Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Josef Svoboda Odbor kontroly zemědělských vstupů ÚKZÚZ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Josef Svoboda Odbor kontroly zemědělských vstupů ÚKZÚZ."— Transkript prezentace:

1 Josef Svoboda Odbor kontroly zemědělských vstupů ÚKZÚZ

2 Změny - zákon o hnojivech  Uvádění hnojiv do oběhu: nově upravena možnost „vzájemného uznávání“ hnojiv ze zemí EU + Švýcarsko (registrace, ohlašování, hnojiva ES, vzájemné uznávání)  Seznam registrovaných a ohlášených hnojiv nově pouze online v Registru hnojiv na webu ÚKZÚZ: (http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/hnojiva-a-puda/registr- hnojiv.html).http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/hnojiva-a-puda/registr- hnojiv.html Online forma nahrazuje Věstník ÚKZÚZ  Omezení AZZP: ÚKZÚZ již nezajišťuje tuto činnost u TTP  Rozšíření typových hnojiv (fugát a separát digestátu, substráty) – vyhl.č. 474/2000 Sb. 6.4.20152

3 Změny – vyhláška 377/2013 Sb.  Od 1. 1. 2014 zcela nahrazuje vyhl. č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv  Změny v používání a skladování hnojiv  Nově zařazena organická hnojiva: ( kompost ze statkových hnojiv, digestát z BTS, separátu a fugátu) + úprava normativů obsahu živin  Rozšíření kategorií chovaných zvířat, přepočtové koeficienty, úpravy produkce statkových hnojiv, rozšíření druhů a kategorií zvířat  Úpravy v hodnocení přívodu N pastvou 6.4.20153

4 Změny - vyhláška 377/2013 Sb.  SKLADOVÁNÍ MINER. HNOJIV  Na přechodnou dobu před použitím (maxim. 24 m), může být vápenaté hnojivo (cukrovarská šáma) uloženo na z.p.  Hnojiva na bázi mletých vápenců (vlhkost 2 – 10%) lze přechodně uložit na z. p. (max. 2 m.)  SKLADOVÁNÍ ORGANICKÝCH HNOJIV  Kompost může být na přechodnou dobu před použitím uložen před použitím (maxim. 24 m.) na místech ve schváleném v HP  SKLADOVÁNÍ STATKOVÝCH HNOJIV  Před použitím (maxim. 24 m.) na místech ve schváleném HP 6.4.20154

5 Změny – vyhláška 377/2013 Sb.  POUŽÍVÁNÍ HNOJIV  Pomocné půdní látky, které vznikají v prvovýrobě jako technologické vody při chovu zvířat (oplachy z mléčnic aj.) a při zpracování R. produktů (mytí brambor), lze použít na z. půdu při splnění podmínky (max. 1 % sušiny a 0,1 % N v sušině) Bez požadavků na min. skladovací kapacity, bez zákazu používání v zimě ve ZO apod., Platí požadavky na použití podle zákona o hnojivech!  Po aplikaci tekutých statkových nebo kapalných organických hnojiv na travní, jetelotravní a jetelovinové porosty není nutné zapravení, musí být však hnojeno minim. 1 měsíc před sklizní příp. pastvou!  Použití vlastních rozborů pro výpočet přívodu živin Maxim. 1 rok staré Odběry + rozbory dle vyhl. 474/2000 6.4.20155

6 Změny – vyhláška 377/2013 (131/2014) od 1.8.2014  POUŽÍVÁNÍ HNOJIV  Maximální aplikační dávka popele ze samostatného spalování biomasy je 2 t hnojiva/ha v průběhu 3. let. (§ 7 odst. 7 vyhl. 377/2013)  V témže roce nesmí dojít k souběhu používání popele ze samostatného spalování biomasy s používáním kalů z ČOV nebo sedimentů  Maxim. aplikační dávka organických a statkových hnojiv se sušinou ↑než 13% je 20 t sušiny v průběhu 3. let.  Maxim. aplikační dávka organických a statkových hnojiv se sušinou ↓než 13% je 10 t sušiny v průběhu 3. let.  Lze postihnout AŽ od roku 2017. Ovšem pokud bude již v průběhu 3 let překročena povolená max. aplikační dávka, lze pokutovat i dříve než od 2017. 6.4.20156

