Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Emise skleníkových plynů v ČR a ve světě Dušan Vácha a Jan Pretel Český Hydrometeorologický Ústav.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Emise skleníkových plynů v ČR a ve světě Dušan Vácha a Jan Pretel Český Hydrometeorologický Ústav."— Transkript prezentace:

1 Emise skleníkových plynů v ČR a ve světě Dušan Vácha a Jan Pretel Český Hydrometeorologický Ústav

2 2 Obsah Skleníkové plyny Zdroje skleníkových plynů přírodní x antropogenní Světové emise Emise v EU Emise v ČR Indikátory emisí skleníkových plynů

3 3 Skleníkové plyny  Přímé  Přímo se podílejí na skleníkovém efektu, mají schopnost pohlcovat dlouhovlnné záření  Vodní pára  CO 2, CH 4, N 2 O, F-plyny (HFC, PFC a SF 6 ) – Kjótské plyny  Freony, halony a další plyny kontrolované Montrealským protokolem a jeho dodatky  „Nové skleníkové plyny“ (NF 3 ; SF 5 CF 3 ; HFE)

4 4 Skleníkové plyny  F-plyny  SF 6  Částečně fluorované uhlovodíky – HFC  HFC-23 = CHF 3 ; HFC-245ca = CH 2 FCF 2 CHF 2  Zcela fluorované uhlovodíky – PFC  CF 4 ; C 6 F 14 ;  Freony  CFC-11 = CFCl 3  HFE  HFE-125 = CF 3 0CHF 2 ; HFE-7100 = C 4 F 9 0CH 3

5 5 Skleníkové plyny  Nepřímé  Bez přímého vlivu na skleníkový efekt, tj. bez radiační účinnosti, ale chemicky ovlivňují přímé skleníkové plyny  NMVOC, CO, NO, NO 2  Látky ovlivňující klimatický systém  Ostatní látky absorbující či rozptylující sluneční záření  Aerosoly a látky přispívající k jejich vzniku

6 6 Skleníkové plyny - GWP  Jednotlivé skleníkové plyny mají odlišnou schopnost pohlcovat a vyzařovat dlouhovlnné záření  Potenciál globálního ohřevu je poměr radiační účinnosti daného plynu a CO 2  GWP pro  CO 2 = 1  CH 4 = 21  N 2 O = 310  Fluorované látky = 12 až Pro GWP jsou udávány odlišné hodnoty pro časové horizonty 50, 100, 200 let; hodnoty publikované SAR, TAR se odlišují, pro UNFCCC a KP se používají hodnoty SAR

7 7 Přírodní procesy  Biologické procesy  Fotosyntéza – propad CO 2  Respirace – emise CO 2  Budování vápenatých schránek  Metanogeneze – zatopená území – emise CH 4  Enterická fermentace (skot, velbloudi, …)  Termiti  Sopečná činnost

8 8 Přírodní procesy  Fyzikální procesy  oxidace (spalování – požáry) – zdroj CO 2 ; oxidace CH 4 v atmosféře – zdroj CO 2 a propad CH 4  Geologické procesy  Dlouhodobé uložení C (uhlí, ropa, vápenec)

9 9 Koloběh uhlíku – přírodní cyklus Zásobníky uhlíku (PgC), toky uhlíku (PgC/rok) IPCC TAR

10 10 Koloběh uhlíku – vliv člověka Zásobníky uhlíku (PgC), toky uhlíku (PgC/rok) IPCC TAR

11 11 Antropogenní zdroje  Spalovací procesy (fosilní paliva)  Veškeré spalovací procesy, např. výroba elektrické a tepelné energie, doprava – CO 2  Používání katalyzátorů v automobilech – N 2 O  Emise z činností souvisejících s těžbou, úpravou a distribucí paliv – CH 4  Emise ze spalování biomasy jsou uhlíkově neutrální, tj. stejné množství CO 2 je během růstu biomasy pohlceno a uloženo, ale spalování biomasy přispívá k emisí CH 4

12 12 Antropogenní zdroje  Průmyslové procesy a použití látek  Procesy při nichž se plyn uvolňuje jiným způsobem než hořením, např. výroba vápna, odsiřování – CO 2, výroba kyseliny dusičné - N 2 O, výroba H 2 (hydrogenací CH) - CO 2  Výroba a použití fluorovaných látek, např. jako média pro chladící aparáty, zařízení pro elektro-energetiku, výroba hliníku, nadouvadla, náplně hasících zařízení, plazmatické leptání, hnací plyny aerosolů, rozpouštědla – HFC, PFC, CFC, SF 6

13 13 Antropogenní zdroje  Zemědělství  Trávicí pochody skotu (enterická fermentace), nakládání s odpady – CH 4  Nakládání s odpady, pěstování rýže, denitrifikační procesy v půdě – N 2 O  Vypalování travnatých ploch, zemědělských zbytků – CH 4, N 2 O

