Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mezinárodní obchod II Bis dat quis cito dat. Kdo rychle dává, dvakrát dává.. FIT ČVUT v Praze Právo a informatika Mgr. František Šejnost

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mezinárodní obchod II Bis dat quis cito dat. Kdo rychle dává, dvakrát dává.. FIT ČVUT v Praze Právo a informatika Mgr. František Šejnost"— Transkript prezentace:

1 Mezinárodní obchod II Bis dat quis cito dat. Kdo rychle dává, dvakrát dává.. FIT ČVUT v Praze Právo a informatika Mgr. František Šejnost info@sejnost.cz 602 365 668 www.sejnost.cz

2 Mezinárodní obchod II Pařížská unijní úmluva Pařížská unijní úmluva Prvním impulsem pro zahájení příprav smlouvy byla mezinárodní výstava vynálezů konaná ve Vídni - 1873 Prvním impulsem pro zahájení příprav smlouvy byla mezinárodní výstava vynálezů konaná ve Vídni - 1873 Ukázala na nedostatečnou ochranu průmyslového vlastnictví překračujícího hranice států Ukázala na nedostatečnou ochranu průmyslového vlastnictví překračujícího hranice států Vídeňský kongres pro reformu patentů, na němž byly vlády zúčastněných států vyzvány, aby usilovaly o vypracování mezinárodní dohody o patentové ochraně - 1873 Vídeňský kongres pro reformu patentů, na němž byly vlády zúčastněných států vyzvány, aby usilovaly o vypracování mezinárodní dohody o patentové ochraně - 1873

3 Mezinárodní obchod II Pařížská unijní úmluva Pařížská unijní úmluva Mezinárodní kongres o průmyslovém vlastnictví v Paříži, který doporučil státům uspořádat mezinárodní diplomatickou konferenci - 1878 Mezinárodní kongres o průmyslovém vlastnictví v Paříži, který doporučil státům uspořádat mezinárodní diplomatickou konferenci - 1878 Mezinárodní diplomatická konference v Paříži – 1880, schválila text návrhu úmluvy o průmyslovém vlastnictví Mezinárodní diplomatická konference v Paříži – 1880, schválila text návrhu úmluvy o průmyslovém vlastnictví Mezinárodní diplomatická konference v Paříži - 1883, přijala text úmluvy - Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví Mezinárodní diplomatická konference v Paříži - 1883, přijala text úmluvy - Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví

4 Mezinárodní obchod II Pařížská unijní úmluva Pařížská unijní úmluva V platnost vstoupila v létě 1884, koncem 19. století bylo jejími členy 19 smluvních států V platnost vstoupila v létě 1884, koncem 19. století bylo jejími členy 19 smluvních států Základním dokumentem zakotvujícím mezinárodní systém právní ochrany průmyslového vlastnictví Základním dokumentem zakotvujícím mezinárodní systém právní ochrany průmyslového vlastnictví Československo se stalo členským státem úmluvy 5. října 1919 Československo se stalo členským státem úmluvy 5. října 1919

5 Mezinárodní obchod II Rozvoj mezinárodního obchodu Rozvoj mezinárodního obchodu Aktualizace – revizní akty Aktualizace – revizní akty Na konferencích Na konferencích Haag v roce 1925 Haag v roce 1925 Londýn v roce 1934 Londýn v roce 1934 Lisabon v roce 1958 Lisabon v roce 1958 Stockholm v roce 1967 Stockholm v roce 1967

6 Mezinárodní obchod II Konference Konference Řím - 1886 Řím - 1886 Madrid 1890 - 1891 Madrid 1890 - 1891 Brusel 1897 - 1900 Brusel 1897 - 1900 Washington - 1911 Washington - 1911

7 Mezinárodní obchod II Vázanost mezinárodní smlouvou Vázanost mezinárodní smlouvou Každý smluvní stát Pařížské unijní úmluvy je vázán tím jejím zněním, které odpovídá poslednímu reviznímu Každý smluvní stát Pařížské unijní úmluvy je vázán tím jejím zněním, které odpovídá poslednímu reviznímu aktu přijatému tímto státem Česká republika je vázána stockholmským zněním, Česká republika je vázána stockholmským zněním, jako velká většina ostatních smluvních zemí, a text úmluvy je vyhlášen ve Sbírce zákonů pod č. 64/1975 Sb., ve znění č. 81/1985 Sb.

