Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Makroevoluce. Obsah Co je to makroevoluce Charakter kladogeneze Evoluční radiace Druhový výběr Evoluční rychlost Teorie přerušovaných rovnováh Evoluční.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Makroevoluce. Obsah Co je to makroevoluce Charakter kladogeneze Evoluční radiace Druhový výběr Evoluční rychlost Teorie přerušovaných rovnováh Evoluční."— Transkript prezentace:

1 Makroevoluce

2 Obsah Co je to makroevoluce Charakter kladogeneze Evoluční radiace Druhový výběr Evoluční rychlost Teorie přerušovaných rovnováh Evoluční trendy

3 Obsah Co je to makroevoluce Charakter kladogeneze Evoluční radiace Druhový výběr Evoluční rychlost Teorie přerušovaných rovnováh Evoluční trendy

4 Makroevoluce Evoluční procesy probíhající nad úrovní druhu Zdroj evolučních novinek Speciace, vymírání Druhový výběr Časové měřítko Adaptivní evoluce ?

5 Obsah Co je to makroevoluce Charakter kladogeneze Evoluční radiace Druhový výběr Evoluční rychlost Teorie přerušovaných rovnováh Evoluční trendy

6 C BA čas

7 diversita a disparita ABCDEF

8 Stáří a stárnutí evolučních linií Všechny evoluční linie jsou stejně staré Není důvod předpokládat, že „staré“ vývojové linie by měly být evolučně „primitivnější“, než linie mladé Anageneze jednotlivých znaků postupuje různou rychlostí Pravděpodobnost vymření evoluční linie se s časem nemění Co na to teorie zmrzlé plasticity

9 Obsah Co je to makroevoluce Charakter kladogeneze Evoluční radiace Druhový výběr Evoluční rychlost Teorie přerušovaných rovnováh Evoluční trendy

10 čas kladogeneze anageneze anagenetická novinka adaptivní radiace

11 Příčiny adaptivních radiací Významná anagenetická změna rozšiřující ekologickou valenci Anagenetická změna vedoucí ke změně pravděpodobnosti speciací nebo extinkcí (ztráta křídel, parazitismus a wolbachie)

12

13 Příčiny adaptivních radiací Významná anagenetická změna rozšiřující ekologickou valenci Anagenetická změna vedoucí ke změně pravděpodobnosti speciací nebo extinkcí (ztráta křídel, parazitismus a wolbachie) Obsazení nového nebo uvolněného prostoru (ostrovy) – efekt pána hory Obsazení uvolněného ekologického prostoru Generátor speciací

14 Obsah Co je to makroevoluce Charakter kladogeneze Evoluční radiace Druhový výběr Evoluční rychlost Teorie přerušovaných rovnováh Evoluční trendy

15 Druhový výběr Kompetice o co nejčastější speciace a co nejvzácnější extinkce Rychlosti speciace a extinkce spolu často korelují Emergentní a individuální vlastnosti (obojí se mohou stát předmětem druhového výběru) Obtížnost vzniku komplexnějších orgánů působením druhového výběru Role druhového výběru ve „střídání dynastií“ v obdobích hromadných extinkcí

16 Druhový výběr a kompetice faun Průběh Velké americké výměny –Vytvoření Panamské šíje před 4 miliony let –přechod zhruba stejného počtu druhů oběma směry –výrazně intenzivnější speciace severoamerických druhů

17 Rabbits Field mice Foxes Bears Raccoons Weasels Cats Mastodons Horses Tapirs Peccaries Camels Deer Porcupines Glyptodonts Armadillos Ground Sloths Opossums

18 Obsah Co je to makroevoluce Charakter kladogeneze Evoluční radiace Druhový výběr Evoluční rychlost Teorie přerušovaných rovnováh Evoluční trendy

19 Evoluční rychlost Rozdíly v rychlosti anageneze v různých liniích Proměnlivost rychlosti anageneze v čase Rozdíly v rámci jedné linie, horotelní, tachytelní a bradytelní (ultrabradytelní) druhy (statistický charakter vymezení)

20 Měření rychlosti vývoje kvantitativního znaku Darwin - změna rozměru o jednonásobek základu přirozeného logaritmu (2,7182k) za milion let (lze porovnávat různě velké organismy, nelze porovnávat objemové a délkové rozměry, nelze měřit na intervalové škále) Haldane - změna velikosti znaku o jednu směrodatnou odchylku za generaci – zohledňuje variabilitu, takže lépe odráží odpovědi znaku na selekční tlak Vhodné uvádět obě rychlosti

21 Další metody měření evoluční rychlosti Počet evolučních novinek za jednotku časovou (nutno porovnávat podobně komplexní druhy, závisí i na počtu druhů Taxonomická rychlost – počet druhů (nebo vyšších taxonů), které v rámci linie vzniknou či naopak zaniknou za jednotku časovou (druhy vymezuje odborník, váží jednotlivé znaky)

22 Negativní korelace mezi rychlostí a dobou trvání evolučního děje Změny ve směru evolučního procesu velikost t1t1 t2t2 t3t3 t4t4 t5t5

