Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

E uropean S urvey of I nformation S ociety. Realizace projektu ESIS II v ČR Ing. Vlastimil Veselý, MBA Ústav informatiky VUT FAST v Brně Centrum pro elektronický.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "E uropean S urvey of I nformation S ociety. Realizace projektu ESIS II v ČR Ing. Vlastimil Veselý, MBA Ústav informatiky VUT FAST v Brně Centrum pro elektronický."— Transkript prezentace:

1 E uropean S urvey of I nformation S ociety

2 Realizace projektu ESIS II v ČR Ing. Vlastimil Veselý, MBA Ústav informatiky VUT FAST v Brně Centrum pro elektronický obchod (CEO)

3 3 Od ESIS k ESIS II v zemích EU od února 1997 v březnu 1998 rozhodnuto o rozšíření na země CEE a Středomoří 15. září 1998 uzávěrka přihlášek od dubna - července 1999 zahájen ESIS II ve 25 zemích 13 hlavních kontraktorů, 23 místních partnerů Decentralizovaný sběr dat a analýza

4 4 Kontrakto ř i projektu ESIS II ALBANIA:University of Oxford BOSNIA:University of Oxford BULGARIA:SILICON CZECH REPUBLIC: University of Brno ESTONIA:ARCHIMEDES HUNGARY: BME UNESCO LATVIA:Alliance 2000 LITHUANIA: SILICON MACEDONIA: SILICON POLAND:University of Oxford ROMANIA:IMT-Bucharest SLOVENIA: CCI of Slovenia ALGERIA:IDATE CYPRUS: AC Nielsen AMER EGYPT:AC Nielsen AMER ISRAEL:ICTAF JORDAN:OTE Consulting LEBANON: ESC Grenoble MALTA:ESC Grenoble MOROCCO: ESC Grenoble PALESTINE: OTE Consulting SYRIA: University of Oxford TUNISIA:OTE Consulting TURKEY:IDATE Project Management Support: SEMA GROUP - LL&A

5 5 ESIS II Č eská republika za ČR je hlavním kontraktorem Vysoké učení technické (VUT) v Brně, Ústav informatiky FAST - ve spolupráci s Centrem pro elektronický obchod (CEO) garanti jednotlivých oblastí Business a média ICT veřejná správa Čtvrtletní, půlroční a roční zprávy

6 6 Obsah projektu ESIS II NámětyVývoj regulace Alternativní sítě WWW indikátory Technologické indikátory Propagační iniciativy Evidence projektů a ESISCOPE Kdo je kdoStatistické zprávy

7 7 Obsah projektu - zprávy regulace a liberalizace * iniciativy propagující rozvoj informační společnosti * klíčové osoby a organizace * hlavní síťové zdroje ve veřejném sektoru * indikátory WWW služeb * statistická analýza projektů základní fakta a indikátory dané země

8 8 Sb ě r a evidence strukturovaných dat Projekty na podporu informační společnosti inovační způsob využití ICT interaktivita vzdálený přístup sociální dimenze Aktivity propagující ideu informační společnosti Klíčové osoby a organizace Evidence projektů založená na sběru dat prostřednictvím dotazníků

9 9 Propojování lidí, nápad ů a zkušeností VIP Forum moderovaná E-konference s archivem a digest verzí permanentní sdílení zkušeností a výměna názorů E-newsletter VIP Direct (vychází zdarma měsíčně) Setkání všech respondentů průzkumu Prezentace nejzajímavějších projektů a aktivit 5. rámcový program EU nalezení (spolu)investora (venture kapitál,...)