8 Mezinárodní obchod II Mezinárodní smlouvy – správa WIPO Mezinárodní smlouvy – správa WIPO Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví Stockholm 14.7.1967, změna 2.10.1979 Stockholm 14.7.1967, změna 2.10.1979 Publikace ČR – vyhláška č. 69/1975 Sb. ve znění vyhlášky č. 80/1985 Sb. Publikace ČR – vyhláška č. 69/1975 Sb. ve znění vyhlášky č. 80/1985 Sb.

9 Mezinárodní obchod II Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví Dále revidována Dále revidována Haag – 1925 Haag – 1925 Londýn – 1934 Londýn – 1934 Lisabon – 1958 Lisabon – 1958 Stockholm – 1967 Stockholm – 1967

10 Mezinárodní obchod II Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví Pařížská unijní úmluva Pařížská unijní úmluva Uzavřená dne 20.3.1883 Uzavřená dne 20.3.1883 Změna 2.10.1979 Změna 2.10.1979 Publikace v ČR – vyhláška č. 64/1967 Sb., ve znění vyhlášky č. 81/1985 Sb. Publikace v ČR – vyhláška č. 64/1967 Sb., ve znění vyhlášky č. 81/1985 Sb.

11 Mezinárodní obchod II Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví Dále revidována Dále revidována Haag – 1925 Haag – 1925 Londýn – 1934 Londýn – 1934 Lisabon – 1958 Lisabon – 1958 Stockholm – 1967 Stockholm – 1967

12 Mezinárodní obchod II Madridská dohoda o potlačování falešných nebo klamavých údajů o původu zboží Madridská dohoda o potlačování falešných nebo klamavých údajů o původu zboží Uzavřena 14.4.1891 Uzavřena 14.4.1891 Revidovaná Revidovaná Washington – 1911 Washington – 1911 Haag – 1925 Haag – 1925

13 Mezinárodní obchod II Madridská dohoda o potlačování falešných nebo klamavých údajů o původu zboží Madridská dohoda o potlačování falešných nebo klamavých údajů o původu zboží Revidovaná Revidovaná Londýn – 1934 Londýn – 1934 Lisabon – 1958 Lisabon – 1958 Publikace ČR – vyhláška č. 64/1963 Sb. Publikace ČR – vyhláška č. 64/1963 Sb.

14 Mezinárodní obchod II Madridská dohoda Madridská dohoda Dále revidována Dále revidována Haag – 1925 Haag – 1925 Londýn – 1934 Londýn – 1934 Lisabon – 1958 Lisabon – 1958 Stockholm – 1967 Stockholm – 1967

15 Mezinárodní obchod II Madridská dohoda Madridská dohoda Upravuje některé principy ochrany proti užívání nepravdivých nebo klamavých údajů o původu zboží v obchodním styku Upravuje některé principy ochrany proti užívání nepravdivých nebo klamavých údajů o původu zboží v obchodním styku Ustanovení Madridské dohody se promítají do zákonodárství členských zemí, které upravují prostředky obrany proti užívání nepravdivých údajů o původu výrobků Ustanovení Madridské dohody se promítají do zákonodárství členských zemí, které upravují prostředky obrany proti užívání nepravdivých údajů o původu výrobků Falešnými údaji jsou údaje objektivně nepravdivé Falešnými údaji jsou údaje objektivně nepravdivé

16 Mezinárodní obchod II Madridská dohoda Madridská dohoda Klamavými údaji jsou nejen údaje objektivně nepravdivé, ale i údaje které sice objektivně pravdivé jsou, ale způsob,jakým jsou na výrobku uvedeny, nebo v souvislosti s dalšími okolnostmi konkrétního případu, jsou objektivně způsobilé klamat veřejnost o původu výrobku Klamavými údaji jsou nejen údaje objektivně nepravdivé, ale i údaje které sice objektivně pravdivé jsou, ale způsob,jakým jsou na výrobku uvedeny, nebo v souvislosti s dalšími okolnostmi konkrétního případu, jsou objektivně způsobilé klamat veřejnost o původu výrobku Zákaz užívání falešných nebo klamavých údajů se vztahuje i na užití ve znacích, oznámeních, účtech, obchodní korespondenci nebo v jakémkoli jiném obchodním oznámení Zákaz užívání falešných nebo klamavých údajů se vztahuje i na užití ve znacích, oznámeních, účtech, obchodní korespondenci nebo v jakémkoli jiném obchodním oznámení Výrobky, uváděné v této dohodě musí být při dovozu zabaveny, nebo alespoň musí být jejich dovoz zakázán,případně mohou být uplatněny další sankce Výrobky, uváděné v této dohodě musí být při dovozu zabaveny, nebo alespoň musí být jejich dovoz zakázán,případně mohou být uplatněny další sankce

