Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociální politika a její vývoj na území ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociální politika a její vývoj na území ČR"— Transkript prezentace:

1 Sociální politika a její vývoj na území ČR
Přednáška č. 3 Sociální politika a její vývoj na území ČR

2 I. Vývoj sociální politiky na našem území do roku 1989
A. Období Rakousko-Uherska Ve středověku péči a pomoc potřebným poskytovala církev 16. do 19. století byla chudinská podpora v rámci Rakousko-Uherska svěřena obcím Bismarcovy reformy SZ našly odezvu i v Rakousku-Uhersku - v r. 1887

3 I. Vývoj sociální politiky na našem území do roku 1989
B. První republika Hodnotové priority a východiska sociální politiky v období první republiky Stát hraje v tomto období poměrně významnou roli Bytová politika Střední a vysoké školství Rodinná politika a rodinná sociální péče

4 I. Vývoj sociální politiky na našem území do roku 1989
B. První republika Hlavní oblasti zájmu sociální politiky v období první republiky Rozvoj sociálního zákonodárství upravujícího oblast práce Péče o osoby, odkázané na veřejnou pomoc Péče o nezaměstnané (tzv. gentský systém) Nejspodnější ochranná síť Dobrovolné sociální péče

5 I. Vývoj sociální politiky na našem území do roku 1989
C. Období komunistické nadvlády Hlavní rysy vývoje institucí sociální politiky po roce 1948 zrovnoprávnění žen v oblasti mzdové politiky, úprava dovolených a také zavedení univerzálních přídavků na děti 1948 – vstoupil v platnost zákon o národním pojištění (= jeden z posledních demokratických kroků) Reformou ( ) bylo zlikvidováno sociální zaopatření státních zaměstnanců  rozdělení systému do 3 celků: státní léčebně preventivní zdravotní péče, nemocenské pojištění, důchodové zabezpečení a sociální péče

6 I. Vývoj sociální politiky na našem území do roku 1989
C. Období komunistické nadvlády Hlavní rysy vývoje institucí sociální politiky po roce 1948 S reformou 1956 zaniklo národní pojištění a vznikl systém státního sociálního zabezpečení Reforma 1964 přinesla restrikce a vznik jednopilířového systému (došlo ke zdanění důchodů, stanovení důchodových stropů a likvidaci důchodového připojištění) Reforma 1975 odstranila důchodové zdanění

7 I. Vývoj sociální politiky na našem území do roku 1989
C. Období komunistické nadvlády Hlavní rysy vývoje institucí sociální politiky po roce 1948 Další významné znaky SP tohoto období: Rozevírání nůžek mezi životní úrovní občanů v produktivním a postproduktivním věku Nevyhovující instituce sociální péče  vznik terénní sociální péče (pečovatelské služby)

8 I. Vývoj sociální politiky na našem území do roku 1989
C. Období komunistické nadvlády Hodnotové priority a ideologická východiska Ideologickým cílům sloužila politika zaměstnanosti, politika v oblasti školství, zdravotnictví, přístupu k rodině, kultuře, bydlení, atd. Socialistická politika v oblasti práce byla založena na plné zaměstnanosti Většina reforem v sociální oblasti byla vedena spíše než snahou o koncepční řešeni snahou minimalizovat sociální napětí Do systému byl zabudován systém sankcí a odměn hodnotící „správnost“ postojů populace

9 I. Vývoj sociální politiky na našem území do roku 1989
C. Období komunistické nadvlády Důsledky komunistického režimu v oblasti sociální politiky Sociální politika za socialismu byla značně deformována a v dnešním slova smyslu o sociální politiku ani nešlo. Sociální politika bývalého režimu byla koncipována podle státně paternalistického modelu, Deformace v systému sociálního zabezpečení Stát zamlžoval toky přerozdělování, přesto se odhaduje že míra přerozdělení v bývalém Československu byla přes 70 % Přerušení kontinuity v oblasti teorie i výzkumu sociální politiky, Ideologicky zatížená interpretace sociální spravedlnosti, Zkreslené chápání sociálních jistot, pasivita příjemců

10 II. Vývoj sociální politiky na našem území od roku 1989
Hlavní rysy institucionálního vývoje Scénář sociální reformy ( ) Hlavní úkoly v SP: Aktivní politika zaměstnanosti Liberalizace a pluralizace systému sociálního zabezpečení Vytvoření záchranné sociální sítě Základní východiska změn v SP: Přechod od centralizované správy k decentralizaci v sociální oblasti Přechod od státního paternalismu k občanské participaci Přechod od státního monopolu k liberalizaci

11 II. Vývoj sociální politiky na našem území od roku 1989
Hlavní rysy institucionálního vývoje Záchranná sociální síť (3 fce) Stimulace k vytváření nových pracovních míst Vybudování nástrojů k uchování pracovní síly Sociální zajištění starých, zdravotně postižených a sociálně ohrožených občanů a také těch, kdo propadli sociálním sítem. Sociální síť obsahuje Garance v oblasti zaměstnanosti Garanci minimální mzdy Zabezpečení sociálně slabých sociálními dávkami a službami

12 II. Vývoj sociální politiky na našem území od roku 1989
Hlavní rysy institucionálního vývoje Základním kritériem pro posuzování výše příjmů se staly zákon č. 463/91 Sb. o životním minimu a zákon č. 4821/91 Sb. o sociální potřebnosti Pro odstranění nejvýraznějších deformací v systému sociálního zabezpečení byl přijat „třípilířový“ systém: Sociální pojištění; Státní sociální podporu; Sociální pomoc.

13 II. Vývoj sociální politiky na našem území od roku 1989
Hlavní rysy institucionálního vývoje V roce 1992 byl přijat zákon o Zákon o sociálním pojištění Byl vytvořen průběžně financovaný systém s odvody do státního rozpočtu 1994 byl přijat zákon o důchodovém připojištění Transformace oblasti zdravotního pojištění → vznik VZP a další 27 pojišťoven → nedostatečně legislativně zajištěno

14 II. Vývoj sociální politiky na našem území od roku 1989
Hlavní rysy institucionálního vývoje Oblast státních podpor rodinám s dětmi Vytvořeny dvě skupiny dávek: Dávky testované Dávky netestované Základní princip – snaha o adresnost dávek Systém je administrativně náročný Oblast sociální pomoci Přestože ještě nebyl přijat nový zákon o sociální pomoci, prošla i tato oblast od roku 1989 velkými změnami, přesto stále je prostor větší uplatnění soukromého sektoru

15 II. Vývoj sociální politiky na našem území od roku 1989
Shrnutí SP po roce 1989 Zajištění minimálních sociálních garancí Zrušení státního monopolu → ↑ významu nestátních subjektů a obcí Současný charakter sociální politiky je ovlivněn nejen transformací sociálního systému v 90. letech, ale také přetrvávajícím socialistickým chápáním hodnot ve společnosti.


Stáhnout ppt "Sociální politika a její vývoj na území ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google