Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomika a podnikání ve službách 1. přednáška

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomika a podnikání ve službách 1. přednáška"— Transkript prezentace:

1 Ekonomika a podnikání ve službách 1. přednáška
Ing. Eliška Jirásková, Ph.D.

2 Osnova 1. přednášky seznámení s předmětem; náplň předmětu;
podmínky nutné k jeho splnění; založení podniku služeb – opakování (pro někoho); definice a klasifikace služeb; průmysl vs. služby; podnikání ve službách.

3 Inovace předmětu nové obsahy přednášek, nové testy!!;
nekompletní přednášky k dispozici; skripta budou; provázanost cvičení a zkoušky.

4 Sylabus předmětu Úvod do problematiky služeb, terciární vs. sekundární sektor = úvodní cvičení Management služeb = cvičení s podmínkami Řízení lidských zdrojů ve službách = samostatná práce Marketing služeb = marketingové nebo IT služby Finanční služby = cvičení na finanční služby Distribuční služby = cvičení na distribuční služby Netržní služby = prezentace sociální/zdravotní služby nebo školství Podnikatelské služby = ubytování/stravování nebo CK Síťové služby = prezentace telekomunikace Řízení vztahů se zákazníky, operační management Inovace ve službách, jakost služeb

5 Odvětví služeb pro SP - vyberou osm
1. marketingová agentura/IT služby 2. finanční služby 3. dopravní služby 4. sociální služby 5. zdravotní služby/školství 6. CK a CA 7. stravovací/ubytovací služby 8. telekomunikační služby 8.-9. vlastní téma

6 Podmínky ke splnění docházka – 2 absence (+1 pro středu) – 11 přednášek (11/13 cvičení); semestrální projekt (bakalářka na nečisto); prezentace semestrálního projektu; aktivita v hodinách (testy pozornosti , diskuze, aktuality).

7 Začátek podnikání ve službách
Opakování z důvodu absence nauky o podniku.

8 Začátek podniká – registrace FO
Ve vztahu k: akce Živnostenskému úřadu ohlášení živnosti, žádost o koncesi Finančnímu úřadu Přihláška k registraci: k dani z příjmů FO k DPH k dani z nemovitosti, silniční k registraci – stálá provozovna Česká správa soc. zabezpečení oznámení o zahájení sam.v.č. přihláška k důchod. a nem. poj. Úřadu práce hlášení volného prac. místa Zdravotní pojišťovně - oznámení pojištěnce o sam.v.č.

9 Ohlašovací živnosti řemeslné
 Odborná způsobilost pro řemeslné živnosti se prokazuje: a) výučním listem;   b) maturitou v příslušném oboru; c) vyšším odborným vzdělání v příslušném oboru; e) uznáním odborné kvalifikace, vydaným uznávacím; orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace; f) výučním listem v příbuzném oboru a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru; g) řádným ukončením rekvalifikace pro příslušnou pracovní činnost; h) vykonáním šestileté praxe v oboru.

10 Ohlašovací živnosti vázané
Odborná způsobilost pro vázané živnosti je stanovena přílohou č. 2 k živnostenskému zákonu nebo je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této příloze. Př.: Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady vysokoškolské vzdělání a 1 rok praxe v oboru, nebo vyšší odborné vzdělání v technickém nebo přírodovědném oboru vzdělání a 3 roky praxe v oboru, nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v technickém nebo přírodovědném oboru vzdělání a 3 roky praxe v oboru, nebo osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 4 roky praxe v oboru

11 Ohlašovací živnost volná
zákon nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti. K získání živnostenského oprávnění pro živnost volnou musí být splněny pouze všeobecné podmínky. Živnost volná je v podstatě jedna a uvedena pod názvem: Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

12 Koncesované živnosti živnost na základě zvláštního oprávnění, ke kterému se musí ve většině případů vyjádřit příslušný orgán státní správy.

13 Definice služeb velké množství Př.:
Služba je jakákoliv činnost nebo výhoda, kterou jedna strana může nabídnout druhé straně, je v zásadě nehmotná a jejím výsledkem není vlastnictví. Produkce služeb může, ale nemusí být, spojena s hmotným produktem.

14 Základní charakteristiky služeb
nehmotnost - neoddělitelnost - proměnlivost - nemožnost vlastnictví - vztah mezi poskytovatelem služby a jejím příjemcem - „krátká doba trvanlivosti“ - omezená přenesenost - nedostatek homogenity - pracnost - fluktuace poptávky - poskytnutí dovednosti, znalosti, vědomosti za účelem uspokojení potřeb; nemožnost testování; místní a časová vázanost; pomíjivost - .

15 Klasifikace služeb CZ-NACE, CZ-CPA Foota a Hatta:
Terciární služby (dříve vykonávané doma, př. stravování, ubytování, holičství, prádelny, atd.); Kvartérní služby (usnadňující a zefektivňující rozdělení práce, př. doprava, obchod, komunikace, finance); Kvinterní služby (měnící a zdokonalující jejich příjemce, zdravotnictví, vzdělávání, cestovní ruch, atd.).

16 Služby vs. průmysl Vývoj: 2. světová válka;
Centrálně plánovaná ekonomika; Otevření ekonomiky po roce 1989.

17 Vývoj průmyslu a služeb v současnosti
Zdroj: ČSÚ, data za 3. čtvrtletí 2013

18 Proč služby jsou kvantifikovány podle obratu maloobchodu a velkoobchodu?

19 Vysoký podíl služeb klesá závislost na poptávce v zahraničí;
vyspělá ekonomika; služby obohaceny o nabídku doplňkového zboží; stabilní ekonomika – není taková závislost na poptávce ze zahraničí; menší negativní důsledky pro environmentální prostředí; uplatnění velkému množství lidí.

20 Mezi typické znaky zaměstnanosti ve službách patří:
vyšší podíl žen; vyšší podíl práce mimo hlavní pracovní poměr (př. Deichman); nárůst a následný pokles zaměstnanosti ve finančních službách; růst zaměstnanosti ve školství a ve zdravotnictví.

21

22 Provázanost průmyslové výroby a služeb
Služby jsou s průmyslovou výrobou spojené ve všech výrobních fázích:

23 Trendy ve službách stále se zvyšující podíl služeb;
vzrůstající podíl internetového obchodu; stírající se rozdíly mezi tržní a netržní sférou.

24 Jaký byl vliv krize na služby?

25 Proč jsou některá odvětví zasažena více a některá méně?

26 Bariéry podnikání ve službách
dříve – v současnosti -

27 Úspěšné/neúspěšné podnikání ve službách
Faktory úspěchu ? Faktory neúspěchu ?

28 Děkuji za pozornost… Dotazy??


Stáhnout ppt "Ekonomika a podnikání ve službách 1. přednáška"

Podobné prezentace


Reklamy Google