Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Emise skleníkových plynů v ČR a ve světě

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Emise skleníkových plynů v ČR a ve světě"— Transkript prezentace:

1 Emise skleníkových plynů v ČR a ve světě
Dušan Vácha a Jan Pretel Český Hydrometeorologický Ústav

2 Obsah Skleníkové plyny
Zdroje skleníkových plynů přírodní x antropogenní Světové emise Emise v EU Emise v ČR Indikátory emisí skleníkových plynů

3 Skleníkové plyny Přímé
Přímo se podílejí na skleníkovém efektu, mají schopnost pohlcovat dlouhovlnné záření Vodní pára CO2, CH4, N2O, F-plyny (HFC, PFC a SF6) – Kjótské plyny Freony, halony a další plyny kontrolované Montrealským protokolem a jeho dodatky „Nové skleníkové plyny“ (NF3; SF5CF3; HFE)

4 Skleníkové plyny F-plyny Freony HFE SF6
Částečně fluorované uhlovodíky – HFC HFC-23 = CHF3; HFC-245ca = CH2FCF2CHF2 Zcela fluorované uhlovodíky – PFC CF4; C6F14; Freony CFC-11 = CFCl3 HFE HFE-125 = CF30CHF2; HFE-7100 = C4F90CH3

5 Skleníkové plyny Nepřímé Látky ovlivňující klimatický systém
Bez přímého vlivu na skleníkový efekt, tj. bez radiační účinnosti, ale chemicky ovlivňují přímé skleníkové plyny NMVOC, CO, NO, NO2 Látky ovlivňující klimatický systém Ostatní látky absorbující či rozptylující sluneční záření Aerosoly a látky přispívající k jejich vzniku

6 Skleníkové plyny - GWP Jednotlivé skleníkové plyny mají odlišnou schopnost pohlcovat a vyzařovat dlouhovlnné záření Potenciál globálního ohřevu je poměr radiační účinnosti daného plynu a CO2 GWP pro CO2 = 1 CH4 = 21 N2O = 310 Fluorované látky = 12 až Pro GWP jsou udávány odlišné hodnoty pro časové horizonty 50, 100, 200 let; hodnoty publikované SAR, TAR se odlišují, pro UNFCCC a KP se používají hodnoty SAR

7 Přírodní procesy Biologické procesy Fotosyntéza – propad CO2
Respirace – emise CO2 Budování vápenatých schránek Metanogeneze – zatopená území – emise CH4 Enterická fermentace (skot, velbloudi, …) Termiti Sopečná činnost

8 Přírodní procesy Fyzikální procesy Geologické procesy
oxidace (spalování – požáry) – zdroj CO2; oxidace CH4 v atmosféře – zdroj CO2 a propad CH4 Geologické procesy Dlouhodobé uložení C (uhlí, ropa, vápenec)

9 Koloběh uhlíku – přírodní cyklus
Zásobníky uhlíku (PgC), toky uhlíku (PgC/rok) IPCC TAR

10 Koloběh uhlíku – vliv člověka
Zásobníky uhlíku (PgC), toky uhlíku (PgC/rok) IPCC TAR

11 Antropogenní zdroje Spalovací procesy (fosilní paliva)
Veškeré spalovací procesy, např. výroba elektrické a tepelné energie, doprava – CO2 Používání katalyzátorů v automobilech – N2O Emise z činností souvisejících s těžbou, úpravou a distribucí paliv – CH4 Emise ze spalování biomasy jsou uhlíkově neutrální, tj. stejné množství CO2 je během růstu biomasy pohlceno a uloženo, ale spalování biomasy přispívá k emisí CH4

12 Antropogenní zdroje Průmyslové procesy a použití látek
Procesy při nichž se plyn uvolňuje jiným způsobem než hořením, např. výroba vápna, odsiřování – CO2, výroba kyseliny dusičné - N2O, výroba H2 (hydrogenací CH) - CO2 Výroba a použití fluorovaných látek, např. jako média pro chladící aparáty, zařízení pro elektro-energetiku, výroba hliníku, nadouvadla, náplně hasících zařízení, plazmatické leptání, hnací plyny aerosolů, rozpouštědla – HFC, PFC, CFC, SF6

13 Antropogenní zdroje Zemědělství
Trávicí pochody skotu (enterická fermentace), nakládání s odpady – CH4 Nakládání s odpady, pěstování rýže, denitrifikační procesy v půdě – N2O Vypalování travnatých ploch, zemědělských zbytků – CH4, N2O

14 Antropogenní zdroje Využívání krajiny, změny ve využívání krajiny a lesnictví Množství C obsaženého v živé (nadzemní i podzemní) i mrtvé biomase, resp. změny zásob C využíváním krajiny a při změně využívání krajiny – CO2 Emise (CH4, N2O) ze spalování organické hmoty (spalování potěžebních zbytků, vypalování lesů a pralesů, požáry)

