Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Otazníky kolem Revize Nového regulačního rámce EU pro elektronické komunikace 30. 11. 20101 Alice Selby, Senior manažer právních a regulačních služeb,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Otazníky kolem Revize Nového regulačního rámce EU pro elektronické komunikace 30. 11. 20101 Alice Selby, Senior manažer právních a regulačních služeb,"— Transkript prezentace:

1 1 Otazníky kolem Revize Nového regulačního rámce EU pro elektronické komunikace 30. 11. 20101 Alice Selby, Senior manažer právních a regulačních služeb, T-Mobile Czech Republic a.s.

2 30. 11. 2010 Alice Selby, Senor manažer právních a regulačních služeb T-Mobile Czech republic a.s. Teleinformatika 2010 2 Krátký exkurz do historie sektorové regulace

3 30. 11. 2010 Alice Selby, Senor manažer právních a regulačních služeb T-Mobile Czech republic a.s. Teleinformatika 2010 3 Otevření telekomunikačních trhů konkurenci: - Liberalizace - Privatizace Transponován v ČR zákonem č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů Regulační rámec 98

4 30. 11. 2010 Alice Selby, Senor manažer právních a regulačních služeb T-Mobile Czech republic a.s. Teleinformatika 2010 4 - Konsolidační fáze - Deklarovaný přechod a postupné nahrazení sektorové regulace regulací soutěžněprávní - Změna konceptu významné tržní síly ve smyslu dominance - Vymezení relevantních trhů a jejich analýza jako předpoklad uložení regulačních povinností - Uplatnění regulace odůvodněné, přiměřené, odstraňující identifikovanou tržní dysfunkci s cílem minimalizovat necitlivé zásahy Nový regulační rámec EU pro elektronické komunikace - NRF

5 30. 11. 2010 Alice Selby, Senor manažer právních a regulačních služeb T-Mobile Czech republic a.s. Teleinformatika 2010 5 Nový regulační rámec EU pro elektronické komunikace - NRF NEGATIVA - Paralelní regulace sektorová, soutěžní (kauza DT v EK C- 280/08 P a T-271/03)) - Nejasné rozdělení kompetencí regulačních orgánů POZITIVA - Přehlednost právního rámce - Dynamický pohled na regulaci - Využití principů soutěžního práva - Zvýšení odpovědnosti a transparentnosti činnosti úřadu - Neprosazení práva veta EK ve vztahu k ukládaným remedies

6 30. 11. 2010 Alice Selby, Senor manažer právních a regulačních služeb T-Mobile Czech republic a.s. Teleinformatika 2010 6 Revize Nového regulačního rámce – deklarované cíle Stávající NRF nevytvořil jednotný evropský informační prostor v souladu s cíli i2010 Iniciativy, je tedy třeba provést především:  Revizi stávajícího NRF se zaměřením na Rámcovou směrnici, konkrétně cíle regulace  Vytvoření Evropského úřadu pro elektronické komunikace (EECMA)

7 30. 11. 2010 Alice Selby, Senor manažer právních a regulačních služeb T-Mobile Czech republic a.s. Teleinformatika 2010 7 Revize Nového regulačního rámce – deklarované změny 4.11.2009 byla schválena Evropským Parlamentem a Radou Revize NRF. Deklarované změny NRF byly následující: - Právo zákazníků změnit během jednoho pracovního dne svého operátora - Zlepšení úrovně informovanosti zákazníků - Ochrana práv občanů ve vztahu k přístupu k internetu - Nové záruky pro otevřený a neutrální net - -Ochrana zákazníků proti spamu a porušení ochrany osobních údajů - Lepší přístup k tísňovému volání 112 - Zvýšení nezávislosti národních regulačních úřadů - Nový evropský telekomunikační úřad bude dohlížet na konzistenci regulace telekomunikačních trhů - Nová úloha EK v procesu ukládání regulačních povinností - Funkční separace jako prostředek řešení soutěžních problémů - Akcelerace broadbandu - Podpora rozvoje konkurence a investic do sítí nové generace

8 30. 11. 2010 Alice Selby, Senor manažer právních a regulačních služeb T-Mobile Czech republic a.s. Teleinformatika 2010 8 Revize Nového regulačního rámce –byla vůbec potřeba? - Domnívám se, že členské státy neměly dostatek času implementovat NRF a zásadní změny, které přinesl (včetně roamingové regulace); a zároveň - Revize nepřinesla žádné zásadní změny, bez nichž by sektor nemohl nadále efektivně fungovat.