7 Změny - vyhláška 377/2013 Sb.  Úprava koeficientů pro přepočet zvířat na DJ (členění podle registru zvířat)  Úprava koeficientů a normativů – přívod živin ze statkových hnojiv Hnůj skotu (N: 5,0 → 6,9 – krávy dojené) Kejda prasat (N: 5,0 → 5,3 – směs od více kategorií) Drůbeží trus suchý (N: 28,0 → 35,0) Nově zařazen hnůj + kejda králíků a silážní šťávy ředěné Nově zařazena organická hnojiva (kompost ze stat.hnojiv, digestát – separát,fugát)  Nové normativy pro výpočet prům. přívodu živin do půdy při pastvě farmové zvěře (muflonů, jelenovitých, divokých prasat)  Detailnější rozdělení produkce statkových hnojiv a živin podle věkových kategorií zvířat 6.4.20157

8 Přívody živin Tuhá statková hnojiva - Novela - Tuhá statková hnojiva - Původní - HNOJIVO Prům. obsah sušiny (%) Průměrný přívod živin (kg/t) NP2O5K2O Hnůj skotu telata, jalovice, býci 226,547,6 krávy dojené 226,947,6 skot BTPM 225,62,15,7 Hnůj prasat předvýkrm 245,58,87 výkrm, prasničky, prasnice 248,58,87 Hnůj koňský305,23,58,7 Hnůj ovcí a koz328,95,417,7 Hnůj králíků297,96,210,4 Organická hnojiva Kompost ze statkových hnojiv405,54,56,1 Digestát ze zemědělské BPS5,85,31,63,5 Tuhá část po separaci digestátu (separát) 236,834,5 Drůbeží trus čerstvý 2818,512,88,9 uleželý 321914,610,2 sušený 733533,323,2 s podestýlkou 4220,418,815,2 HNOJIVO Prům. obsah sušiny (%) Průměrný přívod živin (kg/t) NP2O5K2O Hnůj skotu2353,17,1 Hnůj skotu (z hluboké podestýlky)2363,110,7 Hnůj prasat236,25,75,1 Hnůj prasat (z hluboké podestýlky)237,45,77,1 Koňský hnůj295,23,27,3 Ovčí hnůj, kozí hnůj287,63,710,4 Čerstvý drůbeží trus231811,97,1 Drůbeží trus uleželý (ztráty N 35%)3316,817,110,2 Suchý drůbeží trus (ztráty N 50%)5019,224,314,9 Suchý drůbeží trus (ztráty N 50%)732835,521,8 Drůbeží podestýlka (ztráty N 50%)5019,21611,3 6.4.20158

9 Přívody živin Tekutá statková hnojiva - Novela - Tekutá statková hnojiva - Původní - HNOJIVO Prům. obsah sušiny (%) Průměrný přívod živin (kg/t) NP2O5K2O Močůvka skotu a hnojůvka 2,42,50,25,3 Močůvka prasat a hnojůvka 22,80,52,5 Kejda skotu 7,83,21,54,8 Kejda prasat 6,8532,3 Kejda ovcí, kejda koz 2462,15,3 Kejda drůbeže 11,89,66,43,8 HNOJIVO Prům. obsah sušiny (%) Průměrný přívod živin (kg/t) NP2O5K2O Kejda skotu telata5,93,71,53 jalovice, býci9,23,91,93,8 krávy dojené7,23,81,63,1 směs kejdy od více kategorií skotu 7,33,91,63,1 tekutá část po separaci (fugát) 5,83,91,73,2 tuhá část po separaci (separát) 214,21,72,5 Kejda prasat předvýkrm4,73,12,52 výkrm, prasničky64,83,12,6 prasnice4,642,41,5 směs kejdy od více kategorií prasat 5,34,332,1 tekutá část po separaci (fugát) 3,44,12,42 tuhá část po separaci (separát) 276,69,72,9 Kejda králíků184,1 4,2 Močůvka prasat a hnojůvka1,22,20,52,1 Silážní šťávy ředěné2,11,30,72,5 Tekutá část po separaci digestátu (fugát) 3,95,11,43,4 6.4.20159

