Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociální politika a její vývoj na území ČR Přednáška č. 3.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociální politika a její vývoj na území ČR Přednáška č. 3."— Transkript prezentace:

1 Sociální politika a její vývoj na území ČR Přednáška č. 3

2 I. Vývoj sociální politiky na našem území do roku 1989 A. Období Rakousko-Uherska  Ve středověku péči a pomoc potřebným poskytovala církev  16. do 19. století byla chudinská podpora v rámci Rakousko-Uherska svěřena obcím  Bismarcovy reformy SZ našly odezvu i v Rakousku-Uhersku - v r. 1887

3 I. Vývoj sociální politiky na našem území do roku 1989 B. První republika  Hodnotové priority a východiska sociální politiky v období první republiky  Stát hraje v tomto období poměrně významnou roli  Bytová politika  Střední a vysoké školství  Rodinná politika a rodinná sociální péče

4 I. Vývoj sociální politiky na našem území do roku 1989 B. První republika  Hlavní oblasti zájmu sociální politiky v období první republiky  Rozvoj sociálního zákonodárství upravujícího oblast práce  Péče o osoby, odkázané na veřejnou pomoc  Péče o nezaměstnané (tzv. gentský systém)  Nejspodnější ochranná síť  Dobrovolné sociální péče

5 I. Vývoj sociální politiky na našem území do roku 1989 C. Období komunistické nadvlády  Hlavní rysy vývoje institucí sociální politiky po roce 1948  1945 - zrovnoprávnění žen v oblasti mzdové politiky, úprava dovolených a také zavedení univerzálních přídavků na děti  1948 – vstoupil v platnost zákon o národním pojištění (= jeden z posledních demokratických kroků)  Reformou (1951-52) bylo zlikvidováno sociální zaopatření státních zaměstnanců  rozdělení systému do 3 celků: státní léčebně preventivní zdravotní péče, nemocenské pojištění, důchodové zabezpečení a sociální péče

6 I. Vývoj sociální politiky na našem území do roku 1989 C. Období komunistické nadvlády  Hlavní rysy vývoje institucí sociální politiky po roce 1948   S reformou 1956 zaniklo národní pojištění a vznikl systém státního sociálního zabezpečení   Reforma 1964 přinesla restrikce a vznik jednopilířového systému (došlo ke zdanění důchodů, stanovení důchodových stropů a likvidaci důchodového připojištění)   Reforma 1975 odstranila důchodové zdanění

7 I. Vývoj sociální politiky na našem území do roku 1989 C. Období komunistické nadvlády  Hlavní rysy vývoje institucí sociální politiky po roce 1948  Další významné znaky SP tohoto období:  Rozevírání nůžek mezi životní úrovní občanů v produktivním a postproduktivním věku  Nevyhovující instituce sociální péče  vznik terénní sociální péče (pečovatelské služby)

8 I. Vývoj sociální politiky na našem území do roku 1989 C. Období komunistické nadvlády  Hodnotové priority a ideologická východiska .  Ideologickým cílům sloužila politika zaměstnanosti, politika v oblasti školství, zdravotnictví, přístupu k rodině, kultuře, bydlení, atd.   Socialistická politika v oblasti práce byla založena na plné zaměstnanosti   Většina reforem v sociální oblasti byla vedena spíše než snahou o koncepční řešeni snahou minimalizovat sociální napětí   Do systému byl zabudován systém sankcí a odměn hodnotící „správnost“ postojů populace

9 I. Vývoj sociální politiky na našem území do roku 1989 C. Období komunistické nadvlády  Důsledky komunistického režimu v oblasti sociální politiky   Sociální politika za socialismu byla značně deformována a v dnešním slova smyslu o sociální politiku ani nešlo.   Sociální politika bývalého režimu byla koncipována podle státně paternalistického modelu,   Deformace v systému sociálního zabezpečení   Stát zamlžoval toky přerozdělování, přesto se odhaduje že míra přerozdělení v bývalém Československu byla přes 70 %   Přerušení kontinuity v oblasti teorie i výzkumu sociální politiky,   Ideologicky zatížená interpretace sociální spravedlnosti,   Zkreslené chápání sociálních jistot, pasivita příjemců

10 II. Vývoj sociální politiky na našem území od roku 1989  Hlavní rysy institucionálního vývoje   Scénář sociální reformy (4. 10. 1990) Hlavní úkoly v SP:   Aktivní politika zaměstnanosti   Liberalizace a pluralizace systému sociálního zabezpečení   Vytvoření záchranné sociální sítě   Základní východiska změn v SP:   Přechod od centralizované správy k decentralizaci v sociální oblasti   Přechod od státního paternalismu k občanské participaci   Přechod od státního monopolu k liberalizaci

11 II. Vývoj sociální politiky na našem území od roku 1989  Hlavní rysy institucionálního vývoje  (3 fce)  Záchranná sociální síť (3 fce)  Stimulace k vytváření nových pracovních míst  Vybudování nástrojů k uchování pracovní síly  Sociální zajištění starých, zdravotně postižených a sociálně ohrožených občanů a také těch, kdo propadli sociálním sítem.  Sociální síť obsahuje   Garance v oblasti zaměstnanosti   Garanci minimální mzdy   Zabezpečení sociálně slabých sociálními dávkami a službami

12 II. Vývoj sociální politiky na našem území od roku 1989  Hlavní rysy institucionálního vývoje   Základním kritériem pro posuzování výše příjmů se staly zákon č. 463/91 Sb. o životním minimu a zákon č. 4821/91 Sb. o sociální potřebnosti   Pro odstranění nejvýraznějších deformací v systému sociálního zabezpečení byl přijat „třípilířový“ systém: I.Sociální pojištění; II.Státní sociální podporu; III.Sociální pomoc.

13 II. Vývoj sociální politiky na našem území od roku 1989  Hlavní rysy institucionálního vývoje  V roce 1992 byl přijat zákon o Zákon o sociálním pojištění  Byl vytvořen průběžně financovaný systém s odvody do státního rozpočtu  1994 byl přijat zákon o důchodovém připojištění  Transformace oblasti zdravotního pojištění → vznik VZP a další 27 pojišťoven → nedostatečně legislativně zajištěno

14 II. Vývoj sociální politiky na našem území od roku 1989  Hlavní rysy institucionálního vývoje  Oblast státních podpor rodinám s dětmi   Vytvořeny dvě skupiny dávek: 1. 1.Dávky testované 2. 2.Dávky netestované   Základní princip – snaha o adresnost dávek   Systém je administrativně náročný  Oblast sociální pomoci , přesto stále je prostor větší uplatnění soukromého sektoru  Přestože ještě nebyl přijat nový zákon o sociální pomoci, prošla i tato oblast od roku 1989 velkými změnami, přesto stále je prostor větší uplatnění soukromého sektoru

15 II. Vývoj sociální politiky na našem území od roku 1989  Shrnutí SP po roce 1989   Zajištění minimálních sociálních garancí   Zrušení státního monopolu → ↑ významu nestátních subjektů a obcí   Současný charakter sociální politiky je ovlivněn nejen transformací sociálního systému v 90. letech, ale také přetrvávajícím socialistickým chápáním hodnot ve společnosti.


Stáhnout ppt "Sociální politika a její vývoj na území ČR Přednáška č. 3."

Podobné prezentace


Reklamy Google