Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Práce s oběťmi trestné činnosti – Pomocná ruka působení terénních pracovníků v sociálně vyloučených lokalitách města Ostravy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Práce s oběťmi trestné činnosti – Pomocná ruka působení terénních pracovníků v sociálně vyloučených lokalitách města Ostravy."— Transkript prezentace:

1 Práce s oběťmi trestné činnosti – Pomocná ruka působení terénních pracovníků v sociálně vyloučených lokalitách města Ostravy

2 o.s. Vzájemné soužití  Zřizovatelem terénních programů Práce s oběťmi trestné činnosti – Pomocná ruka je občanské sdružení Vzájemné soužití, které v Ostravě působí od záplav v roce 1997  Hlavní vizí sdružení je zajištění rovnoprávného postavení Romů ve společnosti  Snaží se vytvářet přátelské platformy mezi romskou a neromskou komunitou, přispět k eliminaci nepřátelských postojů a zažitých negativních předsudků mezi nimi.  Metodou komunitní práce se pokouší zlepšit sociální a životní podmínky chudých a potřebných rodin.  Vytváří tvůrčí a volnočasové aktivity pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí s cílem rozvoje jejich osobnosti.

3 Tým Pomocná ruka Je tvořen čtyřmi pracovníky - 3 terénními pracovníky a koordinátorkou

4 Jednotliví členové týmu:  David Holub  Martin Pecha  Vanda Holubová  zatím neurčen Terénní pracovníci: Koordinátorka (vedoucí týmu): Mgr. Ivana Kunstová Koordinátor za MŘ PČR Ostrava: por. Bc. Jaroslav Suchý

5 Terénní práce  Depistážní činnost (pochůzky) se strážníky jednotlivých OO PČR na území města Ostravy  Monitoring ohrožených oblastí  Samostatná depistáž  Schůzky s klienty  Poskytování základního poradenství  Doprovod klientů na úřady, soud, instituce  Účast na policejních buňkách  Účast na táborech a akcích pro děti a mládež z cílové skupiny  Zprostředkování dozoru na různých akcích  Nábor žáků ke studiu na Střední policejní škole MV v Holešově  Programy k prevenci trestné činnosti

6 Policejní buňky  Jsou to pravidelná měsíční setkávání zástupců státní správy, OSPOD, policie (státní i městské), terénních pracovníků, škol, NNO a jiných organizací působících v dané lokalitě  V případě potřeby je přizván expert na danou problematiku  Při těchto koordinačních schůzkách dochází k výměně informací o problémech dané lokality, ve které se buňka koná, díky propojenosti různých složek je často řešení závažných problémů podstatně urychlené  Z každé buňky se pořizuje zápis, který je k dispozici všem členům buňky

7 Městské obvody Ostravy  Rozloha: 214 km 2  Počet městských obvodů: 23  Počet obyvatel: 316 700  Hustota osídlení: 1500 obyvatel/km 2  Průměrná roční teplota: + 8 °C  Oranžově jsou zvýrazněny lokality našeho působení

8 Lokality města Ostravy, ve kterých Pomocná ruka působí  Moravská Ostrava a Přívoz (pochůzky, buňky)  Vítkovice (pochůzky, buňky)  Ostrava – Jih (Zábřeh, Hrabůvka – pochůzky; v plánu i buňky)  Poruba (pochůzky)  Radvanice (pochůzky)  Slezská Ostrava (pochůzky, buňky) Kunčičky (samostatné pochůzky od září 2008) Kunčičky (samostatné pochůzky od září 2008)  Mariánské Hory a Hulváky (pochůzky, buňky)

9 Slezská Ostrava  O.s. Vzájemné soužití provozuje v sociálně znevýhodněných lokalitách Slezské Ostravy (Hrušov, Zárubek a v osadě zvané Liščina) tři komunitní centra, jejichž prostory současně slouží jako místa pro policejní buňky (3.čtvrtek v měsíci)  Činnost komunitních center naplňuje jeden z hlavních cílů celé organizace – vytváření tvůrčích a volnočasových aktivit pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí se záměrem rozvíjet jejich osobnost. Komunitní centra se zaměřují na: 1.trávení volného času dětí a mládeže 1.trávení volného času dětí a mládeže 2.vzdělávání 3.všeobecně poznávací aktivity pro děti, mládež a dospělé 4.napomáhání při rozvoji místních komunit a aktivizaci jejich zdrojů 5.provádění sociální práce formou streetwork

10 KC Liščina Sodná 25, Slezská Ostrava  Komunitní centrum je situováno v lokalitě Liščina v části zvané "Osada". Nachází se v provizorní stavební Unimobuňce, kterou našemu sdružení propůjčil Magistrát města Ostravy. Díky finanční podpoře a pomoci mnoha subjektů se podařilo prostory centra rozšířit a jeho provoz technicky zajistit. Charakteristika lokality:  Lokalita Liščina je charakteristická byty horší kvality s nižším nájemným, což vedlo k tom, že se zde postupem času nastěhovaly sociálně potřebné skupiny obyvatel, především příslušníci romského etnika.  Lokalita Liščina je charakteristická byty horší kvality s nižším nájemným, což vedlo k tom, že se zde postupem času nastěhovaly sociálně potřebné skupiny obyvatel, především příslušníci romského etnika.  V současné době zde bydlí cca 1000 obyvatel.