10 Přívody živin - PASTVA - Novela -- Původní - Druh zvířat Průměrný přívod živin NP2O5K2O kg/t výkalů a moči Výkaly a moč skotu (prům.roční produkce 14,0 t.DJ) 3,32,27,1 Výkaly a moč ovcí, koz (prům.roční produkce 9,1 t.DJ) 4,92,66,6 Výkaly a moč koní (prům.roční produkce 8,6 t.DJ) 2,82,33,5 Druh zvířat Výkaly a moč Průměrný přívod živin celkový Núčinný N P2O5K2O Ne AEO:B7 AEO: B7 t/rokkg/t výkalů a moči Skot144,932,14,2 Ovce a kozy9,18,24,92,66,6 Koně8,64,72,82,33,5 Mufloni11,84,92,92,66,6 Jelenovití12,32,91,82,77,5 Divoká prasata 12,5533,32,3 6.4.201510

11 Kategorie zvířat – přepočet na DJ - Novela -- Původní - Druh a kategorie zv. Věk Prům. hmotnost (kg/kus) Koueficient přepočtu (DJ/kus) SKOT Telatado 6.měs 1150,23 Jalovice nad 6 měs. až do 1 roku 2650,53 Jalovice nad 1 rok až do 2 let 4700,94 Jalovicenad 2 roky 6001,2 Krávy, bez ohledu na užitkový typ 6501,3 Býci nad 6 měs. až do 1 roku 3000,6 Býci nad 1 rok až do 2 let 5601,12 Býci, vč. volůnad 2 roky 8001,6 PRASATA Předvýkrm 200,04 Výkrm, prasničky (do zapuštění) 700,14 Prasničky (od zapuštění) 1600,32 Prasnice 2350,47 Prasata divoká 750,15 OVCE, KOZY, MUFLONI Ovce, kozy*nad 1 rok 700,2 Mufloni 350,07 KONĚ Hříbatado 6 měs. 2000,4 Koně nad 6 měs. až do 1 roku 3500,7 Koně nad 1 rok až do 3 let 5001 Koněnad 3 roky 6501,3 Druh a kategorie zv. Prům. hmotnost (kg/kus) Koueficient přepočtu (DJ/kus) Telata1100,22 Jalovice, býci3500,7 Dojnice6501,3 Skot5001 Prasnice1600,32 Výkrm750,15 Prasničky750,15 Dochov200,04 Prasata600,12 Ovce, kozy500,1 Koně5001 Drůbež1,30,0026 6.4.201511

12 Kategorie zvířat – přepočet na DJ - Novela -- Původní - Druh a kategorie zv. Prům. hmotnost (kg/kus) Koueficient přepočtu (DJ/kus) Telata1100,22 Jalovice, býci3500,7 Dojnice6501,3 Skot5001 Prasnice1600,32 Výkrm750,15 Prasničky750,15 Dochov200,04 Prasata600,12 Ovce, kozy500,1 Koně5001 Drůbež1,30,0026 Druh a kategorie zv. Prům. hmotnost (kg/kus) Koueficient přepočtu (DJ/kus) JELENOVITÍ Srnci200,04 Daňci500,1 Jeleni1100,22 DRŮBEŽ Nosnice1,70,0034 Kuřice0,80,0016 Brojleři10,002 Kachny chov3,50,007 Kachny výkrm20,004 Husy chov4,80,0096 Husy výkrm2,50,005 Krůty chov100,02 Krůty výkrm50,01 Krocani chov200,04 Krocani výkrm100,02 6.4.201512

