Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod."— Transkript prezentace:

1

2 Název školy Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU - OP VK Číslo a název klíčové aktivityIII/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT AutorMgr. Michal Hynek Číslo materiáluVY_32_INOVACE_DEJ_1S_HY_20_13 NázevRudolf II. Druh učebního materiáluPrezentace PředmětDějepis Ročník1 Tematický celekOsobnosti české historie a jejich doba Anotace Prezentace doplněná výkladem vyučujícího. Text může sloužit jako podklad žákům při tvorbě zápisu látky. K dispozici obrazový materiál a odkazy na video (vyžaduje připojení k internetu). Metodický pokyn Pomůcky: PC, dataprojektor, připojení k internetu. Prezentace slouží jako podklad pro výklad učitele, který je průběžně doplňován o diskuzi s žáky. Klíčová slovaRudolf II., český král, římský král a císař, Habsburkové, majestát Očekávaný výstup Žáci získají informace o životě a vládě Rudolfa II., které jsou doplněny obrazovým materiálem. Po shlédnutí videí si dále mohou rozšířit povědomí o době vlády Habsburků v době předbělohorské. Datum vytvoření12. 12. 2013

3 Rudolf II. Osobnosti české historie a jejich doba

4 Obr. 1: Rudolf II. Habsburský na dobovém portrétu Hanse von Aachen

5 Rudolf II. Život a vláda panovníka (1576 – 1611)  narozen 23. dubna 1420  rodiče: císař Maxmilián II. a Marie Španělská  císař římský, král a kurfiřt český, apoštolský král uherský a král chorvatský, slovinský, lombardský a německý, arcivévoda rakouský a vévoda slezský a sedmihradský, markrabí moravský a lužický  mluvil německy, latinsky, italsky, francouzsky, česky a španělsky

6 Rudolf II. Život a vláda panovníka (1576 – 1611)  do 1563 vychováván na císařském dvoře ve Vídni  1563 poslán na výchovu do Španělska, kde se měl stát dostatečně dobrým katolíkem  1565 – 1595 odolával snahám oženit ho s vlastní sestřenicí Isabelou Španělskou  1571 Rudolfův návrat do Vídně  1572 korunován na uherského krále  1575 Rudolf přijíždí do Čech a přijat za příštího českého krále

7 Obr. 2: Patnáctiletý Rudolf při pobytu ve Španělsku

8 Rudolf II. Život a vláda panovníka (1576 – 1611)  1575 korunován českým králem, zvolen římskoněmeckým králem a korunován na císaře  1576 ujal se vlády v zemích monarchie  1578 – 1581 pobýval v Čechách  1581 onemocněl záchvaty melancholie, které se později prohlubovaly (zřejmě důsledek habsburských příbuzenských sňatků, které vedly k degeneracím způsobujícím záchvaty šílenosti

9 Rudolf II. Život a vláda panovníka (1576 – 1611)  1583 Rudolf přijíždí do Prahy, která se od této doby stala císařskou rezidencí  1583 – 1612 buduje v Praze rozsáhlé umělecké sbírky, nechává přebudovat Hrad  1585 Rudolfu II. udělen řád Zlatého rouna  celý život nechuť se ženit, ale měl milenku Kateřinu Stradovou  1585 narozen syn Julius César (levoboček) – roku 1608 Julius zavraždil svou milenku a následně internován a 1609 umírá

10 Obr. 3: Mezi sbírky Rudolfa II. patřil také Codex Gigas (Ďáblova kronika)

11 Obr. 4: Rudolf II., na jehož prsou spočívá symbol Řádu zlatého rouna

12 Rudolf II. Život a vláda panovníka (1576 – 1611)  do 1612 narození několika nemanželských dětí  1599 znovu začaly války s Turky  1602 rozšířil monarchii o vévodství sedmihradské  1604 povolil v Uhrách pouze katolictví, což vyvolalo odpor a ztrátu Sedmihradska a Slovenska  1608 Rudolf předal bratru Matyášovi vládu nad Uherskem, Rakouskem a Moravou

13 Rudolf II. Život a vláda panovníka (1576 – 1611)  1609 donucen českými stavy vydat tzv. Rudolfův majestát (uzákonění náboženských svobod)  1611 snaha zabránit Matyášovi ovládnout i Čechy, Slezsko a Lužici pozváním pasovských vojsk do země („pasovští v Čechách“), ale vyhnáni za pomoci Matyáše  1611 Rudolf II. donucen podepsat abdikační listinu (ponechány pouze čestné tituly, Pražský hrad a několik panství v Čechách)

14 Obr. 5: Tolar Rudolfa II. z roku 1602 ražený v mincovně v Č. Budějovicích

15 Rudolf II. Život a vláda panovníka (1576 – 1611)  1612 opuštěný Rudolf II. umírá na Pražském hradě, aniž by se bratrovi pomstil  Posledním českým králem a římským císařem sídlícím v Praze  Pohřben do královské hrobky v katedrále svatého Víta

16 Video 2: Císař Rudolf II., Historický magazín Císař Rudolf II., Historický magazín Video 1: Rudolf II., Dějiny udatného českého národa Rudolf II., Dějiny udatného českého národa Ke shlédnutí videa je třeba internetového připojení.

17 Děkuji za pozornost Konec

18 Použité zdroje Literatura ČORNEJ, P. Panovníci českých zemí. Praha: Fragment, 1992. 64 s. ISBN 80- 901070-5-2. AJŠMAN, J. Čeští králové – život a vláda – (1198-1918). Plzeň: Moudrá sova, 1994. 96 s. ISBN 80-900347-3-X. Wikipedie, otevřená encyklopedie [online], [cit 12.12.2013]. Wikimedia Foundation. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Rudolf_II.http://cs.wikipedia.org/wiki/Rudolf_II. Video Video 1: YouTube.cz [online]. [cit. 12.12.2013]. Dostupný na WWW: https://www.youtube.com/watch?v=NQoBJqsShu4 https://www.youtube.com/watch?v=NQoBJqsShu4 Video 2: Ceskatelevize.cz [online]. [cit. 12.12.2013]. Dostupný na WWW: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10095687448-historicky- magazin/207452801280048 http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10095687448-historicky- magazin/207452801280048

19 Použité zdroje Obrázky Obr. 1: VON AACHEN, Hans. Wikipedia.cz [online]. [cit. 12.12.2013]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hans_von_Aachen_003.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hans_von_Aachen_003.jpg Obr. 2: SÁNCHEZ COELLO, Alonso. Wikipedia.cz [online]. [cit. 12.12.2013]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Archdukerudolf.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Archdukerudolf.jpg Obr. 3: Kungl. biblioteket. Wikipedia.cz [online]. [cit. 12.12.2013]. Dostupné na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Devil_codex_Gigas.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Devil_codex_Gigas.jpg Obr. 4: SADELER, Egidius. Wikipedia.cz [online]. [cit. 12.12.2013]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rudolf2c.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rudolf2c.jpg Obr. 5: Milan Wölfl. Wikipedia.cz [online]. [cit. 12.12.2013]. Dostupné pod licencí Creative Commmons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:TOLAR1600_AV.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:TOLAR1600_AV.jpg


Stáhnout ppt "Název školy Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod."

Podobné prezentace


Reklamy Google