebního materiálu: Prezentace Autor: Mgr. Miroslav Weisz Anotace: Prezentace se zaměřuje na zopakování učiva o fyzikálních a mechanických vlastnostech dřeva. Metodické poznámky: Materiál je vhodný pro učební obor Truhlář a Operátor dřevařské a nábytkářské výroby Datum vytvoření: Ověření ve výuce:

2 Fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva
- předurčují použitelnost jednotlivých dřevin.

3 Fyzikální vlastnosti Pozorujeme je bez nutnosti mechanického nebo chemického poškození dřeva. Rozlišujeme dvě skupiny: - dají se zjistit našimi smysly - ke zjištění používáme přístroje nebo zkoušky.

4 Vlastnosti určované smysly
Barva Lesk Vůně Textura

5 Za použití přístrojů a zkoušek
Hmotnost dřeva (měrná a objemová). Vztah dřeva k vodě. Vztah dřeva k teplu. Vztah dřeva k zvuku (rezonance dřeva). Vztah dřeva k elektřině.

6 Mechanické vlastnosti dřeva
Obecně se označují jako odolnost dřeva proti působení vnějších sil. Zkoušejí se za použití speciálních strojů. Při zkouškách dochází k deformaci dřeva. Hrají zásadní roli při použitelnosti dřeva a jeho obrábění. Dělíme je na: - základní mech. vlastnosti odvozené mech. vlastnosti.

7 Základní mech. vlastnosti
Pružnost - je to schopnost mat. vrátit se do původního tvaru po odeznění vnější síly bez jeho poškození. Pevnost - je to schopnost mat. odolávat vnějšímu zatížení - je značně rozdílná vzhledem k průběhu vláken a směru působení síly. Plastičnost - je to schopnost mat. následkem působení síly přijmout nový tvar, a ten si následně uchovat i po jejím odeznění. Houževnatost - odolnost proti rázovému namáhání (působí okamžitě plnou silou).

8 Odvozené mech. vlastnosti
Tvrdost. Štípatelnost. Odpor proti vytahování zaražených předmětů. Odolnost proti trvalému (statickému) zatíženi. Odolnost proti únavovému lomu. Dovolené namáhání.

9 Činitelé ovlivňující mech. vlastnosti
Druh dřeviny. Objemová hmotnost. Vliv vlhkosti dřeva. Vliv teploty. Vliv vad dřeva. Vliv směru vláken.

10 Příklady hodnot mech. vlastností
Zdroj: příručka pro truhláře Zdroj: příručka pro truhláře

11 Příklady namáhání Zdroj: příručka pro truhláře

12 Příklady namáhání Zdroj: příručka pro truhláře

13 Příklady namáhání

14 Seznam použitých zdrojů
KŘUPALOVÁ, Zdeňka. Nauka o materiálech: pro 1. a 2. ročník SOU učebního oboru truhlář. 3., upr. vyd. Praha: Sobotáles, 2008, 253 s. ISBN NUTSCH, Wolfgang. Příručka pro truhláře. 2., přeprac. vyd. Praha: Europa-Sobotáles, 2006, 615 s. ISBN

15 Otázky k zopakování a ověření učiva
1. Popiš jak zkoumáme fyzikální vlastnosti. 2. Vyjmenuj fyzikální vlastnosti. 3. Popiš čtyři základní mech. vlastnosti. 4. Popiš činitelé ovlivňující mech. vlastnosti.


Stáhnout ppt "Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google