Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak správně interpretovat fyzikální a laboratorní nález u dětí při podezření na bakteriální zánět? Vladimír MIHÁL.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak správně interpretovat fyzikální a laboratorní nález u dětí při podezření na bakteriální zánět? Vladimír MIHÁL."— Transkript prezentace:

1 Jak správně interpretovat fyzikální a laboratorní nález u dětí při podezření na bakteriální zánět?
Vladimír MIHÁL

2 Faktory predisponující pacienty k infekci
Malnutrice Zavedené (iv) katetry Nekrotická tkáň Snížená imunoreaktivita Radiační léčba Četná dlouhotrvající antibiotická léčba Otevřené rány Edém Venostáza Ischemie Chemoterapie

3 Causes of death per 100,000 Pediatric Patients
Cause of Death Age <1 1-4 5-9 10-14 15-19 Infection 25.6 3.3 1 0.9 Neoplasm 6 7.3 6.5 8.4 Cardiovascular problem 64 2.2 3 6.1 Respiratory problem 36.3 3.1 1.2 2 1.7 Congenital anomalies 209 1.6 1.3 Perinatal conditions 443 0.1 - Birth trauma 96.8 0.2 Accidents 47.1 34.7 20 22 84.6 Homicide 2.6 17 Suicide 11.1

4

5

6 25% 50% Vyšetření a/nebo léčba? Bez laboratorního vyšetření Bez léčby
Vyšetření a léčba na základě výsledků 50% Zahájení léčby

7 Náměty k diskuzi Horečka neznámého původu Okultní bakteriémie
Mladý kojenec Toxický vzhled dítěte Interpretace pomocných laboratorních známek bakteriálního zánětu Horečka jako příznak nádorového onemocnění (leukémie)

8 Incidence FUO FUO u dětí netoxického vzhledu 10%
2-7% FUO: okultní bakteriémie (OB) incidence FUO u všech dětí 10% jako (vstupní) diagnóza pouze v 0.7% - 5.2%

9 Bakteriálny druh Frekvence Percento S pneumoniae 92 82.9% Salmonella sp 6 5.4% Group A streptococci 5 4.5% Enterococcus sp 2 1.8% Moraxella catarrhalis Coagulase-positive staphylococci Escherichia coli 1 0.9% Campylobacter sp Okultní bakteriémie u dětí ve věku 2-24 měsíců s teplotou 39ºC OB u 3% kojenců a batolat

10 Bakteriémie versus meningitida
V dětském věku může okultní bakteriémie progredovat do meningitidy asi u 12% dětí Riziko meningitidy je závislé na příčině bakteriémie: Streptococcus pneumoniae – 1,8% Haemophilus influenzae typ B – 13% Neisseria meningitidis – 56%

11 Fyzikální vyšetření mnohé nálezy z fyzikálního vyšetření nejsou zaznamenány v dokumentaci u pediatrických pacientů bývá výtěžek obvykle vysoký - až 60% abnormálních nálezů, které mohou přispět k diagnóze u poloviny případů, abnormality byly zjištěny až při opakovaném vyšetření často špatná interpretace lymfadenopatie (její vývoj), bradykardie (leptospiróza, brucelóza, nádory, falešná horečka..)

12 MLADÝ KOJENEC < 90 DNŮ (3 měsíce)
samotné klinické vyšetření dítěte nestačí k odhalení ZBI dlouho doporučován ca nejaktivnější přístup, což ale často vedlo ke zbytečné hospitalizaci je snaha vyčlenit skupinu dětí tohoto věku, u nichž je malé riziko ZBI, a které je tedy možné ošetřovat ambulantně rochesterská kriteria nízkého rizika (RLRC) V péči o tyto děti je rozhodující OPAKOVANÉ vyšetření (sledování) a laboratorní vyšetření v průběhu hodin

