Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název šablony: Inovace a zkvalitn ě ní výuky prost ř ednictvím ICT 32/ Č J21 26.5.2013, Beranová Vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura Název výukového.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název šablony: Inovace a zkvalitn ě ní výuky prost ř ednictvím ICT 32/ Č J21 26.5.2013, Beranová Vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura Název výukového."— Transkript prezentace:

1 Název šablony: Inovace a zkvalitn ě ní výuky prost ř ednictvím ICT 32/ Č J21 26.5.2013, Beranová Vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura Název výukového materiálu: Stavba věty Autor: Mgr. Hana Beranová P ř edm ě t: Č eský jazyk T ř ída: III Tematický okruh: V ě ta jednoduchá a souv ě tí Téma: V ě ta jednoduchá a souv ě tí Druh výukového materiálu: prezentace Pou ž ití ICT: interaktivní tabule, interaktivita Didaktické, metodické poznámky (popis pou ž ití výukového materiálu ve výuce): charakteristika : poznání souv ě tí a v ě ty jednoduché, spojovací výrazy, č árky v souv ě tí, psaní v ě t se zadanými spojovacími výrazy, upozorn ě ní na spojky a, i, ani nebo, kde se v ě tšinou č árky nepíší)

2 Věta jednoduchá a souvětí

3  Naše projevy se skládají z vět.  Rozlišujeme věty jednoduché a souvětí.  Ve větě jednoduché je jedno sloveso v určitém tvaru. ( Luboš čte knihu.)  Souvětí vznikne spojením dvou nebo více vět jednoduchých. Obsahuje proto dvě nebo více sloves v určitém tvaru. (Luboš čte knihu a Hana zpívá.)

4  Je tolik věcí, které musím udělat.  Řekl jsem Mirkovi, aby mi držel palce.  Maminka myla okna.  Adam jezdil na kole a David se mu smál.  Martin ťukal na okno, ale tatínek ho neslyšel, protože mu hrálo rádio.  Motory silně burácely.  Když jsem přišel domů, babička mi vyprávěla pohádku.  Zdeněk chytil velikého kapra. souvětí věta jednoduchá souvětí věta jednoduchá souvětí věta jednoduchá

5 1. spojky (a, ale, nebo, proto, když, i, protože,…) 2. zájmena (který, kdo, co, jenž, …) 3. příslovce (kde, odkud, kdy, kam, …) Některé věty jsou odděleny pouze čárkou bez spojky) Před spojkami a, i, ani, nebo obvykle čárku nepíšeme.

6 Děvčata se parádila protože se chtěla líbit chlapcům. Čert nechtěl aby mu byly vidět rohy. Přáli jsme mu aby se brzy uzdravil. Natálka dala gól proto jí všichni blahopřáli. Bylo počasí že by psa nevyhnal. Kuřata pobíhala po dvorku a zobala zrní. Nevěděla jsem odkud se míč najednou objevil. Protože si udělali zásoby dříví mohli v zimě bezstarostně topit. Zastavil se aby nám pověděl velkou novinu. Klidně hodí taškou na podlahu nebo mu spadne do bláta. Obrovský pytel si hodil přes rameno letěl ztěžka a kámen po kameni trousil.

7 Děvčata se parádila, protože se chtěla líbit chlapcům. Čert nechtěl, aby mu byly vidět rohy. Přáli jsme mu, aby se brzy uzdravil. Natálka dala gól, proto jí všichni blahopřáli. Bylo počasí, že by psa nevyhnal. Kuřata pobíhala po dvorku a zobala zrní. Nevěděla jsem, odkud se míč najednou objevil. Protože si udělali zásoby dříví, mohli v zimě bezstarostně topit. Zastavil se, aby nám pověděl velkou novinu. Klidně hodí taškou na podlahu nebo mu spadne do bláta. Obrovský pytel si hodil přes rameno, letěl ztěžka a kámen po kameni trousil.

8  a  když  že  protože  kdo  kdy  aby  který  nebo Před kterými spojovacími výrazy jsi neudělal čárku? a nebo

9


Stáhnout ppt "Název šablony: Inovace a zkvalitn ě ní výuky prost ř ednictvím ICT 32/ Č J21 26.5.2013, Beranová Vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura Název výukového."

Podobné prezentace


Reklamy Google