Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

První pomoc při úrazech způsobujících krvácení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "První pomoc při úrazech způsobujících krvácení"— Transkript prezentace:

1 První pomoc při úrazech způsobujících krvácení
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2 Krvácení Krvácení je ztráta krve, která plní v organismu řadu životně důležitých funkcí. Krev (některé buňky a bílkoviny krevního séra) je sama schopna zastavit menší krvácení tvorbou krevní sraženiny. Při prudké krevní ztrátě je však tento mechanismus nedostatečný a je třeba dalších zevních opatření, abychom zabránili ztrátě většího množství krve a tím ohrožení života.

3 Celkový objem kolující krve představuje asi 8 % tělesné hmotnosti člověka. Znamená to, že u člověka s hmotností 70 kg obíhá 5600 ml krve v cévním systému. Závažnost krevní ztráty je závislá na mnoha faktorech, ale lze říci, že ztráta 20 % tohoto objemu může vést již k závažným projevům, které krevní ztrátu provázejí a vedou k rozvoji šokového stavu.

4 Šok - příznaky Zrychlující se tepová frekvence, špatně znatelný nitkovitý pulz. Bledá kůže se studeným lepkavým potem. Cyanóza rtů, později i končetin. Zrychlený a povrchní dech. Pocit žízně. Apatie - netečnost postiženého, pomalé reakce.

5 Protišoková opatření Uložení do protišokové polohy (na zádech, dolní končetiny zvednuté cca o 30cm, či naklonit celé tělo o 30° hlavou dolů, pokud je to možné)- ta napomáhá centralizaci krvi krve do životně důležitých orgánů. Případně se může použít autotransfúzní poloha (na zádech, dolní i horní končetiny jsou zvednuté kolmo vzhůru).

6 Protišoková opatření Pomůckou při ošetřování může být pravidlo 5T. 1. Teplo - snažíme se o udržení optimálního tepelného komfortu. Postiženého přikryjeme a obzvlášť důležité je dát něco i pod něj, protože u postiženého nefunguje správně termoregulace. Pacienta však aktivně nezahříváme. 2. Tekutiny - nikdy nepodáváme! Pouze tlumíme pocit žízně otíráním rtů a obličeje vlhkým kapesníkem. 3. Ticho - zabezpečení relativního klidu (odsun od místa nehody). Postiženého uklidňujeme a komunikujeme s ním. 4. Tišení bolesti - správné ošetření všech poranění postiženého. Nikdy nepodáváme analgetika. 5. Transport - co nejdříve zavoláme RZP se zdůrazněním, že se jedná o postiženého v rozvinutém šoku.

7 První pomoc - druhy úrazů
Krvácení tepenné, při kterém z rány vystřikuje jasně červená krev pod tlakem, protože v tepenném systému protéká krev okysličená pod větším tlakem než v systému žilním. Krvácení žilní, jež je mírnější a vytéká při něm z rány pod menším tlakem tmavě červená krev. Krvácení smíšené, které je nejčastější, neboť většinou tepna a žíly probíhají v těsné blízkosti. 

8 První pomoc K zastavení krvácení máte vždy k dispozici svoje ruce a přímým tlakem prsty nebo pěstí v ráně prudké krvácení zastavíte. Ruka má být chráněna gumovou rukavicí (z výbavy lékárničky) nebo alespoň igelitovým sáčkem (prevence AIDS). Nyní zvážíte, jakého definitivního způsobu (při první pomoci) použijete. Nejvhodnějším způsobem je použití tlakového (kompresivního) obvazu, především na končetinách -viz obr. 2

9 První pomoc – tlakový obvaz
Tlakový neboli kompresní obvaz slouží k zastavení silnějších krvácení, pokud nestačí prostý krycí obvaz. Skládá se ze sterilní krycí vrstvy, na kterou je přiložena silná vrstva savého materiálu stlačující cévu v ráně (složený ručník, část oděvu, nerozvinuté obinadlo apod.) a která je přitlačována k ráně a připevněna obinadlem. Každý tlakový obvaz je nutno dále kontrolovat, při dalším prosakování navázat a utáhnout

10 První pomoc – zaškrcovadlo
Při prudkém krvácení z paže nebo stehna použijte zaškrcovadlo (i improvizované - pruh látky, opasek apod., ne však motouz nebo drát!). Toto zaškrcovadlo přiložte při prudkém proudu nebo stříkání krve nad místem krvácení blíže k srdci.

11 První pomoc – využití tlakových bodů
Při stavění krvácení položte zraněného do vodorovné polohy a krvácející končetinu zvedněte a tepnu zamáčkněte v tlakovém bodě.

12 Krvácení z nosu Krvácení z nosu je v naprosté většině případů neškodnou příhodou, u které není třeba zásah lékaře. Vzniká samovolně (více u žen), při různých typech onemocnění ( hlavně vysoký krevní tlak) nebo při úrazu . I když se krvácení většinou zastaví samo, je možné dobu krvácení  zkrátit. Jsou však také krvácení silná a obtížně stavitelná, která si vyžádají odborné ošetření.

13 Krvácení z nosu Posaďte se a mírně se předkloňte.
Hlavu nezakláníme, krev nepolykáme, ale vyplivujeme (je vám potom zbytečně špatně!). Dýchejte ústy a stiskněte prsty na minut nos. Přiložte je na nos tak, abyste stlačili nosní dírky z obou stran. Na čelo a zátylek přiložte ledový obklad. Jakmile se vám podaří krvácení zastavit, opatrně smyjte zaschlou krev vlažnou vodou. Po zastavení krvácení buďte v klidu, nekýchejte a prudce nesmrkejte.

14 Použité materiály Vlastní tvorba
Černík, V., Bičík, V., Martinec, Z. Přírodopis 3 pro 8. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. Praha: Libertas, a. s., 1. vydání. ISBN Jelínek, J., Zicháček, V. Biologie pro gymnázia. Olomouc: Nakladatelství OLOMOUC, ISBN


Stáhnout ppt "První pomoc při úrazech způsobujících krvácení"

Podobné prezentace


Reklamy Google