13 YALSKÁ POZOROVACÍ ŠKÁLA (YOS) McCarthy et al
YALSKÁ POZOROVACÍ ŠKÁLA (YOS) McCarthy et al., Pediatrics 1982; 70: 802-9 Hodnota 10 bodů je hranicí pro toxický/nemocný vzhled NORMÁLNÍ (1) MÍRNÉ ZHORŠENÍ (2) KRITICKÉ ZHORŠENÍ (3) KVALITA PLÁČE Silný, normální tón nebo spokojený bez pláče. Kňourání, vzlykání. Slabý, sténání, pronikavý (vysoký) zvuk. REAKCE NA RODIČE Pláče krátce, přestane nebo je spokojený a nepláče. Přestane plakat a pochvíli znovu začne. Nepřetržitý pláč nebo sotva odpoví na přítomnost rodičů. ZMĚNA STAVU Když je vzhůru, zůstává vzhůru. Když spí snadno se dá probudit. Krátce zavírá oči, probouzí se po prolongované stimulaci. Usíná. Nedá se snadno probudit. BARVA KŮŽE Růžová. Bledé končetiny. Akrocyanóza. Bledá, cyanotická, skvrnitá, sinalá. HYDRATACE Kůže, oči normální. Sliznice vlhké. Kůže, oči normální. Ústa nepatrně suché. Kůže těstovitá, kožní řasa přetrvává. Sliznice suché, vpadlé oči. ODPOVĚĎ NA SOCIÁLNÍ PODNĚT Směje se. Stává se bdělým. Krátký smích. Krátce bdí. Nesměje se, úzkostlivý, skleslý, bezvýrazný. Nedokáže být bdělým.

14 Falešná/předstíraná horečka
Vysoká horečka bez tachykardie, horké kůže Neobvyklý charakter (velmi krátké hroty nebo nepřítomnost večerních vrcholů) a nepřítomnost teploty v přítomnosti pozorovatele Podvod s manipulací teploměru se zmírnil změnou rtuťových teploměrů Tajné požití léků vyvolávajících horečku nebo kontaminované materiály s následnou polymikrobiální bakteriémií (Munchhausenův syndrom by proxy) Častěji matky s lékařským, sesterským nebo paramedicinským vzděláním nebo zkušenostmi

15 Obvyklé příčiny zvýšené sérové koncentrace feritinu
Nemoci jater Infekce Malignity Aktivní SJIA SLE Kawasakiho nemoc Hemofagocytující lymfocytóza Hemochromatóza

16 Systemic inflammatory response syndrome,sepse, septický šok

17 Gibot, S. et. al. Ann Intern Med 2004;141:9-15
Sepsis and Sepsis-Related Conditions Defined according to the Criteria Proposed by the American College of Chest Physicians/Society of Critical Care Medicine „Consensus Conference“ (USA,1992) Gibot, S. et. al. Ann Intern Med 2004;141:9-15

18 Příčiny granulocytózy

19 Granulopoéza

20

21

22

23 Mediátory mezibuněčné komunikace
Koordinace obrany proti mikrobům i alterovaným buňkám Kromě zánětu se CRP zvyšuje u autoimunitních chorob, po operacích, při infarktu myokardu, při virových infekcích a dalších stavech Klinická medicína čeká na specifičtější biochemický parametr

