Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vir HIV a onemocnění AIDS 1. Ročník technické lyceum.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vir HIV a onemocnění AIDS 1. Ročník technické lyceum."— Transkript prezentace:

1 Vir HIV a onemocnění AIDS 1. Ročník technické lyceum

2 HIV v datech 1981: poprvé popsány příznaky nového viru 1986: virus způsobující AIDS dostal své jméno (HIV, human immunodeficiency virus) 1987: byl schválen azidovudin (AZT), lék zpomalující množení viru HIV 1991: zemřel zpěvák Freddy Mercury, zpěvák skupiny Queen

3 HIV v datech 1994: Studie ukazují, že AZT může dramaticky snížit riziko přenosu viru z matky na plod 1996: zřízen program UNAIDS (Joint United Nations Programme on AIDS), epidemie se šíří ve východní Evropě, bývalé SSSR, Indi a Číně 2000: Jižní Afrika jako místo, kde se nedostává z finančních důvodů lekařské péče, se stává novým centrem světové pandemie

4 HIV v datech 2003: první pokusy s vakcínou proti HIV viru 2006: valné shromáždění stanovilo rok 2010 jako cíl pro všeobecně přístupnou HIV / AIDS péči

5 HIV v datech 2007: jen as 30% nemocných HIV/AIDS z celkového počtu 10 miliónů v rozvojových zemích má přístup k potřebné péči 2008: objevitelé viru HIV získali cenu za medicínu 2009: stále NEEXISTUJE účinný lék proti viru HIV!

6 Popis viru HIV HIV (Human Immunodeficiency Virus), virus lidského imunodeficitu AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome) syndrom získaného selhání imunity

7 Popis viru HIV virus o průměru 110 nm fosfolipidový obal s glykoproteinovými výběžky (envelope) a vnitřní strukturou, nukleoidem (jinak též nazývaným core) nukleoid obsahuje genom HIV, dvě identická vlákna ribonukleové kyseliny (RNA), nesoucí HIV genetický materiál

8 Popis viru HIV dva typy HIV-1 a HIV-2, jisté rozdíly mezi nimi –složení povrchových struktur –geografický výskyt –patogenita –klinický obraz –některými epidemiologickými charakteristikami v Evropě a na americkém a asijském kontinentu se vyskytuje převážně HIV 1, HIV 2 zůstává lokalizován zejména v oblastech západního pobřeží Afriky HIV-1 se dělí na řadu subtypů značených alfabeticky. Je velmi plastický, snadno podléhá mutacím zejména ve složení povrchových struktur → dosavadní neúspěchy při konstrukci účinných vakcín.

9 Popis viru HIV není zcela jasná doba projevu u velké většiny,,HIV pozitivních‘‘ –rozvoji některého z příznaků HIV/AIDS obvykle za 10- 15 let po infekci virem HIV rozvoj onemocnění AIDS ovlivňuje celá řada faktorů –úroveň obranyschopnosti organismu –životní styl člověka –schopnost zvládnutí stresu –výživové návyky

10 Popis viru HIV každé, i lehké onemocnění, představuje pro organismus určitou zátěž k rozvoji onemocnění AIDS ze stadia HIV pozitivity může přispět tzv. reinfekce, tedy příjem další dávky viru HIV do organismu !! infekci HIV prokázat → zahájení léčby

11 Laboratorní diagnostika HIV průkaz virologických ukazatelů HIV infekce metoda nepřímé diagnostiky k vyšetření protilátek anti- HIV –protilátky anti-HIV se začínají objevovat přibližně 1 měsíc po nakažení, do 3 měsíců se vyvinou prakticky u všech nakažených osob. –vyšetřování průkazu protilátek bylo do praxe zavedeno jako první diagnostický test a tato metoda má stále základní význam při záchytu nových HIV pozitivních osob. metody přímé diagnostiky, které prokazují vlastní virus, jeho antigen či nukleovou kyselinu –průkaz přítomnosti virového antigenu p24 nebo průkaz virové nukleové kyseliny RNA v krvi (takzvaná virová nálož)

12 Vývoj a klasifikace virové infekce Inkubační doba –čas od vystavení se HIV infekci do prvních příznaků primoinfekce –trvá obvykle 2-6 týdnů. Primární HIV infekce (primoinfekce, akutní retrovirový syndrom) –probíhá často pod obrazem chřipkového onemocnění –provázeného horečkou, vyrážkou, zduřením lymfatických uzlin –Za 1-3 týdny příznaky obvykle vymizí, infekce vstupuje do několikaletého asymptomatického stádia –přítomnost HIV infekce je v této fázi odhalena jen výjimečně

13 Vývoj a klasifikace virové infekce Asymptomatické stádium (klinická kategorie A) –klinicky bezpříznakové období HIV infekce –trvá několik let (zpravidla 2-15 roků) –pacienti většinou zcela bez obtíží –Asymptomatičtí pacienti, kteří o své HIV pozitivitě nevědí, jsou nejčastějšími šiřiteli této infekce –každý člověk, který má sebemenší podezření, že by mohl být HIV pozitivní, by se měl nechal co nejdříve vyšetřit, aby svou infekcí neohrožoval jiné osoby včetně svých blízkých!!

