Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace"— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
Vzdělávací materiál/DUM VY_32_INOVACE_03C19 Autor Ing. Helena Svršková Období vytvoření Leden, únor 2013 Ročník/věková kategorie 4. ročník Vyučovací předmět/klíčová slova Domácí a osobní rozpočet, příjmy pravidelné a nepravidelné, výdaje pevné a kontrolovatelné, metoda Start Anotace Studenti se seznamují s postupem tvorby osobního, popř. rodinného rozpočtu.

2 Rozpočet domácnosti a osobní rozpočet
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Helena Svršková,

3 Míváte na konci měsíce hluboko do kapsy? Zadlužujete se?
Chcete jet na dovolenou, ale nevíte, jestli stihnete dostatečně naspořit? Naučíme se, jak řídit a plánovat svůj rozpočet.

4 Rodinný rozpočet potřebuje téměř každý bez ohledu na finanční situaci rodiny. Jen s ním lze efektivně spravovat rodinné finance. Jak ale dobrý osobní či rodinný rozpočet sestavit? K vytvoření rozpočtu je zapotřebí vynaložit trochu času a přemýšlení. Často k tomuto účelu postačí tužka, papír a kalkulačka, někdy lze použít dostupných počítačových programů.

5 Mezi vytvářením osobního rozpočtu a rozpočtu domácnosti neexistuje zásadní rozdíl.
Princip tvorby rozpočtu spočívá ve shrnutí všech příjmů a výdajů, rozdělených podle kategorií. V podstatě se jedná o soupis všech plánovaných příjmů a výdajů, určení, zda příjmy pokryjí výdaje, podle potřeby přehodnocování a přizpůsobení výdajů a v neposlední řadě také aktualizace rozpočtu. Je zřejmé, že pokud bude odhad příjmů a výdajů špatný, bude špatný i rozpočet. Příjmy a výdaje je zapotřebí odhadovat pečlivě a je nutné nezapomenout na výdaje, jako jsou daně, dovolená nebo nečekaná vydání.

6 následujícím způsobem:
Zvládnutí osobního a finančního rozpočtu je klíčovou záležitostí, související nejenom s osobními financemi. Podnikatel Tomáš Baťa ( ) ve své knize Švec pro celý svět (1991) vzpomíná na návyky, ke kterým ho vedli jeho rodiče následujícím způsobem: (úryvek z knihy na následujícím snímku).

7 Už jako malý kluk jsem si musel uklízet pokoj, pomáhat v domácnosti a vést si záznamy o tom, zač utrácím své malé kapesné. [... ]  doma jsem musel odjakživa vykazovat, za co jsem svých pár korun kapesného utratil. Po letech jsem se v Kanadě snažil víceméně úspěšně vštípit stejný zvyk svým dětem." Baťovy vzpomínky pokračují: "Koncem prvních vánočních prázdnin sestavil otec rozpočet na dva roky, které jsem měl v Anglii strávit, včetně školného a cestovních výdajů. Potom u londýnské pobočky Guaranty Trust Company of New York otevřel na mé jméno účet a vysvětlil mi, co mám po návratu do Londýna udělat. [...] Nikdy jsem si však nedopřál lůžkový vůz ani občerstvení v jídelním voze, i když můj rozpočet by stačil i na tenhle přepych. Ale měli jsme s otcem dohodu, že všecko, co ušetřím, mi zůstane, a téhle úmluvy jsem náležitě využíval. [...] Pro mě ale to spoření bylo jakousi soutěží, příležitostí dokázat sobě i rodičům, že se svými penězi umím zacházet." Zdroj: Baťa, T.: Švec pro celý svět. Melantrich Praha ISBN

8 Pět „pé“ rodinného rozpočtu
Význam rodinného rozpočtu je možné shrnout do pěti P, které Baťovy návyky shrnují: PŘEHLED nad svými výdaji ("mám představu, na co peníze vynakládám"), PLÁN, tedy rozpočet svých financí ("mám přehled o svých příjmech a výdajích"), PŘEDPOKLAD naplnění sledovaných cílů a závazků ("vím, co si mohu dovolit a dělám vše pro to, abych si leccos dovolit mohl"), POCHOPENÍ nutnosti mít úspory ("dělám vše pro to a vím, že mám rezervu na deštivé dny a nepředvídané události"), PRINCIP a návyk, který pomáhá předcházet a zvládnout své dluhy ("mám svůj rozpočet a svou finanční situaci pod kontrolou“).

