Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AKTUÁLNÍ ZMĚNY V LEGISLATIVĚ PRAKTICKÉ DOPADY DO KONTROL

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AKTUÁLNÍ ZMĚNY V LEGISLATIVĚ PRAKTICKÉ DOPADY DO KONTROL"— Transkript prezentace:

1 AKTUÁLNÍ ZMĚNY V LEGISLATIVĚ PRAKTICKÉ DOPADY DO KONTROL
Josef Svoboda Odbor kontroly zemědělských vstupů ÚKZÚZ

2 Změny - zákon o hnojivech
Uvádění hnojiv do oběhu: nově upravena možnost „vzájemného uznávání“ hnojiv ze zemí EU + Švýcarsko (registrace, ohlašování, hnojiva ES, vzájemné uznávání) Seznam registrovaných a ohlášených hnojiv nově pouze online v Registru hnojiv na webu ÚKZÚZ: ( Online forma nahrazuje Věstník ÚKZÚZ Omezení AZZP: ÚKZÚZ již nezajišťuje tuto činnost u TTP Rozšíření typových hnojiv (fugát a separát digestátu, substráty) – vyhl.č. 474/2000 Sb.

3 Změny – vyhláška 377/2013 Sb. Od zcela nahrazuje vyhl. č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv Změny v používání a skladování hnojiv Nově zařazena organická hnojiva: (kompost ze statkových hnojiv, digestát z BTS, separátu a fugátu) + úprava normativů obsahu živin Rozšíření kategorií chovaných zvířat, přepočtové koeficienty, úpravy produkce statkových hnojiv, rozšíření druhů a kategorií zvířat Úpravy v hodnocení přívodu N pastvou

4 Změny - vyhláška 377/2013 Sb. SKLADOVÁNÍ MINER. HNOJIV
Na přechodnou dobu před použitím (maxim. 24 m), může být vápenaté hnojivo (cukrovarská šáma) uloženo na z.p. Hnojiva na bázi mletých vápenců (vlhkost 2 – 10%) lze přechodně uložit na z. p. (max. 2 m.) SKLADOVÁNÍ ORGANICKÝCH HNOJIV Kompost může být na přechodnou dobu před použitím uložen před použitím (maxim. 24 m.) na místech ve schváleném v HP SKLADOVÁNÍ STATKOVÝCH HNOJIV Před použitím (maxim. 24 m.) na místech ve schváleném HP

5 Změny – vyhláška 377/2013 Sb. POUŽÍVÁNÍ HNOJIV
Pomocné půdní látky, které vznikají v prvovýrobě jako technologické vody při chovu zvířat (oplachy z mléčnic aj.) a při zpracování R. produktů (mytí brambor), lze použít na z. půdu při splnění podmínky (max. 1 % sušiny a 0,1 % N v sušině) Bez požadavků na min. skladovací kapacity, bez zákazu používání v zimě ve ZO apod., Platí požadavky na použití podle zákona o hnojivech! Po aplikaci tekutých statkových nebo kapalných organických hnojiv na travní, jetelotravní a jetelovinové porosty není nutné zapravení, musí být však hnojeno minim. 1 měsíc před sklizní příp. pastvou! Použití vlastních rozborů pro výpočet přívodu živin Maxim. 1 rok staré Odběry + rozbory dle vyhl. 474/2000

6 Změny – vyhláška 377/2013 (131/2014) od 1.8.2014
POUŽÍVÁNÍ HNOJIV Maximální aplikační dávka popele ze samostatného spalování biomasy je 2 t hnojiva/ha v průběhu 3. let. (§ 7 odst. 7 vyhl. 377/2013) V témže roce nesmí dojít k souběhu používání popele ze samostatného spalování biomasy s používáním kalů z ČOV nebo sedimentů Maxim. aplikační dávka organických a statkových hnojiv se sušinou ↑než 13% je 20 t sušiny v průběhu 3. let. Maxim. aplikační dávka organických a statkových hnojiv se sušinou ↓než 13% je 10 t sušiny v průběhu 3. let. Lze postihnout AŽ od roku Ovšem pokud bude již v průběhu 3 let překročena povolená max. aplikační dávka, lze pokutovat i dříve než od 2017.