24 Syntéza CRP v hepatocytu a její cytokinová kontrola
Kono T, Ped Int, 41, 5, 1999

25 CRP versus FW OKOLNOSTI/PODMÍNKY CRP FW POTŘEBA VZORKU SÉRUM/PLAZMA;
STABILNÍ PŘI USCHOVÁNÍ ČERSTVÁ PLNÁ KREV; NEMOŽNOST USCHOVÁNÍ METODA MĚŘENÍ PŘÍMÁ KVANTIFIKACE PROTEINŮ AKUTNÍ FÁZE NEPŘÍMÉ STANOVENÍ ZVÝŠENÉHO FIBRINOGENU VÝZNAM A RYCHLOST VZESTUPU POVÝŠENÍ NASTUPUJE: 4-6 HOD. MAXIMUM: HODIN BIOL. POLOČAS: 4-7 HODIN NÁVRAT K NORMĚ: 3-7 DNŮ NASTUPUJE POMALEJI A VRACÍ SE K NORMĚ ZA NĚKOLIK TÝDNŮ PŘES KLINICKÉ ZLEPŠENÍ EFEKT ANÉMIE, POLYCYTÉMIE, INTERAKCE PROTEINŮ, VELIKOSTI A TVARŮ ERY NEPODLÉHAJÍCÍ VLIVU FALEŠNĚ POZIT./NEGAT. REAKCE, V ZÁVISLOSTI NA ABNORMALITÁCH VĚK A POHLAVÍ MINIMÁLNÍ ZMĚNY MEZI NOVOROZENCI A DOSPĚLÝMI ZVYŠUJE SE S VĚKEM, VYŠŠÍ HODNOTY U ŽEN

26 Učebnice PROKALCITONIN Vydavatel:Triton ISBN:8072544101
Počet stran:140 Formát:110x155 mm, brožované, černobíle Vydání: první, 2003 Cena:69 Kč

27 Prokalcitonin (PCT) I protein složený z 116 AK, sekvence 32 AK je identická s prekursorem hormonu kalcitoninu jeho sérová hladina rychle stoupá v průběhu bakteriální infekce zůstává nízká hladina u virových infekcí a jiných zánětlivých procesů je syntetizován v neuroendokrinních buňkách: C bb ve štítné žláze, plíce, pankreas pacienti, kteří se podrobili tyreoidectomii produkovali v průběhu těžkých infekcí větší množství PCT monocyty stimulované endotoxinom, hepatocyty stimulované TNF alebo IL-6

28 Prokalcitonin (PCT) II
cut-off hodnota 0,5 ng/ml: senzitivita 43,5%, specificita 100% (Pediat Emerg Care 2005;21: ) cut-off hodnota 6ng/ml: senzitivita 77%, specificita 91% (Ann Intern Med 2004;141:9-15) positivní prediktivní hodnota 100% Candida infection (sepse) mívá normální PCT senzitivní marker pro predikci bacteriemie v porovnání s dalšími znaky zánětu zvýšení PCT v cirkulaci je velmi rychlé (v průběhu 2 hodin) novorozenci: neinfekční stavy, jakými jsou porodní asfyxie, intrakraniální krvácení, nebo hypoxie mohou být příčinou zvýšení PCT v cirkulaci

29 Sérové hladiny PCT normální s- PCT < 0,5 ng/ml
mírné zvýšení -   0,5 – 2,0 ng/ml vysoké  >  5 ng/ml těžká sepse   > 10 ng/ml

30 Kinetika v plazmě za 2-3 hod po stimulaci
vrcholové hladiny dosaženo za 6-12 hod. pokles dle poločasu rozpadu PCT - po jednorázovém stimulu hod. pokles hodnot na 50% výchozí hodnoty popsán v průměru do 2, 4 dne u pacientů po překonaném septickém šoku

31 Kinetika PCT

32 Kinetika PCT u pacientů s fatálním průběhem přetrvávání zvýšených hodnot až 27 dní pokles s-PCT o více než 30% v porovnání s hodnotou z předchozího dne koreluje se zlepšením klinického stavu pacienta, je-li pozorován v průběhu několika (3) dnů

33 PCT a ostatní znaky zánětu
S-PCT rychlejší dynamiku než s-CRP – při odpovědi na stimul – při poklesu při úspěšné terapii IL-6, TNF α bezprostřední reakce na stimul, nevýhodou výrazné kolísání bez korelace s klinickým obrazem, snížená odpověď na opakované stimuly

34 Indikace Monitorování terapie bakteriálních infekcí
nutné stanovovat s-PCT opakovaně stoupající hodnoty nebo stabilně vysoké hodnoty – generalizace nebo přetrvávání zánětlivého procesu pokles s-PCT svědčí pro úspěšné odstranění zánětlivého ložiska n. pro účinnou ATB terapii.