13 Změny ve ZO - od 1. 7. 2014  Zjednodušení stanoveného období zákazu u jednotlivých typů hnojiv použitých na ornou půdu a TTP (pouze dle klimatického regionu + typu hnojiva) KLIM. REGION Hnojiva s rychle uvolnit. NHnojiva s pomalu uvolnit. N + kalyMinerální N hnojiva 0-5 15.11 - 31.1. (pro ozimé plodiny) 15.10. – 15.2. (pro ostatní plodiny a kultury) 1.6 – 31.7. (neplatí pro pěstování ozimů a meziplodin) 15.12 – 15.2. 1.11.-31.1. (pro ozimé plodiny) 15.10. – 15.2. (pro ostatní plodiny a kultury) 6-9 5.11.-15.2. (pro ozimé plodiny) 5.11-28.2. (pro ostatní plodiny a kultury) 1.6. – 31.7. (neplatí pro pěstování ozimů a meziplodin) 15.12 – 28.2. 15.10.-15.2. (pro ozimé plodiny) 1.10. – 28.2. (pro ostatní plodiny a kultury) 6.4.2015 13

14 Změny ve ZO - od 1. 7. 2014  Limity hnojení jednotlivých plodin  U hnojiv s pomalu uvolnitelným N a upravených kalů započítává 30 % (do 31.7.2014 = 40%) přívodu celk. N  U hnojiv s rychle uvolnitelným N 60 % přívodu celk. N, s výjimkou kejdy prasat a digestátu z BPS (příp. jejich tekutých podílů po mechanické separaci) - 70 %.  Pro účely hodnocení limitu hnojení se tedy zohledňuje pouze přímé působení N v prvním roce po použití statkových, organických a organominerálních hnojiv, popřípadě upravených kalů. 6.4.2015 14

15 Změny ve ZO - od 1. 7. 2014  Došlo ke zpřísnění podmínek při používání N hnojiv v „nepříznivých podmínkách“  Nově ve ZO nelze používat N hnojivé látky (mimo skliditelné R. zbytky), pokud je půda (jakkoliv) zaplavená, přesycená vodou pokrytá sněhem nebo promrzlá.  Mimo ZO však i nadále platí podmínka zákazu aplikace hnojiv na půdu pokrytou sněhem (5 cm), zamrzlou (do hloubky 5 cm), přesycenou vodou 6.4.2015 15

16  Kapacity skladovacích prostor pro statková hnojiva § 9 odst. 2  Došlo ke zvýšení požadovaných kapacit u hnojůvky + močůvky z 3.měs. produkce na 5.měs. (pozn. mimo ZO je u hnojůvky + močůvky požadovaná minim. 3. měs kapacita)  Minim. kapacity u kejdy - 6 měs. (mimo ZO = 4 měs.)  Ujednocení skladovacích kapacit pro tuhá statková hnojiva na 6 m. produkci. Skladovací kapacity pro tuhá statková hnojiva → požadavek platí, jen pokud podnik nemůže tato hnojiva ukládat na zemědělské půdě  Možné snížení kapacit (minimum 2 m. produkce) jen při splnění podmínek v zákoně o hnojivech – prokazatelné uvedení statkových hnojiv do oběhu, snížení kapacit úměrné množství hnojiv uvedených do oběhu 6.4.2015 16 Změny ve ZO - od 1. 7. 2014

17  Zákaz uložení tuhých statkových/organických hnojiv na písčitých půdách  Od 1. 1. 2014: Tuhá statková hnojiva (skotu a prasat) mohou být uložena na zemědělské půdě až po jejich 3 m. skladování nebo po jednorázovém vyskladnění ze stáje s hlubokou podestýlkou, kde se nacházela nejméně 3 týdny. Statková hnojiva od ostatních druhů zvířat – bez omezení, možno uložit na ZP bez skladování.  Pokud je denní spotřeba steliva při ustájení skotu větší než 6 kg/DJ/den, lze takto vyrobenou chlévskou mrvu vyvážet ze stáje k uložení na zemědělské půdě bez 3 m. skladování.  Pro podniky nově zařazené do ZO odklad do 31.12.2015 - ZRUŠENO K 1.7. 6.4.2015 17 Změny ve ZO - od 1. 7. 2014

