Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝUKOVÝ MATERIÁL ZPRACOVÁN V RÁMCI OBLASTI PODPORY 1.5 „EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝUKOVÝ MATERIÁL ZPRACOVÁN V RÁMCI OBLASTI PODPORY 1.5 „EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název."— Transkript prezentace:

1 VÝUKOVÝ MATERIÁL ZPRACOVÁN V RÁMCI OBLASTI PODPORY 1.5 „EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0258 Název projektu Inovace a individualizace výuky na OA a HŠ Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení vzdělávacího materiálu VY_32_INOVACE_06_EKO_319_Dri Druh učebního materiálu Prezentace Autor Ing. Marian Drinka VY_32_INOVACE_06_EKO_319_Dri

2 Vzdělávací obor, pro který je materiál určen Ekonomické lyceum Předmět Právo Ročník 3. Název tematické oblasti (sady) Soukromé právo Název vzdělávacího materiálu Dědické právo 2 Anotace Prezentace seznamuje studenty se závazkovým právem, které je vymezeno Občanským zákoníkem, a to s důrazem na nový zákoník. Obsahem výukového materiálu jsou pouze dvě pojmenované smlouvy, a to kupní smlouva a smlouva o dílo. Prezentace vede k možné moderované diskuzi studentů nad závěrečnými otázkami. Zhotoveno, (datum/období) 9. listopadu 2013 Ověřeno 2. června 2014 2

3 Závazkové právo v novém Občanském zákoníku O BČANSKÉ PRÁVO 3

4 Sídlo vlády České republiky – Strakova akademie Autor: Miloslav Rejha, Zdroj: vlastní dílo dostupný pod licencí Creative Commons na www: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Strakova_akademie_z_M%C3%A1nesova_mostu_(2).jpg „Jedni lidé tak šetří, jako by měli žít věčně, druzí tak utrácejí, jako by měli hned zemřít.“ Aristoteles 4

5 KUPNÍ SMLOUVA Základní ustanovení: Kupní smlouvu se PRODÁVAJÍCÍ zavazuje, že KUPUJÍCÍMU odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.  kupní cena je ujednána dostatečně určitě,  prodávající musí upozornit kupujícího na vady věci, o nichž ví,  věc je vadná, pokud nemá vlastnosti množství, jakosti a provedení,  záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu. 5

6 KUPNÍ SMLOUVA Vedlejší ujednání:  výhrada vlastnického práva  právo zpětné koupě  předkupní právo  koupě na zkoušku  výhrada lepšího kupce  zákaz zcizení  cenová doložka apod. 6 Všeobecný zákoník občanský z roku 1811 Autor: Franz von Zeiller dostupný pod licencí Creative Commons na www: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ABGB_von_1811_im _Heeresgeschichtlichen_Musem.jpg

7 KUPNÍ SMLOUVA Prodej zboží v obchodě:  převzetím koupené věci nabývá kupující k věci vlastnické právo,  rozhodující pro přechod nebezpečí škody na věci není okamžik nabytí vlastnického práva k věci, ale okamžik převzetí (vezmu zboží z regálu, převezmu zásilku a ještě jsem nezaplatil apod.),  projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí (reklamace), má se za to, že věc byla vadná již při převzetí,  kupující má právo uplatnit právo z vady ( reklamaci ), která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. 7

8 KUPNÍ SMLOUVA Prodej zboží v obchodě - reklamace: práva z vady se uplatňují zásadně u prodávajícího, u kterého byla věc koupena. U odstranitelných vad má kupující právo na:  bezplatné odstranění vady,  dodání nové věci bez vad, pokud to není nepřiměřené,  odstoupit od smlouvy, pokud to není neúměrné,  pokud neuplatnil předešlé body, může požadovat přiměřenou slevu (i v dalších případech, například potíže spojené s reklamací). 8

9 KUPNÍ SMLOUVA Prodej zboží v obchodě - reklamace: práva z vady se uplatňují zásadně u prodávajícího, u kterého byla věc koupena. U neodstranitelných vad, nebo u odstranitelných vad, kde je opakovaný výskyt vad, popřípadě větší počet vad, má kupující právo na:  dodání nové věci bez vad,  odstoupit od smlouvy,  pokud neuplatnil předešlé body, může požadovat přiměřenou slevu (i v dalších případech, například potíže spojené s reklamací). 9

10 SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY Jedná se o smlouvy uzavřené na dálku, kdy pro uzavření smlouvy mohou být použity prostředky komunikace na dálku (internet, telefon apod.) a smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory(stánky, podomní prodej, předváděcí akce apod.).  prodávající má povinnost poskytnout spotřebiteli zákonem stanovené informace, například možnosti odstoupení od smlouvy apod.,  spotřebitel má právo bez důvodně odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy, nebo od převzetí smlouvy (u koupě), bez sankce nebo poplatku. 10

11 SMLOUVA O DÍLO Smlouvo o dílo se ZHOTOVITEL zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro OBJEDNAVATELE dílo a objednavatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.  dílem se rozumí zhotovení věci, údržba, oprava nebo úprava věci,  převzetím zhotovené věci nabývá objednavatel vlastnické právo k věci,  je-li cena určena pevnou částkou, odkazem, rozpočtem, nemůže ani jedna strana žádat o změnu ceny (neplatí pro odhad),  objednavatel má smluvní právo na záruku kvality (obdobné ujednání jako u kupní smlouvy),  objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy, požaduje-li zhotovitel zvýšení o více než 10 % ceny podle rozpočtu. 11

12 ZÁVAZKOVÉ PRÁVO Otázky k zamyšlení nebo k diskuzi!  Uveďte příklady spotřebitelských smluv. Vysvětlete jak je zajištěna zvýšená ochrana spotřebitele u těchto smluv.  Pokuste se na internetu vyhledat a následně vhodně interpretovat obchodní podmínky.  Definujte co je to lichva a ztráta výhody splátek.  Vysvětlete co je to generální klauzule nekalých ujednání.  Uveďte příklady „nové“ úpravy závazkových práv. Můžete využít diskuzi, nebo vyhledávání potřebných informací na internetu. 12

13 Použitá literatura: RYSKA, Radovan, PUŠKINOVÁ Monika. Právo pro střední školy. 7. přepracované vydání Praha: EDUKO s. r. o., 2012. 86 s. ISBN 978-80-87204-573. Použité zdroje: http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obcanzak/cast2.aspx http://cs.wikipedia.org/ http://cs.wikiquote.org/ http://commons.wikimedia.org/wiki/Main Page/ Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. 13


Stáhnout ppt "VÝUKOVÝ MATERIÁL ZPRACOVÁN V RÁMCI OBLASTI PODPORY 1.5 „EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název."

Podobné prezentace


Reklamy Google