17 Mezinárodní obchod II Madridská dohoda Madridská dohoda Upravuje i tzv.delokalizační doložku, která má zabránit klamání veřejnosti Upravuje i tzv.delokalizační doložku, která má zabránit klamání veřejnosti Prodávající může uvést na výrobku své jméno nebo adresu, i když výrobek pochází z jiné země než ze země prodeje Prodávající může uvést na výrobku své jméno nebo adresu, i když výrobek pochází z jiné země než ze země prodeje Musí být ale přiložen jasný a zřetelný údaj, který by měl postačit k tomu, aby byl vyloučen omyl o tom, odkud výrobek skutečně pochází Musí být ale přiložen jasný a zřetelný údaj, který by měl postačit k tomu, aby byl vyloučen omyl o tom, odkud výrobek skutečně pochází Členem dohody je 33 států Členem dohody je 33 států

18 Mezinárodní obchod II Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek Uzavřená dne 14.4.1891 Uzavřená dne 14.4.1891 Revidovaná Revidovaná Brusel – 1900 Brusel – 1900 Washington – 1911 Washington – 1911 Haag – 1925 Haag – 1925

19 Mezinárodní obchod II Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek Revidovaná Revidovaná Londýn – 1934 Londýn – 1934 Nice – 1957 Nice – 1957 Stockholm – 1967 Stockholm – 1967

20 Mezinárodní obchod II Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek Změna v roce 1979 Změna v roce 1979 Publikace ČR – vyhláška č. 65/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 78/1985 Sb. Publikace ČR – vyhláška č. 65/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 78/1985 Sb.

21 Mezinárodní obchod II Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek Sjednaný v Madridu dne 27.6.1989 Sjednaný v Madridu dne 27.6.1989 Publikace – sdělení č. 248/1996 Sb. Publikace – sdělení č. 248/1996 Sb.

22 Mezinárodní obchod II Smlouva o známkovém právu - TLT Smlouva o známkovém právu - TLT Sjednaná v Ženevě dne 27.10.1994 Sjednaná v Ženevě dne 27.10.1994 Publikace ČR – sdělení č. 199/1996 Sb. Publikace ČR – sdělení č. 199/1996 Sb.

23 Mezinárodní obchod II Madridská dohoda Madridská dohoda Je jednou ze základních úmluv v oblasti průmyslových práv Je jednou ze základních úmluv v oblasti průmyslových práv Týká se mezinárodního zápisu ochranných známek, její ustanovení vytvořila a do značné míry i přispěla k harmonizaci známkových zákonů a řízení před zápisnými úřady ve světě Týká se mezinárodního zápisu ochranných známek, její ustanovení vytvořila a do značné míry i přispěla k harmonizaci známkových zákonů a řízení před zápisnými úřady ve světě Aplikace některých ustanovení Dohody a tím i možnost přístupu dalších členských zemí byla v roce 1989 upravena uzavřením Protokolu k Madridské dohodě, týkající se mezinárodní registrace ochranných známek Aplikace některých ustanovení Dohody a tím i možnost přístupu dalších členských zemí byla v roce 1989 upravena uzavřením Protokolu k Madridské dohodě, týkající se mezinárodní registrace ochranných známek

24 Mezinárodní obchod II Madridská dohoda Madridská dohoda Umožnila mezinárodní registraci ochranných známek u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví v Ženevě Umožnila mezinárodní registraci ochranných známek u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví v Ženevě Registrace ochranné známky u tohoto úřadu má účinky i ve vztahu k přihlašovatelem určeným členským zemím, jejichž úřady, pokud nevznesou ve stanovené lhůtě oprávněné námitky, zapíší takovou známku bez dalšího řízení do svých národních známkových rejstříků Registrace ochranné známky u tohoto úřadu má účinky i ve vztahu k přihlašovatelem určeným členským zemím, jejichž úřady, pokud nevznesou ve stanovené lhůtě oprávněné námitky, zapíší takovou známku bez dalšího řízení do svých národních známkových rejstříků

25 Mezinárodní obchod II Madridská dohoda Madridská dohoda Vychází z principu, že přihlašovatel ochranné známky v rámci této dohody musí být příslušníkem některého členského státu nebo v něm musí mít sídlo nebo skutečně působící průmyslovou nebo obchodní provozovnu Vychází z principu, že přihlašovatel ochranné známky v rámci této dohody musí být příslušníkem některého členského státu nebo v něm musí mít sídlo nebo skutečně působící průmyslovou nebo obchodní provozovnu Přihlašovatel musí nejprve registrovat známku u svého národního nebo regionálního úřadu Přihlašovatel musí nejprve registrovat známku u svého národního nebo regionálního úřadu