7 Změny - vyhláška 377/2013 Sb. Úprava koeficientů pro přepočet zvířat na DJ (členění podle registru zvířat) Úprava koeficientů a normativů – přívod živin ze statkových hnojiv Hnůj skotu (N: 5,0 → 6,9 – krávy dojené) Kejda prasat (N: 5,0 → 5,3 – směs od více kategorií) Drůbeží trus suchý (N: 28,0 → 35,0) Nově zařazen hnůj + kejda králíků a silážní šťávy ředěné Nově zařazena organická hnojiva (kompost ze stat.hnojiv, digestát – separát,fugát) Nové normativy pro výpočet prům. přívodu živin do půdy při pastvě farmové zvěře (muflonů, jelenovitých, divokých prasat) Detailnější rozdělení produkce statkových hnojiv a živin podle věkových kategorií zvířat

8 Průměrný přívod živin (kg/t) Průměrný přívod živin (kg/t)
Přívody živin Tuhá statková hnojiva - Novela - Tuhá statková hnojiva - Původní - HNOJIVO Prům. obsah sušiny (%) Průměrný přívod živin (kg/t) N P2O5 K2O Hnůj skotu telata, jalovice, býci 22 6,5 4 7,6 krávy dojené 6,9 skot BTPM 5,6 2,1 5,7 Hnůj prasat předvýkrm 24 5,5 8,8 7 výkrm, prasničky, prasnice 8,5 Hnůj koňský 30 5,2 3,5 8,7 Hnůj ovcí a koz 32 8,9 5,4 17,7 Hnůj králíků 29 7,9 6,2 10,4 Organická hnojiva Kompost ze statkových hnojiv 40 4,5 6,1 Digestát ze zemědělské BPS 5,8 5,3 1,6 Tuhá část po separaci digestátu (separát) 23 6,8 3 Drůbeží trus čerstvý 28 18,5 12,8 uleželý 19 14,6 10,2 sušený 73 35 33,3 23,2 s podestýlkou 42 20,4 18,8 15,2 HNOJIVO Prům. obsah sušiny (%) Průměrný přívod živin (kg/t) N P2O5 K2O Hnůj skotu 23 5 3,1 7,1 Hnůj skotu (z hluboké podestýlky) 6 10,7 Hnůj prasat 6,2 5,7 5,1 Hnůj prasat (z hluboké podestýlky) 7,4 Koňský hnůj 29 5,2 3,2 7,3 Ovčí hnůj, kozí hnůj 28 7,6 3,7 10,4 Čerstvý drůbeží trus 18 11,9 Drůbeží trus uleželý (ztráty N 35%) 33 16,8 17,1 10,2 Suchý drůbeží trus (ztráty N 50%) 50 19,2 24,3 14,9 73 35,5 21,8 Drůbeží podestýlka (ztráty N 50%) 16 11,3

