Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CCD kamery.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CCD kamery."— Transkript prezentace:

1 CCD kamery

2 Historie CCD (charged coupled device) – původně vyvíjeny jako experimentální počítačové paměti (konec 60-tých a 70-tá léta) CMOS – podobná technologie jako ostatní mikroelektronika. Náročné, zvládnuté cca od 90. let. iCCD EMCCD

3 Princip konverze světla na elektrické náboje
zachycení náboje v potenciálových studních (picture element = pixel) konverze náboje na napětí zesílení řízená digitalizace a vyčítání velikosti napětí rekonstrukce obrazu

4 Výhody schopnost dlouhé akumulace signálu citlivost 20-95% (film 3-5%)
vysoká linearita (fotometrie) velká rozměrová stálost (odečítání polohy s přesností 1/10 pixelu – astrometrie) rychlý přístup k výsledkům výstup v podobě datových souborů (stretching, skládání expozic) binning

5 CCD charge coupled device

6 CMOS complementary metal-oxide semiconductor

7 EMCCD electron multiplying CCD

8 iCCD image intensified CCD

9 Proces detekce λ ≤ λc = hc/Eg Si: Eg = 1,12 eV λc = 1,11 μm
Citlivost R a kvantová účinnost η : R = eλη/hc [A/W]

10 Proces detekce odraz absorpce v oblasti elektrod α(400nm) = 5 μm-1 α(650nm) = 0,3 μm-1 rekombinační čas – krátký mimo ochuzenou vrstvu (několik málo μm)

11 Tenčené čipy osvětlované zezadu (thinned back-illuminated )
Čip se vyleptá na malou tloušťku (10-15 μm) – je dobře transparentní

12 Architektury – lineární CCD
skenery spektrometry satelity

13 Architektury – full frame
nejjednodušší vysoká kvantová účinnost rozmazávání během čtení (smearing) potřebuje mechanickou závěrku vhodné pro pulsní děje

14 Architektury – frame transfer
dvě oblasti čipu obraz se rychle (ms) přesune do zastíněné oblasti velký „duty factor“ rychlejší rozmazávání je slabší dražší (větší čip)

15 Architektury – interline transfer
stíněné kanály pro přesun náboje téměř eliminuje rozmazání napětím lze vytvořit rychlou elektronickou závěrku stínění části čipu snižuje kvantovou účinnost pro paralelní osvit mikročočky

16 Schémata vyčítání CCD progresivní čtení
prokládané čtení (pro účely televizních CCD)

17 Techniky přenosu náboje čtyřfázová (4Φ)
řada polysilikonových elektrod podél sloupce vyšší napětí tvoří potenciálovou jámu, nižší potenciálovou bariéru změnou napětí dochází k přesunu náboje

18 Techniky přenosu náboje třífázová (3Φ)
ubude jedna elektroda, což umožní větší hustotu pixelů vyžaduje složitější časování

19 Techniky přenosu náboje pseudo-dvoufázová (P2Φ)
podobná jako čtyřfázová, ale každá fáze ovládá dvě elektrody (z nichž každá vytváří jiný potenciál) složitější konstrukce, zjednodušené řízení

20 Techniky přenosu náboje pravá dvoufázová (T2Φ)
na rozdíl od P2Φ zde schodový potenciál vytvoří je jedna elektroda časování stejné jako u P2Φ velmi vysoká hustota pixelů

21 Techniky přenosu náboje virtuální fáze (VΦ)
jen jedna elektroda na pixel jednoduché časování vysoká propustnost pro světlo mezi elektrodami umožňuje vysokou hustotu pixelů vysoká cena problémy s časovou stálostí

22 Konverze náboje na napětí
plovoucí difuzní senzor nejprvuje se resetuje do výchozího stavu zesilovač zaznamená „nulovou“ hladinu pak se přesune náboj zesilovač zaznamená napěťový rozdíl

23 Blooming při přeexponování elektrony „přetékají“ do sousedních pixelů (nejsnáze ve směru sloupce) kapacita pixelu (full well capacity) je dána jeho velikostí a technologií ( e-)

24 Anti-blooming (overflow drain)
vertikální odvod přetečení – potenciálová bariréra v hloubce substrátu, na který se přiloží předpětí laterální odvod přetečení – odvod do kanálu vedle každého sloupce – zmenšuje aktivní plochu čipu OD může sloužit zároveň jako elektronická závěrka zhoršuje lineritu (kapacitu pixelu)

25 Šum CCD kamery odečítací šum – vzniká v procesu zesilování a konverze náboje na napětí, roste s rychlostí vyčítání (slow scan CCD) termální šum – klesá s teplotou, CCD se chladí až na -100°C δdark = √Ndark, Ndark~10 20°C šum světelného signálu δsignal = √(ημ) δtotal = √(δreadout2 + δdark2 + δsignal2)

26 Šum vs. expoziční doba

27 Poměr signál/šum Ideální kamera má S/N = √(ημ)
Pro krátké expozice při termoelektickém chlazení je Ndark«1 CCD kamera dosahuje ideálního poměru signál šum pro intenzity [foton/pixel]