9 1) S epsat své čisté příjmy
Zvládnutí rodinného rozpočtu v pěti krocích (START) Zvládnutí osobních financí a sestavení osobního nebo rodinného rozpočtu představuje tzv. START. Je to pět kroků, které napomáhají zvládnout osobní finance a rodinný rozpočet. 1) S epsat své čisté příjmy 2) T rochu času věnovat shrnutí svých měsíčních výdajů 3) A nalyzovat, zda příjmy pokrývají stávající výdaje 4) R ozumově zvážit a přizpůsobit výdaje 5) T řebaže vše funguje, čas od času rozpočet přehodnotit

10 Domácí rozpočet příjmy výdaje
pravidelné nepravidelné pevné kontrolovatelné

11 Sepsat své čisté příjmy
Ad 1) Krok první: Sepsat své čisté příjmy Prvním krokem při vytváření rozpočtu je vytvoření seznamu všech měsíčních příjmů. Příjmy jsou všechny peníze, které přijdou do domácnosti za určité období. Celková suma příjmů v domácím rozpočtu vzniká součtem všech příjmů výdělečně činných členů rodiny, kteří přispívají na chod domácnosti.

12 nepravidelné (pomoc od rodiny nebo přátel..).
Členění příjmů: pravidelné mzda, vzniká na základě pracovně právního vztahu na základě pracovní smlouvy, Dohody o pracovní činnosti, Dohody o provedení práce, dávky - peněžité sociální dávky - jsou vypláceny v rámci několika režimů: -dávky vyplácené na základě pojištění (nemocenského, důchodového, státní politiky zaměstnanosti) -dávky státní sociální podpory -dávky sociální pomoci příjmy z podnikání příjmy z pronájmu - vznikají pronajímáním nemovitosti – dům, byt, pole příjmy z kapitálového majetku - vznikají při vlastnění akcií, dluhopisů, podílových listů nepravidelné (pomoc od rodiny nebo přátel..). Pokud jsou některé příjmy získány za delší časové období, je nutné je přepočítat na příjmy za měsíc. Soupisem a sečtením všech příjmů se zjistí příjmová stránku rozpočtu, která limituje množství výdajů vyrovnaného rozpočtu.

13 Trochu času věnovat shrnutí měsíčních výdajů
Ad 2) Krok druhý: Trochu času věnovat shrnutí měsíčních výdajů Ve druhém kroku sestavování rozpočtu je zapotřebí shrnout vše, na co jsou peníze vynakládány. Výdaje jsou všechny peníze, které domácnost v určitém období vydá. Soupis všech výdajů může být překvapením daným tím, že mnoho peněz odchází splácením dluhů, trvalými příkazy nebo inkasem a je tak trochu skryto. Při sepisování výdajů platí několik zásad: pokud není známý přesný výdaj, je vhodné udělat alespoň odhad (důležité je, že se předpokládaný výdaj v rozpočtu objeví), věnovat pozornost tomu, aby některé výdaje nebyly započítány dvakrát (důležité je aby bylo zahrnuty všechny platby), přehnaný odhad je lepší než odhad podhodnocený (je lepší, když nějaké peníze budou nadbývat, než aby chyběly).

14 Nejprve je vhodné vytvořit soupis pevných výdajů.
Tyto výdaje zahrnují platby, jako je: nájemné, splátky hypotéky a spotřebních úvěrů, platba za rozhlas, televizi, elektřinu, vodu, telefony, bankovní poplatky, výdaje na dopravu nebo auto a další věci, které musíte zaplatit. Pokud se některé výdaje vyskytují méně často, je nutné je přepočítat na výdaje za měsíc.

