Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová Použitá literatura: Kolektiv autorů: DĚJEPIS – Středověk a počátky novověku pro 7. ročník. Nová škola 2008. Válková, V.:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová Použitá literatura: Kolektiv autorů: DĚJEPIS – Středověk a počátky novověku pro 7. ročník. Nová škola 2008. Válková, V.:"— Transkript prezentace:

1

2

3 Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová Použitá literatura: Kolektiv autorů: DĚJEPIS – Středověk a počátky novověku pro 7. ročník. Nová škola 2008. Válková, V.: DĚJEPIS 7 – středověk a raný novověk pro základní školy. SPN Praha 2007.

4 OBSAH: 1)Čeští králové z rodu Jagellonců 2)Zápas o český trůn 3)Rozdělení zemí Koruny české 4)Matyáš Korvín 5)Mapa – český stát v době jagellonské 6)Vladislav Jagellonský 7)Vladislav Jagellonský 8)Kutnohorský smír 9)Vladislavské zřízení zemské 10) Tři stavy v českém království 11) Ludvík Jagellonský 12) Svatováclavská smlouva 13) Turecké nebezpečí 14) Bitva u Moháče 15) Kultura doby jagellonské

5 Vladislav Jagellonský - náboženský smír mezi katolíky a kališníky - spory měst se šlechtou Ludvík Jagellonský - šlechta může podnikat - zemřel v bitvě u Moháče radio.czpanovnici.estranky.cz

6 po smrti Jiřího z Poděbrad KANDIDÁTI Vladislav Jagellonský - syn polského krále - podporovaný kališníky - přání Jiřího z Poděbrad Matyáš Korvín - uherský král - českým králem ještě za života Jiřího z Poděbrad - podporován papežem a katolickou šlechtou

7 Spor měly vyřešit zbraně, ale ani jedna strana neměla dost sil = kompromis – dočasné rozdělení zemí Koruny české Vladislav Jagellonský - má vládnout v Čechách Matyáš Korvín - zůstala mu Morava, Lužice, Slezsko v doživotním držení (pak je měl Vladislav vykoupit za obrovskou sumu 400 000 zlatých) dinosauri-bakov.blog.cz

8 uhersko.com - měl dnu (následek přejídání a nadměrného pití alkoholu) - tlustý (ke konci života nemohl vůbec chodit) - zemřel po mozkové mrtvici r. 1490 (bez mužských dědiců)

9 ceskatelevize.cz

10 p-numismatika.cz - po smrti Matyáše Korvína i uherským králem - volební slib – bude sídlit v Budíně - do Prahy jen na krátké návštěvy - neprůbojný, dostal se do vleku uh. dvořanů a rádců - čeští šlechtici ztratili možnost ovlivňovat zahraniční politiku -Praha ztratila přitažlivost, nebyl tady dvůr - posílení moci šlechty, vymáhá si privilegia - v Čechách k hlubokému úpadku královské moci, stát se mění ve stavovskou monarchii, v níž šlechta, ale i města získávají nad králem převahu - v zemi se prosazují zej. zájmy panstva a rytířstva - o životě v království rozhodovaly zemské sněmy

11 dinosauri-bakov.blog.cz - hezký mladík, vysoké štíhlé postavy - mírnou, laskavou povahu - nedovedl tvrdě bojovat za královská práva - strach z problémů a konfliktů = často na všechno přikyvoval „král bene“ (přezdívka „král Dobře“) - královská moc slábne, vzestup šlechty, o životě v království rozhodovalo jednání zemských sněmů - vzdělaný (četl, psal, uměl latinsky i česky)

12 poljag.estranky.cz - Vladislav – věrný katolík, ale smířlivý ke kališníkům - 1483 – vyvrcholení napětí mezi nimi (2. pražská defenestrace – katoličtí radní vyhozeni z oken pražské radnice) - ujednán náboženský smír – katolíkům i kališníkům byla zajištěna rovnoprávnost; jihlavská kompaktáta uznána jako zákon

13 - oslabení moci měst, posílení moci šlechty - města nesmí hlasovat na zemském sněmu clavmon.cz

14  zesílení pozice českých stavů  zástupci zasedali na zemském sněmu = církev na sněmu chyběla  páni  rytíři  královská města itras.cz

15 cs.wikipedia.org - na českého krále korunován ve třech letech - vlády se ujal v desíti letech - přezdívka „král Dítě“ Matka mu brzy po porodu zemřela. Když malému Ludvíkovi posadili na hlavu svatováclavskou korunu, začal prý usedavě plakat. To bylo považováno za zlé znamení. Vše v Ludvíkově životě bylo předčasné – předčasně dospěl, předčasně se mu objevily vousy a předčasně se mu objevily šediny.

