Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Textový editor.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Textový editor."— Transkript prezentace:

1 Textový editor

2 Editace textu v tabulce
V tabulce se pohybujeme pomocí kurzorových šipek nebo myší klepnutím kurzoru do požadovaného políčka Pokud stiskneme enter, políčko tabulky se rozšíří Každé políčko tabulky se chová jako samostatný prostor – mohou být nastaveny různé parametry písma, zarovnání, barva atd…

3 Změna šířky a výšky políčka v tabulce
Každé políčko lze zúžit nebo rozšířit pouhým tahem myši nastavením na hranici dvou buněk

4 Čáry a barvy v tabulce V hlavní nabídce zobrazit – panely nástrojů – tabulky a ohraničení

5 Přidání a odebrání buněk v tabulce
V hlavní nabídce – tabulka – vložit - tabulka - odstranit Vybrat jednu z možností Tabulku můžeme přemísťovat uchycením čtverečku se šipkami

6 Ohraničení a stínování textu
Zobrazit – panely nástrojů – tabulky a ohraničení Má-li se ohraničit jedno nebo několik slov, je třeba je označit do bloku, má-li se ohraničit odstavec nebo samotný řádek, stač, je-li kurzor umístěn uprostřed.

7 Odrážky a číslování Odrážky jsou vždy vztaženy na odstavec nebo řádek oddělený klávesou ENTER. Postup při tvorbě odraženého textu: Označit řádek nebo text Klepnout na ikonu odrážek ( nebo číslování) Vybrat si typ odrážek (číslování) Detailnější nastavení se provádí – Formát – odrážky a číslování – odrážky (číslování) Rozšiřující možnosti nastavení získáte klepnutím na tlačítko Vlastní

8 Víceúrovňové číslování
Napište text, označte do bloku Zvolte Formát – odrážky a číslování Vyberte – Víceúrovňové, klepněte OK Text bude zatím očíslován jednoúrovňovým číslováním Zrušte označení do bloku, nastavte kurzor na řádek, který bude tvořit druhou úroveň Stiskněte klávesu TAB – text se přesune o kousek doprava a zároveň bude číselně označen druhou úrovní – např. 2.1 Stejně postupujeme při tvorbě dalších úrovní, každé další stisknutí klávesy TAB způsobí posunutí o jednu úroveň dolů

9 Kopírování formátu Označte slovo, ze kterého chcete formát kopírovat
Klepněte na ikonu štětce na panelu nástrojů Klepněte na slovo, které má být změněno podle vzoru, slovo se změní Stejně můžeme upravit část textu, které označíme do bloku, změní se vše, co bylo v bloku označené na formát, který jste kopírovali

10 Schránka Schránka je něco jako odkládací prostor „někde“ v počítači
Zkopírování dat do schránky – zkopíruje označenou část textu do schránky, data nadále zůstanou součástí dokumentu Vyjmutí dat do schránky – přenese označenou část do schránky – dojde k vyjmutí textu z dokumentu – budou již pouze ve schránce Vložení dat ze schránky – vloží data ze schránky na aktuální pozici

11 Zkopírování dat do schránky
Označit text – zmáčknout klávesovou zkratku CTRL+C Vyjmutí dat do schránky Označit do bloku textovou oblast, obrázek, apod., - zmáčknout lávesovou zkratk CTRL+X Vložení dat ze schránky Nastavit kurzor v textu tam, kam má být vložen obsah schránky – použít klávesovou zkratku CTRL+V

12 Vkládání symbolů $ # * Њ ≥ ≤ ≠ ± ™ ® ©
$ # * Њ ≥ ≤ ≠ ± ™ ® © Kamkoliv do dokumentu můžete vložit některý ze symbolů, které Word nabízí. V hlavní nabídce vložit symbol vybrat typ písma vložit a zavřít okno

13 Text ve sloupcích Při vytváření sloupců můžeme postupovat dvěma způsoby : Nebo vytvoříte sloupce až po napsání textu následovně – označit text do bloku, klepněte na formát, v podnabídce klepněte na položku sloupce. Vyberte typ sloupce a potvrďte. Pokud vám nevyhovuje nabídka, klepněte na tlačítko počet sloupců. V okně je další nabídka – Čára mezi – zatrhneme potvrdíme. Rovněž můžeme vybrat typ čáry v nabídce stejného okna – použít. Buď vytvoříte sloupce před psaním textu.

14 Funkce zpět a znovu Funkcí Zpět je možné vrátit nejen poslední operaci, ale i několik operací zpět – klepneme vedle zkoroucené šipky na rozevírací šipku

15 Pohled na dokument Procentuální pohled na papír lze změnit ve standartním panelu nástrojů – v rozevírací nabídce čísla s procenty – zvolením předdefinovaného čísla nebo zadáním vlastní hodnoty změníme pohled na stánku. 1120% 500% 200% 150% 100% 75%

16 Makra Makro je posloupnost instrukcí, které se začnou po aktivaci makra postupně provádět. Záznam a práce makra vyžaduje alespoň základní znalosti Wordu. Záznam makra Nástroje Makro – záznam nového makra Záznam makra – doplňte libovolný název pod kterým ho v budoucnu najdete. Poté vyberte odpovídající tlačítko, kterým bude makro později aktivováno. Po klepnutí na jednu ze dvou ikon Word zobrazí další okno, kde můžete doplnit klávesovou zkratku nebo panel nástrojů s budoucím makrem, klepněte na tlačítko Zavřít Od této chvíle se budou veškeré operace jež provedete zaznamenávat do makra. Na obrazovce se objeví malé okénko, s ovládacími prvky – pozastavit nahrávání a zastavit záznam. Do okamžiku Zastavit záznam se všechny operace provedené myší nebo na klávesnici zaznamenají.