28 Prostorové rozlišení

29 Hardwarové sdružování (binning)
čím menší pixely, tím větší rozlišení, ale také menší dynamický rozsah binning dává rychlejší odečet a vyšší kapacitu pixelu (dynamický rozsah) za cenu nižšího rozlišení zlepšuje poměr signál/šum

30 Vady CCD kamer Tmavé pixely Pixely nebo malé skupiny pixelů s horší odezvou (<75% průměrné odezvy) – většinou vznikají znečištěním povrchu čipu nebo vadami ve struktuře Horké pixely ...mají daleko větší temný proud (>50x spec. hodnoty), většinou silně závislý na teplotě – většinou nečistotami v senzoru Pasti ...zachycují posunované elektrony, obtížně se diagnostikují (pozorovatelné od 200 e-) – způsobeny příměsemi v křemíku

31 Kalibrace snímku odečtení temného snímku odečtení flat field raw

32 Stretching

33 Sekvenční barevné snímání
> trojnásobná expozice složitost, snížená citlivost RGB nebo LRGB

34 Bayerova maska zachovává rozlišení v jasové složce
barevná informace se dopočítává ze sousedních pixelů interpolací RGB filtry sníží citlivost na cca 1/3 CMY by měl cca 2/3 propustnost, ale M filtr je velmi obtížné vyrobit Filtry nelze odstranit, barevná kamera neumožňuje snímání úzkospektrálními filtry (Hα, Hβ, OIII atd.) Nelze provádět binning

35 Foveon X3 vyšší rozlišení barevného obrazu
odstranění artefaktů plynoucích z interpolace nevhodná pro vysoce konstrastní scény (astrofoto)

36 CCD vs. CMOS

37 CCD vs. CMOS

38 Scientific CCD (Andor)
max. vlnové délce (back-illuminated) TE chlazení na -100°C malý odečítací šum 16-bit A/D převodník, velký dynamický rozsah

39 Scientific CCD (Andor)

40 Speciální kamery EM-CCD iCCD

41 EM-CCD Andor iXon (2001) kamera s jednofotonovou citlivostí
multiplikace elektronů na čipu kamery překonání odečítacího šumu většinou ve frame-transfer architektuře

42 Princip elektronové multiplikace
při přesunu náboje existuje malá pravděpodobnost uvolnění dalšího náboje nárazovou ionizací (šum) vytvoří se série hlubších potenciálových jam (multiplikační registr) – zesílení až 1000x

43 Zisk a dynamický rozsah

44 Čítání fotonů s EM-CCD nelze rozlišit počty fotonů
zesilovací registr zvyšuje šum při aplikaci vysokého zesílení (>30x) a odečítání nad hladinou šumu lze pro slabý signál čítat jednotlivé fotony

45 Šum EM-CCD Vedle všech šumů jako u CCD ještě další zdroj šumu: šum indukovaný přesunem náboje (CIC – clock induced charge) vyskytuje se i v běžné CCD, ale tam je zanedbatelný (menší než odečítací šum), typicky řádu 5x10-2 e-/pix v EM-CCD se ale násobí zesílením ~103

46 Pozičně-citlivé fotonásobiče
multianodové fotonásobiče lineární nebo maticové uspořádání (až 64x64 pixelů) velikost pixelu ~ mm poměrně velký přeslech mezi kanály

47 Mikrokanálková destička (MCP)
kapiláry ve skleněné destičce o průměru 6-20 μm vnitřní stěna je pokryta materiálem s vysokou emisivitou pro sekundární elektrony vysoký zisk (~104) při malých rozměrech (tloušťka ~1 mm), prostorové rozlišení lze řetězit na vícestupňové MCP

48 Intezifikátor obrazu fotokatoda + MCP + fosforová obrazovka
výstup z fosforové obrazovky se zobrazuje buď optickou čočkovou soustavou nebo svazkem optických vláken

49 iCCD kamera

50 Intenzifikátory – Gen II
bialkalické nebo multialkalické fotokatody na křemenném skle dobré v krátkovlnné oblasti

51 Intenzifikátory – Gen III
GaAs fotokatoda na běžném skle dobrá ve VIS a NIR Al ochranná vrstva na fotokatodě (vyžaduje vysoké napětí) – filmed MCP filmless MCP

52 Výhody a nevýhody iCCD Rychlá elektronická závěrka (2 ns GenIII filmless, 5 ns GenIII filmed, 50 ns GenII), speciální konstrukce i <1 ns Opakovací frekvence kHz Dynamický rozsah je dán ziskem (~104) a kapacitou pixelu CCD Snímková frekvence je dána vlastnostmi CCD Nižší prostorové rozlišení než u CCD Nižší kvantová účinnost Zpravidla nižší rychlost vyčítání dat

53 Prostorové rozlišení

54 Šum CCD, EMCCD, iCCD Celkový šum Detekovaný signál Poměr signál/šum

55 Šum CCD, EMCCD, iCCD

56 Šum CCD, EMCCD, iCCD Pro silné signály (> foton/pixel) jsou nejlepší CCD Pro slabé signály vynikají EMCCD, pokud nevadí jejich vyšší šum Pro velmi slabé signály, zejména, když záleží na jednotlivých událostech, je nejlepší iCCD

57 Kvantová účinnost iCCD a EMCCD


Stáhnout ppt "CCD kamery."

Podobné prezentace


Reklamy Google