9 Přívody živin Tekutá statková hnojiva Tekutá statková hnojiva
- Původní - Tekutá statková hnojiva - Novela - HNOJIVO Prům. obsah sušiny (%) Průměrný přívod živin (kg/t) N P2O5 K2O Kejda skotu telata 5,9 3,7 1,5 3 jalovice, býci 9,2 3,9 1,9 3,8 krávy dojené 7,2 1,6 3,1 směs kejdy od více kategorií skotu 7,3 tekutá část po separaci (fugát) 5,8 1,7 3,2 tuhá část po separaci (separát) 21 4,2 2,5 Kejda prasat předvýkrm 4,7 2 výkrm, prasničky 6 4,8 2,6 prasnice 4,6 4 2,4 směs kejdy od více kategorií prasat 5,3 4,3 2,1 3,4 4,1 27 6,6 9,7 2,9 Kejda králíků 18 Močůvka prasat a hnojůvka 1,2 2,2 0,5 Silážní šťávy ředěné 1,3 0,7 Tekutá část po separaci digestátu (fugát) 5,1 1,4 HNOJIVO Prům. obsah sušiny (%) Průměrný přívod živin (kg/t) N P2O5 K2O Močůvka skotu a hnojůvka 2,4 2,5 0,2 5,3 Močůvka prasat a hnojůvka 2 2,8 0,5 Kejda skotu 7,8 3,2 1,5 4,8 Kejda prasat 6,8 5 3 2,3 Kejda ovcí, kejda koz 24 6 2,1 Kejda drůbeže 11,8 9,6 6,4 3,8

10 Přívody živin - PASTVA - Novela - - Původní - Druh zvířat Výkaly a moč
Průměrný přívod živin celkový N účinný N P2O5 K2O Ne AEO:B7 AEO: B7 t/rok kg/t výkalů a moči Skot 14 4,9 3 2,1 4,2 Ovce a kozy 9,1 8,2 2,6 6,6 Koně 8,6 4,7 2,8 2,3 3,5 Mufloni 11,8 2,9 Jelenovití 12,3 1,8 2,7 7,5 Divoká prasata 12,5 5 3,3 Druh zvířat Průměrný přívod živin N P2O5 K2O kg/t výkalů a moči Výkaly a moč skotu (prům.roční produkce 14,0 t.DJ) 3,3 2,2 7,1 Výkaly a moč ovcí, koz (prům.roční produkce 9,1 t.DJ) 4,9 2,6 6,6 Výkaly a moč koní (prům.roční produkce 8,6 t.DJ) 2,8 2,3 3,5

11 Kategorie zvířat – přepočet na DJ
- Novela - Druh a kategorie zv. Věk Prům. hmotnost (kg/kus) Koueficient přepočtu (DJ/kus) SKOT Telata do 6.měs 115 0,23 Jalovice nad 6 měs. až do 1 roku 265 0,53 nad 1 rok až do 2 let 470 0,94 nad 2 roky 600 1,2 Krávy, bez ohledu na užitkový typ 650 1,3 Býci 300 0,6 560 1,12 Býci, vč. volů 800 1,6 PRASATA Předvýkrm 20 0,04 Výkrm, prasničky (do zapuštění) 70 0,14 Prasničky (od zapuštění) 160 0,32 Prasnice 235 0,47 Prasata divoká 75 0,15 OVCE, KOZY, MUFLONI Ovce, kozy* nad 1 rok 0,2 Mufloni 35 0,07 KONĚ• Hříbata do 6 měs. 200 0,4 Koně 350 0,7 nad 1 rok až do 3 let 500 1 nad 3 roky - Původní - Druh a kategorie zv. Prům. hmotnost (kg/kus) Koueficient přepočtu (DJ/kus) Telata 110 0,22 Jalovice, býci 350 0,7 Dojnice 650 1,3 Skot 500 1 Prasnice 160 0,32 Výkrm 75 0,15 Prasničky Dochov 20 0,04 Prasata 60 0,12 Ovce, kozy 50 0,1 Koně Drůbež 0,0026

12 Kategorie zvířat – přepočet na DJ
- Novela - - Původní - Druh a kategorie zv. Prům. hmotnost (kg/kus) Koueficient přepočtu (DJ/kus) JELENOVITÍ Srnci 20 0,04 Daňci 50 0,1 Jeleni 110 0,22 DRŮBEŽ Nosnice 1,7 0,0034 Kuřice 0,8 0,0016 Brojleři 1 0,002 Kachny chov 3,5 0,007 Kachny výkrm 2 0,004 Husy chov 4,8 0,0096 Husy výkrm 2,5 0,005 Krůty chov 10 0,02 Krůty výkrm 5 0,01 Krocani chov Krocani výkrm Druh a kategorie zv. Prům. hmotnost (kg/kus) Koueficient přepočtu (DJ/kus) Telata 110 0,22 Jalovice, býci 350 0,7 Dojnice 650 1,3 Skot 500 1 Prasnice 160 0,32 Výkrm 75 0,15 Prasničky Dochov 20 0,04 Prasata 60 0,12 Ovce, kozy 50 0,1 Koně Drůbež 0,0026