11 KC Hrušov Divišova 18, Ostrava-Hrušov  Komunitní centrum v Hrušově funguje již pátým rokem. Nachází se v prvním patře budovy bývalé základní školy, kterou nyní vlastní soukromá firma. Objekt byl v roce 1997 zaplaven až do výše tří metrů a je s výjimkou prostor dnešního komunitního centra nevyužívaný a opuštěný. Charakteristika lokality:  Lokalita Hrušov byla fatálně postižena záplavami v roce 1997. I přesto v této lokalitě zůstává i nadále cca 150 obyvatel.  Chybí zde běžná občanská vybavenost, zůstávají zde sociálně nejchudší.  Lze zde pocítit výrazné rysy marginalizace obyvatelstva a vysoké riziko vzniku sociálně patologických jevů.

12 KC Zárubek Zárubecká 16, Ostrava-Kunčičky  Komunitní centrum na Zárubku vzniklo z podnětu Městského obvodu Slezská Ostrava ke konci roku 1999. Nachází se v jedné bytové jednotce. Charakteristika lokality:  Domy lokality Zárubek jsou pozůstatkem hornické kolonie. V blízkosti se nachází velká halda a důl Zárubek s komplexem budov a železničních tratí, dnes již zcela mimo provoz. Území je poddolováno, výskyt nebezpečného důlního plynu metanu ohrožuje obyvatele.  Byty jsou nižší kategorie, je zde převaha romského etnika.  Lokalita Zárubek je okrajovou částí a žije zde cca 280 obyvatel.

13 Ostrava – Přívoz  Je to součást městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, přičemž sociálně vyloučené lokality se vyskytují jen v části Přívoz  V této oblasti působí občanské sdružení SPOLEČNĚ – JEKHETANE, v jehož prostorách se konají policejní buňky (poslední pondělí v měsíci) Jekhetane, o.s. Palackého 49, Ostrava – Přívoz Provozuje tyto aktivity:  Denní centrum pro předškoláky  Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež  Terénní programy  Občanská poradna

14 Ostrava - Hulváky  Jedná se hlavně o ulice Železná, Bílá, H. Kvapilové, Cottonové, kde žijí rodiny ohrožené sociálním vyloučením.  Jedná se hlavně o ulice Železná, Bílá, H. Kvapilové, Cottonové, kde žijí rodiny ohrožené sociálním vyloučením.  V této lokalitě působí Organizace Bílý nosorožec, o. p. s., která zde realizuje sociální služby  Organizace Bílý nosorožec, o. p. s. je zaměřena na pomoc lidem v obtížné sociální situaci a lidem ohroženým chudobou a sociálním vyloučením. Komunitní centrum Železná Železná 606/12, O.- Hulváky Sociálně - aktivizační centrum L. Ševčíka 420/26, O.- Hulváky

15 Ostrava - Vítkovice   Je to lokalita neatraktivní městské periferie s byty horší kvality, hustě obydlená převážně obyvateli romského etnika   V rámci města Ostravy patří mezi oblasti nejvíce zatížené kriminalitou a s nejvyšší mírou nezaměstnanosti. V této lokalitě působí občanské sdružení Centrom, zaměřené na sociální péči o společensky nepřizpůsobené skupiny obyvatelstva, zejména z romských komunit O.s. Centrom poskytuje služby:  Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  Nízkoprahové centrum pro děti a mládež  Odborné sociální poradenství

16 Policejní buňky – přehled Den v měsíci LokalitaInstituce 1. čtvrtek Vítkovice o.s. Centrom 3. středa Mar.Hory a Hulváky o.p.s. Bílý nosorožec ul. L.Ševčíka 3. čtvrtek Slezská OV KC Hrušov, KC Liščina, KC Zárubek, OO PČR poslední pondělí Přívoz o.s. Jekhetane zatím neurčeno Zábřeh ÚMOb. Ostrava-Jih (Rodinné centrum )

17 Policejní buňky – rozdělení mezi pracovníky Martin Martin Pecha Pecha  Mariánské Hory 3. středa v měsíci o.p.s. Bílý nosorožec  Slezská Ostrava – 3. čtvrtek v měsíci; KC o.s. Vzájemné soužití  Přívoz – poslední pondělí v měsíci o.s. Jekhetane Vanda David Holubová Holub  Vítkovice 1. čtvrtek v měsíci o.s. Centrom  Zábřeh – zatím neurčeno ÚMOb Ostrava – Jih (Rodinné centrum)

18 Pochůzky s policií Martin Martin Pecha Pecha  Mariánské Hory  Slezská Ostrava  Přívoz  Kunčičky Vanda David Holubová Holub  Zábřeh  Hrabůvka  Vítkovice  Poruba  Radvanice

19 Použité materiály:  Vnitřní materiály o.s. Vzájemné soužití Internetové zdroje:  www.vzajemnesouziti.cz  www.bilynosorozec.info  www.centrom.cz  www.jekhetane.cz


Stáhnout ppt "Práce s oběťmi trestné činnosti – Pomocná ruka působení terénních pracovníků v sociálně vyloučených lokalitách města Ostravy."

Podobné prezentace


Reklamy Google