17 Tvorba obsahu a rejstříku
U delších dokumentů – publikací, brožur apod.. je třeba vytvořit obsah dokumentu a rejstřík. Obsah – základním předpokladem pro správné vytvoření obsahu je dobře upravený dokument – zejména použití stylů Styly můžeme vložit dodatečně

18 Postup vytvoření obsahu z dokumentu
Nastavit kurzor tam, kde bude obsah začínat V hlavní nabídce – Vložit – Odkaz – Rejstřík a seznamy Vybereme záložku Obsah Klepneme na tlačítko Možnosti Otevře se okno Možnosti obsahu, kde jsou zobrazeny použité i nepoužité styly. U stylu, který chcete zahrnout do obsahu napište číslo úrovně. Potvrďte výběr. Vrátíte se zpět do okna Rejstřík a seznamy. V Rejstřík a seznamy vyberte v nabídce Formáty jeden ze stylů, který vám vyhovuje a potvrďte.

19 Rejstřík Tvorba rejstříku je založena na podobném principu jako tvorba obsahu. Rozdíl spočívá v tom, že u rejstříku je třeba v dokumentu nejdříve označit ta slova, která budou součástí rejstřík. Označení slov pro rejstřík: Označit do bloku slovo pro rejstřík Použít kl. Zkr. ALT+SHIFT+X Zobrazí se okno Označit položku rejstříku Do okénka Hlavní položka napište tvar, v jakém se slovo bude vyskytovat v rejstříku Pokud je takých slov několik (pokaždé s jiným významem), můžete vyplnit i dialog Vnořená položka V poli Možnosti zaškrtněte nastavení Aktuální stránka a potvrďte tlačítkem Označit Tím je slovo zařazeno do seznamu slov pro tvorbu rejstříku.

20 Generování rejstříku Po označení slov v dokumentu je Word připraven na automatické vygenerování V hlavní nabídce klepněte na Vložit – Rejstřík a seznamy V poli Formáty vyberte formát a potvrďte OK

21 Grafika ve Wordu Obrázky lze rozdělit do dvou skupin
Vektorové obrázky – jsou složeny z čar a křivek . Výhodou je zachována ostrost a oblost hran při zvětšení. Rastrové obrázky – se skládá z bodů, které jsou velmi malé a mají různou barvu. Výhodou je velká vypovídací schopnost, nevýhodou je snížžení kvality při zvětšení.

22 Vložení obrázku Nastavit kurzor na místo, kam chceme vložit obrázek
V hlavní nabídce – Vložit – Obrázek – Klipart V podokně úloh Klipart zadáme název obrázku, který hledáme – zadáme Hledat. Dvojitým poklepáním na vybraný obrázek jej vložíme do dokumentu. Po vložení klipartu musíme provést úpravy velikosti a změnit jeho pozici – v hlavní nabídce zvolíme Zobrazit – Panely nástrojů – obrázek – otevře se dialogové okno ve kterém pomocí tlačítek provedeme úpravy obrázku.

23 Vložení obrázku ze souboru
Postup je podobný Vložit – obrázek ze souboru – vybereme složku, otevřeme a označíme obrázek Klepneme na tlačítko Vložit Po vložení provedeme stejné úpravy jako u klipartu. Vlastní obrázky musí mít formát, který podporuje WORD U tlačítka Vložit je malá šipka, po rozevření se zobrazí nabídka Připojit k souboru – zabezpečí propojení mezi dokumentem a obrázkem, pokud vznikne změna v obrázku, projeví se i v dokumentu Vložit a propojit – způsobí kompletní import obrázku do dokumentu. Obrázek bude propojen se zdrojem obrázku – pokud se provede synchronizace s objekty, aktualizuje se i takto vložený obrázek.

24 Úprava grafického objektu
Převod obrázku – označit obrázek – vyberte Formát obrázku – Pozice – zvolte obtékání v textu (vyberte jednu z nabídek), potvrďte OK. Obrázek se jeví jako grafický objekt. Můžeme měnit velikost obrázku, přesunovat jej, můžeme nastavit i další vlastnosti – ve Formátu obrázku můžeme měnit Barvy a čáry.

25 Vkládání předdefinovaných grafických objektů
Otevřít panel nástrojů Kreslení Můžeme vkládat automatické tvary, vložit WORDART – trojrozměrné písmo, a podobně. Grafický objekt odstraníme tlačítkem DELETE. Rozdělení obrázků Označit obrázek – pravím tlačítkem klepnout, vybrat Upravit obrázek - rozdělit obrázek – pracovat s jednotlivými vrstvami obrázku (pracovat s obrázky z českých klipartů (wmf)


Stáhnout ppt "Textový editor."

Podobné prezentace


Reklamy Google