15 Antropogenní zdroje Nakládání s opady Spalování odpadů – CO2
Skládkování – CH4 Čištění odpadních vod – CH4 a N2O

16 Zdroje dat o emisích Světové emise Emise EU Emise v ČR
Vědecké studie, částečně výsledky inventarizací, databáze IEA Emise EU Výsledky inventarizací, databáze IEA, CAIT Emise v ČR Výsledky inventarizací, databáze IEA. CAIT CAIT data pro 160 států Často jsou emise uváděny bez LULUCF, někdy ale pouze jako spalovací procesy Údaje jsou přepočítávány a meziročně se tak údaje mohou měnit (v některých sektorech i výrazně +- 50%) Údaj o emisích je nutno vždy zkontrolovat Z jakého pochází zdroje Které zdroje a procesy a emise jakých plynů jsou započítány Použité jednotky a přepočetní koeficienty (GWP) Ročník dat

17 Emise CO2 Emise uhlíku (PgC/rok) IPCC TAR
23,1 Pg CO2/rok = Gg CO2/rok

18 Emise CH4 Emise CH4 (TgCH4/rok) IPCC TAR
600 Tg CH4/rok = Tg CO2 ekv/rok = Gg CO2 ekv/rok

19 Emise N20 Emise N2O (TgN/rok) IPCC TAR

20 Antropogenní emise celkem
CO2 ……………… Gg CO2 / rok CH4 ………… Gg CO2 ekv / rok N20 ……………… Gg CO2 ekv / rok Celkem ………… Gg CO2 ekv / rok

21 Podíly emisí - Evropa

22 Podíly emisí - USA

23 Podíly emisí – „Rozvojové státy“

24 Podíly emisí - vývoj ČHMÚ UN FCCC

25 Emise CO2 Gg CO2 1990 UN FCCC Stát Hodnota % z CO2
United States of America 21,6% European Community EU-25 14,5% Čína 13,0% Rusko (Brazílie 75% LULUCF) 6,5% Japan 4,8% Germany 4,4% Indie 3,5% United Kingdom 2,6% Canada 2,0% France 1,7% Australia 1,5% Brazílie 1,3% Spain 1,0% Czech Republic 0,7% Netherlands Belgium 0,5% Greece 85 777 0,4% Finland 62 466 0,3% Austria 62 297 Denmark 52 635 0,2% Switzerland 44 405 Norway 35 163 Gg CO2 1990 UN FCCC

26 Geografické rozdělení

27 Geografické rozdělení

28 Kumulativní emise 1950-2000 CAIT
United States of America ,9 26,67% 738,0 2 European Union (25) ,5 22,07% 388,1 3 Russian Federation 77 120,1 9,66% 535,3 4 China 71 765,6 8,99% 56,0 5 Germany 47 314,0 5,93% 573,4 6 Japan 37 264,7 4,67% 292,5 7 United Kingdom 29 843,3 3,74% 503,9 8 Ukraine 20 767,9 2,60% 426,3 9 India 18 771,6 2,35% 17,9 10 France 18 649,7 2,34% 313,5 11 Canada 17 423,8 2,18% 555,6 12 Poland 15 887,0 1,99% 415,5 13 Italy 14 670,0 1,84% 254,3 14 South Africa 10 201,7 1,28% 225,0 15 Mexico 9 397,8 1,18% 93,2 16 Australia 9 188,3 1,15% 467,3 17 Kazakhstan 8 546,1 1,07% 574,5 18 Spain 7 684,8 0,96% 187,8 19 Brazil 7 442,5 0,93% 42,7 20 Korea (South) 6 932,5 0,87% 145,5 21 Czech Republic 6 774,3 0,85% 664,1 Tg CO2 Emise pouze z energetiky Rozvojové země, v podstatě nemají šanci rozvinuté země v kumulativní produkci dohnat V roce 2030 Čína dožene v kumulativních emisích EU-25, ale s 3 násobným počtem obyvatelstva Pokud by do výpočtu byly zahrnuty i emise ze sektoru LULUCF, tak by Brazílie, kde jsou z tohoto sektoru velmi vysoké emise a pokud by vývoj pokračoval stálým tempem okolo roku 2030 předstihla Rusko

29 Emisní trendy CAIT

30 Indikátory - t CO2 / obyv CAIT
Emise pouze z energetiky 2002 World Development Indicators, 2005 (World Bank)

31 Indikátory - t CO2 / GDP PPP CAIT
Emise pouze z energetiky 2002 GDP PPP World Development Indicators, 2005 (World Bank) rank country tons of CO2 / mill. intl. $ 1 Uzbekistan 3 025 2 Mongolia 1 955 3 Trinidad & Tobago 1 751 7 Russian Federation 1 370 8 Ukraine 1 359 14 Saudi Arabia 1 101 16 Estonia 1 028 29 Czech Republic 738 30 Poland 731 31 Nigeria 706 34 Australia 624 35 China 616 36 Slovakia 615 38 Canada 592 39 United States of America 575 58 Turkey 451 59 Finland 449 73 European Union (25) 367 74 Japan 362 79 United Kingdom 351

32 Vývoj v ČR ČHMÚ UN FCCC

33 Vývoj v ČR ČHMÚ UN FCCC

34 Děkuji za pozornost a případné dotazy
Mgr. Dušan Vácha Oddělení emisí a zdrojů Český hydrometeorologický ústav Na Šabatce 17, Praha 4, tel.: fax :


Stáhnout ppt "Emise skleníkových plynů v ČR a ve světě"

Podobné prezentace


Reklamy Google