Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace  ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0434  NÁZEV PROJEKTU: Šablony – Gymnázium Tanvald.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace  ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0434  NÁZEV PROJEKTU: Šablony – Gymnázium Tanvald."— Transkript prezentace:

1  ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace  ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0434  NÁZEV PROJEKTU: Šablony – Gymnázium Tanvald  ČÍSLO ŠABLONY: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT  AUTOR: PhDr. Jana Rykrová  TEMATICKÁ OBLAST: Dějepis  NÁZEV DUMu: Praha od pravěku do 15. století  POŘADOVÉ ČÍSLO DUMU 19  KÓD DUMu: JR_DĚJEPIS_19  DATUM TVORBY: 12.2.2013  ANOTACE (ROČNÍK Prezentace byla použita v dějepisném semináři. Je součástí celku prezentací, jejichž obsahem je přehled důležitých událostí v dějinách Prahy v souvislosti s architektonickým vývojem. Součástí prezentace je také zopakování hlavních rysů jednotlivých stavebních slohů. Žáci jsou vedeni k aktivní účasti na výkladu pomocí otázek a úkolů.

2 Od pravěku do 15. století

3  stálé osídlení od 6. tis. př.n.l.  nejznámější keltské hradiště – Závist u Zbraslavi  1. - 6.století - četné nálezy germánského osídlení  2.pol. 6.století - příchod Slovanů  keramika pražského typu  8.-12. stol. – stavba hradišť  na místě pražského hradu stálo hradiště nejpozději v 1.pol. 10.stol.

4

5 V čem se Kosmas mýlil?

6 1. Levý Hradec - 9. a poč. 10. stol., na S od Prahy 2. Pražský hrad /hradiště/ - od 10. století 3. Vyšehrad  hradiště doloženo až v polovině 10. století  sídlo některých Přemyslovců

7

8 Zapomeňme na slavné panorama Hradčan a přenesme se do 10. století.

9

10  Členitý skalní ostroh, vyprahlé místo – Praha 1. nejstarší stavba: kostelík Panny Marie /Bořivoj/ 2. kostel sv. Víta – pohřben sv. Václav, relikvie 3. knížecí stolec 4. klášter svatého Jiří 5. biskupský palác 6. knížecí palác 7. bazilika svatého Jiří

11 Připomeňme si základní znaky románských staveb.

12  masivní zdivo  půlkruhový oblouk (okna, portály, klenba)  sdružená okna  fresky  sochy  sloupy se zdobenými hlavicemi  Stavby: rotundy, baziliky, kláštery, hrady, měšťanské domy, mosty

13 Poznáte objekty na následujících obrázcích?

14

15

16  Rotunda svatého Martina na Vyšehradě  Bazilika svatého Jiří  Bradáč na Karlově mostě AUTOR NEUVEDEN. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 1.2.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/51/Vy%C5%A1ehrad-rotunda.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/51/Vy%C5%A1ehrad-rotunda.jpg PRAZAK. cs. wikipedia.org [online]. [cit. 1.2.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bazilika_Svat%C3%A9ho_Ji%C5%99%C3%AD.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bazilika_Svat%C3%A9ho_Ji%C5%99%C3%AD.jpg CS:USER:YAAGO. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 1.2.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/Bradac.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/Bradac.jpg

17 Kdo byl Ibrahim Ibn Jakob?

18 Ibrahim Ibn Jakob /2.pol. 10. – z stol./ - kupec z Cordobského chalifátu: „z kamene a vápna“ 973 – biskupství, klášter sv. Jiří 993 – břevnovský klášter /benediktini/ Starší osídlení na levém břehu /Hradčany a Malá Strana/ 11. stol. - sídlem knížat Vyšehrad: knížecí palác, bazilika měšťanské domy 1060 – bazilika sv. Víta, Václava a Vojtěcha, Svatováclavská kaple

19  Patří k nejvýstavnějším městům Evropy – dva kamenné hrady  Vladislav I. - Juditin most - královský palác na Pražském hradě - kamenné opevnění pražského hradu s Bílou a Černou věží  Ungelt – polovina 12. stol.

20 PRAHA ?

21 Ke spojení pražských měst v jeden celek došlo až v 18. století. Kdy a kdo je spojil?

22  1784  Josef II.  Královské hlavní město Praha

23  Staré Město pražské 1232  Menší Město pražské 1257 (dnes Malá Strana, původně Nové Město)  Hradčany (14. století, před založením Nového Města)  Nové Město pražské 1348

24 Jak vznikala středověká města?

25  zakládací listina, udělení privilegií  královská města  poddanská města na zeleném drnu (lokátor) z již existující osady městská práva

26  Udělení městských práv (Staré Město, Menší Město pražské)  Výstavba městských hradeb – nejdříve Staré Město /proto název/

27 A přichází gotika….

28 Anežský klášter – první gotická stavba v Čechách

29

30 Typické znaky gotické architektury:

31  Vertikalismus  Lomený oblouk  Různé typy klenby  Vnější opěrný systém  Vnitřní opěrný systém  Vitráže  Fiály, chrliče, rozety

32 Jak a proč povznesl Prahu Karel IV.?

33 Proč?  Praha - hlavní město Říše Jak?  Vznik institucí (arcibiskupství, univerzita)  Výstavba (most, hrad, katedrála, …)