18  Hospodaření na erozně ohrožených pozemcích  Na pozemcích se svažitostí vyšší než 10° je zakázáno aplikovat N hnojivé látky na ornou půdu a trvalých travních porostech, s výjimkou tuhých statkových hnojiv a tuhých organických hnojiv použitých na orné půdě, zapravených do půdy do 24 hodin po jejich použití 6.4.2015 18 Změny ve ZO - od 1. 7. 2014

19  V ČR dochází k novému nastavení pravidel CC (čl. 93 EU 1306/2013)  Přejmenování všech SMR na PPH a GAEC na DZES  Kontroly upravených kalů → jako národní bez vlivu na PP  Minimální požadavky na používání hnojiv a POR převedeny do: 1. Systému kontrol způsobilosti zákaz hnojení v období zákazu zákaz pěstování erozně nebezp. plodin na svažitých pozemcích u vody zákaz hnojení na půdu zaplavenou, přesycenou vodou, pokrytou sněhem dodržení rovnoměrného pokrytí zákaz hnojení na svažitých pozemcích (TTP + orná p. nad 10 st) odborná způsobilost při nakládání s POR, testování profesionálního zařízení pro aplikaci POR, skladování POR 2. Standardu DZES 1 (zákaz aplikace hnojiv a POR v ochranných pásech) 6.4.201519 Změny v systému kontrol CC od 2015

20  NITRÁTOVÁ SMĚRNICE: kontrola technického stavu skladů (od 2014)  Splňují skladovací kapacity statkových hnojiv kvalitativní požadavky z hlediska ochrany vod?  Sklady statkových hnojiv + hnojiště musí splňovat: Nepropustnost konstrukce skladů; Zamezení přítoku srážkových vod z okolních ploch; Zabezpečení skladu proti úniku závadných látek: do povrchových vod, do podzemních vod, do půdy a okolního prostředí.  Plnění požadavku je ověřováno: Fyzickou prohlídkou stavu skladů statkových hnojiv i hnojišť. Kontrolou provozního deníku se záznamy o výsledcích vlastní kontroly skladů (včetně kontroly výstupů jejich kontrolního systému). Kontrolou technické zabezpečení skladovacích prostor, včetně jejich manipulačních ploch. 6.4.201520 Změny v systému kontrol CC - NS

21  NITRÁTOVÁ SMĚRNICE: kontrola zákazu hnojení v nepříznivých podmínkách (zpřísnění od 2014)  Byl na zemědělských pozemcích dodržen zákaz používání dusíkatých hnojivých látek na půdu zaplavenou, přesycenou vodou, promrzlou nebo pokrytou sněhem?  Posuzování požadavku je ověřováno v terénu pomocí exaktního měření teploty půdy půdními teploměry (kalibrovanými) v hloubce výskytu kořenů hnojených plodin (cca 4-6 cm) v době samotné aplikace hnojiva (popř. v době prováděné kontroly).  Pozemky nesmí být hnojeny v případě, že jsou v době prováděné aplikace hnojiv v této hloubce promrzlé (teplota pod 0°C). Tuto podmínku je nutné dodržet v době prováděné aplikace dusíkaté hnojivé látky.  Zjištěný stav bude současně porovnán s vedenou evidencí hnojiv, popř. s knihou jízd, výkazů práce s možným využitím záznamů nejbližších hydrometeorologických stanic.  Pro hnojení mimo ZO platí podmínka zákaz hnojení na půdu promrzlou do hloubky 5 cm, nebo na hnojení na půdu s vrstvou sněhu vyšší než 5 cm. 6.4.201521 Změny v systému kontrol CC - NS