13 Změny ve ZO - od Zjednodušení stanoveného období zákazu u jednotlivých typů hnojiv použitých na ornou půdu a TTP (pouze dle klimatického regionu + typu hnojiva) KLIM. REGION Hnojiva s rychle uvolnit. N Hnojiva s pomalu uvolnit. N + kaly Minerální N hnojiva 0-5 (pro ozimé plodiny) – (pro ostatní plodiny a kultury) 1.6 – (neplatí pro pěstování ozimů a meziplodin) 15.12 – 15.2. (pro ozimé plodiny) 6-9 (pro ozimé plodiny) (pro ostatní plodiny a kultury) 1.6. – (neplatí pro pěstování ozimů a meziplodin) 15.12 – 28.2. (pro ozimé plodiny) 1.10. – (pro ostatní plodiny a kultury)

14 Změny ve ZO - od 1. 7. 2014 Limity hnojení jednotlivých plodin
U hnojiv s pomalu uvolnitelným N a upravených kalů započítává 30 % (do = 40%) přívodu celk. N U hnojiv s rychle uvolnitelným N 60 % přívodu celk. N, s výjimkou kejdy prasat a digestátu z BPS (příp. jejich tekutých podílů po mechanické separaci) - 70 %. Pro účely hodnocení limitu hnojení se tedy zohledňuje pouze přímé působení N v prvním roce po použití statkových, organických a organominerálních hnojiv, popřípadě upravených kalů.

15 Změny ve ZO - od Došlo ke zpřísnění podmínek při používání N hnojiv v „nepříznivých podmínkách“ Nově ve ZO nelze používat N hnojivé látky (mimo skliditelné R. zbytky), pokud je půda (jakkoliv) zaplavená, přesycená vodou pokrytá sněhem nebo promrzlá. Mimo ZO však i nadále platí podmínka zákazu aplikace hnojiv na půdu pokrytou sněhem (5 cm), zamrzlou (do hloubky 5 cm), přesycenou vodou

16 Změny ve ZO - od Kapacity skladovacích prostor pro statková hnojiva § 9 odst. 2 Došlo ke zvýšení požadovaných kapacit u hnojůvky + močůvky z 3.měs. produkce na 5.měs. (pozn. mimo ZO je u hnojůvky + močůvky požadovaná minim. 3. měs kapacita) Minim. kapacity u kejdy - 6 měs. (mimo ZO = 4 měs.) Ujednocení skladovacích kapacit pro tuhá statková hnojiva na 6 m. produkci. Skladovací kapacity pro tuhá statková hnojiva → požadavek platí, jen pokud podnik nemůže tato hnojiva ukládat na zemědělské půdě Možné snížení kapacit (minimum 2 m. produkce) jen při splnění podmínek v zákoně o hnojivech – prokazatelné uvedení statkových hnojiv do oběhu, snížení kapacit úměrné množství hnojiv uvedených do oběhu

17 Změny ve ZO - od Zákaz uložení tuhých statkových/organických hnojiv na písčitých půdách Od : Tuhá statková hnojiva (skotu a prasat) mohou být uložena na zemědělské půdě až po jejich 3 m. skladování nebo po jednorázovém vyskladnění ze stáje s hlubokou podestýlkou, kde se nacházela nejméně 3 týdny. Statková hnojiva od ostatních druhů zvířat – bez omezení, možno uložit na ZP bez skladování. Pokud je denní spotřeba steliva při ustájení skotu větší než 6 kg/DJ/den, lze takto vyrobenou chlévskou mrvu vyvážet ze stáje k uložení na zemědělské půdě bez 3 m. skladování. Pro podniky nově zařazené do ZO odklad do ZRUŠENO K 1.7.

