Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu:Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu:Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony:"— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu:Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:06.02.2013 Autor:Mgr. Petra Zemánková Určeno pro předmět: Český jazyk a literatura Tematická oblast:Česká literatura po roce 1945 Obor vzdělání:Masér sportovní a rekondiční (69-41-L/02) 4. ročník Název výukového materiálu: Židovská literatura – Ota Pavel – učební materiál s úkolem Popis využití: prezentace s využitím dataprojektoru a notebooku Čas: 20 minut VY_32_INOVACE_ Č JM4_4860_ZEM

2 OTA PAVEL (1930-1973) vlastním jménem Otto Popper židovského p ů vodu (po otci – matka Židovka nebyla) prozaik, publicista, reportér narodil se jako t ř etí, nejmladší syn obchodního cestujícího Lea Poppera rodina se p ř est ě hovala do Bušt ě hradu (u Kladna) b ě hem 2. sv ě tové války byli starší brat ř i (Ji ř í, Hugo) a otec deportováni do Terezína všichni t ř i se po válce vrátili živí dom ů obr. 1

3 OTA PAVEL (1930-1973) na doporu č ení Arnošta Lustiga za č al po válce pracovat jako sportovní redaktor do č eského rozhlasu (velmi se zajímal o sport, sám byl vášnivým hokejistou, fotbalistou) pak psal nap ř. pro týdeník Stadion č i č asopis Č eskoslovenský voják v roce 1964 onemocn ě l maniodepresivní psychózou byl šestnáctkrát hospitalizován v lé č ebn ě na psychiatrii první záchvat dostal na zimních olympijských hrách v Innsbrucku, kde zapálil v horách selskou usedlost (byl tam jako sportovní redaktor) um ř el v Bohnicích na srde č ní infarkt

4 OTA PAVEL (1930-1973) nejprve psal knihy ze sportovního prost ř edí pozd ě ji pokra č oval autobiografickými knihami z prost ř edí svého d ě tství - K ř ivoklátska prvotinou z této skupiny je povídková kniha SMRT KRÁSNÝCH SRNC Ů (1971) – zam ěř eno na život autorova otce Lea; napsáno v psychiatrické lé č ebn ě další kniha se jmenuje JAK JSEM POTKAL RYBY (1974) – zam ěř ena p ř edevším na život samotného autora – p ř edevším ryba ř ení po jeho smrti vyšlo n ě kolik soubor ů jeho d ě l – nap ř. ZLATÍ ÚHO Ř I (1985) obr. 2

5 OTA PAVEL (1930-1973) SMRT KRÁSNÝCH SRNC Ů povídková kniha obsahuje 7 povídek (p ů vodn ě jich bylo dev ě t, dv ě z nich však neprošly cenzurou – Prase nebude! a B ě h Prahou): Nejdražší ve st ř ední Evrop ě Ve službách Švédska Smrt krásných srnc ů Kap ř i pro wehrmacht Jak jsme se st ř etli s Vlky Otázka hmyzu vy ř ešena Králíci s moudrýma o č ima obr. 3

6 OTA PAVEL (1930-1973) je zde zachycen sv ě t autorova d ě tství O. Pavel strávil své d ě tství u strejdy – p ř evozníka, krále pytlák ů, majitele n ě meckého ov č áka Holana, milovníka K ř ivoklátska a Berounska Karla Proška hlavní postava – otec Leo Popper – obchodní cestující se smyslem pro humor, milostnými avantýrami, láskou k ryba ř ení a p ř írod ě v ů bec jeho manželka je velmi tolerantní žena, milující svou rodinu obr. 4

7 OTA PAVEL (1930-1973) použita ich-forma – díky pohledu malého kluka i tragické situace vyznívají smírn ě, odleh č en ě, ne tak krut ě vypráv ě no chronologicky – v dob ě Protektorátu Č echy a Morava hovorový jazyk, hantýrka č esko-židovských obchodník ů n ě které pasáže jsou hodn ě poetické obdivn ě se staví k vod ě, ryba ř ení, kriticky k okupaci základní rysy tvorby – n ě žnost, laskavost, up ř ímnost, opravdovost p ř íb ě hy jsou prosté, hluboce lidské

8 OTA PAVEL (1930-1973) prost ř edí d ě je – Praha, Bušt ě hrad, K ř ivoklátsko, Berounsko podle n ě kterých p ř íroda není jen kulisou, ale spolutv ů rcem povídky (dalo by se ř íct hlavním hrdinou) n ě které povídky byly zfilmovány Karlem Kachy ň ou (1986) - stejnojmenný film Smrt krásných srnc ů ÚKOL - NAJD Ě TE DOKLADY PRO TVRZENÍ, ŽE PAVLOVO DÍLO JE AUTOBIOGRAFICKÉ – NA ZÁKLAD Ě Č ETBY A ZNALOSTI DÍLA OTY PAVLA.

9 POUŽITÁ LITERATURA: http://www.otapavel.cz/ota.html http://cs.wikipedia.org/wiki/Ota_Pavel http://cs.wikipedia.org/wiki/Smrt_kr%C3%A1sn%C3%BDch_srnc%C5%AF_(kniha) http://www.rozbor-dila.cz/smrt-krasnych-srncu-rozbor-dila-k-maturite-5/ http://www.rozbor-dila.cz/smrt-krasnych-srncu-rozbor-dila/ http://www.rozbor-dila.cz/smrt-krasnych-srncu-rozbor-dila-k-maturite-2/ KLIMEŠ, L.: Slovník cizích slov. Praha 1995. SLANA Ř, O. A KOL.: Obsahy a rozbory d ě l (k LITERATU Ř E – p ř ehledu SŠ u č iva). T ř ebí č 2006. PROKOP, V.: P ř ehled č eské literatury 20. století. Sokolov 2001. OBRÁZKY [cit. 06.02.2013] obr. 1 - http://www.rekaberounka.cz/img/ota.jpg obr. 2 - http://www.akropolis.info/obr/fotopriloha.htm obr. 3 - http://www.daemon.cz/kniha/8139/pavel-ota-smrt-krasnych-srncu.htm obr. 4 - http://www.csfd.cz/film/4978-smrt-krasnych-srncu/


Stáhnout ppt "Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu:Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony:"

Podobné prezentace


Reklamy Google