22  DZES 1 = Hospodaření s hnojivy + POR ve stanovených ochranných pásmech vodních zdrojů  Hnojiva: Nutné dodržet minim. 3m. nehnojený pás od břehové čáry U PB nad 7⁰ platí zákaz hnojení tekutými hnojivy s rychle uvolnitelným N v ochranném pásu minim. 25 m od břehové čáry  POR: Zákaz použití POR ve stanovené ochranné vzdálenosti od břehové čáry – etiketa POR  Zákaz a omezení hnojení se netýká pastvy HZ (pastva je v těchto pásmech povolena).  Musí však být zabráněno vstupu zvířat do povrchového trvalého vodního toku (optimálně za pomocí ohradníků).  Omezení rovněž neplatí pro aplikaci tzv. pomocných látek a ponechání rostlinných zbytků. 6.4.201522 Změny v systému kontrol CC od 2015

23  DZES 1 = Hospodaření s hnojivy + POR ve stanovených ochranných pásmech vodních zdrojů  Co bude ÚKZÚZ při kontrole požadovat:  Výskyt hnojiva v ochranném pásmu bude inspektory prověřován pouze v terénu (není povinnost zaznamenávat nehnojené pásy do evidence)  Předložení záznamů (evidence) o aplikovaných POR a použití hnojiv, doklady o nákupu POR a hnojiv  Ke kontrole budou inspektoři využívat podklady z LPIS, a to informace o pozemcích (DPB), které kontrolovaný subjekt obhospodařuje a sousedí s útvary povrchových vod.  Možnost odběru vzorků při podezření na aplikaci 6.4.201523 Změny v systému kontrol CC od 2015

24 24 Hodnocení porušení u DZES 1 RozsahZávažnostTrvalostBody MalýStředníVelkýMaláStředníVelkáNeAnomax. DZES 1/a Počet DPB, kde došlo k porušení je 1. Počet DPB, kde došlo k porušení je 2 až 3. Počet DPB, kde došlo k porušení je 4 a více. Hnojení bylo provedeno v rámci nehnojeného pásu ve vzdálenosti od 2 do 3 metrů od břehové čáry. Hnojení bylo provedeno v rámci nehnojeného pásu ve vzdálenosti od 1 do 2 metrů od břehové čáry. Hnojení bylo provedeno v rámci nehnojeného pásu ve vzdálenosti do 1 metru od břehové čáry. 27132714x229 DZES 1/a: Jsou v blízkosti útvarů povrchových vod udržovány ochranné nehnojené pásy v šířce 3 m od břehové čáry? RozsahZávažnostTrvalostBody MalýStředníVelkýMaláStředníVelkáNeAnomax. DZES 1/aa Počet DPB, kde došlo k porušení je 1. Počet DPB, kde došlo k porušení je 2 až 3. Počet DPB, kde došlo k porušení je 4 a více. Hnojení bylo provedeno v rámci nehnojeného pásu ve vzdálenosti od 20 do 25 metrů od břehové čáry. Hnojení bylo provedeno v rámci nehnojeného pásu ve vzdálenosti od 10 do 20 metrů od břehové čáry. Hnojení bylo provedeno v rámci nehnojeného pásu ve vzdálenosti do 10 metrů od břehové čáry. 27132714x229 DZES 1/aa: Jsou v blízkosti povrchových vod u DPB s průměrnou sklonitostí převyšující 7 stupňů udržovány ochranné pásy v šířce 25 m od břehové čáry, v nichž nebudou použita tekutá hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem?

25 6.4.201525 Hodnocení porušení u DZES DZES 1/b: Jsou v blízkosti povrchových vod dodržovány ochranné vzdálenosti od břehové čáry při aplikaci přípravků na ochranu rostlin za účelem ochrany vodních organismů? RozsahZávažnostTrvalostBody MalýStředníVelkýMaláStředníVelkáNeAnomax. DZES 1/b Počet DPB, kde došlo k porušení je 1. Počet DPB, kde došlo k porušení je 2 až 3. Počet DPB, kde došlo k porušení je 4 a více. xx Přípravek nebyl použit v souladu s požadavky na použití. 2620xx x242