15 Když jsou sepsány všechny pevné výdaje, je zapotřebí sepsat další kontrolované (kolísající) výdaje, jako jsou výdaje na nákupy (potravin, léků, oblečení...) nebo využívané služby. Jsou různě naléhavé, takže je můžeme ovlivnit v různé míře. Sečtením všech položek se zjistí celkové měsíční výdaje. Jiný způsob může spočívat v tom, že se v průběhu času (např. jednoho měsíce) zapisuje, na co všechno jsou peníze vynakládány. Zaznamenávat lze kupříkladu každodenní výdaje. Na konci měsíce lze pak dílčí výdaje roztřídit do kategorií, jako je zábava, jídlo, časopisy, knihy, atd. K tomu, aby údaje odrážely skutečnost, musí se jednat o typický, průměrný měsíc. Mnozí mohou být překvapeni tím, jak velké sumy postupně po malých částkách utratí.

16 Na výdajové straně rozpočtu jsou také pravidelně spořené částky
Na výdajové straně rozpočtu jsou také pravidelně spořené částky. Pravidelné spoření je odkládání peněz "pro strýčka příhodu", vytvoření pojistné rezervy na neočekávané výdaje související s nepředvídatelnými událostmi, jako je porucha auta. Je to vlastně prevence před donucením k použití nákladných půjček, které mohou snadno narušit plánovaný rozpočet. Jaký podíl svých příjmů spořit, závisí na mnoha faktorech. Lze se setkat s různými doporučeními nebo názory. Jako hrubé orientační pravidlo řekneme, že bychom měli spořit nejméně 3 % čistého příjmu.

17 Při tvorbě rozpočtu je nutné zvážit rovněž budoucí výdaje, jako jsou výdaje na dovolenou nebo nákup nového spotřebiče. Větší budoucí výdaje, jako je nákup auta, by měly být zvažovány dopředu a potřebná suma by měla být postupně naspořena. Je důležité zahrnout všechny skutečné požadavky na výdaje. Na následujícím snímku je zpracován pomocný seznam výdajů.

18 PŘÍKLAD POMOCNÉHO SEZNAMU VÝDAJŮ
Domácnost, hypotéka/pronájem, údržba domácnosti, pojištění domácnosti, daně a odvody, voda, plyn, elektřina, topení, telefon, internet, čisticí prostředky, údržba zahrádky, další Pojištění, pojištění odpovědnosti , jiná pojištění Jídlo, nápoje a kouření, nákupy jídla, jídlo v restauraci, káva a rychlé občerstvení, jídlo pro domácí mazlíčky, nápoje doma, nápoje v restauraci, kouření, další Cestování a přeprava, vlak/autobus/taxi, údržba auta, pojištění auta, benzín/nafta, další Splátky dluhů, splátky půjčky na auto, splátky spotřebitelského úvěru, splátky kreditní karty, další Spoření a investování, platby na stavební spoření , platby na důchodové připojištění , investice , další Rodina, péče o děti , školka, cestování dětí, další Kultura a zábava, koníčky , náklady na domácí mazlíčky , sport, posilovna, gymnastika, nákupy pro radost, knihy, hudba, DVD, počítačové hry, kino, divadlo, rodinné výlety Jednorázové výdaje, vánoce, letní dovolená, zimní dovolená, narozeniny, vybavení domácnosti Ošacení, oblečení, oblečení pro děti Vzdělávání, školení, školné, další

19 Analyzovat, jestli příjmy postačují pro krytí stávajících výdajů
Ad 3) Krok třetí: Analyzovat, jestli příjmy postačují pro krytí stávajících výdajů Když je spočten rozdíl mezi příjmy a výdaji, zjistí se, zda jsou peníze akumulovány pro budoucí potřeby nebo jsou vytvářeny dluhy. Základním pravidlem rozpočtu je jeho vyrovnanost, tedy skutečnost, že "peníze, které přicházejí, se musejí rovnat penězům, které jsou utraceny." Jsou vaše příjmy větší než výdaje nebo je tomu naopak? Jsou-li příjmy větší než výdaje, je výsledek veselý. Než začnete skákat radostí, je vhodné připomenout, že je relativně bezpečné spořit trochu více, abyste udrželi svou životní úroveň nebo se v budoucnu mohli mít lépe.