23 Negativní korelace mezi rychlostí a dobou trvání evolučního děje Změny ve směru evolučního procesu Třídění – v krátkodobém pokusu můžeme zaznamenat pouze rychlé změny, dlouhodobě mohou probíhat pouze změny pomalé Mikroevoluční změny jsou jiné povahy než změny makroevoluční – nezahrnují čekání na mataci

24 Pozitivní korelace mezi rychlostí evoluce a generační dobou Sloni se vyvíjejí rychleji než hraboši Dlouhou generační dobu mají velké druhy, ty mají malé populace - drift Evoluční změna se odehrává jako reakce na změnu v prostředí, během delšího života se změn odehraje více (viz také genetický draft).

25 Obsah Co je to makroevoluce Charakter kladogeneze Evoluční radiace Druhový výběr Evoluční rychlost Teorie přerušovaných rovnováh Evoluční trendy

26 Punktuacionalistický charakter evoluce Většiny doby existence druhu zabírá fáze evoluční stáze

27 čas (5 milionů let)

28 Punktuacionalistický charakter evoluce Většiny doby existence druhu zabírá fáze evoluční stáze Základ metody biostratigrafických korelací Změny které pozorujeme mají zpravidla charakter ekofenotypových změn a nevybočují z hranic obvyklé geografické vnitrodruhové variability Nejpomaleji se druhy mění v obdobích největších ekologických změn Mořští bezobratlí x jednobuněční

29 Příčiny evoluční stáze Normalizující výběr? Druh zůstává stejný i ve velmi odlišných prostředích Teorie přerušovaných rovnováh –peripatrická speciace a obsazení nového areálu –překonávání údolí v adaptivní krajině –genetická revoluce

30 konec selekce t1t1 Genetická homeostáze velikost čas

31 Saltacionistické teorie Typostrafické saltace Makromutace (nadějná obluda) Kvantová evoluce (opak evoluce fyletické – Simpson) – v historii taxonu (evoluční linie) dochází ke klíčovým změnám najednou a velmi rychle – klíčová evoluční novinka vedoucí ke „vzniku taxonu“, nutnost rychlého přechodu do nové adaptivní zóny

32 Obsah Co je to makroevoluce Charakter kladogeneze Evoluční radiace Druhový výběr Evoluční rychlost Teorie přerušovaných rovnováh Evoluční trendy

33 Směr anagenetického vývoje Organismy nejsou vyšší a nižší Podobnost člověku Starší a mladší znaky Funkčnost a stáří znaku Stochasticita makroevolučních dějů Trade offs (něco za něco) Trede offs v ontogenezi

34 Trendy Obecné trendy –Copeho pravidlo – zvětšování (původně i specializace) –Willistonovo pravidlo – zmenšování počtu článků a jejich diferenciace –fáze spinizace – předchází vymření linie Specifické trendy (redukce prstů o koňů) Zdroje trendů –efekt zdi –statistický artefakt (testování mnoha znaků) –reálné evoluční procesy

35 Příčiny vzniku trendu Systematické dlouhodobé působení určitého selekčního tlaku (teorie zamrzlé plasticity) pomalá kumulativní změna v prostředí druhový výběr

36 BAC čas velikost těla

37 Příčiny vzniku trendu Systematické dlouhodobé působení určitého selekčního tlaku (teorie zamrzlé plasticity) pomalá kumulativní změna v prostředí druhový výběr vývojová omezení (constraints), paralelismus

38 F1F1 v2v2 F2F2 v1v1 F1F1 v1v1 F2F2 v2v2

39 Trendy a vznik excesivních znaků Dochází k vymírání linií v důsledku vzniku excesivních znaků? Excesivní znaky jako důsledek růstové alometrie

40 B A C velikost orgánu velikost těla D

41 Trendy a vznik excesivních znaků Dochází k vymírání linií v důsledku vzniku excesivních znaků? Excesivní znaky jako důsledek růstové alometrie Existují vlastně excesivní znaky? (Srovnávací studie) Adaptivnost některých „excesivních“ znaků (šavlozubí tygři vznikli nejméně 4x)

42 Shrnutí V makroevoluce se uplatňuje jiné spektrum evolučních mechanismů než v mikroevoluci Charakter kladogeneze se u různých linií liší Nápadným a častým jevem jsou evoluční radiace, ty mohou mít řadu odlišných příčin Výrazným a významným makroevolučním mechanismem je druhový výběr Evoluční rychlost je rozdílná u různých skupin, měříme ji několika různými způsoby Makroevoluci většiny skupin organismů nejlépe popisuje teorie přerušovaných rovnováh Evoluční trendy existují a mají celou řadu příčin


Stáhnout ppt "Makroevoluce. Obsah Co je to makroevoluce Charakter kladogeneze Evoluční radiace Druhový výběr Evoluční rychlost Teorie přerušovaných rovnováh Evoluční."

Podobné prezentace


Reklamy Google