Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Emise skleníkových plynů v ČR a ve světě Dušan Vácha a Jan Pretel Český Hydrometeorologický Ústav.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Emise skleníkových plynů v ČR a ve světě Dušan Vácha a Jan Pretel Český Hydrometeorologický Ústav."— Transkript prezentace:

1 Emise skleníkových plynů v ČR a ve světě Dušan Vácha a Jan Pretel Český Hydrometeorologický Ústav

2 2 Obsah Skleníkové plyny Zdroje skleníkových plynů přírodní x antropogenní Světové emise Emise v EU Emise v ČR Indikátory emisí skleníkových plynů

3 3 Skleníkové plyny  Přímé  Přímo se podílejí na skleníkovém efektu, mají schopnost pohlcovat dlouhovlnné záření  Vodní pára  CO 2, CH 4, N 2 O, F-plyny (HFC, PFC a SF 6 ) – Kjótské plyny  Freony, halony a další plyny kontrolované Montrealským protokolem a jeho dodatky  „Nové skleníkové plyny“ (NF 3 ; SF 5 CF 3 ; HFE)

4 4 Skleníkové plyny  F-plyny  SF 6  Částečně fluorované uhlovodíky – HFC  HFC-23 = CHF 3 ; HFC-245ca = CH 2 FCF 2 CHF 2  Zcela fluorované uhlovodíky – PFC  CF 4 ; C 6 F 14 ;  Freony  CFC-11 = CFCl 3  HFE  HFE-125 = CF 3 0CHF 2 ; HFE-7100 = C 4 F 9 0CH 3

5 5 Skleníkové plyny  Nepřímé  Bez přímého vlivu na skleníkový efekt, tj. bez radiační účinnosti, ale chemicky ovlivňují přímé skleníkové plyny  NMVOC, CO, NO, NO 2  Látky ovlivňující klimatický systém  Ostatní látky absorbující či rozptylující sluneční záření  Aerosoly a látky přispívající k jejich vzniku

6 6 Skleníkové plyny - GWP  Jednotlivé skleníkové plyny mají odlišnou schopnost pohlcovat a vyzařovat dlouhovlnné záření  Potenciál globálního ohřevu je poměr radiační účinnosti daného plynu a CO 2  GWP pro  CO 2 = 1  CH 4 = 21  N 2 O = 310  Fluorované látky = 12 až 23 000 Pro GWP jsou udávány odlišné hodnoty pro časové horizonty 50, 100, 200 let; hodnoty publikované SAR, TAR se odlišují, pro UNFCCC a KP se používají hodnoty SAR

7 7 Přírodní procesy  Biologické procesy  Fotosyntéza – propad CO 2  Respirace – emise CO 2  Budování vápenatých schránek  Metanogeneze – zatopená území – emise CH 4  Enterická fermentace (skot, velbloudi, …)  Termiti  Sopečná činnost

8 8 Přírodní procesy  Fyzikální procesy  oxidace (spalování – požáry) – zdroj CO 2 ; oxidace CH 4 v atmosféře – zdroj CO 2 a propad CH 4  Geologické procesy  Dlouhodobé uložení C (uhlí, ropa, vápenec)

9 9 Koloběh uhlíku – přírodní cyklus Zásobníky uhlíku (PgC), toky uhlíku (PgC/rok) IPCC TAR

10 10 Koloběh uhlíku – vliv člověka Zásobníky uhlíku (PgC), toky uhlíku (PgC/rok) IPCC TAR

11 11 Antropogenní zdroje  Spalovací procesy (fosilní paliva)  Veškeré spalovací procesy, např. výroba elektrické a tepelné energie, doprava – CO 2  Používání katalyzátorů v automobilech – N 2 O  Emise z činností souvisejících s těžbou, úpravou a distribucí paliv – CH 4  Emise ze spalování biomasy jsou uhlíkově neutrální, tj. stejné množství CO 2 je během růstu biomasy pohlceno a uloženo, ale spalování biomasy přispívá k emisí CH 4

12 12 Antropogenní zdroje  Průmyslové procesy a použití látek  Procesy při nichž se plyn uvolňuje jiným způsobem než hořením, např. výroba vápna, odsiřování – CO 2, výroba kyseliny dusičné - N 2 O, výroba H 2 (hydrogenací CH) - CO 2  Výroba a použití fluorovaných látek, např. jako média pro chladící aparáty, zařízení pro elektro-energetiku, výroba hliníku, nadouvadla, náplně hasících zařízení, plazmatické leptání, hnací plyny aerosolů, rozpouštědla – HFC, PFC, CFC, SF 6

13 13 Antropogenní zdroje  Zemědělství  Trávicí pochody skotu (enterická fermentace), nakládání s odpady – CH 4  Nakládání s odpady, pěstování rýže, denitrifikační procesy v půdě – N 2 O  Vypalování travnatých ploch, zemědělských zbytků – CH 4, N 2 O

14 14 Antropogenní zdroje  Využívání krajiny, změny ve využívání krajiny a lesnictví  Množství C obsaženého v živé (nadzemní i podzemní) i mrtvé biomase, resp. změny zásob C využíváním krajiny a při změně využívání krajiny – CO2  Emise (CH 4, N 2 O) ze spalování organické hmoty (spalování potěžebních zbytků, vypalování lesů a pralesů, požáry)