16  za vlády Ludvíka vyvrcholil spor mezi městy a šlechtou a konečně došlo k dohodě = Svatováclavská smlouva  městům přiznán hlas na zemském sněmu  města nesměla bránit šlechtě v podnikání (budovala rybníky, vařila pivo..) noviny.libochovice.cz phil.muni.cz

17  Turci – obyvatelé osmanské říše  nebezpečí pro Evropu v průběhu 15. století history-if.blog.cz  usadili se v Malé Asii  jejich stát – osmanská říše (po zakladateli Osmanovi)  výboje do sousedních zemí, ovládli Balkán, ze kterého ohrožovali východní a střední Evropu a Itálii  1453 – dobyli byzantský Konstantinopol (přejmenovali na Cařihrad) - Evropa tak ztrácí přístup k Černému moři – hledá novou cestu do Indie – podnět k zámořským objevům

18 cs.wikipedia.org simonak.eu - v nynějším Maďarsku, nedaleko dnešní srbsko-chorvatské hranice sultán Sulejman I.Ludvík Jagellonský Málo početná armáda (max. 25 000) X turecká přesila (55 000)

19 Monument na místě bitvy Výsledek a důsledky:  Ludvík zahynul na útěku, když i s koněm zapadl do bahna  turecká expanze do Uher a střední Evropy  král nemá dědice (21 let) Sultán po bitvě

20 zstrebivlice.blog.cz

21 Doba husitských válek příliš nepřála velkým stavbám:  země sužována rozbroji, boji, nejistotou Za Jiřího z Poděbrad:  není dost prostředků  upřednostňován politický program  přesto některé stavby za jeho vlády vyrostly Kostel Panny Marie před Týnem byl v husitských dobách ovládnut skupinou Husových přívrženců a od r. 1427 zde byl farářem volený husitský (utrakvistický) biskup Jan Rokycana, který byl v kostele u sakristie také pohřben. Poblíž hlavního oltáře je náhrobek dánského hvězdáře Tycho de Brahe. oko.yin.cz

22 praguecityline.cz Malostranská mostecká věž přestavba

23 Velký rozvoj nastal za vlády krále Vladislava:  začaly zde opět působit velké stavitelské osobnosti a jejich stavební hutě  vedoucí hutě = verkmistr (projektant a stavitel zároveň)  profese = zedníci, kameníci, tesaři, nádeníci  většinou hutě zvládaly práci na několika stavbách  objednavatel – dohoda s verkmistrem o rozsahu a datu ukončení, jak bude stavba vypadat, peníze, uzavírána smlouva jen na část díla portalpraha.cz

24 Prašná brána Matěj Rejsek z Prostějova stavitel: Matěj Rejsek z Prostějova czechbusiness.cz chrám sv. Barbory v Kutné Hoře Kašna v Kutné Hoře Matěj Rejsek z Prostějova stavitel: Matěj Rejsek z Prostějova delostrelectvo.army.cz

25 Vladislavský sál stavitel: Benedikt Rejt (psáno také Ried) hrad.cz Starý královský palác: Vladislavský sál - Vladislavský sál byl ve své době největším světským klenutým sálem na světě. Jeho unikátní klenba má rozpětí 16 metrů, výšku 13 metrů, jeho délka je 62 metrů. Pyšní se nádhernou kroužkovou klenbou a renesančními pravoúhlými okny.

26 Starý královský palác: Vladislavský sál - Dříve se zde konaly korunovační hostiny králů, pořádaly se zde šlechtické zábavy (turnaje, tanec, divadelní představení). V roce 1791 se zde konal průmyslová výstava. simonak.eu old.hrad.cz

27 Od roku 1918 slouží pro nejvýznamnější státní slavnosti, volbu prezidenta a podobně. oslavy.cuni.czprofimag.czaktualne.centrum.cz

28 Mistr litoměřického oltáře nejvýznamnější malíř té doby gotikacr.ic.cz Mistr litoměřického oltáře je pojmenován po svém raném díle- šesti deskách Kristových pašijí pro kostel v Litoměřicích. V r. 1509 vyzdobila jeho dílna část Svatováclavské kaple v Chrámu sv. Víta v Praze.

29 Téma: Jagellonci – 7. ročník Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional SMART Notebook Zoner - České kliparty 1, 2, 3 Autor: Mgr. Věra Sýkorová ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)


Stáhnout ppt "Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová Použitá literatura: Kolektiv autorů: DĚJEPIS – Středověk a počátky novověku pro 7. ročník. Nová škola 2008. Válková, V.:"

Podobné prezentace


Reklamy Google