Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KPMG v České republice. 1 © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KPMG v České republice. 1 © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent."— Transkript prezentace:

1 KPMG v České republice

2 1 © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. KPMG je celosvětová síť poradenských společností poskytujících služby v oblasti auditu, daní a poradenství. V jejích členských společnostech pracuje více než 145 000 pracovníků ve 152 zemích. Nezávislé členské společnosti sítě KPMG jsou přidružené ke KPMG International Cooperative („KPMG International“), švýcarské organizační jednotce. Každá členská společnost celosvětové sítě KPMG je právně samostatná a oddělená jednotka a tak se označuje. Seznámení se s KPMG

3 2 © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. K jako Klynveld. Piet Klynveld byl zakladatelem holandské účetní společnosti Klynveld Kraayenhof & Co., nyní KPMG Nizozemí. V roce 1979 se Klynveld spojil s německou Treuhand-Gesellschaft a mezinárodní firmou McLintock Main Lafrentz a vznikla tak společnost Klynveld Main Goerdeler (KMG). P jako Peat. William Barclay Peat založil v Londýně roku 1870 účetní společnost William Barclay Peat & Co. M jako Marwick. James Marwick založil v New York City v roce 1897 spolu s Rogerem Mitchellem účetní společnost Marwick, Mitchell & Co. V roce 1911 se William Barclay Peat & Co. a Marwick Mitchell & Co. spojily v Peat Marwick Mitchell & Co, později přejmenované na Peat Marwick International (PMI), což byla jedna z největších mezinárodních účetních a poradenských společností. G jako Goerdeler. Dr. Reinhard Goerdeler byl po mnoho let předsedou Deutsche Treuhand - Gesellschaft a později předsedou KMG. Byl jedním z těch, kteří významnou měrou přispěli k fúzi KPMG. V roce 1987 proběhla fúze účetních společností PMI a KMG a byla vytvořena firma KPMG. Jednalo se o první megafúzi účetních a poradenských firem ve světě. Všechny členské firmy po celém světě dnes nesou výhradní jméno KPMG nebo toto jméno přiřazují ke svým národním názvům. Seznámení se s KPMG

4 3 © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. Počet zemí152 Celkem zaměstnanců145,000 KPMG celosvětově

5 4 © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. Země 18 Kanceláře 36 Partneři 174 Zaměstnanci4,400 KPMG ve střední a východní Evropě

6 5 © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. ■ Společnost založena v roce 1990 v Praze ■ Působí v pěti městech – Praha – Brno – České Budějovice – Liberec – Ostrava ■ 29 partnerů ■ 760 zaměstnanců ■ 620 odborných zaměstnanců ■ 22 kvalifikovaných zahraničních odborníků Praha Liberec Ostrava Brno České Budějovice KPMG v České republice

7 6 © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. Odborná oddělení (služby poskytované klientům)  Audit  Poradenské služby  Daňové poradenství  Právní služby  Vedení účetnictví a mzdové agendy Accounting Services & Payroll (AS&P) Finanční účetnictví Manažerský reporting Zpracování mezd Administrativní podpora

8 7 © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. Naši klienti PŮSOBÍME V TĚCHTO ODVĚTVÍCH Automobilový průmysl Bankovnictví Cestovní ruch a volnočasové aktivity Energetika Maloobchod Pojišťovnictví Potravinářství a nápojářství Spotřební zboží Stavebnictví a nemovitosti Telekomunikace Veřejný sektor Výrobní a průmyslové podniky Zdravotnictví NAŠI KLIENTI Mezinárodní společnosti – zahraniční investoři České společnosti Finanční instituce Průmyslové a obchodní podniky

9 Přínos auditu pro uživatele účetní závěrky Štěpán Kmoch 6. prosince 2012

10 Co je audit?

11 10 © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. Co je audit? Co je audit Cílem auditu je posílit důvěru předpokládaných uživatelů v účetní závěrku. Tomuto účelu slouží výrok auditora, v němž se auditor vyjadřuje k tomu, zda je účetní závěrka ve všech významných (materiálních) ohledech sestavena v souladu s příslušným rámcem účetního výkaznictví. U většiny rámců pro všeobecné účely výrok říká, zda účetní závěrka ve všech významných (materiálních) ohledech věrně zobrazuje skutečnost, resp. podává její věrný a poctivý obraz v souladu s příslušným rámcem. Audit provedený v souladu se standardy ISA a příslušnými etickými požadavky auditorovi umožňuje takový výrok formulovat. (ISA 200.3) Proč provádíme audit účetní závěrky Zákonné důvody Dobrovolný audit Jaké jsou součásti účetní závěrky Kdo jsou uživatelé účetní závěrky

12 Fáze auditu účetní závěrky

13 12 © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. Fáze auditu účetní závěrky Identifikace klienta Plánovaní, příprava auditu Předběžný (interim) audit Poznání klienta a rizik souvisejících s předmětem podnikání Identifikace, popis a testování interních kontrol Vyhodnocení auditního rizika (AR = IR x CR x DR) Účast na inventurách Finální audit Audit konečných zůstatků Kontrola účetní závěrky

14 Formát zprávy auditora

15 14 © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. Formát zprávy auditora Zpráva bez modifikace Modifikovaný výrok Výrok s výhradou Záporný výrok Odmítnutí výroku Modifikovaná zpráva Odstavec s upozorněním na skutečnost Odstavec obsahující jinou skutečnost

16 Rozdíl mezi auditovanou a neauditovanou účetní závěrkou z pohledu uživatele

17 16 © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. Rozdíl mezi auditovanou a neauditovanou účetní závěrkou z pohledu uživatele Audit účetní závěrky představuje Zvýšení bonity účetní závěrky a důvěry v informace v ní uvedené Jistotu provedení nestranné kontroly informací v účetní závěrce Ujištění o provedení kontroly formálních náležitostí Audit účetní závěrky není Kontrola 100% správnosti informací v účetní závěrce Potvrzení, že účetní závěrka není zkreslena z důvodu úmyslného podvodu

18

19 Test

20 19 © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. Test 1 Pokud auditor dojde k závěru, že účetní závěrka byla ve všech významných (materiálních) ohledech sestavena v souladu s příslušným rámcem účetního výkaznictví, pak vydá: Výrok bez výhradVýrok s výhradou

21 20 © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. Test 2 Zpráva nezávislého auditora je adresována: Akcionářům / Společníkům Managementu společnosti

22 21 © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. Test 3 Správně provedený audit účetní závěrky odhalí všechny chyby, které byly v závěrce provedeny. AnoNe

23 22 © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. Test 4 Pokud zbude čas, je vhodné, aby se auditor při předběžném auditu (interimu) věnovat i testování zůstatků rozvažných účtů. AnoNe

24 23 © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. Test 5 Uživatelem účetní závěrky není: Zaměstnanec Dodavatel společnosti Finanční úřad Banka Podnikový lékař

25 Děkuji za pozornost Štěpán Kmoch Manager, Audit KPMG Česká republika, s.r.o. Pobřežní 1a 186 00 Praha 8 Tel. +420 222 123 455 Fax. +420 222 123 100 skmoch@kpmg.cz

26 © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. The KPMG name, logo and ‘cutting through complexity’ are registered trademarks or trademarks of KPMG International Cooperative (KPMG International).


Stáhnout ppt "KPMG v České republice. 1 © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent."

Podobné prezentace


Reklamy Google