Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Osvěta a transparentnost veřejných zadavatelů Reg. číslo projektu - CZ.1.04/4.1.00/62.00001 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Osvěta a transparentnost veřejných zadavatelů Reg. číslo projektu - CZ.1.04/4.1.00/62.00001 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím."— Transkript prezentace:

1 Osvěta a transparentnost veřejných zadavatelů Reg. číslo projektu - CZ.1.04/4.1.00/62.00001 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu

2 Novelizace zákona o veřejných zakázkách

3 veřejné zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti – zákon 258/2011 Sb., účinnost 12. 9. 2011 osoby se zdravotním postižením – zákon 367/2011 Sb., účinnost od 1. 1. 2012 - § 101 odst. 1 a 2 trestní odpovědnost právnických osob – zákon 420/2011 Sb., účinnost od 1. 1. 2012 - § 53 odst. 1 nelegální zaměstnávání cizinců – zákon 1/2012 Sb., účinnost od 5. 1. 2012 - § 53 odst. 1 písm. k) „transparentní“ novelizace – zákon 55/2012 Sb. účinnost 1. 4. 2012 (některá ustanovení 1. 1. 2014) Poslední novelizace

4 Technická novela v současné chvíli schválená vládou podílela se na ní MMR a jím určená expertní skupina obsahem pouze nekontroverzní změny

5 Technická novela 1.Úprava limitů 2.Zrušení v případě jedné nabídky 3.Rušení osoby se zvláštní způsobilostí (zůstává s odbornou způsobilostí) 4.§ 59 odst. 4 – skutečnosti mohou nastat i po lhůtě 5.Odložení seznamu hodnotitelů – 2015 6.Odstranění povinnosti použít elektronickou aukci 7.Odložení oponentních posudků u významných VZ - 2015 8.Zrušení povinností předběžného oznámení pokud dojde ke zrušení ZŘ dle § 84 9.Změny navržené ze strany ÚOHS – elektronizace řízení

6 dotovaný zadavatel – 50 % nebo 200 mil. pro všechny druhy VZ, i podlimitní § 2 odst. 3 veřejné zdroje - § 17 písm. u) zrušení „souběhu“ ve vodárenství - § 2 odst.7 profil zadavatele - § 17 písm. x), vyhl. č. 133/2012 Sb. osoba se zvláštní způsobilostí – zaměstnanec, vzdělávací program MMR § 17 písm. v); § 44 odst. 12; § 74 odst. 5; § 151a osoba s odbornou způsobilostí – u staveb, nemusí být zaměstnanec § 44 odst. 12; § 74 odst. 5 Definice

7 zákaz diskriminace – státy EU + mezinárodní smlouvy - § 6 odst. 2 volba práva – zadavatelé z více států EU - § 2 odst. 11 Mezinárodní prvek

8 Veřejné zakázky malého rozsahu - § 12 dodávky + služby – 1 mil. Kč stavební práce – 3 mil. Kč; od 1. 1. 2014 – 1 mil. Kč Zjednodušené podlimitní řízení - § 25 písm. b) max. 10 mil. Kč u staveb Nové limity

9 Předpokládaná hodnota - § 16a: 300 mil. stát, státem ovládaní zadavatelé 50 mil. ostatní veřejní zadavatelé Významná veřejná zakázka

10 plnění Vězeňskou službou rozšířeno i na stavební práce § 18 odst. 4 písm. b) zrušena výjimka pro volby a referenda - dříve § 18 odst. 2 písm. d) Výjimky pro podlimitní VZ

11 zrušena možnost zkrácení lhůt u předběžného oznámení a odeslání oznámení elektronickými prostředky - dříve § 40 odst. 1 a 2 u významných VZ se lhůty prodlužují o ½ - § 39 odst. 4 přiměřené prodloužení u změny „zadávacích podmínek“, vždy o celou lhůtu při rozšíření okruhu dodavatelů § 40 odst. 3 Lhůty

12 poskytování ZD – do 3 prac. dnů (ZPŘ do 2) - § 48 odst. 2 žádost o dodatečné informace: - 6/5(užší+ZPŘ) prac. dnů před koncem lhůty - § 49 odst. 1 - odpověď do 4/3 prac. dnů - § 49 odst. 2 Lhůty