35 Normální hodnoty PCT u novorozenců
Věk v hodinách PCT [ng/ml] 0-6 2 30-36 15 6-12 8 36-42 12-18 42-48 18-30 21

36 Hladina PCT – odraz závažné infekce

37 CRP versus PCT

38 PCT a IL-6 vs intenzita infekčního procesu

39 PCT a CRP vs tíže infekčního onemocnění
Systemic Organ Failure Assessment (SOFA)

40 PCT versus účinnost ATB léčby

41 Využití PCT při iniciální (empirické) ATB léčbě

42 Klinické využití PCT při léčbě komunitní pneumonie

43 Závěry I PCT považujeme za parametr užitečně rozšiřující možnosti klinicko-biochemického monitorování v intenzivní péči. PCT se v řadě souvislostí jeví jako parametr s významnější rozlišovací schopností než ostatní reaktanty akutní fáze včetně CRP. PCT není parametr zvyšující se specificky pouze u systémové infekce. Jeho zvýšení v sepsi, zejména v jejím prvním stadiu, nemusí být přesvědčivé a překrývá se rozsahem zvýšení u jiných klinicky závažných diagnóz. Kazda A et al. Klin Biochem Metab 2005;13:4-9

44 Závěry II PCT reaguje citlivěji než CRP na tíži stavu, jak prokazují jeho hodnoty zvyšující se v závislosti na počtu selhávajících orgánů i s rozvojem sepse. Vyšetření PCT indikujeme ke zpřesnění diagnózy infekčních stavů a při neshodě nálezů klinického stavu a CRP. V těchto stavech přispívá k rozhodování o antibiotické léčbě. Kazda A et al. Klin Biochem Metab 2005;13:4-9

45 Galetto-Lacour, A et al., Pediatrics, 112, 5, 2003

46 Kalkulace přínosu pravděpodobnosti pro pozitivní hodnoty
CRP, PCT a leukocytů Galetto-Lacour, A et al., Pediatrics, 112, 5, 2003

47 „Doutnající leukémie“
Horečka jako příznak nádorového onemocnění „Doutnající leukémie“

48  Anamnéza, klinické příznaky
Chlapec - 12 let dosud zdravý, minimální nemocnost 3 dny teploty 38,5 °C, bolest ramene, nasazen Rulid, přijat ve spádovém zdravotnickém zařízení otok a bolestivost pravého kolene, s lokálním proteplením bez zarudnutí RTG pravé DK: při přijetí bpn, 12. den v proximální epifýze pravé tibie neostré projasnění scintigrafické vyšetření skeletu - zvýšená aktivita v oblasti proximální tibie vpravo Závěr: hematogenní osteomyelitis tibiae l.dx Léčba: Augmentin, Lincocin, propuštěn 12.den

49 Průběh onemocnění 6 týdnů po začátku prvních příznaků:
při respiračním infektu bolestivost pravé paže a ramenního kloubu s omezením hybnosti, bolestivost sternokostálních skloubení hodnoceno jako artralgie při infekci dýchacích cest léčba: Ibalgin pravidelně, stále ještě užívá Lincocin pro nelepšící se stav rehospitalizace teplota 39°C bolest pravého ramene, ostatní somatický nález v normě, bez lymfadenopatie či hepatosplenomegalie

50 Průběh onemocnění 9 týdnů po začátku prvních příznaků:
ukončeno podávání Unasynu recidiva teplot do 38°C artralgie levého kyčelního kloubu odeslán k přijetí na DK FNO jako susp. JIA Při přijetí: T 37,8°C, TK 110/ 60mm Hg, drobný chlapec, normální somatický nález, LU nezvětšeny, klouby klidné, hybnost zcela v normě s výjimkou levého kyčelního kloubu bolestivá flexe a abdukce, bez zarudnutí