18 Změny ve ZO - od Hospodaření na erozně ohrožených pozemcích Na pozemcích se svažitostí vyšší než 10° je zakázáno aplikovat N hnojivé látky na ornou půdu a trvalých travních porostech , s výjimkou tuhých statkových hnojiv a tuhých organických hnojiv použitých na orné půdě, zapravených do půdy do 24 hodin po jejich použití

19 Změny v systému kontrol CC od 2015
V ČR dochází k novému nastavení pravidel CC (čl. 93 EU 1306/2013) Přejmenování všech SMR na PPH a GAEC na DZES Kontroly upravených kalů → jako národní bez vlivu na PP Minimální požadavky na používání hnojiv a POR převedeny do: Systému kontrol způsobilosti zákaz hnojení v období zákazu zákaz pěstování erozně nebezp. plodin na svažitých pozemcích u vody zákaz hnojení na půdu zaplavenou, přesycenou vodou, pokrytou sněhem dodržení rovnoměrného pokrytí zákaz hnojení na svažitých pozemcích (TTP + orná p. nad 10 st) odborná způsobilost při nakládání s POR, testování profesionálního zařízení pro aplikaci POR, skladování POR Standardu DZES 1 (zákaz aplikace hnojiv a POR v ochranných pásech)

20 Změny v systému kontrol CC - NS
NITRÁTOVÁ SMĚRNICE: kontrola technického stavu skladů (od 2014) Splňují skladovací kapacity statkových hnojiv kvalitativní požadavky z hlediska ochrany vod?  Sklady statkových hnojiv + hnojiště musí splňovat: Nepropustnost konstrukce skladů; Zamezení přítoku srážkových vod z okolních ploch; Zabezpečení skladu proti úniku závadných látek: do povrchových vod, do podzemních vod, do půdy a okolního prostředí. Plnění požadavku je ověřováno: Fyzickou prohlídkou stavu skladů statkových hnojiv i hnojišť. Kontrolou provozního deníku se záznamy o výsledcích vlastní kontroly skladů (včetně kontroly výstupů jejich kontrolního systému). Kontrolou technické zabezpečení skladovacích prostor, včetně jejich manipulačních ploch.

21 Změny v systému kontrol CC - NS
NITRÁTOVÁ SMĚRNICE: kontrola zákazu hnojení v nepříznivých podmínkách (zpřísnění od 2014) Byl na zemědělských pozemcích dodržen zákaz používání dusíkatých hnojivých látek na půdu zaplavenou, přesycenou vodou, promrzlou nebo pokrytou sněhem?  Posuzování požadavku je ověřováno v terénu pomocí exaktního měření teploty půdy půdními teploměry (kalibrovanými) v hloubce výskytu kořenů hnojených plodin (cca 4-6 cm) v době samotné aplikace hnojiva (popř. v době prováděné kontroly). Pozemky nesmí být hnojeny v případě, že jsou v době prováděné aplikace hnojiv v této hloubce promrzlé (teplota pod 0°C). Tuto podmínku je nutné dodržet v době prováděné aplikace dusíkaté hnojivé látky. Zjištěný stav bude současně porovnán s vedenou evidencí hnojiv, popř. s knihou jízd, výkazů práce s možným využitím záznamů nejbližších hydrometeorologických stanic. Pro hnojení mimo ZO platí podmínka zákaz hnojení na půdu promrzlou do hloubky 5 cm, nebo na hnojení na půdu s vrstvou sněhu vyšší než 5 cm.