13 prováděcí předpisy u stavebních VZ – obsah ZD, obchodní podmínky - § 46d povinná obch. podmínka – tech. dozor a dodavatel nesmí být propojenými osobami - § 46d výhrada pouze el. nabídek za použití el. nástroje - § 44 odst. 3 písm. i) odkazy na výrobky u stavebních VZ, pokud to nenarušuje hosp. soutěž, rámcové smlouvy sektorových zadavatelů - § 44 odst. 11 vyjádření osoby se zvláštní způsobilostí a u staveb i osoby s odbornou způsobilostí - § 44 odst. 12 textová část se uveřejní na profilu - § 48 odst. 1 omezení subdodávek pouze věcně (ne %) - § 44 odst. 6 Zadávací podmínky

14 vyhláška č. 230/2012 Sb. – vymezení předmětu a rozsah soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr vyhláška č. 231/2012 Sb. – obchodní podmínky pro stavby Zadávací dokumentace VZ na stavby

15 ekonomická a finanční způsobilost pouze čestným prohlášením - § 50 odst. 1 písm. c) (podlimitní VZ - § 62 odst. 1) vypuštěny „certifikáty“ - dříve § 56 odst. 4 a 5 zákaz předpokladů, které podstatně omezují hosp. soutěž + mohou být nahrazeny podmínkami - § 50 odst. 4 „nové předpoklady“ přesunuty do obsahu nabídky, je možné požádat o doplnění dříve § 53 odst. 1 písm. l) a m), nyní § 68 odst. 3 + § 76 odst. 3 Kvalifikace

16 náhradní prokázání u dodávek a služeb: smlouva + doklad o uskutečnění plnění - § 56 odst. 1 a 2 jednotlivá položka seznamu stavebních prací – max. 50% předpokládané hodnoty VZ - § 56 odst. 5 písm. c) Reference

17 § 59 odst. 4: vypuštěno „dodatečné“ kvalifikace musí být splněna ve lhůtě, prokázána může být později Doplňování dokladů o kvalifikaci

18 do 7 dnů nahlásit, do 10 dnů od nahlášení prokázat; lhůta může být prodloužena nebo prominuta - § 58 odst. 1 Ztráta kvalifikace

19 seznam dokladů o splnění technické kvalifikace - § 59 odst. 5 a 6 název dokladu osoba, která jej vydala datum u referencí označení jejich předmětu identifikace subdodavatele prokazujícího kvalifikaci + smlouva označení dokladů, které byly doloženy dodatečně Protokol o posouzení kvalifikace

20 uvolňují se všechny druhy do 5 dnů (dosud 7) výše 5%, pokud se použije el. aukce Jistota - § 67

21 lze alternativně uhradit hodnotu vzorku - § 56 odst. 8 Vracení vzorků

22 uveřejňování jednoznačně na profilu - § 38 odst. 2 snížen limit pro stavby na 10 mil. Kč - § 25 písm. b) možnost vyhradit si doručování rozhodnutí uveřejněním na profilu § 60 odst. 2; § 76 odst. 6; § 81 odst. 4 veškerá kvalifikace prohlášením, doklady jen vítěz - § 62 odst. 3 zkrácení lhůt pro podání námitek - § 110 Zjednodušené podlimitní řízení

23 veškerá kvalifikace prohlášením, doklady jen vítěz - § 62 odst. 3 výkladové stanovisko ÚOHS: http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/vykladova-stanoviska-a-metodiky.html Zjednodušené podlimitní řízení - kvalifikace

24 zrušena písemná výzva - § 34 odst. 5 u nákupů na komoditní burze u dodatečných stavebních prací Jednací řízení bez uveřejnění

25 povinné mimo ZPŘ a sektorových zadavatelů ve Věstníku 1 měsíc předem součástí odůvodnění účelnosti (prováděcí předpis) výjimky - některá JŘSU - některá JŘBU - předchozí zakázka zrušena, 1 nabídka Předběžné oznámení - § 86

26 na profilu do 3 dnů od oznámení či výzvy, mimo ZPŘ a některá jednací řízení odůvodnění (prováděcí předpis) - účelnosti - přiměřenosti tech. kvalifikace - vymezení obchodních a tech. podmínek ve vztahu k potřebám zadavatele - kritérií s způsobu hodnocení ve vztahu k potřebám zadavatele u významných VZ se předkládá vládě či zastupitelstvu, státní s oponentním posudkem objednaným MMR, schválení podmínkou pro zahájení zadávacího řízení Odůvodnění veřejné zakázky - § 156