9 30. 11. 2010 Alice Selby, Senor manažer právních a regulačních služeb T-Mobile Czech republic a.s. Teleinformatika 2010 9 Revize Nového regulačního rámce –skutečné cíle Domnívám se, že Evropská komise sledovala revizí NRF především: - přijetí práva veta EK ve vztahu k ukládaným nápravným opatřením - vytvoření Evropského úřadu pro elektronické komunikace - zavedení funkční separace jako nápravného prostředku. Bohužel byla opuštěna myšlenka postupného nahrazení regulace sektorové regulací soutěžněprávní. Sektorová regulace není nijak časově omezena, s jejím zánikem Revize nepočítá.

10 30. 11. 2010 Alice Selby, Senor manažer právních a regulačních služeb T-Mobile Czech republic a.s. Teleinformatika 2010 10 Revize Nového regulačního rámce – BEREC - Vytvoření EECMA nebylo členskými státy podpořeno, jako kompromis byl vytvořen BEREC (Nařízení č.1211/2009). Jako pozitivum vnímám: - možnost jednání v případě nečinnosti NRA (opatření proti nečinnosti). - znovuobjevení agentury ENISA (European Network and Information Security Agency založená v roce 2004 na 5 let nař. 460/2004) -

11 30. 11. 2010 Alice Selby, Senor manažer právních a regulačních služeb T-Mobile Czech republic a.s. Teleinformatika 2010 11 Revize Nového regulačního rámce – veto na remedies Rada opět nepodpořila rozšíření práva veta EK na ukládaná nápravná opatření, nicméně Revize celý proces vstupem BEREC tak zkomplikovala, že přijetí nápravného opatření bez podpory EK prodloužila na neuvěřitelných 6 měsíců a tím de facto znemožnila efektivní uložení takového nápravného opatření.

12 30. 11. 2010 Alice Selby, Senor manažer právních a regulačních služeb T-Mobile Czech republic a.s. Teleinformatika 2010 12 Revize Nového regulačního rámce – závěr - Revize měla být přijata s delším časovým odstupem po transpozici NRF a roamingové regulace - Nenaplnila ambici EK na vytvoření EECMA a atrahování kompetencí NRA ve prospěch EECMA - Nerozšířila právo veta EK, byť zcela zablokovala efektivní možnost NRA uložit nápravné opatření, které EK nepodporuje - Nově přináší možnost vydání „harmonizačního rozhodnutí“ (čl. 19 RS) - Možnost uložení povinnosti funkční separace jako standardního nápravného opatření (čl. 13a PS) - Revize se odklání od progresívních myšlenek Nového regulačního rámce (dočasnost regulace, ex ante regulace vyhovující povaze identifikovaného problému, relativní nezávislost NRAs)

13 30. 11. 2010 Alice Selby, Senor manažer právních a regulačních služeb T-Mobile Czech republic a.s. Teleinformatika 2010 13  Květen 2011  Práce na přípravě tzv. transpoziční novely.  Zůstává nevyřešena otázka pravomoci a příslušnosti k řešení účastnických sporů (§ 129 ZOEK)  Ochrana spotřebitele ve světle rozsudku NSS 1 Ao 1/2005 – 98 dle § 63 ZOEK  Aukce na spektrum Transpozice Revize NRF

14 14 Děkuji za pozornost. alice.selby@t-mobile.cz


Stáhnout ppt "1 Otazníky kolem Revize Nového regulačního rámce EU pro elektronické komunikace 30. 11. 20101 Alice Selby, Senior manažer právních a regulačních služeb,"

Podobné prezentace


Reklamy Google