22 Změny v systému kontrol CC od 2015
DZES 1 = Hospodaření s hnojivy + POR ve stanovených ochranných pásmech vodních zdrojů Hnojiva: Nutné dodržet minim. 3m. nehnojený pás od břehové čáry U PB nad 7⁰ platí zákaz hnojení tekutými hnojivy s rychle uvolnitelným N v ochranném pásu minim. 25 m od břehové čáry POR: Zákaz použití POR ve stanovené ochranné vzdálenosti od břehové čáry – etiketa POR Zákaz a omezení hnojení se netýká pastvy HZ (pastva je v těchto pásmech povolena). Musí však být zabráněno vstupu zvířat do povrchového trvalého vodního toku (optimálně za pomocí ohradníků). Omezení rovněž neplatí pro aplikaci tzv. pomocných látek a ponechání rostlinných zbytků.

23 Změny v systému kontrol CC od 2015
DZES 1 = Hospodaření s hnojivy + POR ve stanovených ochranných pásmech vodních zdrojů Co bude ÚKZÚZ při kontrole požadovat: Výskyt hnojiva v ochranném pásmu bude inspektory prověřován pouze v terénu (není povinnost zaznamenávat nehnojené pásy do evidence) Předložení záznamů (evidence) o aplikovaných POR a použití hnojiv, doklady o nákupu POR a hnojiv Ke kontrole budou inspektoři využívat podklady z LPIS, a to informace o pozemcích (DPB), které kontrolovaný subjekt obhospodařuje a sousedí s útvary povrchových vod. Možnost odběru vzorků při podezření na aplikaci

24 Hodnocení porušení u DZES 1
DZES 1/a: Jsou v blízkosti útvarů povrchových vod udržovány ochranné nehnojené pásy v šířce 3 m od břehové čáry? Rozsah Závažnost Trvalost Body Malý Střední Velký Malá Velká Ne Ano max. DZES 1/a Počet DPB, kde došlo k porušení je 1. k porušení je 2 až 3. k porušení je 4 a více. Hnojení bylo provedeno v rámci nehnojeného pásu ve vzdálenosti od 2 do 3 metrů od břehové čáry. Hnojení bylo provedeno v rámci nehnojeného pásu ve vzdálenosti od 1 do 2 metrů od břehové čáry. Hnojení bylo provedeno v rámci nehnojeného pásu ve vzdálenosti do 1 metru od břehové čáry. 2 7 13 14 x 29 DZES 1/aa: Jsou v blízkosti povrchových vod u DPB s průměrnou sklonitostí převyšující 7 stupňů udržovány ochranné pásy v šířce 25 m od břehové čáry, v nichž nebudou použita tekutá hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem? Rozsah Závažnost Trvalost Body Malý Střední Velký Malá Velká Ne Ano max. DZES 1/aa Počet DPB, kde došlo k porušení je 1. k porušení je 2 až 3. k porušení je 4 a více. Hnojení bylo provedeno v rámci nehnojeného pásu ve vzdálenosti od 20 do 25 metrů od břehové čáry. Hnojení bylo provedeno v rámci nehnojeného pásu ve vzdálenosti od 10 do 20 metrů od břehové čáry. Hnojení bylo provedeno v rámci nehnojeného pásu ve vzdálenosti do 10 metrů od břehové čáry. 2 7 13 14 x 29

25 Hodnocení porušení u DZES
DZES 1/b: Jsou v blízkosti povrchových vod dodržovány ochranné vzdálenosti od břehové čáry při aplikaci přípravků na ochranu rostlin za účelem ochrany vodních organismů? Rozsah Závažnost Trvalost Body Malý Střední Velký Malá Velká Ne Ano max. DZES 1/b Počet DPB, kde došlo k porušení je 1. k porušení je 2 až 3. Počet DPB, kde došlo k porušení je 4 a více. x Přípravek nebyl použit v souladu s požadavky na použití. 2 6 20 42