20 Pokud jsou výdaje větší než příjmy, pak to naznačuje potíže.
Je to problém, nadměrné utrácení není dlouhodobě udržitelné a dříve nebo později povede ke komplikacím. Čím více dluhů bude vznikat, tím více úroků bude muset být placeno a tím méně bude zbývat na běžné útraty a situace se bude zhoršovat. Nutně musíte některé položky seškrtat, některé výdaje zmenšit a minimalizovat, popřípadě nějakým způsobem dosáhnout zvýšení svých příjmů.

21 Rozumově zvážit a přizpůsobit výdaje
Ad 4) Krok čtvrtý: Rozumově zvážit a přizpůsobit výdaje Každé snižování výdajů bolí nebo zraňuje, pro zvládnutí osobních financí je mnohdy důležité, protože výdaje jsou nutně limitovány příjmy. Samotné přehodnocení a přizpůsobení výdajů může být provedeno různými způsoby. Jeden způsob spočívá v rozdělení výdajů na výdaje nutné (nájemné, elektřina, voda...) a výdaje zbytné (zábava, jídlo v restauracích, módní oblečení...). V závislosti na velikosti schodku, se může jednat o snížení některých zbytných vydání, jako je zábava, nákup oblečení nebo jídlo v restauraci, popřípadě vynaložení úsilí pro získání další práce. Pokud je schodek větší, může se jednat o zásadnější rozhodnutí, jako je změna velikosti bytu nebo výměna automobilu.

22 Pro přizpůsobení výdajů omezeným příjmům může pomoci osobní návyk vyhledávání takových výrobků a služeb, které poskytují vysokou hodnotu za nízké ceny. Na takový návyk vzpomíná v již dříve citované knize i podnikatel Tomáš Baťa: Protože otec nikdy nepromeškal příležitost k tomu, aby mě poučil o praktických stránkách života, navrhl mi jednou, že bych si mohl jednotlivé jízdenky kupovat po cestě sám a nemusel tak platit cestovní kanceláři za to, že mi je opatří všechny najednou. Nebylo to ovšem tak jednoduché, jak si to představoval. V místech, kde jeden úsek cesty končil a začínal druhý, zastavil vlak třeba jen na dvě tři minuty, někdy to bylo i v noci, a navíc jsem tak musel mít peníze v příslušné měně."

23 Ve většině životních situací asi platí pořekadlo "halíře dělají talíře" a každá ušetřená koruna se může v budoucnu hodit. S tímto vždy souvisí hledání odpovědí na různé otázky, jako například následující: Co je pětina položek, které můj rozpočet nejvíce zatěžují? Potřebuji platit předplatné dvou titulů novin? Stihnu je vůbec přečíst? Mám pod kontrolou své telefonní účty? Potřebuji takový paušál, nestačilo by mi méně volných minut? Vyplatí se mi držet to auto, které má tak velkou spotřebu? Má smysl kupovat nové šaty vždy, když cítím, že se změnil módní styl? Nekupuji často věci bez promyšlení souvislostí, spíše na základě okamžitého impulsu, než skutečné potřeby? Nebude úspornější koupit nový televizor, než spoléhat na ten starý s vysokou spotřebou, když se ještě musí přikoupit set-top box, který má také nemalou spotřebu? Když máme své týdenní výdaje takto limitovány, neměli bychom se vzdát naší pravidelné večeře v restauraci? Nemohu čerpat u nejlevnějších čerpacích stanic, i když v nádrži zbývá ještě polovina zásoby benzínu? Má pro mne skutečně přidanou hodnotu placené havarijní pojištění, když mé auto už nemá velkou zůstatkovou hodnotu?