26  DZES 3 = Při hospodaření se závadnými látkami je nutné dodržet pravidla vedoucí k ochraně povrchových i podzemních vod  Zajištění ochrany povrchových a podzemních vod, blízkého okolí a životního prostředí a zamezí vypouštění odpadních vod do vod povrchových a podzemních bez platného povolení (od 2015)  Skladování závadných látky tak, aby nedošlo k jejich úniku, popřípadě k jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami a zároveň zajistí, aby technický stav skladovacích zařízení závadných látek splňoval kvalitativní požadavky vodního zákona  Lhůty zkoušek těsnosti potrubí a nádrží (ropných látek): nejméně 1x za 5 let, pokud není technickou normou nebo výrobcem stanovena lhůta kratší  Zajištění + provozování kontrolního systému pro kontrolu zjišťování úniku skladovaných ropných látek 6.4.201526 Změny v systému kontrol CC od 2015

27 6.4.201527 Hodnocení porušení u DZES 3 DZES 3/a: Nedošlo při manipulaci se závadnými látkami k jejich vniknutí do povrchových či podzemních vod nebo k ohrožení blízkého okolí a životního prostředí? DZES 3/aa: Došlo k vypouštění odpadních vod bez platného povolení? RozsahZávažnostTrvalostBody MalýStředníVelkýMaláStředníVelkáNeAnomax. DZES 3/axx Došlo k ohrožení nebo znečištění podzemních nebo povrchových vod. x Došlo k ohrožení vod. Došlo ke znečištění povrchových nebo podzemních vod. xx20x1020x242 RozsahZávažnostTrvalostBody MalýStředníVelkýMaláStředníVelkáNeAnomax. DZES 3/aa Došlo k vypouštění odpadních vod bez povolení (nekomerční/ neprovozní aktivity). x Došlo k vypouštění odpadních vod bez povolení (komerční/provoz ní aktivity). Došlo k vypouštění odpadních vod bez povolení (nekomerční/nep rovozní aktivity). x Došlo k vypouštění odpadních vod bez povolení (komerční/provozní aktivity). 2x82x8x218

28 6.4.201528 Hodnocení porušení u DZES 3 DZES 3/b: Jsou závadné látky skladovány tak, aby nedošlo k jejich úniku, popřípadě k jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami a zároveň je zajištěn technický stav skladovacích zařízení závadných látek tak, aby splňoval kvalitativní požadavky vodního zákona? DZES 3/c: Jsou nejméně jednou za 5 let, pokud není technickou normou nebo výrobcem stanovena lhůta kratší, prováděny zkoušky těsnosti potrubí a nádrží určených pro skladování ropných látek? RozsahZávažnostTrvalostBody MalýStředníVelkýMaláStředníVelkáNeAnomax. DZES 3/b Technické zabezpečení skladů neodpovídá v jednom případě. Technické zabezpečení skladů neodpovídá ve dvou a více případech. x Sklady vykazují drobné nedostatky. Sklady vykazují závažné nedostatky. x 28x28x2x18 RozsahZávažnostTrvalostBody MalýStředníVelkýMaláStředníVelkáNeAnomax. DZES 3/c Zkoušky těsnosti byly provedeny, ale ne v požadovaných intervalech. Zkoušky těsnosti nebyly provedeny. x Jedná se o skladování v nadzemních dvouplášťových nádržích nebo s havarijní vanou. Jedná se o skladování v podzemních jednoplášťových nádržích. x 24x25x2x11

29 6.4.201529 Hodnocení porušení u DZES 3 DZES 3/d: Je vybudován a provozován odpovídající kontrolní systém pro zjišťování úniku skladovaných ropných látek? RozsahZávažnostTrvalostBody MalýStředníVelkýMaláStředníVelkáNeAnomax. DZES 3/d Kontrolní systém pro zjišťování úniku je vybudován, ale není provozován. Kontrolní systém pro zjišťování úniku není vybudován. x Kontrolní systém není funkční. xx 24x6xx1x11