10 10 ESIS I: Koordinující organizace Veřejná správa 18% Ostatní 4%Vláda, ministerstva, agentury 10% IT poradenství, vývoj software a výroba hardware 15% obchodní komory, profesionální sdružení a vědecko-výzkumné parky 7% Provozovatel veřejných sítí 1% Jiná společnost 9% Telekomunikační operátor 4% Sociální služby a kultura 7% Výzkumná centra, vysoké školy 25%

11 11 ESIS I: Aplika č ní oblasti 49% 30% 28% 21% 15% 14% Vzdělávání Obchod Veřejná správa Kultura Sociální služby, rozšíření demokratických práv a účasti na veřejném životě Zdravotnictví Doprava & životní prostředí Spotřebitelský marketing a prodej Výroba

12 12 Informa č ní zdroje a kontakty Kancelář ISPO...www.ispo.cec.be/esis Virtuální informační park (VIP)...www.park.cz/esis E-mail... esis@fce.vutbr.cz

13 První výstupy projektu ESIS za ČR Ing. Lubomír Karpecki Člen týmu ESIS II CZ Partner, EISF, s.r.o.

14 14 Realizace projektu Dotazníky k dispozici na WWW pro vyplnění přímo v MS Word tištěné verze Výsledky První etapa ukončena k 1.10.1999 Probíhá druhá etapa (do konce roku)

15 15 První výstupy projektu ESIS II CZ Evidence projektů na podporu rozvoje informační společnosti Evidence propagačních aktivit na podporu rozvoje informační společnosti Úvodní zpráva o regulačním vývoji (Regulatory developments) Úvodní zprávy o propagačních aktivitách (IS promotional activities), existujících hlavních síťových zařízeních ve veřejných službách (Existing major network facilities in public utilities) & ukazatelé WWW-služeb (WWW sites indicators)

16 16 ESIS II CZ: Evidence projekt ů Osloveno přes 60 potenciálních kandidátů K 1.10.1999 zaevidováno prvních 5 projektů, které splnily kritéria pro zařazení do evidence: Města a obce on-line (Česká vydavatelská pro Internet) Trafika/MediaServer (M.I.A.) Pilotní IS státní správy a samosprávy Třebíč (EuNet) Plzeňská akademická metropolitní síť (UK - LF v Plzni) Zoner InShop 2000 (Zoner Software s.r.o.) Informace o dalších projektech jsou postupně zpracovávány a autorizovány…

17 17 Evidence propaga č ních aktivit Osloveno cca 20 potenciálních kandidátů K 1.10.1999 zaevidováno prvních 12 projektů, které splnily kritéria pro zařazení do evidence: COMMunication actions: Březen, měsíc Internetu, Enterprise Internet Strategy Forum, Internet ve státní správě a samosprávě, Invex, Klubové večery SPIS, Systémová Integrace, Z@vináč SURVeys: Czech Internet Monitor, EISF Inside, Průzkum uživatelů Internetu EXPErts groups: VIP Forum PUBLications: Státní informační politika CALLs for projects: ???

18 18 ESIS I: Zdroje financování projekt ů

19 19 Úvodní zpráva o regula č ním vývoji Rozsáhlý, cca 17 stránkový dokument Shrnuje vývoj regulace v ČR v kapitolách: Všeobecná situace Všeobecná telekomunikační strategie Instituce zodpovědné za problematiku regulace Mezinárodní vztahy a smlouvy Regulační rámec Svoboda a ochrana Politika Informační Společnosti Probíhající vývoj

20 20 Další úvodní zprávy Úvodní zpráva o propagačních iniciativách Aktivity vládních i nevládních organizací Aktivity oborově a odborně orientovaný sdružení Veletrhy, výstavy, konference a semináře atd. Úvodní zpráva o existujících hlavních síťových zařízeních ve veřejných službách Analyzuje alternativní přenosové sítě z hlediska jejich potenciálu při rozvoji konkurence v telekomunikacích Ukazatelé WWW služeb Popisuje míru využití www-služeb ve školství, zdravotnictví, státní správě a samosprávě, muzeích a knihovnách...

21 Otázky? Ing. Lubomír Karpecki lubomir.karpecki@eisf.cz Tel. ++420-603-524 172 Ing. Vlastimil Veselý ves@fce.vutbr.cz Tel. ++420-603-281 381 …a další členové realizačního týmu ESIS II CZ


Stáhnout ppt "E uropean S urvey of I nformation S ociety. Realizace projektu ESIS II v ČR Ing. Vlastimil Veselý, MBA Ústav informatiky VUT FAST v Brně Centrum pro elektronický."

Podobné prezentace


Reklamy Google