14 Vývoj a klasifikace virové infekce Časné symptomatické stádium (klinická kategorie B) –charakterizováno výskytem některých typických infekcí –pásový opar, moučnivka a řada dalších –může trvat několik let a signalizuje přítomnost poruchy imunity, která vede k postupu onemocnění –V tomto stádiu bývá obvykle zahájena léčba antiretrovirotiky

15 Vývoj a klasifikace virové infekce Pozdní symptomatické stádium (klinická kategorie C neboli AIDS) –provázeno významným poklesem obranyschopnosti organismu –objevují se již závažná onemocnění (oportunní infekce a nádory) definující AIDS –počet CD4+ T lymfocytů významně klesá a naopak stoupá virová nálož –v této době je již pacient vážně nemocný a může některé z těchto infekcí či nádorů podlehnout –antiretrovirová léčba zahájená v této fázi onemocnění má již často menší šanci na dlouhodobý úspěch

16 Přenos viru HIV, možnosti prevence určující je jeho přítomnost v krvi a sekretech pohlavního ústrojí (sperma a vaginální sekret) nakažených osob v ostatních tělesných tekutinách (slzy, sliny, pot, moč) se za normálních okolností (bez příměsi krve) virus vyskytuje v minimálním množství → tento biologický materiál nemá v přenosu HIV infekce praktický význam.

17 Přenos viru HIV, možnosti prevence Sexuální přenos HIV –v současné době hlavní cesta šíření této infekce –sliznice pohlavního ústrojí nepředstavují na rozdíl od neporušené kůže účinnou bariéru proti vstupu HIV do organismu a vzhledem k vyšší vnímavosti sliznice v konečníku je nejrizikovější sexuální praktikou anální pohlavní styk u pasivního partnera –riziko přenosu HIV významně zvyšuje současná přítomnost jiných sexuálně přenosných infekcí (herpes genitalis, kapavka, syfilis)

18 Přenos viru HIV, možnosti prevence nejdůležitějším způsobem prevence přenosu HIV sexuální cestou je: –nerizikové sexuální chování –věrnost ve stabilním partnerském vztahu –používání bariérových metod ochrany (kondomy či femidom) → významné snížení rizika expozice HIV infekci (i tak je nutný uvážlivý výběr sexuálních partnerů)

19 Přenos viru HIV, možnosti prevence Parenterálnímu přenosu HIV (přenos krev - krev) –zejména na počátku pandemie, často v souvislosti s poskytováním zdravotní péče (podávání krve a krevních derivátů obsahující virus HIV, popř. používání nesterilních nástrojů) –dnes povinné vyšetřování krve od dárců –povinné a důsledné dodržování zásad dezinfekce a sterilizace → přenosu HIV infekce prakticky eliminován –významnou roli však stále má parenterální přenos HIV při šíření této infekce mezi injekčními toxikomany

20 Přenos viru HIV, možnosti prevence Vertikální přenos (z matky na plod/dítě) –v průběhu těhotenství, především pak během porodu –za přirozených podmínek se toto riziko pohybuje kolem 20–25 % –jisté nebezpečí přenosu infekce i při kojení –při využití všech současně dostupných možností farmakologických (antiretrovirotika) i nefarmakologických (způsob vedení porodu aj.) opatřeních lze toto riziko snížit pod 2 – 3 %.

21 Způsob přenosuRiziko Transfúze HIV pozitivní krve > 95 % intravenózní expozice0,67 % anální sex - pasivní partner 0,5 % drobné poranění kůže0,4 % vaginální sex - riziko u ženy 0,3 % anální sex - aktivní partner 0,06 % vaginální sex - riziko u muže 0,05 %

22 Vyhledání pomoci osoby s HIV infekcí jsou při vyhledání zdravotnické péče povinny dle zákona č. 258/2000 Sb. informovat ošetřující personál o své HIV pozitivitě, stejně tak i ostatní osoby, kterým by hrozilo nakažení (sexuální partneři, ostatní osoby v těsném kontaktu např. při krvavém poranění apod.) během vyšetřování a ošetřování HIV pozitivních pacientů nehrozí přenos HIV infekce, pokud jsou důsledně dodržovány zásady bezpečnosti práce

23 Zajímavé odkazy Stránky Národního programu boje proti AIDS v České republice http://www.aids-hiv.cz/ Drogová poradna – Občanské sdružení Sananim http://www.drogovaporadna.cz/rubrika.php?rubrika=30 004.CZ http://www.004.cz/view.php?cisloclanku=2005082138-HIV-AIDS- lecba-informace-o-viru-lymfocyt-CD4 Česká společnost AIDS pomoc http://www.aids-pomoc.cz Informační centrum OSN v Praze http://www.osn.cz/aids/ http://www.aids-hiv.cz/ http://www.drogovaporadna.cz/rubrika.php?rubrika=30 http://www.004.cz/view.php?cisloclanku=2005082138-HIV-AIDS- lecba-informace-o-viru-lymfocyt-CD4 http://www.aids-pomoc.cz http://www.osn.cz/aids/

24 Poradenská centra Brno AIDS Centrum – FN - inf. klinika – MUDr. S. Snopková Jihlavská 20, 639 01, Brno Telefon: 547 192 276, 547 192 265 http://www.hiv.cz


Stáhnout ppt "Vir HIV a onemocnění AIDS 1. Ročník technické lyceum."

Podobné prezentace


Reklamy Google