27 vyhláška č. 232/2012 Sb. účelnost technická kvalifikace obchodní podmínky technické podmínky způsob a kritéria hodnocení předpokládaná hodnota Podrobnosti odůvodnění

28 „ihned“ komise činí úkony jménem zadavatele neotvírají se jedna nabídka (výjimky) vypuštěna kontrola „úplnosti“ (pouze podpis a smlouva) čtou se hodnoty v číselných kritériích Otevírání obálek - § 71

29 stávající součásti: identifikace uchazeče, podepsaný návrh smlouvy, kvalifikace (ZPŘ a otevřené), součásti stanovené zadavatelem nové součásti: - seznam členů stat. orgánu, kteří „pracovali“ u zadavatele; 3 roky - u a.s. vlastníci akcií nad 10% - prohlášení uchazeče, že neuzavřel zakázanou dohodu nové součásti – lze vyzvat k doplnění dle § 76 odst. 3 Obsah nabídek - § 68

30 zrušeno v užším řízení v jednacím řízení s uveřejněním i v soutěži o návrh zůstává v obraně a bezpečnosti sektorový zadavatel Omezení počtu zájemců - § 61

31 u nadlimitních členem osoba se zvláštní způsobilostí u nadlimitních stavebních osoba s odbornou způsobilostí u významných VZ státních zadavatelů - 9 členů - 2 ze seznamu hodnotitelů (vede MMR) - jmenuje vláda širší definice podjatosti Hodnotící komise - § 74

32 kritériem nemohou být smluvní podmínky, jejichž účelem je zajištění povinností dodavatele - § 78 odst. 4 dílčí kritéria + váha v oznámení / výzvě, ne v ZD - § 78 odst. 6 Hodnocení nabídek

33 zákaz podstatných změn - § 82 odst. 7: rozšíření předmětu (není dotčeno JŘBU) potenciální účast jiných dodavatelů potenciální vliv na výběr mění ek. rovnováhu ve prospěch dodavatele Změny smluv

34 zadavatel, pokud nepravdivé informace v nabídce + možný vliv na výběr - § 82 odst. 8 Právo odstoupit od smlouvy

35 zbývá 1 nabídka k hodnocení - § 84 odst. 1 písm. e) Zrušení zadávacího řízení

36 povinná na dodávky vymezené prováděcím předpisem - § 96 odst. 5 Elektronická aukce

37 „Věstník veřejných zakázek“ - § 17 písm. g) profil zadavatele u ZPŘ Uveřejňování

38 oznámení o výsledku do 15 dnů, Věstník - § 83 písemná zpráva zadavatele i u podlimitních, identifikace uchazečů a ceny, uveřejnění na profilu - § 85 smlouva včetně změn a dodatků, do 15 dnů, profil, nad 500 tis., vyj. tajné § 147a skutečně uhrazená cena + subdodavatelé na 10% (významné VZ nad 5%), profil, do 90 dnů od splnění nebo konce března ročně, mimo VZMR - § 147a Ex post uveřejňování

39 zkrácení lhůt u ZPŘ z 15 na 10 dnů prodloužení lhůt u dobrovolného oznámení z 15 na 30 dnů kdo mohl podat námitky, nesmí podat podnět poučení o nutnosti doručit stejnopis návrhu zadavateli Námitky - § 110

40 doručuje se veškerá dokumentace - § 114 odst. 6 lhůty k rozhodnutí od doručení dokumentace - § 114 odst. 7 kauce z nabídkové ceny za celou dobu plnění, propadá při zpětvzetí v 2.st. § 115 smlouva „se stává“ neplatnou - § 118 odst. 6 v řízení o deliktu účastníkem podezřelý - § 116 nový delikt dodavatele – nenahlášení subdodavatelů (60 dnů, 28.2.) § 120a odst. 1 písm. c) pokuty zvýšeny 2x - § 120 odst. 2; § 121 odst. 2 Řízení u ÚOHS

41 Děkuji Vám za pozornost Jiří Zmatlík


Stáhnout ppt "Osvěta a transparentnost veřejných zadavatelů Reg. číslo projektu - CZ.1.04/4.1.00/62.00001 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím."

Podobné prezentace


Reklamy Google