26 Mezinárodní obchod II Madridská dohoda Madridská dohoda Dohoda umožňuje získat jedinou mezinárodní přihláškou ochranu ve více zemích Dohoda umožňuje získat jedinou mezinárodní přihláškou ochranu ve více zemích Žádost o mezinárodní zápis se podává prostřednictvím národního úřadu Žádost o mezinárodní zápis se podává prostřednictvím národního úřadu Doba ochrany je podle Madridské dohody dvacet let od data zápisu a lze ji prodlužovat Doba ochrany je podle Madridské dohody dvacet let od data zápisu a lze ji prodlužovat Členem Dohody je 56 zemí Členem Dohody je 56 zemí

27 Mezinárodní obchod II Smlouva o patentové spolupráci – PCT Smlouva o patentové spolupráci – PCT Přijatá ve Washingtonu dne 19.6.1970 Přijatá ve Washingtonu dne 19.6.1970 Změněná dne 28.9.1979, 3.2.1984 a 3.10.2001 Změněná dne 28.9.1979, 3.2.1984 a 3.10.2001 Publikace ČR – sdělení č. 296/1991 Sb. ve znění pozdějších změn Publikace ČR – sdělení č. 296/1991 Sb. ve znění pozdějších změn

28 Mezinárodní obchod II Lisabonská dohoda na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu Lisabonská dohoda na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu Sjednána dne 31.10.1958 Sjednána dne 31.10.1958 Revidovaná ve Stockholmu dne 14.7.1967 Revidovaná ve Stockholmu dne 14.7.1967 Změněná dne 28.9.1979 Změněná dne 28.9.1979

29 Mezinárodní obchod II Lisabonská dohoda na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu Lisabonská dohoda na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu Publikace ČR -(vyhláška č. 67/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 79/1985 Sb. Publikace ČR -(vyhláška č. 67/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 79/1985 Sb.

30 Mezinárodní obchod II Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek Uzavřená dne 15.6.1957 Uzavřená dne 15.6.1957 Revidovaná ve Stockholmu dne 14.7.1967, v Ženevě dne 13.5.1977 Revidovaná ve Stockholmu dne 14.7.1967, v Ženevě dne 13.5.1977 Změněná dne 2.10.1979 Změněná dne 2.10.1979

31 Mezinárodní obchod II Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek Publikace ČR – vyhláška č. 118/1979 Sb., ve znění vyhláška č. 77/1985 Sb. Publikace ČR – vyhláška č. 118/1979 Sb., ve znění vyhláška č. 77/1985 Sb.

32 Mezinárodní obchod II Budapešťská smlouva o mezinárodním uznávání uložení mikroorganismů k účelům patentového třídění Budapešťská smlouva o mezinárodním uznávání uložení mikroorganismů k účelům patentového třídění Přijatá na Budapešťské diplomatické konferenci dne 28.4.1979 Přijatá na Budapešťské diplomatické konferenci dne 28.4.1979 Změněná v roce 1980 Změněná v roce 1980 Publikace ČR – vyhláška č. 212/1989 Sb. Publikace ČR – vyhláška č. 212/1989 Sb.

33 Mezinárodní obchod II Štrasburská dohoda o mezinárodním patentovém třídění Štrasburská dohoda o mezinárodním patentovém třídění Uzavřena dne 24.3.1971 Uzavřena dne 24.3.1971 Změněná dne 28.9.1979 Změněná dne 28.9.1979 Publikace ČR – vyhláška č. 110/1978 Sb., ve znění vyhláška č. 86/1985 Sb. Publikace ČR – vyhláška č. 110/1978 Sb., ve znění vyhláška č. 86/1985 Sb.

34 Mezinárodní obchod II Locarnská dohoda o zřízení mezinárodního třídění průmyslových vzorů a modelů Locarnská dohoda o zřízení mezinárodního třídění průmyslových vzorů a modelů Sjednána v Locarnu dne 8.10.1968 Sjednána v Locarnu dne 8.10.1968 Změněná dne 28.9.1979 Změněná dne 28.9.1979 Publikace ČR – vyhláška č. 28/1981 Sb., ve znění vyhlášky č. 85/1985 Sb. Publikace ČR – vyhláška č. 28/1981 Sb., ve znění vyhlášky č. 85/1985 Sb.