30 6.4.201530 POČTY KONTROL + PORUŠENÍ (2014)  KONTROLY PODMÍNĚNOSTI  1.návštěva = více typů kontrol zároveň (SMR 2+3+4+NÁRODNÍ aj.) = snaha o slučování kontrol = snížení administrativní zátěže kontrolovaného subjektu  Hodnocena celá oblast komplexně (požadavky CC i národní) TypŘádnéCelkem Kontroly s porušením CC Kontroly s porušením celkem Porušené požadavky SMR3 30731526 Nezapravení kalů do 48 hod (3x), hlášení o aplikaci kalů (3x), nedodržení limitů rizik. látek v kalech (1x), používání kalů bez Programu použití (1x) SMR4 16018519 Nesprávné skladování statkových hnojiv (8x), nedodržení maxim. limitu 170 kg N/ha (1x) SMR5a 11712410 Aplikace hnojiv v období zákazu (1x) SMR 1131031603 Provoz neregistrován (2x), přítomnost skladištních škůdců (1x) SMR 1220120200 CELKEM1 0951 14241822

31 31 NEJČASTĚJŠÍ PORUŠENÍ NS (2009-2013)  Únik hnojůvky z polního složiště  Hnojení na sníh a na podmáčenou půdu

32 6.4.2015 32 POČTY KONTROL + PORUŠENÍ (2014) DELEGOVANÉ KONTROLY PoK → ZoDK → MZK → SZIF = přiznání/snížení/zamítnutí platby TypŘádnéCelkem Kontroly s porušením celkem Porušené požadavky AEO 60661314 Nevedení/nedostatečná evidence (4x), nebyl prováděn řez ovocných stromů (4x), pastva zvířat před povoleným datem (2x), aplikace hnojiv/pastva zvířat na pozemku s úplným zákazem hnojení (2x), nedodržení minim. množství N/ha pastvy (2x) EZ 2742879 Porušení pravidel platných pro ekologické hospodaření (např. aplikace průmyslového kompostu, krmení zv. surovinami z konvenčního hospodaření..) ZvP 34 2 Použití nepovolených účinných látek při pěstování chmele (2x) KONOPÍ 990 RADIOAKT 50 0 GAEC 11 3473552 Nedodržení 3m. nehnojeného pásu od břehu (2 x) GAEC 12 34642549 Absence/nedostatečný havarijní plán (43 x), porušení standardu (8 x) CELKEM 1 6661 77376

33 6.4.201533 NEJČASTĚJŠÍ PORUŠENÍ GAEC 12  Nevhodně zabezpečená plocha PHM  Nevhodné skladování tekutých statkových hnojiv PORUŠENÍ CC: Nevhodná konstrukce skladů tekutých hnojiv Nedostatečné zabezpečení skladovaných látek (hrozí únik do prostředí) Neprovádění povinných zkoušek těsnosti PORUŠENÍ NK: Absence/neschválení havarijního plánu

34 6.4.201534 POČTY KONTROL + PORUŠENÍ (2014) NÁRODNÍ KONTROLY HNOJIV, KRMIV A POR TypŘádnéCelkem Kontroly s porušením celkem Porušené požadavky H: Kontroly výrobců hnojiv, dovozců, dodavatelů, obchodní síť 2122289 Uvádění neregistrovaných hnojiv do oběhu, nesprávné označování/balení hnojiv (9x) H: Kontroly skladování, používání hnojiv 6210118 Nesprávné skladování statkových, minerálních hnojiv (12x), nesprávné používání hnojiv (9x) H: Oprávněné osoby 16 0 K: Kontroly výrobců, uvádění krmiv do oběhu, kontroly maloobchod. prodejen 1495159675 Nedostatečné skladování krmiv, výskyt škůdců, výroba krmiv u neregistrovaného provozu aj. POR: Kontrola výroby, dovozu, uvádění přípravků na ochranu rostlin do oběhu, jejich označování, balení a skladování 51158473 Uvádění neregistrovaných POR do oběhu, nedostatky v označování CELKEM 2 2962 525175

35 6.4.201535


Stáhnout ppt "Josef Svoboda Odbor kontroly zemědělských vstupů ÚKZÚZ."

Podobné prezentace


Reklamy Google