24 Podle Jana Harbáčka ze společnosti Partners by ideální rozdělení finančních výdajů mělo být následující: 10 % na kontě finanční svobody – dlouhodobé úspory, které se budou investovat ve snaze jejich zhodnocení 10 % na kontě pro radost – koupě oblíbených věcí či dovolených 50 % na kontě běžných nákupů – výdaje na bydlení, jídlo, telefony 10 % na kontě velkých nákupů – finance střádané na pořízení nákladnějších věcí (pračka, lednička nebo nábytek) 10 % na vzdělávacím kontě – vydání na kurzy, školení či vzdělávací literaturu 10 % na kontě dárků a charity – finance na veškeré dárky (vánoční, narozeninové, svatební), pozornosti blízkým a vydání potřebným (charita)

25 Třebaže vše funguje, je dobré to čas od času přehodnotit
Ad 5) Krok pátý: Třebaže vše funguje, je dobré to čas od času přehodnotit Je zřejmé, že rozpočet, který vytváříme dnes, nemusí po určité době již platit. Rozpočet by měl být přehodnocen nejenom když se situace rodiny zásadně změní (například když jeden z živitelů rodiny přijde o práci nebo když se narodí další dítě), ale také po uplynutí nějaké doby. Jak často rozpočet přehodnocovat, bude záviset na individuálních podmínkách, ale obecně lze doporučit přehodnocení rozpočtu alespoň jednou ročně.

26 Vytvoření vlastního rozpočtu
Jak vyplývá z rozboru pěti kroků STARTu, zvládnutí vlastního rozpočtu a jeho vytvoření vyžaduje vynaložení jistého času a úvah.

27 Nástroje ke zpracování rodinného rozpočtu
Ke zpracování rodinného rozpočtu lze využít papír, tužku a kalkulačku nebo některý z počítačových programů. Papír, tužka a kalkulačka Během tvorby rodinného rozpočtu pomocí papíru, tužky a kalkulačky dochází k evidenci příjmů a výdajů rodiny na papíry či do sešitu. Výpočty jsou prováděny ručně a hrozí u nich nebezpečí výskytu chyby. Tabulkový procesor Přehledy lze sestavovat v tabulkových procesorech, jimiž mohou být například programy Microsoft Excel. Oproti zápisu rozpočtu na papír umožňují jeho případné snadné rozšiřování či upravování. Navíc je možné zpracovaný rozpočet uložit a později se k němu vrátit. Také je možné zkoušet různé ekonomické propočty a sledovat jejich projevy. Využít ovšem lze již sestavených souborů do tabulkových procesorů, které jsou k dispozici na internetu.

28 Alternativní způsoby rodinného hospodaření
Rodinné finance lze spravovat i jiným způsobem. Příjmy lze rozdělit do obálek či hrníčků, přičemž každá z takto separovaných částí bude určena na jiný účel finančních výdajů (například na bydlení, výdaje na energie, na provoz automobilu atp.). Z jednotlivých skupin se pak podle charakteru vydání odebírají vydávané finanční částky.

29 Co říci na závěr? Vytvoření takového rozpočtu vede k získání kontroly nad finanční situací rodiny a ke snížení rizika jejích zbytečných výdajů a případného zadlužování. Podle sociologických průzkumů má totiž problémy vyjít s penězi každý třetí člověk a v případě nenadálých výdajů má finanční problémy polovina domácností v České republice. Navíc finanční problémy jsou podle sociologů skutečným důvodem rozpadu odhadem šedesáti až osmdesáti procent manželství. Sestavení rodinného rozpočtu je tedy podobné tvorbě rozpočtu firem, které také vyčíslují své náklady i výdaje a vzájemně je porovnávají ve snaze o tvorbu co možná největšího zisku. Aby však byl rozpočet efektivní, je pro jeho vytvoření třeba důsledně dodržovat jím nastavená pravidla.

30 Zdroje: SYROVÝ, Petr. TYL, Tomáš. Osobní finance. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., s ISBN KLÍNSKÝ, Petr. CHROMÁ, Danuše. Finanční gramotnost, obsah a příklady z praxe škol. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, s ISBN


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace"

Podobné prezentace


Reklamy Google