15 15 Antropogenní zdroje  Nakládání s opady  Spalování odpadů – CO 2  Skládkování – CH 4  Čištění odpadních vod – CH 4 a N 2 O

16 16 Zdroje dat o emisích  Světové emise  Vědecké studie, částečně výsledky inventarizací, databáze IEA  Emise EU  Výsledky inventarizací, databáze IEA, CAIT  Emise v ČR  Výsledky inventarizací, databáze IEA. CAIT CAIT data pro 160 států

17 17 Emise CO 2 Emise uhlíku (PgC/rok) IPCC TAR 23,1 Pg CO 2 /rok = 23 100 000 Gg CO 2 /rok

18 18 Emise CH 4 Emise CH 4 (TgCH 4 /rok) IPCC TAR 600 Tg CH 4 /rok = 12 600 Tg CO 2 ekv /rok = 12 600 000 Gg CO 2 ekv /rok

19 19 Emise N 2 0 Emise N 2 O (TgN/rok) IPCC TAR

20 20 Antropogenní emise celkem CO 2 ……………….. 23 100 000 Gg CO 2 / rok CH 4 …………......... 8 400 000 Gg CO 2 ekv / rok N 2 0 ……………….. 2 900 000 Gg CO 2 ekv / rok Celkem …………... 34 400 000 Gg CO 2 ekv / rok

21 21 Podíly emisí - Evropa

22 22 Podíly emisí - USA

23 23 Podíly emisí – „Rozvojové státy“

24 24 Podíly emisí - vývoj ČHMÚ UN FCCC

25 25 Emise CO 2 Gg CO 2 1990 UN FCCC StátHodnota% z CO2 United States of America4 998 51621,6% European Community EU-253 900 00014,5% Čína3 000 00013,0% Rusko (Brazílie 75% LULUCF)1 500 0006,5% Japan1 119 3194,8% Germany1 014 5014,4% Indie800 0003,5% United Kingdom592 4962,6% Canada471 5632,0% France394 0671,7% Australia355 9911,5% Brazílie290 0001,3% Spain227 2331,0% Czech Republic163 9900,7% Netherlands159 6300,7% Belgium117 9660,5% Greece85 7770,4% Finland62 4660,3% Austria62 2970,3% Denmark52 6350,2% Switzerland44 4050,2% Norway35 1630,2%

26 26 Geografické rozdělení

27 27 Geografické rozdělení

28 28 Kumulativní emise 1950-2000 CAIT 1United States of America 212 825,926,67%738,0 2European Union (25) 176 148,522,07%388,1 3Russian Federation 77 120,19,66%535,3 4China 71 765,68,99%56,0 5Germany 47 314,05,93%573,4 6Japan 37 264,74,67%292,5 7United Kingdom 29 843,33,74%503,9 8Ukraine 20 767,92,60%426,3 9India 18 771,62,35%17,9 10France 18 649,72,34%313,5 11Canada 17 423,82,18%555,6 12Poland 15 887,01,99%415,5 13Italy 14 670,01,84%254,3 14South Africa 10 201,71,28%225,0 15Mexico 9 397,81,18%93,2 16Australia 9 188,31,15%467,3 17Kazakhstan 8 546,11,07%574,5 18Spain 7 684,80,96%187,8 19Brazil 7 442,50,93%42,7 20Korea (South) 6 932,50,87%145,5 21Czech Republic 6 774,30,85%664,1 Tg CO 2 Emise pouze z energetiky Rozvojové země, v podstatě nemají šanci rozvinuté země v kumulativní produkci dohnat V roce 2030 Čína dožene v kumulativních emisích EU- 25, ale s 3 násobným počtem obyvatelstva Pokud by do výpočtu byly zahrnuty i emise ze sektoru LULUCF, tak by Brazílie, kde jsou z tohoto sektoru velmi vysoké emise a pokud by vývoj pokračoval stálým tempem okolo roku 2030 předstihla Rusko

29 29 Emisní trendy CAIT

30 30 Indikátory - t CO 2 / obyv CAIT Emise pouze z energetiky 2002 World Development Indicators, 2005 (World Bank)

31 31 Indikátory - t CO 2 / GDP PPP CAIT rankcountrytons of CO2 / mill. intl. $ 1Uzbekistan3 025 2Mongolia1 955 3Trinidad & Tobago1 751 7Russian Federation1 370 8Ukraine1 359 14Saudi Arabia1 101 16Estonia1 028 29Czech Republic738 30Poland731 31Nigeria706 34Australia624 35China616 36Slovakia615 38Canada592 39United States of America575 58Turkey451 59Finland449 73European Union (25)367 74Japan362 79United Kingdom351 Emise pouze z energetiky 2002 GDP PPP World Development Indicators, 2005 (World Bank)

32 32 Vývoj v ČR ČHMÚ UN FCCC

33 33 Vývoj v ČR ČHMÚ UN FCCC

34 34 Děkuji za pozornost a případné dotazy Mgr. Dušan Vácha Oddělení emisí a zdrojů Český hydrometeorologický ústav Na Šabatce 17, Praha 4, 143 06 tel.: +420 244 032 706 fax : +420 244 032 415 email: dvacha@chmi.cz www.chmi.cz/cc/


Stáhnout ppt "Emise skleníkových plynů v ČR a ve světě Dušan Vácha a Jan Pretel Český Hydrometeorologický Ústav."

Podobné prezentace


Reklamy Google