Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropská unie Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Zimová. Vytvořeno dne 29. 3. 2012. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.1409.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropská unie Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Zimová. Vytvořeno dne 29. 3. 2012. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.1409."— Transkript prezentace:

1 Evropská unie Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Zimová. Vytvořeno dne 29. 3. 2012. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.1409 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 č. 9 název Evropská unie anotace Žáci shromažďují poznatky o EU. očekávaný výstup ZV – LMP Člověk a společnost – 2. stupeň D – chápat význam událostí v roce 1989 a vítězství demokracie v naší vlasti druh učebního materiálu Prezentace druh interaktivity Výklad ročník 9.9.9.9.

3 Vlajka EU

4 Země v EU globus

5 EVROPSKÁ UNIE (EU) je politická a ekonomická unie, kterou tvoří 27 evropských států s 500 miliony obyvatel EU vznikla v roce 1993 na základě Smlouvy o Evropské unii

6 Cíl EU Cílem EU je vytvoření společného trhu a hospodářské a měnové unie, podpora rozvoje a růstu hospodářství, zaměstnanosti, a zlepšování životní úrovně a kvality životního prostředí.

7 K zabezpečení těchto cílů slouží čtyři základní svobody vnitřního trhu: volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu

8 Instituce  Evropský parlament  Evropská rada  Rada Evropské unie  Evropská komise

9 Evropský parlament  vykonává - společně s Radou - legislativní a rozpočtovou funkci  skládá se ze zástupců občanů Unie  nejvyšší možný počet členů EP je 751, nepočítaje předsedu  členové EP jsou voleni na pětileté volební období  zasedání Evropského parlamentu se konají v Bruselu a ve Štrasburku

10 Jednací sál Evropského parlamentu

11 Evropská rada (anglicky: European Council) je jeden z vrcholných orgánů Evropské unie. Jejími členy jsou hlavy států nebo předsedové vlád členských zemí Evropské unie a zasedání se účastní předseda Evropské komise.

12 Působnost Evropské rady schází se zpravidla čtyřikrát ročně na řádném zasedání „dává Unii nezbytné podněty pro její rozvoj a vymezuje její obecné politické směry a priority“ (čl. 15 SEU) „dává Unii nezbytné podněty pro její rozvoj a vymezuje její obecné politické směry a priority“ (čl. 15 SEU) V minulosti přijímala tak zásadní politická rozhodnutí, jakým bylo např. přijetí jednotné měny eura, či východní rozšíření Evropské unie. V minulosti přijímala tak zásadní politická rozhodnutí, jakým bylo např. přijetí jednotné měny eura, či východní rozšíření Evropské unie. Evropská rada nevykonává legislativní funkce.

13 Členové Evropské rady Viz webová stránka http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3% A1_rada http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3% A1_rada

14 Rada Evropské unie  zastupuje zájmy členských států na evropské úrovni  její hlavní pravomocí je společně s Evropským parlamentem přijímání legislativy  každý půlrok předsedá Radě jiná země

15 Evropská komise  sleduje zájmy Evropské unie jako celku  dohlíží na dodržování zakládacích smluv EU  vypracovává návrh rozpočtu EU a provádí kontrolu jeho plnění  každá země jednoho komisaře, v současnosti je jich tedy 27 v současnosti je jich tedy 27  předseda komise je José Manuel Durão Barroso = premiér Portugalska  sídlo má v Bruselu

16 Předseda Evropské Předseda Evropské komise komise José Manuel Durão Barroso

17 Další instituce  Soudní dvůr Evropské unie - dbá nad jednotným výkladem evropského práva - dbá nad jednotným výkladem evropského práva - má sídlo v Lucemburku - má sídlo v Lucemburku  Evropská centrální banka - sídlí ve Frankfurtu nad Mohanem - sídlí ve Frankfurtu nad Mohanem - spolu s národními centrálními bankami tvoří - spolu s národními centrálními bankami tvoří Evropský systém centrálních bank Evropský systém centrálních bank - je měnovou bankou pro Eurozónu - je měnovou bankou pro Eurozónu  Evropský účetní dvůr kontroluje hospodaření Unie v Lucemburku kontroluje hospodaření Unie v Lucemburku  Hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů - jsou poradní a konzultativní orgány Evropské unie - - - jsou nápomocny Evropskému parlamentu, Radě a - jsou poradní a konzultativní orgány Evropské unie - - - jsou nápomocny Evropskému parlamentu, Radě a Komisi Komisi

18 Sídlo Evropského účetního dvora

19 Vstup České republiky do EU  Žádost o vstup do Evropské unie podala vláda České republiky 17. ledna 1996. 17. ledna 1996.  Nedílnou součástí této žádosti bylo memorandum. V něm vláda České republiky pod vedením svého předsedy Václava Klause deklarovala (mimo jiné), že „si uvědomuje prospěšnost a nezvratnost procesu evropské integrace“.

20 Smlouva o přistoupení Smlouva o přistoupení byla podepsána 16. dubna 2003 v Aténách za účasti prezidenta Václava Klause a premiéra Vladimíra Špidly. Smlouva byla dále podepsána národními parlamenty patnácti starých členských zemí. Smlouva vstoupila v platnost o rok později 1. května 2004.

21 Volný pohyb osob  Mnoho starých členských zemí stále neumožnilo volný vstup nových členských států na svůj pracovní trh - občané ČR mohli již od vstupu do EU bez omezení pracovat pouze ve Velké Británii, Irsku a Švédsku.  Od 1. května 2006 se otevřela možnost práce v zemích jako je Řecko, Portugalsko, Finsko a Španělsko.  Zejména Německo, Rakousko stále svůj pracovní trh neotevřely. Francie tak učinila až v létě 2008.  Česká republika se stala 22. prosince 2007 také součástí Schengenského prostoru, který odstraňuje kontroly na hranicích s ostatními zeměmi EU.

22 Společná měna Přijetí eura se očekává nejdříve v roce 2020. v roce 2020. Tím se usnadní platební styk a cestování zeměmi Evropské měnové unie.

23 Symbol Euro

24 Zdroje MÜLLER, Oldřich. Dějepis pro 2. stupeň základní školy praktické. 4. díl. 1. vydání. Praha : Parta, 2010. ISBN 9788073201241. s. 63 - 67. Encyklopedie historie lidstva. 1. české vydání. Praha : Ottovo nakladatelství, 2001. ISBN 8071815675. s. 434, 442 - 443.

25 Zdroje obrázků Všechny uveřejněné odkazy [cit. 2012-03-29] dostupné pod licencí Creative Commons – http://wikimedia.org/ http://wikimedia.org/ Vlajka EU http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Europe.svg Země v EU globus http://commons.wikimedia.org/wiki/File:EU_Globe_No_Borders.svg Jednací sál EP http://commons.wikimedia.org/wiki/File:European-parliament-brussels- inside.JPG http://commons.wikimedia.org/wiki/File:European-parliament-brussels- inside.JPG José Manuel Barroso http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jos%C3%A9_Manuel_Barroso_MED EF_2.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jos%C3%A9_Manuel_Barroso_MED EF_2.jpg Sídlo evropského účetního dvora http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Europ%C3%A4ischer_Rechnungshof.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Europ%C3%A4ischer_Rechnungshof.jpg Symbol Euro http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Euro_symbol.svg


Stáhnout ppt "Evropská unie Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Zimová. Vytvořeno dne 29. 3. 2012. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.1409."

Podobné prezentace


Reklamy Google