26 Změny v systému kontrol CC od 2015
DZES 3 = Při hospodaření se závadnými látkami je nutné dodržet pravidla vedoucí k ochraně povrchových i podzemních vod Zajištění ochrany povrchových a podzemních vod, blízkého okolí a životního prostředí a zamezí vypouštění odpadních vod do vod povrchových a podzemních bez platného povolení (od 2015) Skladování závadných látky tak, aby nedošlo k jejich úniku, popřípadě k jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami a zároveň zajistí, aby technický stav skladovacích zařízení závadných látek splňoval kvalitativní požadavky vodního zákona Lhůty zkoušek těsnosti potrubí a nádrží (ropných látek): nejméně 1x za 5 let, pokud není technickou normou nebo výrobcem stanovena lhůta kratší Zajištění + provozování kontrolního systému pro kontrolu zjišťování úniku skladovaných ropných látek

27 Hodnocení porušení u DZES 3
DZES 3/a: Nedošlo při manipulaci se závadnými látkami k jejich vniknutí do povrchových či podzemních vod nebo k ohrožení blízkého okolí a životního prostředí? Rozsah Závažnost Trvalost Body Malý Střední Velký Malá Velká Ne Ano max. DZES 3/a x Došlo k ohrožení nebo znečištění podzemních nebo povrchových vod. Došlo k  ohrožení vod. Došlo ke znečištění povrchových nebo podzemních vod. 20 10 2 42 DZES 3/aa: Došlo k vypouštění odpadních vod bez platného povolení? Rozsah Závažnost Trvalost Body Malý Střední Velký Malá Velká Ne Ano max. DZES 3/aa Došlo k vypouštění odpadních vod bez povolení (nekomerční/neprovozní aktivity).  x Došlo k vypouštění odpadních vod bez povolení (komerční/provozní aktivity). 2 x 8 18

28 Hodnocení porušení u DZES 3
DZES 3/b: Jsou závadné látky skladovány tak, aby nedošlo k jejich úniku, popřípadě k jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami a zároveň je zajištěn technický stav skladovacích zařízení závadných látek tak, aby splňoval kvalitativní požadavky vodního zákona? Rozsah Závažnost Trvalost Body Malý Střední Velký Malá Velká Ne Ano max. DZES 3/b Technické zabezpečení skladů neodpovídá v jednom případě. Technické zabezpečení skladů neodpovídá ve dvou  a více případech. x Sklady vykazují drobné nedostatky. Sklady vykazují závažné nedostatky. 2 8 18 DZES 3/c: Jsou nejméně jednou za 5 let, pokud není technickou normou nebo výrobcem stanovena lhůta kratší, prováděny zkoušky těsnosti potrubí a nádrží určených pro skladování ropných látek? Rozsah Závažnost Trvalost Body Malý Střední Velký Malá Velká Ne Ano max. DZES 3/c Zkoušky těsnosti byly provedeny, ale ne v požadovaných intervalech. Zkoušky těsnosti nebyly provedeny. x Jedná se o skladování v nadzemních dvouplášťových nádržích nebo s havarijní vanou. Jedná se o skladování v podzemních jednoplášťových nádržích. 2 4 5 11

29 Hodnocení porušení u DZES 3
DZES 3/d: Je vybudován a provozován odpovídající kontrolní systém pro zjišťování úniku skladovaných ropných látek? Rozsah Závažnost Trvalost Body Malý Střední Velký Malá Velká Ne Ano max. DZES 3/d Kontrolní systém pro zjišťování úniku je vybudován, ale není provozován. Kontrolní systém pro zjišťování úniku není vybudován. x Kontrolní systém není funkční. 2 4 6 1 11

