Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DIGITÁLNÍ U Č EBNÍ MATERIÁL Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0232 N á zev projektu EU pen í ze středn í m š kol á m Masarykova OA Jič í n N á zev š koly.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DIGITÁLNÍ U Č EBNÍ MATERIÁL Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0232 N á zev projektu EU pen í ze středn í m š kol á m Masarykova OA Jič í n N á zev š koly."— Transkript prezentace:

1 DIGITÁLNÍ U Č EBNÍ MATERIÁL Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0232 N á zev projektu EU pen í ze středn í m š kol á m Masarykova OA Jič í n N á zev š koly MASARYKOVA OBCHODN Í AKADEMIE, 17. listopadu 220, Jič í n PředmětDějepis Tematický okruh Dějiny 19.století T é ma Moderní dějiny ve 2.ročníku Označen í DUMU VY_32_INOVACE_608 Jm é no autora Petr Brož Datum vytvořen í 4. 11. 2013 Anotace Materiál obsahuje přehled nejvýraznějších myšlenkových proudů 19. století, které významně ovlivnily dějiny 20. století.

2 Nacionalismus Nacionalismus zdůrazňuje význam národa jako společenské jednotky Nacionalismus zdůrazňuje význam národa jako společenské jednotky Počátky na konci 18. století Počátky na konci 18. století Revoluční války ve Francii Revoluční války ve Francii Myšlenky osvícenského filozofa Johanna Gottfrieda Herdera v Německu Myšlenky osvícenského filozofa Johanna Gottfrieda Herdera v Německu Na obrázcích pád Bastily 14. 7. 1789 a J. G. Herder cs.wikipedia.org/wiki/Velká_francouzská_revolu ce, 4. 11. 2013 cs.wikipedia.org/wiki/Johann_Gottfried_Herder, 4. 11. 2013

3 Zneužití nacionalismu ve 20. a 21. století  V 19. století i pozitivní vliv - emancipace (zrovnoprávnění) potlačovaných národů v mnohonárodnostních monarchiích a sjednocení území v jeden státní celek  Později především nebezpečná teorie o nadřazenosti vyvoleného národa nad ostatními  Nacionalismus ve 20.století nástroj politiků, kteří chtějí šířit nenávist  Například nacismus v Německu nebo válka při rozpadu Jugoslávie.

4 Nacismus v Německu Nacismus je totalitní ideologie Nacismus je totalitní ideologie Oficiálně uplatňovaná diktaturou v Německu v letech 1933–1945 Oficiálně uplatňovaná diktaturou v Německu v letech 1933–1945 NSDAP vedená Adolfem Hitlerem. NSDAP vedená Adolfem Hitlerem. http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99et%C 3%AD_%C5%99%C3%AD%C5%A1e, 4. 11. 2013

5 Válka v Jugoslávii Série konfliktů 1991 – 1995 Série konfliktů 1991 – 1995 Etnické čistky Etnické čistky Nejstrašnější válka v Bosně a Hercegovině Nejstrašnější válka v Bosně a Hercegovině Sebrenický masakr – Srbové zavraždili asi Sebrenický masakr – Srbové zavraždili asi 8 000 muslimů. Na obrázcích rakve mrtvých Bosňanů a hřbitov obětí masakru v Potočari http://cs.wikipedia.org/wiki/Srebrenick%C3 %BD_masakr, 4. 11. 2013

6 Darwinismus  Britský přírodovědec Charles Darwin  Evoluční teorie  Kniha O vývoji druhů přirozeným výběrem  Evoluční teorie  Jiná práce Původ člověka. Na obrázcích Ch. Darwin, vydání knihy O původu druhů z roku 1859 a karikatura Darwina jako opice http://cs.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin, 4. 11. 2013

7 Antisemitismus  Nenávistný vztah k Židům  Ve 20. století součástí nacistické ideologie v Německu  Za Druhé světové války židé nacisty odsouzeni k vyhlazení. Na obrázcích zničená výloha židovského obchodu za tzv. křišťálové noci roku 1938 a Davidova hvězda, kterou za války museli židé nosit. Na obrázcích zničená výloha židovského obchodu za tzv. křišťálové noci roku 1938 a Davidova hvězda, kterou za války museli židé nosit. http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99i%C5%A1%C 5%A5%C3%A1lov%C3%A1_noc, 4. 11. 2013. http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99i%C5%A1%C 5%A5%C3%A1lov%C3%A1_noc, 4. 11. 2013.

8 Historický pramen Z norimberských rasových zákonů „Všechny sňatky mezi Židem a občanem německé či příbuzné krve jsou od této doby zakázány. Židé nesmějí být zaměstnáni jako sloužící v německých domácnostech či v domácnostech lidí příbuzné krve, kteří jsou mladší než 45 let. Židům je zakázáno vyvěšovat říšskou či národní vlajku a nesmějí užívat národních barev...“ Zákon na ochranu německé krvi a německé cti ze září 1935 „Žid nemůže být občanem říše. Nemá volební právo, nemůže zastávat veřejný úřad... Židem je osoba, která má mezi prarodiči alespoň do třetího kolena rasově plně židovský původ...“ Z doplňujících článků z listopadu 1935 Čapek, V.,Pátek, J.: Světové dějiny II, Fortuna 1993, s. 172. Podle uvedených ustanovení rasových zákonů si uvědomte zrůdnost nacistického antisemitismu.