34  za Jana Lucemburského – dláždění, úklid  1344 – arcibiskupství  1344 – katedrála  1348 – univerzita, 1366 Karlova kolej  1383 – získal Václav IV. pro univerzitu palác Rotlevů /bohatá měšťanská rodina/ - dnešní Karolinum  1348 – Nové Město pražské, kaple Božího těla  1357 - most, mostecká věž

35

36 1. Prvním stavitelem katedrály byl Petr Parléř, po něm pokračoval Matyáš z Arrasu. 2. Katedrála byla dostavěna až ve 20. století. 3. Do té doby nemohla sloužit svému účelu a nebyla vysvěcena. 4. Slavnostní vysvěcení katedrály proběhlo v roce 1929 u příležitosti jubilea Karla IV. 5. Korunovační klenoty jsou uloženy ve Svatováclavské kapli. 6. Katedrála stojí na ostatcích tří světců: Václava, Víta a Vojtěcha. 7. Všichni pocházejí z českého prostředí. 8. V katedrále je také náhrobek svatého Jana Nepomuckého. 9. Největší zvon katedrály má jméno Zikmund.

37 1. Prvním stavitelem katedrály byl Petr Parléř, po něm pokračoval Matyáš z Arrasu. 2. Katedrála byla dostavěna až ve 20. století. 3. Do té doby nemohla sloužit svému účelu a nebyla vysvěcena. 4. Slavnostní vysvěcení katedrály proběhlo v roce 1929 u příležitosti jubilea Karla IV. 5. Korunovační klenoty jsou uloženy ve Svatováclavské kapli. 6. Katedrála stojí na ostatcích tří světců: Václava, Víta a Vojtěcha. 7. Všichni pocházejí z českého prostředí. 8. V katedrále je také náhrobek svatého Jana Nepomuckého. 9. Největší zvon katedrály má jméno Zikmund.

38

39

40  Následky husitských válek  Vláda Jiřího z Poděbrad  Jagellonci v Praze pobývali zřídka Jaký významný objekt vznikl v Praze za vlády Jagellonců?

41

42  vrcholná gotika  Benedikt Ried (Rejt)  okna – renesance Poznáte objekt na následujícím obrázku?

43

44  Matěj Rejsek  konec 15. století  skladiště prachu  Rok 1856  přestavba z 2.pol. 19. století  Josef Mocker

45 MAUTHAUsER, Jozef. wikipedia.cz [online]. [cit. 12.2.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Josef_Mathauser_- _Kn%C4%9B%C5%BEna_Libu%C5%A1e_v%C4%9B%C5%A1t%C3%AD_sl%C3%A1vu_Prahy.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Josef_Mathauser_- _Kn%C4%9B%C5%BEna_Libu%C5%A1e_v%C4%9B%C5%A1t%C3%AD_sl%C3%A1vu_Prahy.jpg HAKLAI, Yair. wikipedie [online]. [cit. 6.3.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prague_Castle.jpg?uselang=cs http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prague_Castle.jpg?uselang=cs AUTOR NEUVEDEN. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 1.2.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/51/Vy%C5%A1ehrad-rotunda.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/51/Vy%C5%A1ehrad-rotunda.jpg PRAZAK. cs. wikipedia.org [online]. [cit. 1.2.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bazilika_Svat%C3%A9ho_Ji%C5%99%C3%AD.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bazilika_Svat%C3%A9ho_Ji%C5%99%C3%AD.jpg CS:USER:YAAGO. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 1.2.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/Bradac.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/Bradac.jpg DEZIDOR. wikimedia.org [online]. [cit. 1.2.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kostel_svat%C3%A9ho_Salv%C3%A1tora_v_Ane%C5%BEsk%C3%A9m_kl%C3% A1%C5%A1te%C5%99e.jpg?uselang=cs http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kostel_svat%C3%A9ho_Salv%C3%A1tora_v_Ane%C5%BEsk%C3%A9m_kl%C3% A1%C5%A1te%C5%99e.jpg?uselang=cs HELLINTERFACE. wikimedia.org [online]. [cit. 1.2.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/St_Vitus.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/St_Vitus.jpg ECKERT, Jindřich. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 1.2.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Praha_katedr%C3%A1la_sv_V%C3%ADta_1887.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Praha_katedr%C3%A1la_sv_V%C3%ADta_1887.jpg JOJAN. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 1.2.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praag_012.jpg?uselang=cs http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praag_012.jpg?uselang=cs PETRUSSILESIUS. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 1.2.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prag_Vladislav-Saal.jpg?uselang=cs  GROLL, Andreas. wikipedie [online]. [cit. 7.3.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Groll08.jpg?uselang=c http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Groll08.jpg?uselang=c  sFLEXIWENZL. wikipedie [online]. [cit. 7.3.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pulverturmprag.jpg?uselang=cs s http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pulverturmprag.jpg?uselang=cs 

46  KOLEKTIV AUTORŮ. Praha kronika metropole. Praha: Fortuna Print, 2006, ISBN 80-7321-267-6.


Stáhnout ppt " ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace  ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0434  NÁZEV PROJEKTU: Šablony – Gymnázium Tanvald."

Podobné prezentace


Reklamy Google