30 POČTY KONTROL + PORUŠENÍ (2014)
KONTROLY PODMÍNĚNOSTI 1.návštěva = více typů kontrol zároveň (SMR NÁRODNÍ aj.) = snaha o slučování kontrol = snížení administrativní zátěže kontrolovaného subjektu Hodnocena celá oblast komplexně (požadavky CC i národní) Typ Řádné Celkem Kontroly s porušením CC Kontroly s porušením celkem Porušené požadavky SMR3 307 315 2 6 Nezapravení kalů do 48 hod (3x), hlášení o aplikaci kalů (3x), nedodržení limitů rizik. látek v kalech (1x), používání kalů bez Programu použití (1x) SMR4 160 185 1 9 Nesprávné skladování statkových hnojiv (8x), nedodržení maxim. limitu 170 kg N/ha (1x) SMR5a 117 124 Aplikace hnojiv v období zákazu (1x) SMR 11 310 316 3 Provoz neregistrován (2x), přítomnost skladištních škůdců (1x) SMR 12 201 202 CELKEM 1 095 1 142 4 18 22

31 NEJČASTĚJŠÍ PORUŠENÍ NS (2009-2013)
Únik hnojůvky z polního složiště Hnojení na sníh a na podmáčenou půdu

32 POČTY KONTROL + PORUŠENÍ (2014)
DELEGOVANÉ KONTROLY PoK → ZoDK → MZK → SZIF = přiznání/snížení/zamítnutí platby Typ Řádné Celkem Kontroly s porušením celkem Porušené požadavky AEO 606 613 14 Nevedení/nedostatečná evidence (4x), nebyl prováděn řez ovocných stromů (4x), pastva zvířat před povoleným datem (2x), aplikace hnojiv/pastva zvířat na pozemku s úplným zákazem hnojení (2x), nedodržení minim. množství N/ha pastvy (2x) EZ 274 287 9 Porušení pravidel platných pro ekologické hospodaření (např. aplikace průmyslového kompostu, krmení zv. surovinami z konvenčního hospodaření..) ZvP 34 2 Použití nepovolených účinných látek při pěstování chmele (2x) KONOPÍ RADIOAKT 50 GAEC 11 347 355 Nedodržení 3m. nehnojeného pásu od břehu (2 x) GAEC 12 346 425 49 Absence/nedostatečný havarijní plán (43 x), porušení standardu (8 x) CELKEM 1 666 1 773 76

33 NEJČASTĚJŠÍ PORUŠENÍ GAEC 12
Nevhodně zabezpečená plocha PHM Nevhodné skladování tekutých statkových hnojiv PORUŠENÍ CC: Nevhodná konstrukce skladů tekutých hnojiv Nedostatečné zabezpečení skladovaných látek (hrozí únik do prostředí) Neprovádění povinných zkoušek těsnosti PORUŠENÍ NK: Absence/neschválení havarijního plánu

34 POČTY KONTROL + PORUŠENÍ (2014)
NÁRODNÍ KONTROLY HNOJIV, KRMIV A POR Typ Řádné Celkem Kontroly s porušením celkem Porušené požadavky H: Kontroly výrobců hnojiv, dovozců, dodavatelů, obchodní síť 212 228 9 Uvádění neregistrovaných hnojiv do oběhu, nesprávné označování/balení hnojiv (9x) H: Kontroly skladování, používání hnojiv 62 101 18 Nesprávné skladování statkových, minerálních hnojiv (12x), nesprávné používání hnojiv (9x) H: Oprávněné osoby 16 K: Kontroly výrobců, uvádění krmiv do oběhu, kontroly maloobchod. prodejen 1495 1596 75 Nedostatečné skladování krmiv, výskyt škůdců, výroba krmiv u neregistrovaného provozu aj. POR: Kontrola výroby, dovozu, uvádění přípravků na ochranu rostlin do oběhu, jejich označování, balení a skladování 511 584 73 Uvádění neregistrovaných POR do oběhu, nedostatky v označování CELKEM 2 296 2 525 175

35 Děkuji za pozornost Případné dotazy: pepa.svoboda@ukzuz.cz


Stáhnout ppt "AKTUÁLNÍ ZMĚNY V LEGISLATIVĚ PRAKTICKÉ DOPADY DO KONTROL"

Podobné prezentace


Reklamy Google