51 Laboratorní vyšetření

52 Rentgenové vyšetření

53 Laboratorní vyšetření

54 Imunologické vyšetření

55 Teplotní křivka Diagnóza

56 9 týdnů po stanovení dg. osteomyelitidy

57

58  Anamnéza, klinické příznaky
Chlapec - 14 let aktivní sportovec - trénuje atletiku (hod diskem) asi 6 měsíců sledován v ortopedické ambulanci pro bolesti pravého zápěstí v době chřipkové epidemie přijat pro přetrvávající teploty a bolesti v zádech, později bolesti zápěstí a kyčelních kloubů Při přijetí: únava, výrazné stupňující se bolesti zad a kloubů, dlouhotrvající teploty, bez objektivního patologického nálezu

59 Hematologické vyšetření

60

61 Průběh hospitalizace Hb 152 Ery 5,1 Le 13,8 Tr 232 Dif posun doleva LDH 14,5 Hb 145 Ery 4,8 Le 15,2 Tr 111 Dif bez blast.bb LDH 48,2 Hb: g/l, ery: x1012/l, le: x109/l, tr: x109/l, LD: μkat/l

62 Teplotní křivka

63 16. den hospitalizace

64

65  Anamnéza, klinické příznaky
Chlapec - 16 let 8 týdnů před přijetím bolesti v zádech při zahájení posilování, později bolesti v kyčlích opakovaně vyšetřen ortopedem, léčen s dg. blok bederní páteře 14 dní před přijetím bledost, únava, bolesti hlavy, v KO lehká anémie, leukocytóza Při přijetí: bledost, únava, bez zvětšení uzlin, játra a slezina nezvětšeny

66 Osteopenie

67 Laboratorní vyšetření

68 Labor. vyšetření

69 Denzitometrie

70

71

72 Bolestmi pohybového aparátu trpí cca 20-40% pacientů s ALL
Ostrov BE, et al. J Pediatr 1993;122:595-8

73 Pacienti s diagnózou ALL a muskuloskeletálními bolestmi jako hlavním symptomem mají většinou jen nevýrazné změny v krevním obraze ve srovnání se skupinou pacientů s ALL bez těchto potíží. četnost maligního nádorového onemocnění u dětí s muskuloskeletálními příznaky: 10 dětí ze souboru 1254 pacientů (měně než 1%) nejčastější příznak - monoartritida velkého kloubu u všech pacientů byla zvýšena sedimentace nebo CRP, u všech elevace LDH. Trapani S. et al. - Seminars in Arthritis and Rheumatism Jun; 29(6):348-59 Jonsson OG, et al. J Pediatr 1990;117:233-7

74 Revesz, T. et al. - Cancer 1985;55:1637-40

75 Doporučení do praxe u všech nejasných algických syndromů páteře a periferního skeletu je vhodné provést vyšetření kostní dřeně před nasazením kortikoidů kortikoterapie pacientů s ALL před správným stanovením diagnózy významně zhoršuje jejich prognózu při pochybnostech je menší zátěží provést u dítěte aspiraci kostní dřeně, než ho zatížit chybnou léčbou

76 Význam RTG snímků skeletu pro diagnózu ALL
soubor 62 dětí s ALL patologické změny u 35 dětí, tj. 56% Batyho - Vogtovy proužky % Komprese (osteopenie) obratlových těl 4% změny struktury lebky % osteosklerotické změny perif. skeletu 8% osteolytická ložiska perif. skeletu % Nekula J., Michálková K., Vytřasová M., Pospíšilová D. Čes. Radiol., 57, 2003, No.1, p. 3-11 u všech dle protokolu zhotoven RTG lebky, hrudní a bederní páteře a dlouhých kostí

77 Zobrazovací vyšetření (Rtg, MRI)


Stáhnout ppt "Jak správně interpretovat fyzikální a laboratorní nález u dětí při podezření na bakteriální zánět? Vladimír MIHÁL."

Podobné prezentace


Reklamy Google