9 Dreyfusova aféra  Nespravedlivé odsouzení francouzského důstojníka Alfréda Dreyfuse  Zastal se jej významný spisovatel Émile Zola. http://cs.wikipedia.org/wiki/Alfred_Dreyfus, 4. 11. 2013 http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Zola, 4. 11. 2013

10 Sionismus  Organizovaný židovský nacionalismus  Reakce na perzekuci i jako obrana proti asimilaci  Úsilí o vytvoření židovského státu v oblasti Palestiny  Theodor Herzl - kniha Židovský stát  V Basileji Světový židovský kongres. Na obrázcích T. Herzl, titulní stránka knihy Židovský stát a vlajka Izraele Na obrázcích T. Herzl, titulní stránka knihy Židovský stát a vlajka Izraele http://cs.wikipedia.org/wiki/Theodor_Herzl, 4. 11. 2013 http://cs.wikipedia.org/wiki/Theodor_Herzl, 4. 11. 2013

11 Pozitivismus Ve 30. letech 19. století Ve 30. letech 19. století Francouzský filozof August Comte Francouzský filozof August Comte Důvěra ve vědu Důvěra ve vědu Soustředění na to, co je pozitivní,tedy rozumovým poznáním zjistitelné a ověřitelné. Soustředění na to, co je pozitivní,tedy rozumovým poznáním zjistitelné a ověřitelné. http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Audust _Comte&action=edit&redlink=1, 4. 11. 2013

12 Dělnická otázka a socialismus  V důsledku průmyslové revoluce nové společenské skupiny – buržoazie a dělnictvo  Z těžkých pracovních a životních podmínek dělnické bouře a stávky  Teorie o jiném společenském uspořádaní (utopický socialismus, historický materialismus).

13 Utopičtí socialisté Sny o společnosti bez vykořisťování Sny o společnosti bez vykořisťování Například Henri de Saint- Simon a Charles Fourier Například Henri de Saint- Simon a Charles Fourier Společné vlastnictví, povinná práce podle schopností, spravedlivé rozdělování produktů. Společné vlastnictví, povinná práce podle schopností, spravedlivé rozdělování produktů. http://cs.wikipedia.org/wiki/Henri_de_Saint-Simonhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Henri_de_Saint-Simon, 4. 11. 2013 http://cs.wikipedia.org/wiki/Henri_de_Saint-Simon http://cs.wikipedia.org/wiki/Charles_Fourier, 4. 11. 2013

14 Robert Owen  Robert Owen  Nahrazoval peněžní hospodářství poukázkovým. Zisk z podnikání používal ke zlepšení života dělníků – zkracoval pracovní dobu, zřizoval školy, zaváděl nemocenskou a starobní podporu, stavěl dělnické domky...  Pokus se však nezdařil - označení utopický = neuskutečnitelný. http://cs.wikipedia.org/wiki/Robert_Owen, 4.11. 2013 http://cs.wikipedia.org/wiki/Robert_Owen, 4.11. 2013

15 Historický materialismu – učení o vývoji společnosti Třídní boj – sociální revoluce Třídní boj – sociální revoluce Karel Marx a Bedřich Engels Karel Marx a Bedřich Engels V současné době třídní boj mezi kapitalisty a dělnickou třídou V současné době třídní boj mezi kapitalisty a dělnickou třídou Nakonec spravedlivá beztřídní společnost – komunismus Nakonec spravedlivá beztřídní společnost – komunismus Program vysvětlili v Manifestu komunistické strany. Program vysvětlili v Manifestu komunistické strany. Na obrázcích K.Marx, B. Engels a rukopis Komunistického manifestu http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Marx#Komunistic k.C3.BD_manifest_.281848.29, 4. 11. 2013 http://cs.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Engels, 4. 11. 2013. http://cs.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Engels, 4. 11. 2013.

16 Komunistické diktatury 20. století Teorie K. Marxe rozpracována Vladimírem Iljičem Leninem a jeho fanatickými následovníky a stoupenci Teorie K. Marxe rozpracována Vladimírem Iljičem Leninem a jeho fanatickými následovníky a stoupenci Ve 20. století třídním bojem ospravedlnění zvůle krvavé diktatury. Ve 20. století třídním bojem ospravedlnění zvůle krvavé diktatury. http://cs.wikipedia.org/wiki/Lenin,4. 11. 2013 http://cs.wikipedia.org/wiki/Stalin, 4. 11. 2013 http://cs.wikipedia.org/wiki/Klemnt_Gottwald, 4. 11. 2013

17 Doporučené použité studijní materiály  BROŽ, Petr – LABISCHOVÁ, Denisa: Dějepis světa, 1. vydání, Orlová 2007, ISBN 978-80-87113-44-8  ČORNEJ P. a kol.: Dějepis pro střední odborné školy, Praha, SPN 2002, ISBN 80-7235-194-X  www. dejepis.com


Stáhnout ppt "DIGITÁLNÍ U Č EBNÍ MATERIÁL Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0232 N á zev projektu EU pen í ze středn í m š kol á m Masarykova OA Jič í n N á zev š koly."

Podobné prezentace


Reklamy Google