35 Mezinárodní obchod II Haagská dohoda o mezinárodním přihlašování průmyslových vzorů a modelů Haagská dohoda o mezinárodním přihlašování průmyslových vzorů a modelů Uzavřena dne 6.11.1925 Uzavřena dne 6.11.1925 Revidovaná v Londýně dne 2.6.1934 a v Haagu dne 28.11.1960 Revidovaná v Londýně dne 2.6.1934 a v Haagu dne 28.11.1960 Česká republika není smluvní stranou Česká republika není smluvní stranou

36 Mezinárodní obchod II Ženevský akt Haagské dohody o mezinárodním zápisu průmyslových vzorů Ženevský akt Haagské dohody o mezinárodním zápisu průmyslových vzorů Přijatý v Ženevě dne 2.7.1999 Přijatý v Ženevě dne 2.7.1999 Česká republika není smluvní stranou Česká republika není smluvní stranou

37 Mezinárodní obchod II Vídeňská dohoda o zřízení mezinárodního třídění obrazových prvků ochranných známek Vídeňská dohoda o zřízení mezinárodního třídění obrazových prvků ochranných známek Přijatá ve Vídni dne 12.6.1973 Přijatá ve Vídni dne 12.6.1973 Doplněná dne 1.10.1985 Doplněná dne 1.10.1985 Česká republika není smluvní stranou Česká republika není smluvní stranou

38 Mezinárodní obchod II Smlouva o ochraně duševního vlastnictví u integrovaných obvodů Smlouva o ochraně duševního vlastnictví u integrovaných obvodů Přijatá ve Washingtonu dne 26.5.1989 Přijatá ve Washingtonu dne 26.5.1989 Dosud nevstoupila v platnost Dosud nevstoupila v platnost

39 Mezinárodní obchod II Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví – TRIPS Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví – TRIPS Trade Related Intellectual Property Rights Stálá konference Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) v roce 1994 nahradila Stálá konference Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) v roce 1994 nahradila nově vytvořená Světová obchodní organizace (WTO) Liberalizace světového obchodu s reakcí na narůstající výskyt pirátského a padělaného zboží Liberalizace světového obchodu s reakcí na narůstající výskyt pirátského a padělaného zboží

40 Mezinárodní obchod II Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví – TRIPS Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví – TRIPS Trade Related Intellectual Property Rights U zahraničních investic či transferu technologií nezbytné zajistit ochranu duševního vlastnictví s větším důrazem zejména na vymahatelnost práv poskytnutých v zahraničí U zahraničních investic či transferu technologií nezbytné zajistit ochranu duševního vlastnictví s větším důrazem zejména na vymahatelnost práv poskytnutých v zahraničí Jedná se o nejucelenější mezinárodní smlouvu týkající se průmyslového vlastnictví Jedná se o nejucelenější mezinárodní smlouvu týkající se průmyslového vlastnictví

41 Mezinárodní obchod II TRIPS TRIPS Zabývá se danou problematikou komplexně, s důrazem na uplatnění obchodních aspektů těchto práv Zabývá se danou problematikou komplexně, s důrazem na uplatnění obchodních aspektů těchto práv Základní principy Základní principy Rozšíření cizineckého režimu národního zacházení o zacházení podle nejvyšších výhod Rozšíření cizineckého režimu národního zacházení o zacházení podle nejvyšších výhod Stanovení prostředků vynucení práv Stanovení prostředků vynucení práv Úprava pravidel pro prevenci a řešení sporů mezi smluvními státy Úprava pravidel pro prevenci a řešení sporů mezi smluvními státy

42 Mezinárodní obchod II TRIPS TRIPS Obsah Obsah Hmotně právní úprava jednotlivých předmětů duševního vlastnictví Hmotně právní úprava jednotlivých předmětů duševního vlastnictví Ochranné známky Ochranné známky Zeměpisná označení Zeměpisná označení Průmyslové vzory Průmyslové vzory

43 Mezinárodní obchod II TRIPS TRIPS Obsah Obsah Patenty Patenty Topografie Topografie Kontrola protikonkurenčních praktik ve smluvních licencích Kontrola protikonkurenčních praktik ve smluvních licencích Ochrana nezveřejněných informací Ochrana nezveřejněných informací

44 Mezinárodní obchod II TRIPS TRIPS První mezinárodní smlouva zabývající se problematikou obchodního tajemství a know-how První mezinárodní smlouva zabývající se problematikou obchodního tajemství a know-how

45 Mezinárodní obchod II PROSTOR NA DISKUZI PROSTOR NA DISKUZI Co Vás zaujalo. Co Vás naštvalo.. Co Vám to přineslo..


Stáhnout ppt "Mezinárodní obchod II Bis dat quis cito dat. Kdo rychle dává, dvakrát dává.. FIT ČVUT v Praze Právo a informatika Mgr. František Šejnost"

Podobné prezentace


Reklamy Google