14 14 Antropogenní zdroje  Využívání krajiny, změny ve využívání krajiny a lesnictví  Množství C obsaženého v živé (nadzemní i podzemní) i mrtvé biomase, resp. změny zásob C využíváním krajiny a při změně využívání krajiny – CO2  Emise (CH 4, N 2 O) ze spalování organické hmoty (spalování potěžebních zbytků, vypalování lesů a pralesů, požáry)

15 15 Antropogenní zdroje  Nakládání s opady  Spalování odpadů – CO 2  Skládkování – CH 4  Čištění odpadních vod – CH 4 a N 2 O

16 16 Zdroje dat o emisích  Světové emise  Vědecké studie, částečně výsledky inventarizací, databáze IEA  Emise EU  Výsledky inventarizací, databáze IEA, CAIT  Emise v ČR  Výsledky inventarizací, databáze IEA. CAIT CAIT data pro 160 států

17 17 Emise CO 2 Emise uhlíku (PgC/rok) IPCC TAR 23,1 Pg CO 2 /rok = Gg CO 2 /rok

18 18 Emise CH 4 Emise CH 4 (TgCH 4 /rok) IPCC TAR 600 Tg CH 4 /rok = Tg CO 2 ekv /rok = Gg CO 2 ekv /rok

19 19 Emise N 2 0 Emise N 2 O (TgN/rok) IPCC TAR

20 20 Antropogenní emise celkem CO 2 ……………… Gg CO 2 / rok CH 4 ………… Gg CO 2 ekv / rok N 2 0 ……………… Gg CO 2 ekv / rok Celkem ………… Gg CO 2 ekv / rok

21 21 Podíly emisí - Evropa

22 22 Podíly emisí - USA

23 23 Podíly emisí – „Rozvojové státy“

24 24 Podíly emisí - vývoj ČHMÚ UN FCCC

25 25 Emise CO 2 Gg CO UN FCCC StátHodnota% z CO2 United States of America ,6% European Community EU ,5% Čína ,0% Rusko (Brazílie 75% LULUCF) ,5% Japan ,8% Germany ,4% Indie ,5% United Kingdom ,6% Canada ,0% France ,7% Australia ,5% Brazílie ,3% Spain ,0% Czech Republic ,7% Netherlands ,7% Belgium ,5% Greece ,4% Finland ,3% Austria ,3% Denmark ,2% Switzerland ,2% Norway ,2%

26 26 Geografické rozdělení

27 27 Geografické rozdělení

28 28 Kumulativní emise CAIT 1United States of America ,926,67%738,0 2European Union (25) ,522,07%388,1 3Russian Federation ,19,66%535,3 4China ,68,99%56,0 5Germany ,05,93%573,4 6Japan ,74,67%292,5 7United Kingdom ,33,74%503,9 8Ukraine ,92,60%426,3 9India ,62,35%17,9 10France ,72,34%313,5 11Canada ,82,18%555,6 12Poland ,01,99%415,5 13Italy ,01,84%254,3 14South Africa ,71,28%225,0 15Mexico 9 397,81,18%93,2 16Australia 9 188,31,15%467,3 17Kazakhstan 8 546,11,07%574,5 18Spain 7 684,80,96%187,8 19Brazil 7 442,50,93%42,7 20Korea (South) 6 932,50,87%145,5 21Czech Republic 6 774,30,85%664,1 Tg CO 2 Emise pouze z energetiky Rozvojové země, v podstatě nemají šanci rozvinuté země v kumulativní produkci dohnat V roce 2030 Čína dožene v kumulativních emisích EU- 25, ale s 3 násobným počtem obyvatelstva Pokud by do výpočtu byly zahrnuty i emise ze sektoru LULUCF, tak by Brazílie, kde jsou z tohoto sektoru velmi vysoké emise a pokud by vývoj pokračoval stálým tempem okolo roku 2030 předstihla Rusko

29 29 Emisní trendy CAIT

30 30 Indikátory - t CO 2 / obyv CAIT Emise pouze z energetiky 2002 World Development Indicators, 2005 (World Bank)

31 31 Indikátory - t CO 2 / GDP PPP CAIT rankcountrytons of CO2 / mill. intl. $ 1Uzbekistan Mongolia Trinidad & Tobago Russian Federation Ukraine Saudi Arabia Estonia Czech Republic738 30Poland731 31Nigeria706 34Australia624 35China616 36Slovakia615 38Canada592 39United States of America575 58Turkey451 59Finland449 73European Union (25)367 74Japan362 79United Kingdom351 Emise pouze z energetiky 2002 GDP PPP World Development Indicators, 2005 (World Bank)

32 32 Vývoj v ČR ČHMÚ UN FCCC

33 33 Vývoj v ČR ČHMÚ UN FCCC

34 34 Děkuji za pozornost a případné dotazy Mgr. Dušan Vácha Oddělení emisí a zdrojů Český hydrometeorologický ústav Na Šabatce 17, Praha 4, tel.: fax :


Stáhnout ppt "Emise skleníkových plynů v ČR a ve světě Dušan Vácha a Jan Pretel Český Hydrometeorologický Ústav."

Podobné prezentace


Reklamy Google